Зразок характеристики на працівника

UA RU
Автор
член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України
Характеристика на працівника — це документ, у якому викладено відомості про його службову (трудову) та громадську діяльність, а також надано оцінку ділових і моральних якостей. Особливості оформлення характеристики працівника, підказки для опису його якостей та зразок відгуку з місця роботи, — чекають на вас у статті

Характеристика працівника зазвичай потрібна при висуванні на виборні посади, переобранні, переведенні, представленні до нагородження, атестації та відрядженні для роботи за кордоном. Нерідко характеристики потрібні на вимогу військкомату під час призову працівника на військову службу, на абітурієнтів навчальних закладів.

Характеристика працівника зазвичай потрібна не усюди, а тільки в окремих випадках. Наприклад, характеристику на працівника складають під час його атестації чи коли представляють працівника до нагородження тощо.

Характеристика працівника з місця роботи, зокрема, потрібна при працевлаштуванні, при запиті правоохоронних органів або з боку кредиторів, для надання до військкомату під час призову працівника на військову службу тощо. Службова характеристика видається при представленні до нагородження, обранні на виборні посади, на запит організацій, яким надано право вимагати характеристики та ін. Для встановлення працівнику інвалідності подається виробнича характеристика МСЕК.

У випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника державної служби, для дисциплінарної справи безпосереднім керівником готується характеристика державного службовця.

Відгук на працівника — це документ, що відображає набуття працівником певних навичок, знань та вмінь за підсумками конкретного періоду часу або виконання визначеної роботи. Наприклад, відгук про проходження випробувального терміну, про підсумки стажування, відрядження тощо. Відмінність відгуку на працівника від характеристики з місця роботи в тому, що в ньому менше уваги приділяється особистісним якостям працівника. У той час як професійні якості мають бути відображені більш повно й докладно, ніж у характеристиці працівника.

Хто складає характеристику

Характеристики на рядових працівників складають:

 • керівники структурних підрозділів, як-от: відділів, секторів, цехів, — на рядових працівників;
 • керівник підприємства або його заступник — на керівних працівників.

Допоможуть скласти характеристику чи відгук на працівника зразок написання характеристики на працівника або зразок характеристики на працівника з місця роботи і зразок відгуку на працівника, які, як правило, зберігаються в кадровій службі підприємства.

Особливості написання

Нормативні акти нині не внормовують ані змісту, ані оформлення характеристики. Ви не знайдете затверджених часто запитуваних форм, таких, як: «характеристика зразок» «характеристика на працівника зразок», «характеристика з місця роботи зразок», «службова характеристика зразок», «виробнича характеристика на працівника зразок», «службова характеристика державного службовця зразок».

Використайте як методичний посібник уніфіковану форму характеристики з нової редакції Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленого протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 22.11.2015 № 7 та наразі перебуває на затвердженні в Мін’юсті. Також керуйтеся настановами, наведеними у статті.

У характеристиці мають бути відображені:

 • назва виду документа (ХАРАКТЕРИСТИКА);
 • прізвище, ім’я та по батькові особи;
 • рік народження;
 • відомості про освіту, вчений ступінь, звання тощо;
 • назва посади, яку обіймає особа на час складання характеристики;
 • основний текст (викладається від третьої особи в однині);
 • підписи відповідальних посадових осіб підприємства, засвідчені відбитком гербової або круглої, що прирівнюється до гербової, печатки з ідентифікаційним кодом підприємства;
 • дата складання документа.

Порада

Якщо за рік на підприємстві складається понад 200 характеристик, службі кадрів доцільно розробити спеціальний бланк характеристики. Ще доцільно скласти приклад характеристики з місця роботи.

Приклад характеристики з місця роботи повинен мати постійні реквізити:

 • «Назва підприємства»
 • «Назва виду документа»
 • «Місце складання або видання документа»,
 • а також обмежувальну позначку для реквізиту «Дата документа».

Характеристика на працівника може бути оформлена на загальному бланку організації. Якщо ж характеристику надсилають до стороннього підприємства разом із супровідним листом, допустимо написати її на стандартному аркуші паперу формату А4.

При оформленні характеристики дотримайтесь розмірів берегів:

 • 30 мм — лівий,
 • 20 мм — верхній і нижній,
 • 10 мм — правий.

Складові елементи характеристики на працівника з місця роботи розташовують так:

 • слово ХАРАКТЕРИСТИКА друкують великими літерами без лапок центровано до основного тексту;
 • анкетні дані особи (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, відомості про освіту, вчений ступінь, звання, назву посади) друкують, відступивши два інтервали від назви виду документа. До того ж ці відомості прийнято викладати у родовому відмінку й розташовувати у стовпчик ближче до правого берега аркуша;
 • основний текст, як правило, містить кілька логічно завершених частин, кожну з яких починають з абзацу. Друкуючи першу частину основного документа, відступають від анкетних даних на 2–3 інтервали. Текст друкують через 1–1,5 міжрядкових інтервали. Розпочинають зазвичай з відомостей про службову (трудову) діяльність працівника:
  • фах;
  • з якого часу працює на підприємстві;
  • переміщення по службі;
  • рівень професійної майстерності;
  • трудові чи творчі досягнення;
  • власні та співавторські винаходи, розробки.
   • Далі у тексті обов’язково подають оцінку ділових і моральних якостей працівника: його ставлення до виконання посадових обов’язків, підвищення професійного і наукового рівня, участь у громадській діяльності колективу, стосунки з іншими працівниками. У кінці тексту наводять дані про урядові нагороди та інші заохочення. Також можна зазначити, для чого складено документ, вказати місце його подання.

Характеристику з місця роботи видають працівникові або, з його відома, надсилають до іншого підприємства чи підприємства вищого рівня у відповідь на запит.

Зразок характеристики з місця роботи працівника, доступний для скачування, надаємо нижче.

Шаблон характеристики працівника

Шаблон характеристики на працівника

 

СКАЧАТИ

Де зберігати характеристику

Характеристику працівника долучіть до особової справи (п. 12 гл. 2 розд. ІV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5).

Відрізняйте характеристику на працівника при прийнятті на роботу, для атестації та виробничу характеристику

Характеристика (зразок) уніфікована форма

Уніфікована характеристики СКАЧАТИ

Виробнича характеристика складається на працівника, який оформлює інвалідність у МСЕК. Якщо МСЕК не надала власного шаблону, скористайтесь формою.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Як оформити відстрочку працівникам підприємства: алгоритм і судова практика», який відбудеться 11 липня. Спікер — адвокат, сертифікований експерт із військового обліку Леся Лавренюк

Щоб отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді