Бронювання працівників на підприємстві під час воєнного стану

Автор
провідний експерт із трудового законодавства Експертус Кадри
Під час воєнного стану порядок бронювання військовозобов’язаних передбачає два абсолютно різних механізми. У фокусі цієї статті відповіді на наступні питання: як забронювати працівника на період мобілізації, хто може забронювати працівника, чи можна забронювати мобілізованого працівника?

 

Воєнний стан: тривалість і підстави

СКАЧАТИ

Що таке бронювання військовозобов’язаних та хто може забронювати працівника

Бронювання — тимчасова відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, бронюють в мирний та у воєнний час з метою забезпечити функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

Бронюють військовозобов’язаних, які працюють:

 • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно, щоб забезпечити функціонування зазначених органів;
 • на підприємствах, яким встановили мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно, щоб виконати встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);
 • на підприємствах, які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань; на підприємствах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Підстава — частина 1 статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (далі — Закон про мобілізацію).

Під час воєнного стану одночасно діють два механізми бронювання.

 Щоб відповісти на питання «Як забронювати працівника від мобілізації», слід перш за все звернутися до нормативно-правового регулювання. Нормативне підґрунтя першого механізму бронювання працівників на підприємстві закладене у частині 3 статті 25 Закону про мобілізацію: порядок та організація бронювання, переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначають Закон про мобілізацію, акти Президента України та КМУ.

Нормативно-правовими актами з питань бронювання за вказаним механізмом є:

 • постанова КМУ «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час» від 04.02.2015 № 45 (далі — Постанова № 45);
 • розпорядження КМУ «Про затвердження переліків посад і професій, що підлягають бронювання на період мобілізації та на воєнний час» від 18.03.2015 № 493-р (далі — Розпорядження № 493).

Цей механізм має беззаперечні переваги, оскільки він дає можливість забронювати усіх працівників, які підходять за віком, військовим званням і посадою чи професією. Проте скористатися його можливостями зможуть лише органи державної влади, місцевого самоврядування та підприємства, яким встановили мобілізаційні завдання (замовлення).

Постанова № 45 та Розпорядження № 493 — документи з грифом ДСК. Так як завдання бронювання військовозобов’язаних за підприємствами — підприємства, які мають мобілізаційне завдання (замовлення), отримують доступ до цих документів від органу, який встановив мобілізаційне завдання (замовлення).

Як забронювати працівника під час воєнного стану, якщо специфіка роботи не передбачає виконання мобілізаційних завдань (замовлень), але є критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період? У такому разі дійте за спеціальним механізмом бронювання працівників.Робота з документами з мобілізаційних питань із грифом «ДСК»

Під час дії воєнного стану бронювання військовозобов’язаних може також здійснюватися за списком військовозобов’язаних, поданим у встановленому КМУ порядку (п. 3 ст. 25 Закону про мобілізацію).

Документом, що унормовує цей механізм бронювання є постанова КМУ «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» від 27.01.2023 № 76 (далі — Постанова № 76).

Постанова № 76 затвердила:

 • Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (далі — Порядок № 76);
 • Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Оскільки механізм бронювання за Постановою № 45 не підлягає оприлюдненню, розглянемо як забронювати працівника під час війни за Порядком № 76.

Юлія Видиборець юрист із трудового права, сертифікований експерт із військового обліку, Київ
На сьогодні відсутній спеціальний нормативний акт, за яким проводять перевірки стану персонального військового обліку. Тож зрозуміло, що у відповідальних за ведення військового обліку виникає чимало запитань.

Порядок бронювання військовозобов’язаних працівників

Як забронювати працівника за підприємством? Щоб оформити запит на бронювання, підготуйте пакет документів. Керуйтеся алгоритмом:

1. Складіть в паперовій та / або електронній формі Список військовозобов’язаних, яких пропонуєте забронювати (дод. 1 до Порядку № 76). Мінекономіки рекомендує органам державної влади, іншим державним органам, ОМС, підприємствам подавати список у форматах Excel та PDF (лист від 06.02.2023 № 2704-20/4897-03).
Визначити критерії, за якими можете включити у список працівників, яких пропонуєте забронювати (дод. 1 до Порядку № 76), та у якій кількості військовозобов’язаних працівників від загальної, допоможе таблиця.

Як визначити, кого з працівників можна забронювати

Як визначити, кого з працівників можна забронювати СКАЧАТИ

За потреби включіть до списку сумісників. У списку не вказують інформацію щодо того, чи це основний працівник, чи сумісник. Мінекономіки роз’яснює, що забронювати сумісників можливо (лист від 13.02.2023 № 2704-12/5941-09).

Коли складаєте список, не забувайте про військовозобов’язаних жінок, якщо такі є. Жінки не мають автоматичної відстрочки від мобілізації за ознакою статі.

Якщо потрібно — звірте військово-облікові дані з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК) (ч. 2 п. 3 Порядку № 76). В списку на бронювання можна вказати тільки відомості, зазначені у військово-обліковому документі працівника. Якщо проведете попереднє звіряння, уникнете ситуації, коли, наприклад, забронюєте працівника, у військово-обліковому документі якого вказана застаріла військово-облікова спеціальність (ВОС), а ТЦК відмовиться з цієї причини ставити його на спеціальний облік.

2. Підготуйте лист-обґрунтування.
Якщо хочете забронювати працівників як критично важливе підприємство, щоб функціонувала економіка, та щоб забезпечувати життєдіяльність населення в особливий період, насамперед отримайте відповідне рішення держоргану.


Як визначають підприємство критично важливим?
3. Оформте довідку про кількість військовозобов’язаних (дод. 2 до Порядку № 76). Вкажіть у довідці інформацію про усіх заброньованих працівників, у яких не сплинув термін відстрочки, зокрема, заброньованих на підставі Постанови № 45. 
4. Подайте документи до відповідного держоргану або військової адміністрації. Визначити, куди подати запит на бронювання, допоможе таблиця від експертів.

Куди подавати запит на бронювання працівників

Куди подавати запит на бронювання працівників

СКАЧАТИ

5. Чекайте від держоргану рішення про бронювання військовозобов’язаних працівників. Коли готуєте пропозиції щодо бронювання, не включайте:
 • призовників;
 • працівників, які виключені з військового обліку (за станом здоров’я, у зв’язку із досягненням граничного віку перебування у запасі);
 • військовозобов’язаних, які мають дефіцитні для ЗСУ ВОС (з урахуванням винятків, які встановлює Порядок № 76). Навіть якщо таких працівників забронюють, ТЦК відмовиться ставити їх на спецоблік;працівників, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 Закону про мобілізацію. Наприклад, наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки; осіб з інвалідністю: працівників, яких не призвуть через сімейні обставини;
 • резервістів. На період мобілізації та на воєнний час резервістів не бронюють, так само заброньованих не приймають на службу у військовому резерві (ч. 2 ст. 25 Закону про мобілізацію).

Роздрукуйте і тримайте під рукою пам’ятку про бронювання працівників під час воєнного стану

Бронювання працівників під час воєнного стану СКАЧАТИ

 Держорган або військова адміністрація готує пропозицію Мінекономіки.
 1. Перевіряє відповідність запиту критеріям та вимогам: повноту заповнення списку, наявність обґрунтування та чи дотримали вимог до кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
 2. Погоджує з Генштабом ЗСУ (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).

Мінекономіки приймає рішення про бронювання працівників за списком.

 1. Отримує від Генштабу ЗСУ погоджені списки.
 2. Перевіряє надані дані.
 3. Приймає рішення про бронювання військовозобов’язаних.
Надсилає рішення органам держвлади, іншим держорганам, які подавали списки, та Генштабу ЗСУ.

Як підтвердити бронювання військовозобовязаного

Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації підтверджує витяг із наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного (дод. 3 до Порядку № 76), завірений підписом керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації та печаткою (за наявності) (ч. 4 п. 11 Порядку № 76).
Видайте працівникові витяг під підпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку (ч. 5 п. 11 Порядку № 76). Оформте відомість за формою з додатку 4 до Порядку № 76.
Щоб ТЦК зарахував працівника на спеціальний військовий облік, протягом п’яти днів з дня, як видали витяг, надішліть повідомлення про бронювання військовозобов’язаного (дод. 5 до Порядку № 76) за місцем його військового обліку (ч. 6, 7 Порядку № 76).

ВАЖЛИВО!

Процедура отримання держорганами від підприємств, установ, організацій списків на бронювання працівників до зарахування заброньованих на спеціальний військовий облік має здійснюватися максимум за 25 робочих днів.

Який термін дії відстрочки від призову

Мінекономіки зазначає строк дії відстрочки у своєму рішенні (ч. 3 п. 2 Порядку № 76).

Бронювання працівників на підприємстві під час воєнного стану

СКАЧАТИ

Як анулювати відстрочку від призову

Відстрочку анулюють у певних випадках, визначених у пункті 12 Порядку № 76. Отже, відстрочку анулюють, якщо:

 • закінчився строк її дії;
 • підприємство виконало мобілізаційне завдання (замовлення) або його скасували;
 • підприємство припинило виробляти товари, виконувати роботи та надавати послуги, щоб забезпечити потреби ЗСУ, інших військових формувань;
 • підприємство позбавили статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • орган держвлади, інший держорган, ОМС або підприємство ліквідують;
 • заброньований працівник звільняється.
У випадках, крім першого, відстрочку анулюють за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.
Підприємство протягом п’яти днів вилучає у військовозобов’язаного витяг та надсилає його до ТЦК (органу СБУ тощо) за місцем військового обліку працівника. Дату, коли вилучили у працівника витяг з наказу про бронювання, вносять у відомість видачі бланків спеціального військового обліку (дод. 4 до Порядку № 76).

Як і коли звітувати про заброньованих працівників

Звіт про чисельність заброньованих військовозобов’язаних працівників складають станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом (п. 13 Порядку № 76).
У звіт включають зведені показники за підприємством та підпорядкованими йому структурними підрозділами й філіями незалежно від їх місцезнаходження (п. 14 Порядку № 76).
Куди та за якою формою звітувати — підкаже таблиця.

Бронювання працівників на підприємстві під час воєнного стану

РОЗГОРНУТИ ПОВНІСТЮ

Відповідальність у сфері бронювання працівників

Керівники органів держвлади, інших держорганів, ОМС та підприємств відповідають за те, що:

 • включили військовозобов’язаних працівників до списків;
 • облікові дані військовозобов’язаних, зазначених у списку, відповідають їх військово-обліковим документам.
Підстава — частина 1 пункту 3 Порядку № 76.
 

ТЦК може не зарахувати військовозобов’язаного працівника на спеціальний військовий облік, якщо у рішенні Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного неправильно зазначили інформацію:

 • про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), рік народження, військово-облікову спеціальність (профіль) працівника;
 • найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності). 
 Підстава — частина 2 пункту 10 Порядку № 76.

Бронювання військовозобов’язаних 2024

Якщо бронювання військовозобов’язаних 2024 року не втратить своєї актуальності, наші експерти завжди вчасно пояснять механізм та особливості такого бронювання. Адже бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі та працюють на підприємствах, в установах і організаціях, органах влади, можливе як у мирний час, так і у воєнний.

 зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді