Як скласти правила внутрішнього трудового розпорядку

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
У кадровій практиці є чимало запитань, на які законодавство не містить відповідей. Рішення можна прописати в Правилах внутрішнього трудового розпорядку. За роки незалежності не затверджено типових Правил, що відповідали б реаліям часу і потребам сторін трудових відносин. Ми допоможемо вам скласти дієвий документ.

Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР) — локальний нормативний акт, обов’язковий для всіх підприємств, установ, організацій (далі — організація). Але не тільки… За умови вдумливого підходу до складання, ПВТР дають змогу розв’язати чимало організаційних проблем.

Колеги не повідомляють про причини відсутності на роботі? Не вважають за потрібне завчасно інформувати про припинення відпустки для догляду за дитиною? Офіс нагадує філіал модельної агенції, де представлено вбрання всіх стилів, крім ділового? Вихід є! Нам із вами під силу скласти ПВТР не заради «галочки», а як ефективний інструмент для вирішення питань, що недостатньо врегульовані чи деталізовані законодавством.

Як розробити та затвердити ПВТР

ПВТР як обов’язковий локальний акт

ПВТР — локальний нормативний акт, який регламентує організаційно-правові аспекти трудових взаємовідносин роботодавця та працівників від дня укладання трудового договору до дня припинення трудових відносин в організаціях усіх форм власності.

Теза «ПВТР мають бути в кожній організації» проходить червоною ниткою через увесь КЗпП:

Зміст норми

Стаття КЗпП

роботодавець зобов’язаний до початку роботи за укладеним трудовим договором поінформувати працівника про ПВТР

п. 2 ч. 1 ст. 29

роботодавець має право звільнити працівника з роботи у випадках систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або ПВТР, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення

п. 3 ч. 1 ст. 40

Роботодавець встановлює у ПВТР:

тривалість щоденної роботи (зміни) при п’ятиденному робочому тижні

ст. 52

час початку й закінчення щоденної роботи, зміни

ст. 57

порядок чергування працівників у змінах при змінному режимі роботи

ст. 58

час початку й закінчення перерви

 

ст. 66

трудовий розпорядок на підприємстві

ст. 142

види заохочень та порядок їх застосування

с. 143

За сферою дії ПВТР поширюються на всіх працівників, які працюють за трудовим договором на підприємстві, незалежно від:

 • статусу (основний, сумісник);
 • строку трудового договору (на невизначений строк, строковий, тимчасовий, сезонний);
 • виду виконуваної роботи;
 • режиму роботи (повний робочий час, неповний робочий час);
 • віку;
 • статі тощо.

Чи вносити зміни до ПВТР у зв’язку зі змінами через воєнний стан

Структура ПВТР

Оскільки типова форма ПВТР, яка відповідала б сучасносі, не затверджена, радимо скористатися рекомендованою структурою ПВТР:

 1. Загальні положення.
 2. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників.
 3. Основні обов’язки працівників та роботодавця.
 4. Права працівників та роботодавця.
 5. Робочий час і час відпочинку.
 6. Заохочення за успіхи в роботі.
 7. Відповідальність працівників за порушення ПВТР.
 8. Правила використання майна підприємства під час трудової діяльності (за потреби).
 9. Принципи організації трудової діяльності та взаємовідносини між роботодавцем і працівниками (за потреби).

За потреби до ПВТР можна додати й інші розділи, наприклад, «Правила використання майна організації в процесі трудової діяльності».

Зміст ПВТР

Що має бути обов’язково у ПВТР за вимогами КЗпП:

 • тривалість щоденної роботи (зміни) при п’ятиденному робочому тижні;
 • час початку й закінчення щоденної роботи, зміни;
 • порядок чергування працівників у змінах при змінному режимі роботи;
 • час початку й закінчення перерви;
 • трудовий розпорядок на підприємстві;
 • види та порядок застосування заохочень;
 • строки повідомлення роботодавця про дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною.

Роботодавцю не заборонено регламентувати у ПВТР значно більше питань, ніж передбачено КЗпП, типовими чи галузевими зразками, адже раз у раз кадровики марно шукають у законодавстві відповіді на запитання:

 • протягом якого часу працівник має надати паперовий листок непрацездатності після хвороби або повідомити про відкриття е-лікарняного;
 • чи мають працівники виходити на роботу в день вибуття чи прибуття з відрядження;
 • як зобов’язати працівників надавати військово-облікові документи для звірки облікових даних;
 • чи правомірно вимагати від працівників, які звільняються, оформлення обхідних листків;
 • де мають перебувати працівники під час простою — вдома чи на роботі;
 • чи можна оголосити догану працівнику за нецензурні слова, неохайний вигляд, недотримання дрес-коду;
 • як зобов’язати сумісника повідомити про звільнення з основного місця роботи;
 • як організувати видавання трудових книжок, які зберігає підприємство, при звільненні працівникам філій чи відокремлених структурних підрозділів в інших містах;
 • як зобов’язати працівників передавати справи при звільненні чи при переведенні на іншу посаду;
 • чи скорочується тривалість роботи напередодні святкових днів для осіб, які працюють неповний робочий час;
 • як вплинути на працівника, який не подає заяву про відпустку у термін, визначений графіком відпусток.

Галузеві та відомчі правила внутрішнього трудового розпорядку

Галузь (сфера діяльності)

Назва документа

Чим затверджено

Охорона здоров’я

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України

Наказом МОЗ України від 18.12.2000 № 204-о

Державна служба

Типові правила внутрішнього службового розпорядку

Наказом Нацдержслужби від 03.03.2016 № 50

Пенітенціарна система

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань

наказом Мін’юсту від 28.08.2018  № 2823/5

Освіта

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів

Наказом Міносвіти від 20.12.1993 № 455

Судова система

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників системи органів державної судової адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України

Наказом Державної судової адміністрації України від 30.06.2004 № 109/04

У деяких галузях для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну (ч. 2 ст. 142 КЗпП), зокрема:

Є питання, які обов’язково мають бути висвітлені у ПВТР, адже це — пряма вимога КЗпП.

Питання, які відбивають у ПВТР на вимогу законодавства

Питання

Стаття КЗпП

Тривалість щоденної роботи (зміни) при п’ятиденному робочому тижні

ст. 52

Час початку і закінчення щоденної роботи, зміни

ст. 57

Порядок чергування працівників у змінах при змінному режимі роботи

ст. 58

Час початку і закінчення перерви

ст. 66

Трудовий розпорядок в організації

ст. 142

Види заохочень та порядок їх застосування

ст. 143

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку: алгоритм

ПВТР затверджує трудовий колектив за поданням роботодавця і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на підставі типових правил (ч. 1 ст. 142 КЗпП).

Профспілкові організації діють не на всіх підприємствах. Якщо профспілкова організація немає, в обговоренні та розробленні проекту ПВТР має брати участь інший уповноважений представницький орган трудового колективу (уповноважений представник трудового колективу), наприклад, Рада трудового колективу.

ПВТР повинні містити всі реквізити, передбачені Національним стандартом України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (ДСТУ 4163:2020).

Кожен додаток до ПВТР повинен мати відмітку з посиланням на відповідний пункт (підпункт) тексту ПВТР. Відмітку проставляють у верхньому правому куті першого аркуша додатка.

Реквізити у бланках документів за ДСТУ 4163:2020

Проект ПВТР візують за потреби заінтересовані посадові особи (найчастіше — заступник керівника, голова представницького органу трудового колективу, юрисконсульт).

Підписує ПВТР керівник підрозділу, у якому складено документ і який відповідальний за його зміст (найчастіше — керівник кадрової служби).

У наказі про введення в дію ПВТР визначають строки та порядок ознайомлення працівників з ПВТР.

Затвердження ПВТР

Увага! ПВТР, затверджені наказом роботодавця, є нелегітимними.

Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджують на загальних зборах трудового колективу за поданням роботодавця і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 142 КЗпП). Рішення трудового колективу оформлюють протоколом загальних зборів. 

Порядок ознайомлення працівників з ПВТР

Законодавство не зобов’язує роботодавця ознайомити працівників з ПВТР саме під особистий підпис. Однак відсутність письмового підтвердження є підґрунтям для зловживань з боку працівників, позбавляє роботодавця права вимагати виконувати ПВТР та накладати дисциплінарні стягнення на порушників. Наприклад, працівники матимуть можливість стверджувати, що з ПВТР не були ознайомлені.

Форм для ознайомлення працівників з ПВТР законодавство не встановлює.

Оформлюємо зміни у ПВТР

Зміни та доповнення до ПВТР вносьте так само, як і затверджували ПВТР.

Керівник підприємства має зробити 5 таких кроків:

 1. Ухвалити рішення про внесення змін.
 2. Погодити зміни з виборним органом первинної профспілкової організації (або іншим представницьким органом трудового колективу).
 3. Винести погоджений варіант змін на розгляд загальних зборів трудового колективу для обговорення та ухвалення.
 4. Ввести в дію зміни до ПВТР або нову редакцію ПВТР.
 5. Ознайомити всіх працівників зі змінами або з новою редакцією ПВТР.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для ФОП

ФОП може мати правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо не визначає режим роботи та відпочинку в письмових трудових договорах.

Трудовий колектив — це всі особи, які уклали з фізичною особою — підприємцем трудовий договір. Відсутність у роботодавця ПВТР — порушення законодавства про працю (лист Мінсоцполітики від 28.12.2017 № 568/0/22–17/134). 

Звичайно, якщо ФОП не застосовує спрощений режим регулювання трудових відносин.

Вимоги щодо ведення документації з кадрових питань, прийняття локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчої документації, в тому числі щодо режиму робочого часу та часу відпочинку, відпусток, а також інших документів з питань, що врегульовані трудовим договором, не поширюються на роботодавців, які застосовують спрощений режим (ст. 49-5 КЗпП).

ПВТР для ФОП можна скласти за зразком розробленим для юридичних осіб.

Наказ про введення в дію ПВТР

(за ДСТУ 4163:2020)

Наказ про введення в дію ПВТР СКАЧАТИ

Наказ про введення в дію нової редакції ПВТР

(за ДСТУ 4163:2020)

Як скласти правила внутрішнього трудового розпорядку СКАЧАТИзміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді