Відповідальність за порушення трудового законодавства

Автор
порталу «Кадровик-01»
Відповідальність за порушення трудового законодавства є основним у правовому регулюванні трудових відносин. Які види відповідальності за порушення трудового законодавства встановлює вітчизняне законодавство? Як уникнути штрафів за порушення трудового законодавства? Усе щодо відповідальності за порушення законодавства про працю — читайте у статті

Види відповідальності за порушення трудового законодавства

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Це може бути дисциплінарна, адміністративна, матеріальна, фінансова та кримінальна відповідальність.

Моніторинг змін у законодавстві: квітень 2024 року

ВАЖЛИВО!

Застосування одного виду відповідальності не виключає можливості застосування іншого виду за одне і те ж правопорушення

Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про працю

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) у ст. 147 передбачає два види дисциплінарних стягнень: догана та звільнення.

Дисциплінарна відповідальність застосовується безпосередньо роботодавцем (особою, що має повноваження приймати на роботу).

Після виявлення проступку застосовуйте стягнення протягом місяця з дня його виявлення. Але цей термін не включає час, коли працівник був відсутній на роботі через тимчасову непрацездатність або відпустку. Однак таке стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців з моменту вчинення проступку.

Ірина Житкова шеф-редактор Експертус Кадри
Дистанційний працівник не виконував своїх обов’язків кілька годин поспіль. Як зафіксувати прогул та притягти до дисциплінарної відповідальності, зокрема, оголосити догану чи звільнити за прогул за відсутність на роботі?

Вибір виду дисциплінарного покарання залежить від серйозності та обставин порушення, його наслідків та характеристик працівника.

Дисциплінарна відповідальність настає за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку. Проте працівники також несуть матеріальну відповідальність за будь-який завданий збиток підприємству, установі чи організації через порушення їхніх трудових обов’язків.

Отже, щоб уникнути дисциплінарної відповідальності за порушення трудового законодавства — дотримуйтеся правил внутрішнього трудового розпорядку та своїх трудових обов’язків.

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю

Адміністративна відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП). Відтак, глава 5 КУпАП передбачає відповідальність за адміністративні правопорушення в галузі охорони праці.

Окремої ж уваги вимагає стаття 173-5 КУпАП щодо мобінгу (цькування) працівника. Мобінг — це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної репутації у формі психологічного та економічного тиску, зокрема, зі застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, зокрема, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність та зміни місця роботи. Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн — 1700 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн — 3400 грн) або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.

Повторні або вчинені групою осіб такі ж діяння тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн — 3400 грн) або громадські роботи на строк від тридцяти до п’ятдесяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб — від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн — 6800 грн) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Задля уникнення адміністративної відповідальності за мобінг, розвивайте корпоративну етику та культуру поведінки в колективі.

Притягувати до адміністративної відповідальності уповноважений суд на підставі протоколу Держпраці, органи Держпраці самостійно або ж, у разі порушення санітарних норм — органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду (ст. 236 КУпАП).

Фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю

Згідно зі статтею 265 КЗпП юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

ПОРУШЕННЯВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу, установленого на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків

Штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (80 000 грн), за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої — третьої груп, застосовується попередження.

Повторне порушення тягне за собою штраф  у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (240 000 грн), за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязіШтраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (24 000 грн), встановленої законом на момент виявлення порушення
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праціШтраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати (16 000 грн), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу»«Про альтернативну (невійськову) службу»«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»Штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (32 000 грн), за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої — третьої груп, застосовується попередження
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенніШтраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (24 000 грн)
Недопущення до проведення перевірки з питань виявлення вищезазначених порушень, створення перешкод у проведенні перевіркиШтраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (128 000 грн)
Перевищення допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом або ведення недостовірного обліку робочого часу працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, стосовно фактично виконуваної ним роботиШтраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (24 000 грн), за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення
Порушення інших вимог законодавства про працю, крім вищевказанихШтраф у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення (8 000 грн)

Такі штрафи накладаються Державною службою України з питань праці (Держпраці). У разі сплати юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого цією статтею, така постанова вважається виконаною.

ВАЖЛИВО!

У період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, НЕ застосовуються (ч. 3 ст. 16 ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин»)

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Щоб уникнути відповідальності за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, ознайомтеся зі статтею «Різниця між трудовим та цивільно-правовим договором», що розміщена у нас на порталі. Адже саме під цивільно-правовими договорами найчастіше маскують трудові відносини за що Держпраці і накладає штраф.

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю

Залежно від наслідків трудового правопорушення, може наставати і кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю. Така відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України (далі – ККУ) зокрема за наступні злочини:

ЗЛОЧИНПОКАРАННЯ
Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», а також інше грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 ККУ)Штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн — 51 000 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на той самий строк
Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою (ст. 173 ККУ)Штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або пробаційний нагляд на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк
Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином — суб'єктом підприємницької діяльності (ст. 175 ККУ)Штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн — 17 000 грн) або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Відповідальність за порушення трудового законодавстваКЛЮЧІ: порушення трудового законодавства відповідальність за порушення трудового законодавства порушення законодавства про працюякі види відповідальності за порушення трудового законодавства як уникнути штрафів за порушення трудового законодавстваВідповідальність за порушення трудового законодавства э основним у правовому регулюванні трудових відносин. Які види відповідальності за порушення трудового законодавства встановлює вітчизняне законодавство? Як уникнути штрафів за порушення трудового законодавства? Усе щодо відповідальності за порушення законодавства про працю - читайте у статті.Види відповідальності за порушення трудового законодавстваПосадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Це може бути дисциплінарна, адміністративна, матеріальна, фінансова та кримінальна відповідальність.ВАЖЛИВО! Застосування одного виду відповідальності не виключає можливості застосування іншого виду за одне і те ж правопорушення.Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про працюКодекс законів про працю України (далі – КЗпП) у ст. 147 передбачає два види дисциплінарних стягнень: догана та звільнення.Дисциплінарна відповідальність застосовується безпосередньо роботодавцем (особою, що має повноваження приймати на роботу).Після виявлення проступку застосовуйте стягнення протягом місяця з дня його виявлення. Але цей термін не включає час, коли працівник був відсутній на роботі через тимчасову непрацездатність або відпустку. Однак таке стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців з моменту вчинення проступку.Вибір виду дисциплінарного покарання залежить від серйозності та обставин порушення, його наслідків та характеристик працівника.Дисциплінарна відповідальність настає за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку. Проте працівники також несуть матеріальну відповідальність за будь-який завданий збиток підприємству, установі чи організації через порушення їхніх трудових обов’язків.Отже, щоб уникнути дисциплінарної відповідальності за порушення трудового законодавства – дотримуйтеся правил внутрішнього трудового розпорядку та своїх трудових обов’язків.
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працюАдміністративна відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Відтак, глава 5 КУпАП передбачає відповідальність за адміністративні правопорушення в галузі охорони праці.Окремої ж уваги вимагає стаття 173-5 КУпАП щодо мобінгу (цькування) працівника. Мобінг — це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної репутації у формі психологічного та економічного тиску, зокрема, зі застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, зокрема, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність та зміни місця роботи. Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн. - 1700 грн.) або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн. - 3400 грн.) або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.Повторні або вчинені групою осіб такі ж діяння тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн. - 3400 грн.) або громадські роботи на строк від тридцяти до п’ятдесяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб - від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн. – 6800 грн.) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.Задля уникнення адміністративної відповідальності за мобінг, розвивайте корпоративну етику та культуру поведінки в колективі.Притягувати до адміністративної відповідальності уповноважений суд на підставі протоколу Держпраці, органи Держпраці самостійно або ж, у разі порушення санітарних норм – органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду (ст. 236 КУпАП).
Фінансова відповідальність за порушення законодавства про працюЗгідно зі статтею 265 КЗпП юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
ПОРУШЕННЯВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу, установленого на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.Штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (80 000 грн.), за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження;Повторне порушення тягне за собою штраф  у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (240 000 грн.), за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.
Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі.Штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (24 000 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення.
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.Штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати (16 000 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу""Про альтернативну (невійськову) службу""Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".Штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (32 000 грн.), за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні.Штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (24 000 грн.).
Недопущення до проведення перевірки з питань виявлення вищезазначених порушень, створення перешкод у проведенні перевірки.Штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (128 000 грн.).
Перевищення допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом або ведення недостовірного обліку робочого часу працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, стосовно фактично виконуваної ним роботи.Штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (24 000 грн.), за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.
Порушення інших вимог законодавства про працю, крім вищевказаних.Штраф у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення (8 000 грн.)
Такі штрафи накладаються Державною службою України з питань праці (Держпраці). У разі сплати юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого цією статтею, така постанова вважається виконаною.ВАЖЛИВО! У період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, НЕ застосовуються (ч. 3 ст. 16 ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин»).Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.Щоб уникнути відповідальності за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, ознайомтеся зі статтею «Різниця між трудовим та цивільно-правовим договором» (ПОСИЛАННЯ), що розміщена у нас на порталі. Адже саме під цивільно-правовими договорами найчастіше маскують трудові відносини за що Держпраці і накладає штраф.Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працюЗалежно від наслідків трудового правопорушення, може наставати і кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю. Така відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України (далі – ККУ) зокрема за наступні злочини:
ЗЛОЧИНПОКАРАННЯ
Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також інше грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 ККУ).Штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн. – 51 000 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на той самий строк.
Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою (ст. 173 ККУ).Штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або пробаційний нагляд на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк.
Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (ст. 175 ККУ).Штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн. – 17 000 грн.) або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
ВАЖЛИВО! Притягнути до кримінальної відповідальності уповноважений виключно суд.ВАЖЛИВО!

Притягнути до кримінальної відповідальності уповноважений виключно судзміст

Огляд змін трудового законодавства за перше півріччя 2024

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді