Сумісництво: особливості роботи й оформлення

UA RU
Автор
керівник експертної групи Експертус Кадри
Робота за сумісництвом є правом працівників підприємств, установ, організацій. Сумісництво — це вид організації праці. Які особливості роботи за сумісництвом, специфіка оплати праці сумісників, роз’яснюємо у статті.

 

Робота за сумісництвом

Робота за сумісництвом — працівник винонує, крім основної, іншу оплачувану роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця — фізичної особи (ч. 1 ст. 102-1 КЗпП). Сумісництво — це право працівника.

Увага!

Не ототожнюйте поняття «сумісництво» та «суміщення» — вони мають різне значення та правову природу. Відтак, сумісництво — це виконання роботи у вільний від основної роботи час, а суміщення — під час основної роботи.

Виокремлюйте два види сумісництва: 
  • зовнішнє сумісництво — виконання у вільний від основної роботи час іншої роботи, в іншій організації;
  • внутрішнє сумісництво — виконання у вільний від основної роботи час іншої роботи, в тій же організації.

Робота за сумісництвом: обмеження 

Врахуйте, робота за сумісництвом може здійснюватися з необмеженою кількістю роботодавців за загальним правилом. Однак, законодавство передбачає, що такі обмеження можуть міститись у:

Наприклад, встановлені обмеження щодо сумісництва осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту (п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10 2014 № 1700-VII; далі — Закон № 1700).

На період воєнного стану обмеження, встановлене пунктом 1 частини першої статті 25 Закону № 1700, не поширюється на державних службовців (крім державних службовців категорії «А»), посадових осіб місцевого самоврядування (крім посадових осіб, посади яких віднесені до першої - третьої категорій), якщо такі особи перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою. Умова — трудові договори (контракти), цивільно-правові договори про надання послуг або правочини у сфері підприємницької діяльності укладаються з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, стосовно яких такі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування протягом останнього року не здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців. Такі особи зобов’язані припинити зайняття іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) чи підприємницькою діяльністю відповідно до частини другої статті 25 цього Закону протягом 15 робочих днів з дня припинення простою або закінчення відпустки (п. 2-8 Прикінцевих положень Закону № 1700).

Чи виплачувати сумісникам вихідну допомогу при звільненні

Щодо обмеження роботи за сумісництвом в колективному чи трудовому договорі, то такий договір може передбачати конкретний перелік категорій працівників, які не мають права працювати за сумісництвом. До прикладу, такими можуть бути вагітні жінки, неповнолітні, працівники, зайняті на важких роботах та роботах зі шкідливим й небезпечними умовами праці. Обмежуйте право на сумісництво посад у разі негативного впливу такого сумісництва на стан здоров’я працівників та безпеку виробництва.

Прийняття на роботу за сумісництвом

Врахуйте, що роботу за сумісництвом оформляють окремим трудовим договором. Для більш швидкого розуміння як правильно оформити сумісника, користуйтеся таблицею:

Керуйтеся наступним алгоритмом під час прийняття на роботу за сумісництвом:

1. Робота за сумісництвом документи:

  • зовнішнє сумісництво. Документи, які передбачає стаття 24 КЗпП без жодних виключень;
  • робота за сумісництвом на одному підприємстві. Від внутрішнього сумісника жодних документів не вимагайте. Лише пересвідчитесь, що працівник відповідає кваліфікаційним вимогам за посадою, яку обійматиме як внутрішній сумісник.

2. Переконайтеся, що на особу не діє обмеження на сумісництво. 

3. Сформуйте режим роботи.

Сумісник виконує роботу у вільний від основної роботи час. Тому графік роботи сумісника може відрізнятися від режиму роботи за посадою чи професією, який передбачають правила внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР). Якщо сумісник працюватиме неповний робочий час або за індивідуальним графіком, узгодьте режим роботи з майбутнім працівником та з безпосереднім керівником.Види відпусток для сумісників

4. Отримайте заяву.

Заява про прийняття на роботу має відповідати ДСТУ 4163:2020. Працівник вказує в заяві, що це буде робота за сумісництвом. 

Зовнішній сумісник вказує в заяві всі відомості. Внутрішньому суміснику достатньо вказати в заяві основну посаду, власне ім’я та прізвище. Він вже ідентифікований як працівник і в кадровому, і в бухгалтерському обліку. 

5. Укладіть письмовий трудовий договір за необхідності.

Увага!

Навіть якщо законодавство зобов’язує укласти з працівником письмовий трудовий договір, під час дії воєнного стану це не обов’язково.

Письмовий трудовий договір складіть у двох примірниках. Підпишіть кожен у роботодавця та майбутнього працівника. Зареєструйте в Журналі реєстрації письмових трудових договорів. Видайте примірник договору працівнику під підпис.

6. Сформуйте наказ.

Ознайомте працівника з наказом під підпис — у день, коли видали наказ, або безпосередньо перед початком роботи.

7. Повідомте ДПС.

Повідомте ДПС, що прийняли працівника, користуючись формою, яку визначив КМУ в постанові від 17.06.2015 № 413.

Трудовий договір про роботу за сумісництвом: укладаємо правильно

8. Ознайомте з локальними нормативними актами.

9. Оформіть особову картку П-2, за потреби — особову справу

На зовнішнього сумісника сформуйте особову справу, на внутрішнього — додайте до особової справи документи про роботу за сумісництвом.

10. Отримайте зобов’язання про нерозголошення персональних даних.

Робота за сумісництвом оплата праці

Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу. Ведіть облік робочого часу окремо за основним місцем роботи та за внутрішнім сумісництвом.

Графік роботи сумісника зразок

Роботу за сумісництвом виконують у вільний від основної роботи час. Тому, як правило, сумісникам встановлюють індивідуальний режим роботи, неповний робочий час.

Зразок індивідуального графіку роботи внутрішнього сумісника:

Неповний робочий день тривалістю 4 години з режимом роботи з 8:00 до 12:00 з понеділка по п’ятницю можна встановити продавцю-консультанту — внутрішньому суміснику, який працює за основною посадою за п’ятиденним робочим тижнем з понеділка по п’ятницю з 13:00 до 22:00 (перерва з 13:00 до 14:00) з вихідними днями у суботу і неділю.

 зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді