Присвоєння рангу при прийнятті на державну службу

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Закон України «Про державну службу» (далі — Закон № 889) передбачає такі поняття, як «категорії посад державної служби» та «ранги державних службовців». Насправді, таке нормативно-правове закріплення є досить позитивним досвідом, адже дозволяє не тільки розмежовувати рівень відповідальності різних посадовців, але і сприяє тенденції просування по службі

Вищевказаний закон закріплює 3 категорії посад державної служби — «А», «Б» та «В», а також дев’ять рангів державних службовців — видів спеціальних звань.

Категорії та ранги державних службовців (таблиця)

Категорії посад державної служби

«А»

«Б»

«В»

Ранги державних службовців

1, 2, 3

3, 4, 5, 6

6, 7, 8, 9

Під час прийняття на службу слід вирішити питання про ранг держслужбовця. Є три варіанти:

 • присвоїти ранг вперше;
 • присвоїти новий ранг;
 • залишити наявний ранг.

Ранг державного службовця присвоюється з обов’язковим урахуванням трудової біографії особи суб’єктом призначення, крім випадків, передбачених законом. В особовій справі державного службовця робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця.

Як присвоювати ранги посадовим особам ОМС

Питання щодо присвоєння рангів державним службовцям регулюють:

Постановою № 306 затверджено Порядок присвоєння рангів державних службовців (далі — Порядок № 306) та співвідношення між рангами державних службовців і військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями.

Порядок присвоєння рангу державного службовця вперше

Рішення залежить від того, чи має особа ранг посадової особи місцевого самоврядування, військове звання, дипломатичний ранг або інше спеціальне звання, класний чин, присвоєні за попереднім місцем роботи (служби). Саме враховуючи наявність або відсутність такого рангу моделюємо наступні ситуації:

1. Особа не має іншого рангу, військового або спеціального звання, класного чину

Щоб відповісти на питання, протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців, слід звернутися до норм Закону № 889. Відтак, держслужбовцю, якого вперше призначають на посаду державної служби:

 • встановлюють випробування (ч. 2 ст. 35);
 • присвоюють найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад після випробування (ч. 5 ст. 39).

Особі, яка вперше призначена на посаду державної служби і не має іншого рангу, військового або спеціального звання, класного чину, після закінчення строку випробування присвоюють 3-й, 6-й або 9-й ранг державного службовця — залежно від категорії посади, на яку її призначено.

2. Особа служила в органах місцевого самоврядування

У разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, їй присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III (абз. 1 п. 3 Порядку № 306).

В контексті питання, яке розглядаємо, цю норму можна перефразувати так: якщо ранг посадової особи місцевого самоврядування є вищим за найнижчий ранг в межах категорії посади державної служби, на яку призначено особу, їй присвоюють ранг держслужбовця, який відповідає рангу посадової особи місцевого самоврядування.

Приклад 1

Колишній голова районної ради має 5-й ранг посадової особи місцевого самоврядування. Його призначили на посаду заступника голови районної державної адміністрації. Це — перше призначення на посаду державної служби. Тож, керуючись загальним правилом, особі слід було б присвоїти найнижчий 6-й ранг в межах категорії «Б». Однак цей ранг є нижчим за вже набутий ранг посадової особи місцевого самоврядування. Рішення — присвоїти ранг державного службовця, який відповідає рангу посадової особи місцевого самоврядування, — 5-й.

Аналогічно слід діяти й у випадку, якщо ранг посадової особи місцевого самоврядування є вищим за всі ранги у межах відповідної категорії посади державної служби.

Приклад 2

Колишнього голову обласної ради, який має 2-й ранг посадової особи місцевого самоврядування, призначили керівником територіального органу центрального органу виконавчої влади. Особі мають присвоїти 2-й ранг державного службовця, незважаючи на те, що цей ранг є поза межами категорії «Б» посад державної служби.

Якщо найнижчий ранг у категорії посади державної служби збігається з рангом посадової особи місцевого самоврядування або є вищим за цей ранг, присвоюють найнижчий ранг у межах цієї категорії.

Приклад 3

Колишній голова районної ради має 5-й ранг посадової особи місцевого самоврядування і вступає на посаду голови районної державної адміністрації. Ця посада належить до категорії «А». Тому особі має бути присвоєний найнижчий ранг у межах цієї категорії — 3-й.

В усіх наведених випадках ранг присвоюють після випробування.

3. Особа має військове або спеціальне звання, класний чин

Постановою № 306 (додатки 1-10) затверджено співвідношення між рангами державних службовців та:

 • спеціальними званнями працівників органів внутрішніх справ та осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (додаток 1);
 • військовими званнями (армійськими, корабельними) (додаток 2);
 • спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (додаток 3);
 • військовими званнями військовослужбовців (спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу) Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (додаток 4);
 • спеціальними званнями осіб начальницького та рядового складу податкової міліції (додаток 5);
 • спеціальними званнями працівників посадових осіб органів доходів і зборів (додаток 6);
 • класними чинами працівників органів прокуратури (додаток 7);
 • спеціальними званнями поліцейських (додаток 8);
 • дипломатичними рангами (додаток 9);
 • спеціальними званнями осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України (додаток 10).

Ці співвідношення дають відповідь на запитання, який ранг державного службовця відповідає певному військовому або спеціальному званню, класному чину. Їх застосовують, якщо посада державної служби, на яку призначена особа, належить до категорії, в межах якої можливе присвоєння нижчого рангу, ніж передбачено відповідним співвідношенням. У такому разі ранг присвоюють відповідно до співвідношення (абз. 3 ч. 2 ст. 39 Закону № 889; п. 2 Порядку № 306).

Наведені далі приклади передбачають, що особі, яка має військове або спеціальне звання, класний чин, раніше не був присвоєний ранг державного службовця або посадової особи місцевого самоврядування.

Приклад 4

Особа зі спеціальним званням «інспектор податкової та митної справи І рангу» вступає на посаду категорії «В». Відповідно до співвідношення між рангами державних службовців і спеціальними званнями посадових осіб органів доходів і зборів, зазначеному спеціальному званню відповідає 7-й ранг державного службовця. Оскільки в категорії «В» можливе присвоєння нижчого рангу, ніж передбачено співвідношенням, особі присвоюють ранг відповідно до співвідношення — 7-й.

Приклад 5

Особу зі спеціальним званням «підполковник міліції» призначено на посаду категорії «В». Застосовуємо співвідношення між рангами державних службовців і спеціальними званнями працівників органів внутрішніх справ та осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України. Зазначеному спеціальному званню відповідає 5-й ранг державного службовця. Як і в попередньому прикладі, категорія посади передбачає присвоєння нижчого рангу, ніж визначений за співвідношенням. Тому ранг присвоюють відповідно до співвідношення — 5-й, незважаючи на те, що він поза межами категорії посади, на яку призначена особа.

Якщо посада, на яку призначена особа, належить до категорії, найнижчий ранг якої збігається з рангом, визначеним за співвідношенням, або є вищим за цей ранг, присвоюють найнижчий ранг в межах цієї категорії.

Приклад 6

Особу зі спеціальним званням «радник податкової та митної справи III рангу» призначено на посаду категорії «Б». За співвідношенням, це спеціальне звання відповідає 6-му рангу державного службовця. Цей ранг, своєю чергою, є найнижчим у зазначеній категорії. Оскільки категорія посади не передбачає присвоєння рангу нижчого, ніж визначений за співвідношенням, правило присвоєння рангу за співвідношенням не застосовують. Натомість присвоюють найнижчий ранг у межах категорії посади — 6-й*.

* Звісно, ранг за співвідношенням та найнижчий ранг в межах категорії збігаються. Однак у даному випадку юридично точніше говорити про присвоєння найнижчого рангу в межах категорії, а не про присвоєння рангу за співвідношенням.

Приклад 7

Особу зі спеціальним званням «інспектор податкової та митної справи І рангу» призначено на посаду категорії «Б». Ця категорія не передбачає присвоєння рангу нижчого, ніж визначений за співвідношенням. Тому співвідношення не застосовують. Як і в попередньому прикладі, особі присвоюють найнижчий ранг у межах категорії посади — 6-й.

Відомості про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. На вимогу державного службовця у його трудовій книжці робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця.

ВАЖЛИВО! Врахуйте, що, згідно з порядком присвоєння рангів державних службовців, особі не може бути присвоєний ранг державного службовця, що є нижчим за раніше присвоєний ранг посадової особи місцевого самоврядування або ранг, визначений відповідно до співвідношення між рангами держслужбовців і військовими чи спеціальними званнями, класними чинами.

Присвоєння рангу при поверненні на державну службу

Особа працювала на держслужбі, одержала ранг, звільнилася і знову повертається на держслужбу. Питання щодо рангу вирішують залежно від того, як співвідносяться наявний ранг та ранги у межах категорії посади, на яку відбувається призначення.

Категорія посади включає ранг, присвоєний особі

У разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг (ч. 9 ст. 39 Закону № 889). Державному службовцю, який був звільнений з державної служби та повернувся на державну службу, черговий ранг присвоюють через 3 роки з дня призначення на посаду державної служби (абз. 1 п. 9 Порядку № 306). Отже, особі, яка повертається на державну службу та має ранг у межах категорії посади, на яку її призначено, ранг під час призначення не присвоюють. До акта про призначення включають вказівку виплачувати надбавку відповідно до раніше присвоєного рангу.

Черговий ранг у межах категорії посади може бути присвоєний через 3 роки з дня призначення. Водночас Закон № 889 передбачає можливість дострокового присвоєння чергового рангу (ч. 7 ст. 39, п. 3 ч. 1 ст. 53). 

Останнє можливе у разі наявності особливих досягнень або за виконання особливо відповідальних завдань.

ВАЖЛИВО! Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу.

Якщо державний службовець має найвищий ранг у межах категорії посади, яку обіймає, черговий ранг поза межами цієї категорії йому присвоюють лише за сумлінну службу у зв’язку з виходом на пенсію** (ч. 8 ст. 39 Закону № 889).

** Див. також роз’яснення Нацдержслужби від 19.08.2016 № 18-р/з.

Приклад 8

На посаду категорії «Б» призначено особу, яка має 5-й ранг державного службовця. Зазначений ранг є в межах категорії «Б», тому новий ранг при призначенні не присвоюють. Черговий 4-й ранг може бути присвоєний через 3 роки з дня призначення на посаду.

Приклад 9

На посаду категорії «В» призначено особу, яка має 6-й ранг — найвищий у цій категорії. Тому, як і в попередньому прикладі, новий ранг при призначенні не присвоюють. Оскільки ранг в межах категорії є найвищим, черговий 5-й ранг може бути присвоєний при виході на пенсію або в разі призначення на посаду категорії «Б» (п. 8 Порядку № 306).

Категорія посади включає ранги, вищі за присвоєні особі

Якщо всі ранги в межах категорії посади, на яку призначають особу, є вищими за наявний ранг, присвоюють найнижчий ранг у межах відповідної категорії. Присвоєння іншого, крім найнижчого, рангу в такій ситуації суперечить вимозі щодо присвоєння чергового рангу у межах відповідної категорії через кожні 3 роки (абз. 1 ч. 6 ст. 39 Закону № 889).

Приклад 10

На посаду категорії «А» призначено особу, яка має 5-й ранг. Ранги у межах категорії «А» — 1-й, 2-й та 3-й. Тому новопризначений держслужбовець отримає 3-й ранг.

Така ситуація буде типовою при прийнятті на держслужбу осіб, звільнених зі служби до набрання чинності Законом № 889 (01.05.2016).

Приклад 11

На посаду категорії «В» призначають особу, якій в період дії Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон № 3723) був присвоєний 12-й ранг. Нині вона отримає новий ранг — 9-й.

Категорія посади включає ранги, нижчі за присвоєні особі

Якщо всі ранги в межах категорії посади, на яку призначають особу, є нижчими за вже наявний ранг, застосовують правило про збереження раніше присвоєного рангу. Протягом служби на посадах, які належать до такої категорії, присвоєння чергового рангу неможливе.

Приклад 12

На посаду категорії «В» призначено особу, яка має 5-й ранг. Ранги в межах категорії «В» — 6-й, 7-й, 8-й та 9-й. Отже, за особою зберігається 5-й ранг. Черговий 4-й ранг може бути присвоєний лише при переході на посаду категорії «Б».

Присвоєння рангу після патронатної служби

Зверніть увагу, що між нормою щодо присвоєння чергового рангу через 3 роки після повернення на державну службу та частиною 5 статті 92 Закону № 889 наявна колізія.

Час роботи на посадах патронатної служби враховується при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.

Цю колізію вирішуємо на користь припису Закону № 889.

Приклад 13

Особа отримала 5-й ранг протягом служби на посаді категорії «Б», 15.11.2016 звільнилася з держслужби та з 16.11.2016 по 02.06.2017 (199 днів) працювала у патронатній службі. Повернулася на держслужбу та призначена на посаду категорії «Б» 06.06.2017.

У цьому випадку при призначенні на посаду держслужби 06.06.2017 ранг не присвоюють (залишають 5-й ранг). Однак, на відміну від Прикладу 8, 3-річний термін для присвоєння чергового 4-го рангу обчислюють не з дня призначення на посаду держслужби, а з урахуванням часу роботи в патронатній службі. Таким чином, 4-й ранг буде присвоєний не 06.06.2020, а на 199 днів раніше — 20.11.2019.

Присвоєння рангу при прийнятті на державну службуЯк обчислити стаж державної служби

Зазначене наштовхує на висновок: якби період роботи в патронатній службі дорівнював або перевищував три роки, особі відразу можна було б присвоїти черговий 4-й ранг.

Присвоєння рангу за наявності кількох підстав

Поряд із рангом держслужбовця особа може мати ранг посадової особи місцевого самоврядування та/або військове чи спеціальне звання, класний чин.

Приклад 14

Під час служби в органах доходів і зборів особа отримала спеціальне звання «інспектор податкової та митної справи І рангу», яке відповідає 7-му рангу державного службовця. Наступне місце роботи особи — обласна рада, де їй присвоєно 11-й ранг посадової особи місцевого самоврядування. Згодом, у період дії Закону № 3723, особу призначили на посаду п’ятої категорії в апараті облдержадміністрації. На момент звільнення з цієї посади особа мала 9-й ранг держслужбовця. Після звільнення деякий час не працювала. Після набрання чинності Законом № 889 пройшла конкурс та була призначена на посаду категорії «В».

Оскільки особа має ранг держслужбовця в межах категорії посади, на яку її призначили, керуючись загальним правилом, ранг під час призначення не присвоювали б, а черговий 8-й ранг мали б присвоїти через 3 роки після призначення на посаду (див. Приклад 8). Однак особа має спеціальне звання, яке відповідає 7-му рангу держслужбовця. Отже, посада, на яку призначено особу, належить до категорії, в межах якої можливе присвоєння нижчого рангу, ніж передбачено співвідношенням. Тому під час призначення особі має бути присвоєний 7-й ранг.

Обчислюйте строк роками, ранг присвоюють того самого числа і місяця останнього строку.


зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді