Змінний графік роботи: складання і впровадження

UA RU
Потрібно запровадити змінний графік роботи на підприємстві, враховуючи умови воєнного стану, одержати зразки змінного графіку роботи та наказу про зміну графіка роботи, — тоді пропонуємо скористатися нашими порадами у цій статті

Що таке змінний графік роботи

Робочий час є однією з істотних умов трудового договору і торкається інтересів як працівника, так і роботодавця. А розподіл норми робочого часу протягом доби, тижня чи іншого періоду часу, — це режим (графік) робочого часу.

Загальний графік робочого часу встановлений для більшості працівників зрозумілий і звичний. Найбільш поширеним є п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. На тих підприємствах, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем (ст. 52 Кодексу законів про працю України).

А робота змінами є особливим або спеціальним графіком робочого часу, що застосовується до окремих категорій працівників. 

УВАГА!

На період воєнного часу роботодавець відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України від 15.03.2022 р. № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» має право (але не зобов'язаний) визначати час початку і закінчення щоденної роботи

У листі Мінсоцполітики від 29.04.2016 р. № 493/13/84-16 зазначено, що під змінною роботою розуміється метод організації праці у дві, три або чотири зміни, який може бути безперервним або з перервами, при якому працівники послідовно змінюють один одного на одних і тих же робочих місцях відповідно до графіка змінності (роботи), що вводиться у випадках, коли тривалість виробничого процесу перевищує допустиму тривалість щоденної роботи, а також з метою більш ефективного використання устаткування, збільшення обсягів продукції, що випускається, або послуг, що надаються. Графіки змінності, які застосовуються на практиці, передбачають прямий порядок чергування працівників по змінам (після першої зміни працівник переходить у другу, а потім — у третю) або в зворотному порядку.

З цього виходить, що робоча зміна — це тривалість часу праці згідно з графіком протягом доби. 

Роботодавцю при використанні змінного графіка роботи для своїх працівників, необхідно врахувати два головних аспекти:

 • складати графік робочого часу та часу відпочинку так, щоб він не суперечив вимогам законодавства;
 • дотримуватись вимог законодавства щодо зміни істотних умов праці під час запровадження змінного графіка.

Організація змінного режиму роботи на прикладі готелю

Графік змінної роботи наразі використовується багатьма роботодавцями, особливо в сфері обслуговування. Такий режим робочого часу забезпечує безперервне виконання роботи. Тому розглянемо організацію змінного режиму роботи на прикладі готелю, що потребує безперервного обслуговування. Звичайно, такий режим роботи можливо застосовувати й на інших підприємствах.

Визначення правових підстав для зміни режиму роботи

Зміна графіку роботи (перехід до роботи змінами) у готелі буде законним лише тоді, коли відбудуться певні зміни в організації виробництва і праці, бо розпочинається цілодобовий процес виконання роботи з метою покращення якості обслуговування клієнтів. Зміни в організації виробництва і праці описані в ч. 3 ст. 32 та п. 1 ст. 40 КЗпП.

Ольга Догадіна керівник експертної групи «Експертус Кадри», Київ
Експерт підкаже алгоритм із шести кроків, щоб правомірно залучити до роботи у вихідний. Акцент — на особливості, що діють під час воєнного стану. На допомогу — три таблиці та чотири зразки кадрових документів.

При запровадженні змінного графіка роботи слід керуватися нормами законодавства. Так, КЗпП містить норми, які регламентують організацію роботи змінами (ст. 58, 59):

 • при змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР);
 • перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності;
 • тривалість перерви в роботі між змінами має бути не менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід);
 • призначення працівника на роботу протягом двох змін поспіль забороняється.

Складаючи графіки змінності, при змінному графіку роботи роботодавець також має дотримуватися таких загальних норм регулювання робочого часу:

 • нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ч. 1 ст. 50 КЗпП);
 • для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, тривалість робочого тижня може становити не більш як 36 годин (п. 2 ч. 1 ст. 51 КЗпП);
 • законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників: учителів, лікарів та ін. (ч. 3 ст. 51 КЗпП);
 • тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна становити не менш як 42 години (ст. 70 КЗпП);
 • час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається ПВТР і графіками змінності відповідно до законодавства (ст. 57 КЗпП);
 • працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин; перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи (ч. 1 ст. 66 КЗпП);
 • робота в нічний час регламентована ст. 54 КЗпП та ст. 8 Закону України від 15.03.2022 р. № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», далі — Закон 2136.

УВАГА!

Нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо) — ч. 1 ст. 6 Закону 2136, зІ змінами

Розроблення змінного графіку роботи 

Перед початком складання графіка змінності необхідно ознайомитись з Методичними рекомендаціями щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, які затвердженні наказом Мінпраці від 19.04.2006 № 138 (далі — Методичні рекомендації), у яких зазначені умови та порядок застосування підсумованого обліку робочого часу відповідно до законодавства.

Для цілодобового режиму роботи готелю роботодавець повинен розробити змінні графіки роботи з дотриманням вимог законодавства щодо регулювання часу роботи та відпочинку.

Враховуючи положення пунктів 4, 5 Методичних рекомендацій щодо тривалості робочого часу для безперервного виконання робіт рекомендуємо провадити чотиризмінний графік роботи. За таким графіком працівники можуть працювати цілодобово. 

Змінний графік роботи (зразок)

Зміни

Дні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

д

н

д

н

д

н

д

н

2

д

н

д

н

д

н

д

н

3

д

н

д

н

д

н

д

н

4

н

д

н

д

н

д

н

д

 де,    д — денна зміна;

        н — нічна зміна.

Застосування підсумованого обліку робочого часу при змінному режимі роботи

За змінним графіком роботи, що надано як зразок вище, не буде дотримано норму робочого часу у 40 годин, установлену ст. 50 КЗпП. Також не буде дотримано й норми восьмигодинного робочого дня.

Тому, відповідно до ст. 61 КЗпП є необхідність застосувати підсумований облік робочого часу, в якому буде дотримуватися норма робочого часу за обліковий період. 

Зважаючи на те, що на роботу працівників готелю не впливають специфічні фактори, за обліковий період рекомендуємо обрати квартал. Саме за цей період вдається мінімізувати перероблені години. Норми робочого часу за обліковий період визначено в Методичних рекомендаціях.

Погодження з профспілкою графіків змінності та порядку застосування підсумованого обліку 

Згідно з ч. 1 ст. 52 і ст. 69 КЗпП, графіки змінності затверджує роботодавець за погодженням з виборним органом первинної пpофспілкової організації (профспілковим представником) підприємства. Така ж вимога міститься в п. 4 ч. 1 cт. 247 КЗпП.

Зміна графіку роботи у воєнний час (перехід на змінний режим роботи) не передбачає попередження працівників про зміну істотних умов праці за два місяці (ст. 3 Закону 2136), запровадження підсумованого обліку робочого часу може оформлюватися розпорядчим документом роботодавця, але при цьому необхідна згода первинної профспілкової організації.

Згідно зі статтями 52, 57, 58, 61 КЗпП, частина вимог організації робочого часу повинна бути прописана у ПВТР та графіках змінності, які погоджуються з профспілковим комітетом.

На підприємствах, які не створювали профспілкового комітету, доцільно вимоги щодо організації робочого часу зазначати у колективних договорах. Графіки змінності можуть включатися до розділу «Робочий час» колективного договору.

При включенні графіків змінності до колективного договору, їх погодження з  профспілковим комітетом не обов'язкове.

Запровадження змінного графіка роботи та підсумованого обліку робочого часу

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону 2136, у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов.

Зважаючи на цю норму, наказ про запровадження змінного графіка роботи та підсумованого обліку робочого часу необхідно видавати до запровадження зміни істотних умов праці, аби відділ кадрів встигнув повідомити працівників. З наказом необхідно ознайомити усіх працівників, яких він стосується. 

Про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці працівників необхідно повідомити персонально. Але яким чином це робити, залишається на розсуд роботодавця.

Працівникам слід роз'яснити, якщо працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП. 

Видання наказу про введення у дію нової редакції ПВТР 

Нову редакцію ПВТР слід ввести в дію не пізніш як до запровадження зміни істотних умов праці. 

Дату видання наказу підприємство визначає з урахуванням часу, необхідного для ознайомлення працівників із ПВТР та графіками до терміну їх запровадження.

Видання наказу про встановлення змінного режиму роботи для конкретних працівників

За допомогою наказу кожному працівнику встановлюють змінний режим роботи.

Беручи до уваги те, що змінний графік може стосуватися декількох працівників одночасно, можна розробити зведений наказ.

Датувати наказ варто з урахуванням умов колективного договору та ПВТР щодо порядку затвердження та ознайомлення працівників з графіками роботи.

Працівник повинен бути повідомлений про зміну істотних умов праці не пізніш як до запровадження таких умов.

Ознайомлення працівників з наказом, ПВТР, колективним договором, графіком роботи на обліковий період

Про новий режим роботи та, одночасно з цим, про зміни та доповнення в колективному договорі та новою редакцією ПВТР, працівники ознайомлюються під особистий підпис. Спосіб ознайомлення законодавчо не затверджено, тому можна обрати будь-який зручний спосіб.

Доцільно так само ознайомлювати під підпис працівників з графіками роботи.

Звільнення працівників, які не згодні працювати за новим графіком роботи

Якщо працівники не згодні із впровадженими змінами щодо встановлення змінного режиму роботи, то їх звільняють згідно з п. 6 ст. 36 КЗпП. зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Як оформити відстрочку працівникам підприємства: алгоритм і судова практика», який відбудеться 11 липня. Спікер — адвокат, сертифікований експерт із військового обліку Леся Лавренюк

Щоб отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді