Військовий облік

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Ведення військового обліку — обов'язкова умова діяльності підприємства будь-якої форми власності. Порядок військового обліку до цього часу викликає низку питань у зв’язку з динамічністю законодавства у цій сфері. Матеріал стане вашим путівником під час організації військового обліку на підприємстві з нуля, адже містить усі головні, як законодавчі, так і практичні положення про військовий облік для ведення обліку військовозобов'язаних

Військовий облік військовозобо’язаних і призовників регулюється Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30.12.2022 р. (далі — Порядок організації та ведення військового обліку). Військовий облік на підприємстві 2024 року хоч і регулюється цим Порядком, однак не повністю повторює військовий облік 2023 року.

Порядок військового обліку після 18 травня 2024 року — огляд змін

Військовий облік: поняття та мета

Військовий облік — це запорука якісної та прозорої мобілізаційної підготовки держави, що контролюється на законодавчому рівні з боку держави та  полягає у наступних діях:
 • встановлення, аналіз та фіксація людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками; 
 • контроль за виконанням передбачених законом правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними та резервістами;
 • внесення відповідної інформації (персональних та службових даних) щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Облік військовозобов’язаних має на меті встановлення наявних людських мобілізаційних ресурсів та інформації про них, задля кількісного та якісного укомплектування Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення особовим складом як у мирний час, так і під час дії воєнного стану.

Військовий облік на підприємстві

Військовий облік на підприємстві 2023 року був однією із найбільш проблемних тем. Така проблемність не втратилась і до сьогодні, адже низка питань залишаються незрозумілими. Цьому сприяє сама реалізація можливості бронювання працівників і встановлена законом відповідальність за порушення у цій сфері.

За час воєнного стану в нашій державі збільшилася кількість резервістів, тому норми, що стосуються їх правового становища виділили в окрему категорію (Порядок організації та ведення військового обліку). У свою чергу, роботодавці мають обовʼязок організувати своєчасне та прозоре ведення обліку усіх військовозобов’язаних, що працюють на підприємствах. Відтак, процес організації веденння військового обліку здійснюється керівниками підприємств, а безпосередньо про ведення військового обліку піклуються працівники служби персоналу, служби управління персоналом, або, простою мовою, кадровики. У випадку відсутності штатної одиниці служби персоналу, порядок ведення військового обліку здійснюється особою, яка веде облік працівників. Кількість відповідальних за порядок ведення військового обліку осіб  залежить від кількості призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Таким чином, для належного функціонування системи військового обліку визначається кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, зокрема в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку:

 • від 501 до 2000 призовників, військовозобовʼязаних та резервістів — одна особа;
 • від 2001 до 4000 призовників, військовозобовʼязаних та резервістів — дві особи;
 • від 4001 до 7000 призовників, військовозобовʼязаних та резервістів — три особи, а на кожні наступні від 1 до 3000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів — по одній особі додатково.

ВАЖЛИВО!

За наявності на військовому обліку менше 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на особу служби персоналу, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу, а для державних службовців — в межах економії фонду оплати праці

Також, не менш важливим є і професійність та кваліфікованість у веденні військового обліку, саме на це держава і спрямовує конкретні програми задля навчання відповідних осіб. Відтак, щорічно державні органи, органи місцевого самоврядування (ОМС) та підприємства строком до 1 жовтня мають визначати потребу в підвищенні кваліфікації осіб, відповідальних за порядок ведення військового обліку. Таке підвищення кваліфікації є обов'язковим для проходження  не рідше одного разу за п'ять років. Навчання проводитимуть ліцензовані заклади освіти, а програму підготовки буде кожні два роки погоджувати Генштаб ЗСУ.

ВАЖЛИВО! Військовий облік в організації не передбачає застосування особової картки за типовою формою № П-2. Ведіть Списки персонального військового обліку, складаючи їх окремо за такими групами:

 • перша — список персонального військового обліку військовозобовʼязаних (резервістів) офіцерського складу;
 • друга — список персонального військового обліку військовозобовʼязаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;
 • третя — список персонального військового обліку військовозобовʼязаних та резервістів з числа жінок (беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених Порядком організації та ведення військового обліку);
 • четверта — список персонального військового обліку призовників.

До списків кожної групи сформуйте справу, у якій зберігайте копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зберігайте в окремій справі копії військово-облікових документів громадян, які були виключені з військового обліку районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів, крім тих, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального військового обліку та відомості оперативного обліку підписуються керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку, та реєструються в установленому порядку в службі діловодства таких органів, підприємств, установ, організацій.

У разі прийняття на роботу (навчання) призовників, військовозобов’язаних або резервістів внесіть у п’ятиденний строк інформацію про них до списків персонального військового обліку та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У разі звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформацію про їх звільнення вносьте також у п’ятиденний строк.

Працівник зобовʼязаний надати військово-обліковий документ, а роботодавець — перевірити наявність відмітки про взяття на військовий облік. У звʼязку із запровадженням на державному рівні цифрової трансформації, працівник має право предʼявити як оригінал військово-облікового документа, так і відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Однак, варто пам’ятати, що копія військово-облікового документа все одно необхідна, щоб додати у справу з копіями до відповідної групи Списку.

Ведення військового обліку здійснюється на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

Разом з тим, керівникам підприємств необхідно памʼятати про обовʼязок повідомлення та забезпечення своєчасного прибуття призовників, військовозобовʼязаних та резервістів на вимогу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК), органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

  Також, досить важливим є обовʼязок роботодавця повідомляти відповідні органи про прийняття на роботу/звільнення працівника. Отже, роботодавець зобовʼязаний у семиденний строк з дня видання конкретного наказу надіслати повідомлення про зміну облікових даних до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки. 

  Повідомлення заповнюється та підписується керівником підприємства за формою, затвердженою Додатком 1 (Порядок організації та ведення військового обліку). У випадку призначення осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, підприємство у семиденний строк з дня видання наказу про це повідомляє відповідний районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, орган СБУ чи підрозділ Служби зовнішньої розвідки, у якому відповідний працівник перебуває на військовому обліку, за формою згідно з Додатком 1 до Порядку організації та ведення військового обліку.

  Військовий облік на підприємстві з нуля

  Військовий облік з нуля перш за все починається з ознайомлення призовників, військовозобовʼязаних та резервістів з правилами військового обліку під час прийняття на роботу. Підтвердженням проведення такого ознайомлення мають слугувати особисті власноручні підписи. Роботодавець має роздрукувати правила військового обліку та розмістити їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях підприємства.

  Військовий облік на підприємстві з нуля для нового працівника починайте з перевірки усіх військовооблікових документів та повідомлення уповноваженого органу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти). Як вже вище зазначалося, таке повідомлення має бути відправленим у семиденний строк з дня видання відповідного наказу.

  ВАЖЛИВО!

  Проводьте систематичну розʼяснювальну роботу серед призовників, військовозобов'язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку

  Серед обовʼязків роботодавця слід виділити наступні:
  • щорічне звітування до 1 грудня до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про наявність громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (зі складенням списків громадян);
  • приймати від призовників, військовозобовʼязаних та резервістів під розписку у бланках розписок їх військово-облікові документи для подання таких документів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
  • за наявності законних на те підстав, здійснювати  бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час з усім необхідним документальним закріпленням;
  • постійно інформувати відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки про посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги Порядку організації та ведення військового обліку, а також про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом.

  Загалом, усю інформацію, яку роботодавець згідно з чинним законодавством зобов’язаний повідомляти у територіальні центри, можна класифікувати наступним чином:

  Інформація

  Термін повідомлення

  Зміна облікової інформації тих військовозобов’язаних осіб, що були прийняті на роботу/навчання чи були звільненими

  7 діб

  Зміни, щодо місця проживання,сімейного стану, рівня освіти, посади тощо.

  Списки громадян, що належать приписці

  5 діб із дня подання

  Зміни у статусі роботи керівників та осіб, що ведуть ВО

  7 діб

  Повідомлення щодо порушень правил ВО

  Постійно

  Важливо розуміти, що вищевказана інформація обов’язково має надаватися, а обов’язки керівників підприємств у частині військового облікування вчасно та належним чином реалізовуватись. Адже за недотримання порядку ведення ВО законодавством передбачена відповідальність, зокрема, адміністративного характеру.

  Також, аби вчасно і належним чином контролювати процеси військового обліку на підприємстві, розмістіть стенд «Військовий облік на підприємстві». Щоб військовозобов’язані на підприємстві були проінформовані про свої права та обов’язки, стенд має містити:

  • Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ці Правила наведені у додатку 2 до Порядку № 1427).
  • Постанова Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
  • Нормативні документи, що визначають основні положення з ведення військового обліку.
  • Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення правил військового обліку.
  • Перелік професій громадян, які підпадають під військовий облік.
  • Інформація про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу.
  • Інформація ТЦК, яа стосується військовозобов'язаних громадян тощо.

  Військовий облік

  СКАЧАТИ

  Особова картка працівника. Як заповнювати у частині відомостей про військовий облік?

  В особовій карті працівника пункт відомостей про військовий облік заповнюється на основі записів у відповідних документах.

  Користуйтеся наступною табличкою під час заповнення особової картки працівника, щоб швидко та правильно це зробити:

  Назва підпункту картки

  Склад запасу (рядові, старшини, сержанти)

  Група

  Остання літера військово-облікової спеціальності

  Категорія

  1/2 категорія, номер із серією військового квитка чи тимчасового посвідчення

  Склад

  Старшинський, рядовий чи сержантський

  Звання

  Присвоєне під час проходження військової служби чи перебуванні у запасі

  Військово-облікова спеціальність

  Кодове позначення

  Придатність до служби

  Рішення ВЛК щодо обмеження військової служби

  Назва територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за місцем реєстрації та проживання)

  Повна назва відповідного уповноваженого органу

  Участь у спецобліку

  Підстава та підтвердження бронювання

  З якого віку ставлять на військовий облік

  Військовому обліку підлягають громадяни України, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

  ВАЖЛИВО! Мобілізувати або призвати на військову службу можуть тільки чоловіків, яким виповнилося 18 років.  зміст

  Огляд змін трудового законодавства за перше півріччя 2024

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді