Військовий облік

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Ведення військового обліку – обов'язкова умова діяльності підприємства будь-якої форми власності. Враховуючи актуальність даного питання у наш час, слід звернути детальну увагу на особливості здійснення військового обліку на підприємстві та процедурах організації і дізнатися більше про порядок військового обліку. Матеріал стане вашим путівником під час організації військового обліку на підприємстві з нуля, адже містить усі головні, як законодавчі, так і практичні положення про військовий облік для ведення обліку військовозобов'язаних.

Уже пройшов майже рік після набрання чинності 05.01.2023 р. новим Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30.12.2022 р. (далі — Порядок організації та ведення військового обліку), але чіткий алгоритм дій, який буде враховувати усі важливі моменти не був опублікований. Тому наші експерти підготували для вас покроковий алгоритм дій, як забезпечити військовий облік військовозобов’язаних і призовників. 

Військовий облік: поняття та мета

Військовий облік — це запорука якісної та прозорої мобілізаційної підготовки держави, що контролюється на законодавчому рівні з боку держави та  полягає у наступних діях:
 • встановлення, аналіз та фіксація людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками; 
 • контроль за виконанням передбачених законом правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними та резервістами;
 • внесення відповідної інформації (персональних та службових даних) щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Облік військовозобов’язаних має на меті встановлення наявних людських мобілізаційних ресурсів та інформації про них, задля кількісного та якісного укомплектування Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення особовим складом як у мирний час, так і під час дії воєнного стану.
Військовий облік: 11 ключових змін

Військовий облік на підприємстві

Військовий облік на підприємстві 2023 року є однією із найбільш актуальних тем. Цьому сприяє сама реалізація нової можливості бронювання працівників і встановлена законом відповідальність за порушення у цій сфері.

За час воєнного стану в нашій державі збільшилася кількість резервістів, тому норми, що стосуються їх правового становища виділили в окрему категорію (Порядок організації та ведення військового обліку). У свою чергу, роботодавці мають обов'язок організувати своєчасне та прозоре ведення обліку усіх військовозобов’язаних, що працюють на підприємствах. Відтак, процес організації веденння військового обліку здійснюється керівниками підприємств, а безпосередньо про ведення військового обліку піклуються працівники служби персоналу, служби управління персоналом, або, простою мовою, кадровики. У випадку відсутності штатної одиниці служби персоналу, порядок ведення військового обліку здійснюється особою, яка веде облік працівників. Кількість відповідальних за порядок ведення військового обліку осіб  залежить від кількості призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Таким чином, для належного функціонування системи військового обліку визначається кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, зокрема в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку:

 • від 501 до 2000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів — одна особа;
 • від 2001 до 4000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів — дві особи;
 • від 4001 до 7000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів — три особи, а на кожні наступні від 1 до 3000 призовників, військовозобов'язаних та резервістів — по одній особі додатково.

Посадова інструкція інспектора з військового обліку

Посадова інструкція інспектора з військового обліку

Також, не менш важливим є і професійність та кваліфікованість у веденні військового обліку, саме на це держава і спрямовує конкретні програми задля навчання відповідних осіб. Відтак, щорічно державні органи, органи місцевого самоврядування (ОМС) та підприємства строком до 1 жовтня мають визначати потребу в підвищенні кваліфікації осіб, відповідальних за порядок ведення військового обліку. Таке підвищення кваліфікації є обов'язковим для проходження  не рідше одного разу за п'ять років. Навчання проводитимуть ліцензовані заклади освіти, а програму підготовки буде кожні два роки погоджувати Генштаб ЗСУ.

ВАЖЛИВО! Ураховуючи останні зміни у нормативно-правовому регулюванні, військовий облік в організації не передбачає застосування особової картки за типовою формою № П-2. Відтепер подаються Списки персонального військового обліку, які складають окремо за такими групами:

 • перша — список персонального військового обліку військовозобовʼязаних (резервістів) офіцерського складу;
 • друга — список персонального військового обліку військовозобовʼязаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;
 • третя — список персонального військового обліку військовозобовʼязаних та резервістів з числа жінок (беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених Порядком організації та ведення військового обліку);
 • четверта — список персонального військового обліку призовників.

Військовий облік жінок

Перш за все, працівник зобовʼязаний надати військово-обліковий документ, а роботодавець — перевірити наявність відмітки про взяття на військовий облік. Однак, на даному етапі мають місце зміни у формі подачі військово-облікового документу. Так, у звʼязку із запровадженням на державному рівні цифрової трансформації, працівник має право предʼявити як оригінал військово-облікового документа, так і відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Однак, варто пам’ятати, що копія військово-облікового документа все одно необхідна, щоб додати у справу з копіями до відповідної групи Списку.

Ведення військового обліку здійснюється на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів, до яких відносять:

 • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
 • для резервістів — військовий квиток.

Разом з тим, керівникам підприємств необхідно памʼятати про обовʼязок повідомлення та забезпечення своєчасного прибуття призовників, військовозобовʼязаних та резервістів на вимогу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК), органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

Також, досить важливим є обовʼязок роботодавця повідомляти відповідні органи про прийняття на роботу/звільнення працівника. Отже, роботодавець зобовʼязаний у семиденний строк з дня видання конкретного наказу надіслати повідомлення про зміну облікових даних до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки. 

Повідомлення заповнюється та підписується керівником підприємства за формою, затвердженою Додатком 4 (Порядок організації та ведення військового обліку). У випадку призначення осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, підприємство у семиденний строк з дня видання наказу про це повідомляє відповідний районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, орган СБУ чи підрозділ Служби зовнішньої розвідки, у якому відповідний працівник перебуває на військовому обліку, за формою згідно з Додатком 1 до Порядку організації та ведення військового обліку.

Виклик до ТЦК: порядок оформлення на підприємстві

Виклик до ТЦК: порядок оформлення на підприємстві

Правила військового обліку на підприємстві

Скачайте, роздрукуйте та розмістіть цей плакат на стенді у загальнодоступному місці.
Стенд військовий облік на підприємстві

СКАЧАТИ

Військовий облік на підприємстві з нуля

Військовий облік з нуля перш за все починається з ознайомлення призовників, військовозобовʼязаних та резервістів з правилами військового обліку під час прийняття на роботу. Підтвердженням проведення такого ознайомлення мають слугувати особисті власноручні підписи. Роботодавець має роздрукувати правила військового обліку та розмістити їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях підприємства.
Наступним кроком, щоб почати військовий облік на підприємстві з нуля є  є перевірка усіх військовооблікових документів та повідомлення уповноваженого органу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти). Як вже вище зазначалося, таке повідомлення має бути відправленим у семиденний строк з дня видання відповідного наказу.
Разом з тим, роботодавець зобовʼязаний за вимогою районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки надавати їм актуальну інформацію про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, персональний військовий облік яких він веде. Також, слід памʼятати про систематичну розʼяснювальну роботу серед призовників, військовозобов'язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку.
 
 
Роботодавець має постійно перевіряти повноту та достовірність облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку, за допомогою періодичної звірки списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах. Також, підприємства мають забезпечити внесення у п'ятиденний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть предʼявлятися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) зміни до списків персонального військового обліку та надсилати щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлення про зміну таких облікових даних.
Також, серед обовʼязків роботодавця слід виділити наступні:
 • щорічне звітування до 1 грудня до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про наявність громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (зі складенням списків громадян);
 • приймати від призовників, військовозобовʼязаних та резервістів під розписку у бланках розписок їх військово-облікові документи для подання таких документів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • за наявності законних на те підстав, здійснювати  бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час з усім необхідним документальним закріпленням;
 • постійно інформувати відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки про посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги Порядку організації та ведення військового обліку, а також про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом.

Бронювання працівників під час воєнного стану

Загалом, усю інформацію, яку роботодавець згідно з чинним законодавством зобов’язаний повідомляти у територіальні центри, можна класифікувати наступним чином:

Інформація

Термін повідомлення

Зміна облікової інформації тих військовозобов’язаних осіб, що були прийняті на роботу/навчання чи були звільненими

7 діб

Зміни, щодо місця проживання,сімейного стану, рівня освіти, посади тощо.

Списки громадян, що належать приписці

5 діб із дня подання

Зміни у статусі роботи керівників та осіб, що ведуть ВО

7 діб

Повідомлення щодо порушень правил ВО

Постійно

Важливо розуміти, що вищевказана інформація обов’язково має надаватися, а обов’язки керівників підприємств у частині військового облікування вчасно та належним чином реалізовуватись. Адже за недотримання порядку ведення ВО законодавством передбачена відповідальність, зокрема, адміністративного характеру.

Особова картка працівника. Як заповнювати у частині відомостей про військовий облік?

В особовій карті працівника пункт відомостей про військовий облік заповнюється на основі записів у відповідних документах.

Користуйтеся наступною табличкою під час заповнення особової картки працівника, щоб швидко та правильно це зробити:

Назва підпункту картки

Склад запасу (рядові, старшини, сержанти)

Група

Остання літера військово-облікової спеціальності

Категорія

1/2 категорія, номер із серією військового квитка чи тимчасового посвідчення

Склад

Старшинський, рядовий чи сержантський

Звання

Присвоєне під час проходження військової служби чи перебуванні у запасі

Військово-облікова спеціальність

Кодове позначення

Придатність до служби

Рішення ВЛК щодо обмеження військової служби

Назва територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за місцем реєстрації та проживання)

Повна назва відповідного уповноваженого органу

Участь у спецобліку

Підстава та підтвердження бронювання

З якого віку ставлять на військовий облік

Перш за все, слід зазначити, що питання щодо віку, з якого потрібно ставити особу працівника на військовий облік, регулюється п. 21 Порядку організації та ведення військового обліку.
Так,  взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік на підприємстві  підлягають:
 • громадяни України з-поміж призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 • військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, а також жінки, які висловили власне бажання.
ВАЖЛИВО! Мобілізувати або призвати на військову службу можуть тільки чоловіків, яким виповнилося 18 років.

Військовий облік 2024

Військовий облік 2024 року не втратить своєї актуальності за будь-яких умов, адже ведеться він як у мирний, так і в особливий період. Саме тому слідкуйте за нашими оновленнями та будьте в курсі законодавчих та правозастосовчих змін стосовно ведення військового обліку.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді