Електронні лікарняні

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
На сьогодні в Україні порядок оформлення лікарняного передбачає заповнення електронної форми у Реєстрі медичних висновків. Що таке е-лікарняний, як оплачується лікарняний? Які терміни виплати лікарняних встановлює закон? Яким чином оформити листок непрацездатності по догляду за дитиною? Що робити якщо зіпсований листок непрацездатності? Коли соцстрах виплачує лікарняні та який передбачено термін виплати лікарняних за рахунок соцстраху? Відповіді та зразок заповнення листка непрацездатності ви знайдете у статті

Лікарняний листок: форма

Міністерство охорони здоров’я наказом від 25.03.2022 № 522 (далі — Наказ № 522) внесло зміни до наказу МОЗ від 01.06.2021 № 1066 й врегулювало роботу з електронними та паперовими листками непрацездатності.     

Питання щодо того, як має оформлюватися довідка тимчасової непрацездатності регулюється сумісним наказом МОЗ, Мінпраці, Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 № 532/274/136­ос/1406 (далі — Інструкція 532), Наказом МОЗ  від 25.03.2022 № 522 (далі — Наказ № 522), Наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066, Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328 «Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього», Наказом МОЗ від 17 червня 2021 року № 1234 «Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності».

Листок непрацездатності — це створений за допомогою програмних засобів Електронного реєстру листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка непрацездатності у Реєстрі електронний документ. Саме на підставі такого документу здійснюється:

 • звільнення від роботи;
 • оплата лікарняного листа протягом перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;
 • призначення допомоги з тимчасової непрацездатності;
 • надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зразок заповнення листка непрацездатності передбачає дії з е-лікарняним, однак існують і винятки:

ДО 01.01.2023

 

НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПРОТЯГОМ 3-Х МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

коли потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який видали у паперовій формі до 01.10.2021

у разі відсутності у закладі охорони здоров'я бланків листків непрацездатності та неможливості їх отримувати дозволяють за рішенням керівника закладу охорони здоров'я видачу листків непрацездатності, роздрукованих на білому аркуші паперу за встановленою формою (у рядку, де вказується серія бланка, зазначається ЄДРПОУ закладу охорони здоров’я, а де номер бланка — порядковий номер запису у Журналі реєстрації листків непрацездатності). Такий лист непрацездатності прирівнюється до лікарняного, виданого на бланку та підтверджує факт тимчасової непрацездатності. На підставі цього документу здійснюється оплата листка непрацездатності

якщо сплив термін, протягом якого лікар може внести зміни до медвисновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. У такому випадку рішення про видавання листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності — головний лікар закладу

у випадку усиновлення дитини: протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видають на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження

якщо виникли технічні проблеми з передаванням даних та неможливо сформувати е-лікарняний протягом семи днів з дати створення медвисновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем

якщо доступ користувачів електронної системи охорони здоров’я до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я зупинять у встановленому порядку

Листок непрацездатності: бланк

Листок непрацездатності, бланк якого затверджений наказом МОЗ, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 (далі — Наказ № 532), виглядає наступним чином:бланк листка непрацездатності

СКАЧАТИ

Зразок заповнення лікарняного листа      

Порядок заповнення листка непрацездатності визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС НВВПЗ від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).

Бланк лікарняного складається із трьох частин, які мають свої особливості заповнення:

 • корінець;
 • лицьовий бік;
 • зворотний бік.

Листок непрацездатності зразок заповнення якого передбачає, що корінець і лицьовий бік заповнюють у медзакладі, зі зворотнього боку заповнюється відповідальними особами за місцем основної роботи застрахованої особи.

ВАЖЛИВО!

На бланку листка непрацездатності максимально може бути два виправлення. Лікар, що лікує, закреслює неправильний запис та вносить правильний, підтверджуючи виправлення записом «Виправленому вірити» в лікарняному, власноручним підписом та печаткою ЗОЗ «Для листків непрацездатності». «Виправленому вірити» в лікарняному — надпис, що обов’язково супроводжує усі виправлення.

12 особливостей заповнення лицьового боку листка непрацездатності

Перевіряєте лікарняний, наданий працівником? Зверніть увагу на такі пункти:

 1. підкреслення слова «первинний» або «продовження». Якщо листок непрацездатності є продовженням, то на ньому має бути зазначено номер та серію попереднього листка непрацездатності;
 2. назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я зазначені повністю і відповідають штампу та печатці закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
 3. дата видачі листка непрацездатності зазначена так: число (цифрою), назва місяця (літерами), рік (цифрами). Приміром: 10 грудня 2022 р.;
 4. прізвище, ім’я, по батькові працівника, вік (число повних років, зазначених цифрами) повинні відповідати паспортним даним;
 5. стать підкреслена;
 6. місце роботи (назва і місцезнаходження підприємства) зазначені повністю без скорочень; у графі «Причина непрацездатності» обов’язково підкреслено причину увільнення від роботи. Пункти 2, 4 не містять виправлень;
 7. режим, який призначався хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо;
 8. якщо хворий працівник порушив призначений режим, то у графі «Відмітки про порушення режиму» зазначено дату порушення, засвідчену підписом лікаря, а в графі «Примітка» — вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров’я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК тощо);
 9. якщо тимчасова непрацездатність працівника настала поза постійним місцем проживання і роботи, листок непрацездатності в графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» підписаний головним лікарем. Підпис засвідчений круглою печаткою закладу охорони здоров’я;
 10. записи в кожному рядку графи «Звільнення від роботи» підтверджені підписом та печаткою лікаря. У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчений їх підписами та печатками;
 11. посада, прізвище лікаря, його підпис у графі «Стати до роботи» засвідчені печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
 12. якщо тимчасову непрацездатність продовжено, то підкреслено «Продовжує хворіти» та вказано номер нового листка непрацездатності.

Е-реєстр лікарняних

З 1 жовтня 2021 повністю перейшли на електронні лікарняні, інструкція по заповненню яких передбачена вище. Однак, ці зміни не впливають на порядок та строки призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, з вагітності та пологів.

Е-лікарняний: дії роботодавця

Роботодавець, як і раніше, має 10 днів, щоби призначити допомогу з тимчасової непрацездатності, а комісія (уповноважений) із соціального страхування і надалі керується Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою ФСС від 19.07.2018 № 13, коли розглядає листки непрацездатності.

Витяг з е-лікарняного на вебпорталі ПФУ

Роботодавців раніше турбувало питанням, як роздрукувати електронний лікарняний, й на практиці вони робили скріншоти з порталу ПФУ.  Й нарешті у травні 2022 року з’явилась технічна можливість отримати витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності (далі — Витяг з ЕРЛН).

Витяг з ЕРЛН підтверджує факт тимчасової непрацездатності працівника. Протягом воєнного стану така можливість особливо важлива. Адже, коли роботодавець не зміг опрацювати лікарняний та подати заяву-розрахунок через бойові дії у місцевості, де він знаходиться, протягом воєнного стану працівник може самостійно отримати оплату лікарняного безпосередньо від ФСС. Для цього він надає паперовий листок непрацездатності або Витяг з ЕРЛН.

Форма Витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 02.05.2022 № 4-1.

Працівник може отримати витяг з електронного лікарняного листа у своєму кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Роботодавець —  в електронному кабінеті страхувальника. Тобто процедура повідомлення роботодавця про лікарняний не передбачає фактичного його друку та здачі. Адже для таких листків непрацездатності не потрібно підтвердження того, що працівник дотримав термін подачі лікарняного листа. Такі лікарняні одразу з’являються у кабінеті страхувальника на порталі ПФУ після їх формування. А отже, можна з легкістю відслідкувати дату, коли про них дізнався роботодавець, навіть якщо працівник не приніс лікарняний.

У разі необхідності продовження лікарняного після стаціонару, листок непрацездатності може бути продовжено на термін до 3 календарних днів з обов’язковим обґрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї. У даному випадку не потрібно оформляти окремо два лікарняних підряд.

Оформлення е-лікарняного

Працівник-пацієнт звертається до лікаря. Лікар заповнює медичний висновок у Реєстрі медичних висновків в електронній системі eHealth. У системі вже міститься інформація про пацієнтів, їхні електронні медичні картки, дані про відвідування лікарів та медичні направлення.

А на підставі медичного висновку формується електронний лікарняний лист. Ключова умова — пацієнт ідентифікований як застрахована особа в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (п. 2 розд. ІІ Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234; далі — Порядок № 1234).

ВАЖЛИВО!

Електронний листок непрацездатності сформується на підставі інформації про основне місце роботи застрахованої особи. Основне місце роботи Реєстр визначає за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу (п. 2 розд. ІІ Порядку № 1234). Якщо працівник не має основного місця роботи — е-лікарняний не сформуєтьсяВиробничий календар 2024

 

На скільки днів дають лікарняний

Як формують електронні листки непрацездатності, визначає Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затверджений наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234 (далі — Порядок № 1234).

Е-лікарняні формують в Реєстрі електронних листків непрацездатності на підставі медичного висновку (медичних висновків) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 2 розд. ІІ Порядку № 1234).

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку періоду дії та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей е-лікарняний. Листок непрацездатності вважають виданим через сім днів після дати, коли закрили листок непрацездатності (п. 3 Порядку № 1234).

Е-лікарняний з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи» вважають виданим через сім днів з дати, коли відкрили листок непрацездатності (п. 1 розд. ІІІ Порядку № 1234).

Строки, на які лікар формує медичний висновок, встановлює Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (далі — Порядок № 1066).

Період дії медичного висновку є періодом тимчасової непрацездатності (або періодом, на який непрацездатній особі рекомендовано переведення на легшу роботу) та визначається у спосіб встановлення дати початку та дати завершення (п. 1 розд. ІІІ Порядку № 1066). 

 

Термін лікарняного

Категорія медичного висновкуСтрок (к. д.)
Захворювання або травма загального характеру

30 — на період до наступного огляду або прогнозованого періоду завершення тимчасової непрацездатності (ТН).

Продовжують:

 • на підставі медичного огляду і формування нового медвисновку без відмітки про новий випадок ТН;
 • до 3 к. д., якщо після стаціонарного лікування необхідно продовжити лікування
Догляд за хворою дитиною

14 — в амбулаторних умовах, для особи, яка здійснює догляд.

Строк перебування у стаціонарі — за необхідності сумісного перебування із пацієнтом під час його госпіталізації

Догляд за хворим членом сім’ї

3 — в амбулаторних умовах.

7 — у виняткових умовах із урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї

Вагітність та пологи

70 до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів — 70) після пологів.

Формують в 30 тижнів вагітності.

Для жінок, які належать до I—III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, медичний висновок формують в 27 тижнів вагітності тривалістю 180 к. д. (90 д. на період допологової тимчасової непрацездатності і 90 — на період післяпологової тимчасової непрацездатності).

При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності період дії медичного висновку становить 140 к. д. у разі народження живої дитини, а у випадку мертвонародження при таких пологах — 70 к. д.

У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на підставі медичного запису формують медичний висновок на 14 к. д., окрім передчасних пологів до 30 тижнів вагітності та жінок, яких віднесено до I—III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Переведення особи на легшу роботудо 2 місяців із дотриманням термінів продовження випадку ТН

Електронні лікарняні: дії роботодавця

Після того, як на підставі медвисновку автоматично сформувався е-лікарняний працівника, він відображається в кабінеті працівника на порталі ПФУ і в кабінетах роботодавців, з якими працівник перебуває у трудових відносинах.

Зверніть увагу! Кожен е-лікарняний має унікальний номер.

Унікальний номер листка непрацездатності має таку структуру:

 • номер випадку непрацездатності;
 • порядковий номер листка непрацездатності;
 • номер версії (позначається цифрою «1» при створенні нового листка та при створенні листка як продовження. Номер збільшується («2», «3» та далі за порядком) при внесенні кожної наступної зміни до листка непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність) (п. 3 розд. ІІ Порядку № 1234).

Далі працівник отримує на телефон дві SMS:

 • від E-health про створення медичного висновку та його номер;
 • від Пенсійного фонду про сформований е-лікарняний, його номер і період дії.

При цьому роботодавцю доцільно зобов’язати працівників повідомляти про е-лікарняний.

Поки тимчасова непрацездатність триває, е-лікарняний має статус «Закритий».

Intensyv_kadrovogo_obliku.png

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

Якщо лікар вноситиме зміни до медвисновку, е-лікарняний змінить статус на «Помилково сформований» і відкриється новий е-лікарняний з уточненою інформацією.

УВАГА!

Роздруковувати помилково сформований е-лікарняний не треба

Е-лікарняний уважається виданим через 7 днів після закриття (статус «Готовий до сплати»). З восьмого дня починається перебіг 10-денного строку, за який роботодавець має призначити матеріальне забезпечення.

На восьмий день після дати закриття кадровику необхідно роздрукувати е-лікарняний, зазначити від руки страховий стаж, за потреби — відомості про обмеження в оплаті залежно від стажу за останні 12 місяців, засвідчити роздруківку, передати комісії із соцстраху.

Далі комісія із соцстраху розглядає електронний лікарняний та ухвалює рішення про оплату, фіксує в протоколі.

Уповноважений для оплати лікарняних

З 1 січня 2023 року комісії / уповноважені із соціального страхування припиняють свою діяльність. Замість них керівник підприємства наказом призначив одного або декількох уповноважених, які призначають страхові виплати за соціальним страхуванням. ФОП та керівники підприємств із невеликою чисельністю можуть не делегувати ці повноваження та самостійно розглядати лікарняні й документи щодо допомоги на поховання:
 • контролюють, чи правильно нарахували та своєчасно виплатили страхові кошти;
 • ухвалюють рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат (повністю або частково);
 • розглядають правильність видачі документів, які є підставою для страхових виплат.

Оплата лікарняного листа

Оплата лікарняних листів завжди викликає низку питань у роботодавців. 

Лікарняний, зокрема, за час догляду за хворою дитиною, вагітності та пологів надають як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Право на допомогу мають застраховані особи — не лише працівники, а й ті, хто здійснює підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працює на умовах трудового договору (абз. 2 ч. 1 ст. 30 Закону № 1105).

Оплата лікарняного за цивільно-правовим договором здійснюється з 6 дня непрацездатності за рахунок ФСС.

Оплата лікарняних листів здійснюється роботодавцем, як це було і раніше — 5 днів за рахунок власних коштів, починаючи з шостого дня — за рахунок страхових коштів. 

Порядок оплати лікарняних визначає стаття 31 Закону № 1105.

Статус особиПідстава
Працівник за основним місцем роботиЛисток непрацездатності
Працівник за сумісництвомКопія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи
 

Якщо працівнику сформували е-лікарняний, підставою для оплати тимчасової непрацездатності і за основним місцем роботи, і за сумісництвом, є електронний листок непрацездатності. Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, із якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ (п. 2 розд. ІІ Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234).Повідомлення про відмову в призначенні допомоги за лікарняним

Виплата лікарняних (терміни): фінансування страхувальників здійснюється Пенсійним фондом України протягом 3-х днів централізовано на окремі поточні рахунки, відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів, після надходження заяви-розрахунку.

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу та кількості місяців страхового стажу упродовж року перед страховим випадком.

На підставі рішення комісії з соцстраху про призначення матеріального забезпечення роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок за формою, наведеною у Додатку 1 до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФСС України, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 19.07.2018 № 12 (далі — Порядок № 12).

Роботодавець готує два примірники заяви-розрахунку. Один примірник зберігає в себе, а другий — подає до робочого органу виконавчої дирекції ФСС. Заяву-розрахунок підписують керівник підприємства і головний бухгалтер, потім скріплюють печаткою.

Виконавча дирекція ФСС за відсутності зауважень фінансує роботодавця протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку (п. 8 Порядку № 12 та п. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Коли виплачують лікарняні? 

Щойно кошти надійдуть на рахунок роботодавця, він має виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах:

 • працівнику в найближчий день, установлений для виплати зарплати;
 • виконавцю робіт за цивільно-правовим договором, протягом десяти днів після призначення допомоги (ч. 2 ст. 32 Закону № 1105).

Протягом місяця після виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС роботодавець має надіслати повідомлення виплати за формою, наведеною у Додатку 2 до Порядку № 12.

Електронні лікарняні 2024

Порядок заповнення лікарняних листів у 2024 році поки не змінився. Тому описана у статті регулююча інструкція є актуальною і на сьогодні. Однак, зважаючи на динамічність законодавчого регулювання питання оформлення е-лікарняних 2024, слід вказати на необхідність постійного моніторингу офіційних джерел. Відтак, щоб бути в курсі новин, слідкуйте за нашими оновленнями матеріалу та будьте в курсі законодавчих та правозастосовчих змін.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, Юлія Видиборець. У програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам.  Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді