Класифікатор професій: чинний

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Національний класифікатор України «Класифікатор професій» призначений для застосування всіма роботодавцями під час підготовки штатного розпису чи для запису про роботу у трудові книжки працівників. У статті ви знайдете відповідь на такі питання: як працювати з Класифікатором професій та здійснювати пошук по цьому Класифікатору, для чого необхідний діючий Класифікатор професій, як працює класифікатор професій «пошук по назві»?

Класифікатор професій України — сфера застосування

Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Класифікатор професій) визначається система професійної класифікації України. Ця система включає три взаємопов'язані частини:

 1. систему класифікації професій у Класифікаторі професій, в основу якої покладені якісні ознаки (робота і кваліфікація) та безпосередньо номенклатура (перелік) професійних назв робіт, які складаються з кодів і розподілені за класифікаційними угрупованнями (розділами, підрозділами, класами, підкласами та групами);
 2. описи завдань, обов’язків, кваліфікаційних вимог і прикладів робіт, які формуються у галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП);
 3. зведення норм, які регулюють застосування національної системи професійної класифікації. Зокрема:
  • розділи Класифікатора професій (сфера застосування, загальні положення, основні положення);
  • загальні положення ДКХП.

Державний класифікатор професій України забезпечує інформаційну підтримку щодо вирішення таких завдань:

 • розрахунків чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо;
 • систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками;
 • аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що вивільняються, тощо;
 • підготовки статистичних даних для періодичних оглядів із статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці (МОП);
 • вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору та працевлаштування працюючих.

Таким чином, Класифікатор професій 2024 є основним нормативно-правовим документом, який визначає професійні назви робіт (посад) для застосування в кадровій діяльності.

Практичне застосування діючого класифікатора професій — він необхідний при складанні штатного розпису та наказів про прийом на роботу нових працівників. Записи про найменування роботи, професії або посади до трудової книжки працівника слід виконувати відповідно до найменування професій та посад, зазначених у Класифікаторі професій.

Важливо!

 • У Звіті з ЄСВ (додаток Д5 Податкового розрахунку) відомості про професійну назву роботи та код за класифікатором професій зазначаються згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010;
 • Від точної та повної назви професії (посади) та її відповідності Класифікатору професій ДК 003:2010 залежить те, чи правильним буде перелік робочих місць, що підлягають атестації, а також обсяг пільг і компенсацій, на які матимуть право працівники за роботу із шкідливими та важкими умовами праці

Класифікатор професій 2024 — затверджені зміни

Зверніть увагу! У наказі про затвердження Зміни № 13 до Класифікатора професій не зазначили дати набрання чинності, тож він чинний з дати прийняття, тобто з 16 січня 2024 року. Слід внести відповідні зміни до штатного розпису, посадових (робочих) інструкцій, трудових книжок та інших кадрових документів.

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

Національні класифікатори та зміни до них, зокрема Класифікатор професій, розробляють на підставі Порядку розроблення національних класифікаторів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 11.01.2018 № 17, зареєстрованого в Мін’юсті 31.01.2018 за № 124/31576.

Ініціаторами внесення до Класифікатора професій нових професійних назв робіт (посад, професій), інших змін і доповнень є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у відповідних сферах економічної діяльності, всеукраїнські та галузеві об’єднання організацій роботодавців України, суб'єкти господарювання тощо, які застосовують певні професійні назви робіт. Одночасно з пропозиціями щодо змін подаються описи нових назв професій (фахівці класифікатор професій, проєкти кваліфікаційних характеристик). Після напрацювання проєкту відповідної зміни до Класифікатора професій, проєкт зміни затверджується Мінекономіки в установленому порядку.

Чинний Класифікатор професій 2024 на сьогодні має вже 13 затверджених змін, які відбувалися у різні роки, починаючи з 01.11.2010, коли наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, яким затверджено Класифікатор професій, набрав чинності. Тому часто кадровики здійснюють пошук Класифікатора професій за роками внесення змін, наприклад, «класифікатор професій 2021 чинний», «класифікатор професій алфавітний 2021», «класифікатор професій 2022».

Останні зміни № 13 до Класифікатора професій затверджені наказом Мінекономіки від 16.01.2024 № 1410 «Про затвердження Зміни № 13 до національного класифікатора ДК 003:2010».

Зміна 13 до Класифікатора професій стосується, здебільшого, професій IT-галузі.

Розробники Зміни № 13 до Класифікатора професій: внесли 2 нові професійні групи до розділу 5 «Класифікація професій»; скасували 9 професійних назв робіт; змінили 11 професійних назв робіт; унесли 42 професійні назви робіт.

У Класифікатор професій 2024 внесені зміни до розділу 5 «Класифікація професій», введено  нові класифікаційні угруповання, а саме: код 1497 — Менеджери (управителі) інформаційних технологій та код 2425 — Військовослужбовці (офіцерський склад) (військові формування з правоохоронними функціями).

Перелік змін до Класифікатора професій

Номер зміни

Нормативний акт Міністерства, яким затверджено зміну

Зміна № 1

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.08.2012 № 923

Зміна № 2

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.11.2014 № 1361

Зміна № 3

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.09.2015 № 1084

Зміна № 4

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.03.2016 № 394

Зміна № 5

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.08.2016 № 1328

Зміна № 6

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 № 1542

Зміна № 7

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2017 № 1744

Зміна № 8

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2019 № 259

Зміна № 9

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі  та сільського господарства України від 18.08.2020 № 1574

Зміна № 10

Наказ Міністерства економіки України від 25.10.2021 № 810-21

Зміна  № 11

Наказ Міністерства економіки України від 29.12.2022 № 5573

Зміна № 12

Наказ Міністерства економіки України від 23.06.2023 № 6312

Зміна № 13

Наказ Міністерства економіки України від 16.01.2024 № 1410

Структура чинного Класифікатора професій

Класифікатор професій діючий з урахуванням змін та визначає класифікацію професійних назв робіт (професій, посад, занять) за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (за розділами, підрозділами, класами, підкласами та групами).

Професійні назви робіт (професії, посади, заняття), що містяться в Класифікаторі професій, згруповано у розділи, підрозділи, класи, групи, що залежить від характеру виконуваних робіт та кваліфікацій (рівня освіти, спеціалізації).

Тобто, кожній професійній назві роботи (професії, посаді, заняттю) присвоєно код, який за чотирма знаками відповідає Міжнародній класифікації та використовується зарубіжними кадровими службами при визначенні професійної кваліфікації легальних українських трудових мігрантів та працездатних емігрантів.

Структура Класифікатора професій складається з таких розділів (частин):

 • Сфера застосування;
 • Загальні положення;
 • Основні положення;
 • Опис розділів класифікації професій;
 • Класифікація професій.
 • Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) Додаток А (обов’язковий), коди 1110–149
 • Розділ 2. Професіонали. Додаток А (обов’язковий), коди 2111.1–2490
 • Розділ 3. Фахівці. Додаток А (обов’язковий), коди 3111–3590
 • Розділ 4. Технічні службовці. Додаток А (обов’язковий), коди 4111–4229
 • Розділ 5. Працівники сфери торгівлі та послуг. Додаток А (обов’язковий), коди 5111–5312
 • Розділ 6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства. Додаток А (обов’язковий), коди 6111–6154
 • Розділ 7. Кваліфіковані робітники з інструментом. Додаток А (обов’язковий), коди 7111–7990
 • Розділ 8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин. Додаток А (обов’язковий), коди 8111–8990
 • Розділ 9. Найпростіші професії.
 • Додаток А (обов’язковий), коди 9120–9411
 • Додаток Б (довідковий) «Абетковий покажчик професійних назв робіт»
 • Додаток В (обов’язковий) «Похідні слова до професій (професійних назв робіт)»

Класифікатор професій з описом розділів класифікації професій

Тут надаємо опис розділів класифікації професій чинного Класифікатора професій, враховуючи зміни (за Зміною № 12 до Класифікатора професій 2023 від 23.06.2023):

Розділ 4. ОПИС РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ

4.1. ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)

Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з:

 • визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;
 • вищим державним управлінням;
 • правосуддям та прокурорським наглядом;
 • керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності.

Цей розділ щодо кваліфікації як ознаки класифікації є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю

4.2. ПРОФЕСІОНАЛИ

Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) рівнем вищої освіти

4.3. ФАХІВЦІ

Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

До цього розділу належать професії, що вимагають освітньої кваліфікації за рівнем фахової передвищої освіти, початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти і в окремих випадках — першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

4.4. ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень.

Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації «молодший спеціаліст», а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві

4.5. ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

До цього розділу належать професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг.

Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов'язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо.

Більшість професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

4.6. КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВ, РИБОРОЗВЕДЕННЯ ТА РИБАЛЬСТВА

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу.

Професійні завдання полягають у вирощуванні урожаю, розведенні тварин, полюванні, добуванні риби, її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.

До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві

4.7. КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для вибирання способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції.

До цього розділу належать професії, пов'язані з видобутком корисних копалин, будівництвом і виробленням різної продукції.

Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста

4.8. РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАШИН

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.

Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин, нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами, пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.

Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Для деяких професій, пов'язаних із виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста

4.9. НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ

Цей розділ охоплює найпростіші професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань із використанням ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними зусиллями.

Професійні завдання пов'язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо.

Для виконання професійних завдань досить базової загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

Пошук по Класифікатору професій

Щоб зекономити час та зусилля інспектора кадрів під час оформлення працівника на роботу, користуйтеся нашим електронним сервісом. Це швидко та зручно!

Класифікатор професій: чинний

Пошук по Класифікатору професій

Як здійснити пошук по назві у Класифікаторі професій?

Необхідну назву професії (посади) можна знайти у Класифікаторі професій за такими трьома варіантами.

Перший варіант

Потрібно знайти назву професії/посади в Класифікаторі професій. Наприклад, посаду працівника, який допомагає керівнику підприємства з окремих питань діяльності підприємства і створює умови для забезпечення ефективності праці керівника. Наші дії: за описанням розділів класифікації професій визначаємо, що це розділ — «фахівці» Класифікатора професій (один знак коду). Далі у розділі Класифікатора професій «Класифікація професій» визначаємо ймовірний код підрозділу (2 знаки коду), потім — ймовірний код класу (3 знаки коду), далі — ймовірний код підкласу (4 знаки коду) чи групи (5 знаків коду); а потім за цим кодом знаходимо підходящу професійну назву роботи в Додатку А до Класифікатора професій:

Другий варіант

Знайти професійну назву роботи в Додатку А до Класифікатора професій відразу в межах орієнтовного підкласу чи групи Класифікатора професій:

Третій варіант

Вже знаючи назву професії (наприклад, помічник керівника) застосувати Додаток Б до Класифікатора професій для визначення професійної назви роботи, тобто застосувати алфавітний пошук у Класифікаторі професій:

(Специалисты классификатор профессий, проекты квалификационных характеристик).


зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді