Новини за темою Правила внутрішнього трудового розпорядку

Перевірте, чи відповідають ПВТР на вашому підприємстві вимогам нового стандарту
ПВТР повинні містити всі реквізити, передбачені Національним стандартом України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів»
11658