Оплата праці на підприємстві

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Оплата праці — одне із основних питань трудового права. Система оплати праці в Україні передбачає багато видів: тарифна оплата праці, грейдова оплата праці, безтарифна оплата праці, тарифна система оплати праці, грейдингова система оплати праці, акордна система оплати праці та інші. Щоб не заплутатися у виборі системи оплати праці, читайте матеріал від наших експертів.

Встановлюємо розмір тарифних ставок

Форма і система оплати праці на підприємстві встановлюються у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою (регіональною) угодами.

Статтею 96 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та статтею 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) визначено, що основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифна система оплати праці працівників включає розподіл робіт залежно від їх складності, а працівників — залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перебуває в залежності від розміру мінімальної зарплати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

ВАЖЛИВО!

Якщо заробіток протягом місяця нижчий за мінімальну зарплату, відбувається доплата до мінімальної зарплати.

Системи оплати праці в Україні

Відповідно до ст. 97 КЗпП України оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці.

Погодинна оплата праці — форма оплати праці залежно від часу, відпрацьованого на роботі. Вона застосовується тоді, коли недоцільно встановлювати певні кількісні показники оцінки результатів праці (норми виробітку) чи прив’язуватися до стабільного окладу. Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у погодинному розмірі – 40,46 грн.

Грейдова система оплати праці — форма оплати праці, що мотивує. Відтак, усі посади на підприємстві класифікуються за низкою факторів: рівень відповідальності, умови роботи, складність роботи і т. д. Саме на підставі такої класифікації і визначається рівень оплати праці.

Ірина Житкова шеф-редактор Експертус Кадри, Київ
Тримайте орієнтовний перелік нормативно-правових актів для кадрової служби. Він у формі чекліста, тож стане в пригоді керівнику кадрової служби й під час оцінки персоналу підрозділу та внутрішнього аудиту кадрової роботи.

Безтарифна оплата праці — це форма оплати праці, що полягає у частковому розподілі зароблених колективом коштів між працівниками згідно з прийнятими співвідношеннями (коефіцієнтами) в оплаті праці різної якості (залежно від кваліфікації, посади, спеціальності працівників тощо).

Акордна система оплати праці — форма відрядної оплати праці, за якою загальну суму заробітної плати робітникові або найчастіше колективові робітників встановлюють за весь обсяг виконаної роботи (акорд) на підставі реальної обґрунтованості норм виробітку, витрат необхідного часу роботи і відрядних розцінок на окремі види робіт або операцій. Нараховану суму виплачують за умови своєчасного і якісного виконання всього комплексу запрограмованих робіт.

Відображаємо в штатному розписі різні форми оплати праці

На підприємствах для усіх робітничих професій незалежно від встановленої системи оплати праці (почасової, тобто за відпрацьований час, або відрядної — залежно від виробітку) мають бути визначені місячні або годинні тарифні ставки. Зазначені тарифні ставки і слід відобразити у штатному розписі.

У наказі про прийняття на роботу працівників, для яких встановлено відрядну систему оплати праці, слід зазначати і розмір тарифної ставки (місячної, годинної) за штатним розписом, і зазначати систему оплати праці, за якою працівникам нараховуватимуть заробітну плату.

Відрядні розцінки роботодавець розраховує, затверджує і доводить до працівників у порядку, встановленому в організації.Чи підвищують оклади за роботу в зоні можливих чи активних бойових дій

Незалежно від встановленої системи оплати праці низка виплат працівникам розраховується за тарифними ставками. Так, час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (ч. 1 ст. 113 КЗпП), робота у нічний час (ст. 54 КЗпП) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час (ст. 108 КЗпП), робітникам з відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації.

Місячний фонд оплати праці за професією, для якої системою оплати праці встановлена погодинна оплата, слід визначати шляхом множення годинної тарифної ставки на норму робочого часу на рік і ділення отриманого добутку на 12. Норму робочого часу за конкретними професіями слід визначати (підраховувати) за графіком роботи, встановленим для таких працівників, а для працівників, для яких застосовується підсумований облік робочого часу, — за графіком, за яким для цих працівників визначають норму робочого часу за обліковий період.

Якщо штатним розписом передбачено декілька професій одного найменування та кваліфікаційного розряду, то місячний фонд оплати праці для цих професій дорівнюватиме добутку розміру фонду оплати праці для однієї штатної одиниці і кількості штатних одиниць, передбачених штатним розписом.

Зміни в оплаті праці та питаннях робочого часу

Зазначаємо форму оплати праці в наказі про прийняття на роботу

При укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до його відома під підпис умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися відрахування у випадках, передбачених законодавством (ч. 1 ст. 29 КЗпП, ч. 1 ст. 29 Закону № 108).

Отже, в наказі про прийняття на роботу працівників, для яких встановлено відрядну форму оплати праці, слід зазначати і розмір тарифної ставки (місячної, годинної) за штатним розписом, і систему оплати праці, за якою працівникам нараховуватимуть заробітну плату.

Запроваджуємо зміну системи оплати праці

Варто пам’ятати, що зміну системи оплати праці віднесено до змін істотних умов праці, про які працівників необхідно повідомити не пізніше ніж за два місяці (ст. 32 КЗпП).

Тож, розпочинаючи процедуру зміни системи оплати праці для певної категорії працівників, необхідно внести відповідні зміни до колективного договору (положення про оплату праці) або погодити їх з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником, іншим уповноваженим на представництво органом), повідомити працівників про майбутні зміни істотних умов праці і лише після цього вводити в дію відрядну систему оплати праці.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді