Допомога на поховання 2024

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Кадровик переживає з працівниками безліч подій з їхнього життя. Якщо працівник звернувся за допомогою на поховання члена сім’ї або, навпаки, родичі працівника прийшли з сумною звісткою, будьте готові оформити допомогу, надавши при цьому зразок заяви на матеріальну допомогу на поховання та роз’яснити особливості одержання такої допомоги

Через зміни редакції Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV у 2023 році змінилися правила призначення страхових виплат за цим законом (далі — Закон № 1105). Допомога на поховання 2022 року виплачувалась за рахунок коштів Фонду соцстраху. З початку 2023 року допомога на поховання соцстрахом не виплачується, такі функції перейшли до Пенсійного фонду України.

Як призначати та виплачувати допомогу на поховання

Матеріальна допомога на поховання виплачується роботодавцем за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків.

Допомога на поховання в Україні надається у разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні (ст. 20 Закону № 1105).

До членів сім’ї, які перебували на утриманні працівника (застрахованої особи), належать:

 • дружина (чоловік);
 • діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони отримали інвалідність до 18 років (брати, сестри та онуки — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти із числа осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти — до 23 років;
 • батько, матір;
 • дід та баба за прямою лінією спорідненості.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони:

 • були на повному його утриманні;
 • одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

ВАЖЛИВО! Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування, тобто одержували заробітну плату, пенсію тощо (ч. 2 ст. 20 Закону № 1105).

 

Кому виплачується допомога на поховання

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які поховали померлого. 

Якщо працівник звернувся по допомогу на поховання у зв’язку зі смертю члена сім’ї, що перебував на його утриманні, перевірте, чи наявні підстави призначити допомогу.

Працівник має право отримати допомогу на поховання:

 • дружини / чоловіка;
 • дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної / професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти серед осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, — до 23 років;
 • батька, матері;
 • діда, баби за прямою лінією спорідненості.

Підстава — частина перша статті 20 Закону № 1105.

Якщо працівнику оформляється допомога на поховання батька або допомога на поховання батьків чи допомога на поховання близьких родичів, необхідно, зокрема, підтвердити сімейні відносини між працівником і померлими родичами та документи про перебування цих померлих членів сім’ї на утриманні застрахованої особи.

Допомога на поховання безробітних, або осіб, які перебували на їх утриманні, виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі 75 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом (ч. 1 ст. 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III).

Допомога на поховання непрацюючим, зокрема, допомога на поховання померлого (померлої) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, може бути надана виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, за останнім місцем проживання померлого з коштів місцевого бюджету. Підстава для виплати такої допомоги — Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99.

Який розмір допомоги на поховання

Розмір такої допомоги визначає правління Пенсійного фонду України. Цей розмір допомоги не може бути меншим від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом (ст. 21 Закону № 1105).

Допомога на поховання 2024 рік — вона встановлена пунктом 1 постанови правління ПФУ «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 26.12.2022 № 29-1 у сумі 4100 грн. Така грошова допомога на поховання була й у 2023 році.

Як оформити допомогу на поховання цьогоріч

Допомога на поховання 2024 виплачується за основним місцем роботи померлого працівника (ч. 1 ст. 22 Закону № 1105).

Радимо скористатися алгоритмом:

 1. Отримайте заяву й документи для призначення допомоги.
 2. Перевірте, чи не порушені строки для звернення по допомогу (звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести календарних місяців з дня смерті застрахованої особи або члена її сім’ї (ч. 5 ст. 24 Закону № 1105).
 3. Оформте рішення про призначення допомоги на поховання.
 4. Передайте рішення до бухгалтерії.
 5. Виплатіть допомогу заявнику.

 

Які документи необхідні для отримання допомоги на поховання

Які документи потрібні для отримання допомоги на поховання визначають пункти 3, 4 ст. 23 Закону № 1105. Перелік цих документів залежить від того, чи це допомога на поховання працівника-застрахованої особи або це допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи.

Аби була виплачена допомога на поховання документи роботодавцю подає особа, яка здійснила поховання. Ця особа повинна надати документи за переліком у табличці.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ:

застрахованої особи члену сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання:

члена сім’ї застрахованої особи:

 • заява особи, яка здійснила поховання
 • заява застрахованої особи
 • документ, що посвідчує особу
 • витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть
 • інші акти цивільного стану (народження члена сім’ї та його походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені), необхідні для підтвердження сімейних відносин
 • документи про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні застрахованої особи

Крім вказаних документів радимо також підготувати фінансові документи, які підтверджують витрати на поховання та довідку з банківськими реквізитами для перерахунку коштів

Скачати таблицю

Заява про призначення допомоги на поховання застрахованої особи

Допомога на поховання 2024

СКАЧАТИ

Заява про призначення допомоги на поховання члена сім’ї застрахованої особи

Допомога на поховання 2024

СКАЧАТИ

Чи може підприємство надати допомогу на поховання власним коштом

Додаткова допомога на поховання за рахунок роботодавця може встановлюватися умовами колективного договору.

Нагадаємо, що колдоговір може передбачати додаткові, порівняно із законодавством і угодами, гарантії та соціально-побутові пільги (ст. 13 КЗпП, ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII). 

УВАГА!

На період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця (ст. 11 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX)

Це значить, що, наприклад, матеріальна допомога на поховання родича працівника з 2022 року й по теперішній час (роки воєнного стану) власним коштом підприємства може бути не виплачена за рішенням роботодавця.

За умови дії колдоговору допомога на поховання працівника від підприємства може бути виплачена за рахунок коштів підприємства за останнім місцем роботи працівника (навіть яке було перед виходом на пенсію).

Якщо роботодавцем виплачується працівнику матеріальна допомога на поховання родича, то її слід оформити як благодійну нецільову допомогу із заявою від отримувача про надання такої допомоги.

Як оформити допомогу на поховання пенсіонера

У разі смерті пенсіонера допомога на поховання пенсіонера виплачується тим особам, які здійснили поховання. Розмір допомоги дорівнює розміру двомісячної пенсії померлого. У випадку смерті «військового» пенсіонера виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Наприклад, у випадку смерті «військового» пенсіонера, допомога на поховання пенсіонера 2022 року була 12405 грн. (у розмірі не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). А у 2024 році ця сума становить 15140 грн.

УВАГА!

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави

Як отримати допомогу на поховання пенсіонера? Для отримання такої допомоги слід звернутися до діючого сервісного центру ПФУ.

При зверненні необхідно подати такі документи:

 • документ що посвідчує особу заявника;
 • заяву про виплату допомоги на поховання;
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;
 • реквізити банківського рахунку у форматі ІВАN.

Заява на допомогу на поховання: зразок для заповнення буде наданий у сервісному центрі ПФУ.

Для заявників на отримання допомоги на поховання пенсіонера, які згідно з паспортом зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, слід надати ще довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявнику необхідно надати свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Як оформити відстрочку працівникам підприємства: алгоритм і судова практика», який відбудеться 11 липня. Спікер — адвокат, сертифікований експерт із військового обліку Леся Лавренюк

Щоб отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді