Обчислення стажу державної служби

Автор
порталу «Кадровик-01»
При прийнятті особи на державну службу їй обчислюють стаж державної служби. Цей стаж дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки

Стаж держслужби

Стаж державної служби — це загальна тривалість служби державного службовця в державних органах (чи в їхніх апаратах), інших органах, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889-VIII (далі — Закон № 889).

Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки (ст. 46 Закону № 889). Це сприяє професіоналізації державної служби і мотивації державних службовців до тривалого перебування на державній службі.

Періоди, які зараховують до стажу державної служби, перелічені в Законі № 889 та в п. 4 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 (далі — Порядок № 229).

Цими актами визначено, що до стажу державної служби зараховують час, коли державний службовець не працював із поважних причин, але залишався у трудових відносинах із державним органом.

Обчислення стажу державної служби здійснює служба управління персоналом державного органу. Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.

Документи для визначення стажу державної служби (п. 3 Порядку № 229):

 • трудова книжка;
 • копія послужного списку;
 • військовий квиток;
 • інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи (довідки, виписки з наказів, дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тощо).

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж державної служби обчислюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, а також архівними установами.

Стаж державної служби за періоди до набрання чинності Законом № 889 — до 01.05.2016 — обчислюються в порядку та на умовах, установлених на той час законодавством (п. 8 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889).

Крім того НАДС у роз’ясненні від 26 липня 2016 року № 14-р/з «З питань зарахування до стажу державної служби періодів роботи (служби) до 1 травня 2016 року» надає таке: «Отже, стаж державної служби за періоди роботи до 1 травня 2016 року обчислюється відповідно до законодавства, яке діяло раніше, та на тих умовах і в порядку, що були ним передбачені».

Обчислення стажу державної служби

Порядок обчислення стажу державної служби наступний. Періоди роботи/служби до 30 квітня 2016 року включно зараховуються до стажу державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723 (втратив чинність), Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 р. № 283 (втратив чинність, далі — Порядок № 283), а також інших актів законодавства, які в той час регулювали відповідні правовідносини, а з 01.05.2016 — відповідно до норм Закону № 889 і Порядку № 229.

Щоб обчислити стаж держслужби, використовують так звану приведену дату.

Розраховувати приведену дату рекомендує Нацдержслужба (лист від 21.06.2016 № 93/13/22-16). Згадує про неї і Мінсоцполітики (роз’яснення від 18.08.2016 щодо застосування окремих норм законодавства про відпустки та лист від 16.11.2016 № 691/13/116-16).

Ольга Догадіна керівник експертної групи «Експертус Кадри»
Обчисліть стаж для всіх категорій працівників

Щоби розрахувати приведену дату, обчислюйте стаж роботи відповідно до законодавства та записів у трудовій книжці на певну дату і відраховуєте від неї (стаж роботи відраховуйте від певної дати).

Обчислення стажу держслужби — не завжди легка справа. Часом, щоб з’ясувати, як рахувати стаж державної служби, потрібно направити запит до Нацдержслужби (її територіальних органів), архівних установ, інших державних органів тощо.

Розрахунок стажу державної служби передує виданню акта про призначення.

Зекономити зусилля кадровиків щодо обчислення стажу державної допоможе електронний сервіс «Обчислення стажу державної службиКалькулятор тривалості додаткової відпустки за стаж в ОМС та на державній службі».

Зарахування до стажу державної служби

На підставі ч. 2 ст. 46 Закону № 889 до стажу державної служби зараховуються:

 1. Час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону № 889.
 2. Час роботи на посадах, визначених пунктами 1-8, 9-1, 10 частини третьої статті 3 Закону № 889; {Пункт 2 частини другої статті 46 в редакції Закону № 117-IX від 19.09.2019}
  • Обчислення стажу державної служби
 3. Час проходження дипломатичної служби на дипломатичних посадах.
 4. Час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 5. Час перебування на посадах суддів.
 6. Час перебування на посадах прокурорів.
 7. Час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання.
 8. Час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом.
 9. Період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом.
 10. Час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду - у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.
 11. Час роботи на посадах патронатної служби, зазначених у частині першій статті 92 Закону № 889.

Додатково враховуються періоди, визначені відповідними постановами Кабінету Міністрів України, які є підставою для обчислення стажу державної служби.

Періоди, які зараховують до стажу держслужби

до 01.05.2016з 01.05.2016
постанова КМУ від 03.05.94 № 283постанова КМУ від 25.03.2016 № 229
 • період роботи на посадах, визначених у пункті 2 Порядку та в державних органах колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, наведених у додатку до Порядку № 283;
 • період, коли держслужбовець чи посадовець ОМС не працював із поважних причин, але залишався у трудових відносинах із державним органом;
 • час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медпоказаннями дитині потрібний домашній догляд, — період додаткової відпустки без збереження зарплати тривалістю, визначеною у медвисновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шести років;
 • час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у державному органі;
 • час військової служби у ЗСУ та інших військових формуваннях;
 • у трикратному розмірі час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом якого особа брала участь у антитерористичній операції в особливий період;
 • час проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі;
 • час роботи на посадах, навчання та наукової роботи в установах, закладах та організаціях, визначених у пункті 3 Порядку № 283.
 • час перебування на посаді держслужби відповідно до Закону № 889;
 • час перебування на посаді народного депутата України;
 • час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;
 • час перебування на посадах в ОМС, передбачених Законом України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
 • час перебування на посадах суддів;
 • час перебування на посадах прокурорів;
 • час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;
 • час професійного навчання держслужбовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на держслужбу, крім випадків, установлених законом;
 • період, коли держслужбовець не працював із поважних причин, але залишався у трудових відносинах із державним органом;
 • час перебування держслужбовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження зарплати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;
 • час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови ВРУ, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів КМУ, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів КСУ, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах

Окремі випадки зарахування до стажу державної служби періодів роботи/служби

УВАГА!

Щодо зарахування військової служби до стажу державної служби — період військової служби за призовом під час мобілізації зараховується до стажу держслужби

Проаналізуємо опубліковані роз’яснення Нацдержслужби щодо зарахування до стажу державної служби періодів проходження служби, особами, які мають спеціальні звання, періодів роботи на окремих посадах, періодів навчання тощо.

Дата та номер роз’яснення НАДСЗмістВисновок

РОЗ’ЯСНЕННЯ від 30 листопада 2021 р. № 144 р/з

Щодо зарахування періоду відсторонення державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 до стажу державної служби (для надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки, для присвоєння чергового рангу)Законодавством про державну службу не передбачено, що період відсторонення від роботи не зараховується до стажу державної служби для встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки

РОЗ’ЯСНЕННЯ від 12 серпня 2021 р. № 137-р/з

Щодо зарахування до стажу державної служби часу проходження служби в поліціїПеріоди служби в поліції з 7 листопада 2015 року зараховуються до стажу державної служби, що дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років та надання додаткової оплачуваної відпустки

РОЗ’ЯСНЕННЯ від 10 вересня 2020 р. № 116-р/з

Щодо зарахування до стажу державної служби періодів (служби) навчання курсантів у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ УкраїниПеріоди служби (навчання) до набрання чинності Законом № 889 курсантів у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України не зараховуються до стажу державної служби

РОЗ’ЯСНЕННЯ від 23 липня 2020 р. № 107-р/з

Щодо зарахування до стажу державної служби періодів роботи на посадах патронатних службПеріоди роботи на посадах патронатної служби зараховуються до стажу державної служби, не залежно від того працювала особа на державній службі до призначення на посаду патронатної служби та після повернулася на державну службу чи ні

РОЗ’ЯСНЕННЯ від 23 липня 2020 р. № 106-р/з

Щодо зарахування до стажу державної служби часу проходження військової служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції в особливий період

Час проходження військовослужбовцями військової служби до 1 травня 2016 року, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції в особливий період, до стажу державної служби включається у трикратному розмірі.

Час проходження військової служби після 1 травня 2016 року зараховується до стажу державної служби один до одного

РОЗ’ЯСНЕННЯ від 23 липня 2020 р. № 105-р/зЩодо зарахування до стажу державної служби періодів проходження військової службиПеріоди військової служби як до 1 травня 2016 року так і після 1 травня 2016 року зараховуються до стажу державної служби
РОЗ’ЯСНЕННЯ від 23 липня 2020 р. № 104-р/з Щодо зарахування періодів навчання в аспірантурі, докторантурі до стажу державної службиПеріоди навчання на денній формі навчання в аспірантурі та докторантурі в державних закладах до 11 жовтня 2017 року зараховуються до стажу державної служби
РОЗ’ЯСНЕННЯ від 26 липня 2016 р. № 15-р/з Щодо зарахування до стажу державної служби періодів роботи на посадах, віднесених до посад службовцівВідповідні періоди роботи на посадах службовців не можуть бути зараховані до стажу державної служби, якщо просування по службі відбулося після 08.06.1995
РОЗ’ЯСНЕННЯ від 07 червня 2022 р. № 153 р/зЩодо зарахування до стажу державної служби періоду простою державного службовця та/або періоду перебування у відпустці без збереження заробітної платиПеріод простою державного службовця, а також період перебування у відпустці без збереження заробітної плати протягом періоду дії воєнного стану зараховуються до стажу державної служби, який дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки
РОЗ’ЯСНЕННЯ від 13 вересня 2022 р. № 157 р/зЩодо зарахування до стажу державної служби періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати, наданої відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року №2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»Період перебування державного службовця у відпустці без збереження заробітної плати, наданої відповідно до частини четвертої статті 12 Закону № 2136-ІХ, зараховується до стажу державної служби, який дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років та надання додаткової щорічної оплачуваної відпустки.
РОЗ’ЯСНЕННЯ від 07 квітня 2023 р. № 165 р/зЩодо зарахування до стажу державної служби періодів роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів органів виконання покарань, які не мали спеціальних званьДо набрання чинності Законом № 889 періоди роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах виконання покарань, а також на посадах спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби (установи виконання покарань, слідчі ізолятори, підрозділи кримінально-виконавчої інспекції), які не мали спеціальних звань, зараховуються до стажу державної служби
РОЗ’ЯСНЕННЯ від 07 квітня 2023 р. № 166 р/зЩодо зарахування до стажу державної служби періодів проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі особами, які мають спеціальні званняЧас проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону. До набрання чинності Законом № 889 періоди служби в Державній кримінально-виконавчій службі осіб, які мають спеціальні звання, до стажу державної служби зараховуються лише з 20 липня 2005 року

Просимо взяти до уваги, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Періоди військової служби як до 01 травня 2016 року так і після 01 травня 2016 року зараховуються до стажу державної служби.

Час проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону. До набрання чинності Законом № 889 періоди служби в Державній кримінально-виконавчій службі осіб, які мають спеціальні звання, до стажу державної служби зараховуються лише з 20 липня 2005 року.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді