Розпорядження: зразок документа та особливості оформлення

Автор
керівник експертної групи Експертус Кадри
Розпорядження — це правовий акт, що видають керівники різних рівнів. У чому різниця між наказом та розпорядженням? Різновиди розпоряджень, бланк та зразок оформлення документа — у статті.

Види розпоряджень

Розрізняють три види розпоряджень.

Перший вид — розпорядження, що видають одноосібно керівники органів державної влади відповідно до компетенції, визначеної законодавством. Такі розпорядження містять підзаконні офіційні рішення, прийняті з дотриманням установленої процедури, і мають юридичні наслідки. Розпорядження є обов’язковими для виконання всіма органами управління, суб’єктами господарювання незалежно від організаційно-правової форми, а також громадськими об’єднаннями, посадовими особами і громадянами, які проживають на даній території. Розпорядження, що зачіпають інтереси громадян, оприлюднюються в офіційних виданнях в установленому порядку і набувають чинності з моменту їх опублікування.

Прикладом першого виду розпоряджень є такі:

  • розпорядження голови обласної державної адміністрації,
  • розпорядження голови районної державної адміністрації,
  • розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг тощо.

Другий вид — розпорядження, які видає керівник колегіального органу для єдиноначального вирішення певних питань.
Прикладами другого виду є:

  • розпорядження міського голови,
  • розпорядження сільського голови.

Розпорядження перших двох видів належать до категорії основних розпорядчих документів відповідних колегіальних органів, організацій або посадових осіб.

Третій вид — розпорядження, що видають керівники організацій з інформаційно-методичних, виробничих, господарських та адміністративних питань, а також із питань, пов’язаних із виконанням наказів, інструкцій, інших актів цієї організації або органу вищого рівня. Як правило, такі розпорядження мають обмежений строк дії і стосуються вузького кола посадових осіб.

Розпорядження третього виду відіграють в управлінській діяльності допоміжну роль.

В окремих випадках розпорядження у межах наданих повноважень можуть видавати й інші посадові чи службові особи організації (заступники директора, керівники підрозділів).

Різниця між розпорядженням і наказом

Хоча накази і розпорядження належать до одного класу — розпорядчих документів, за суттю і змістом це різні види документів. Їх слід опрацьовувати окремо. А саме:

Накази і розпорядження — це розпорядчі документи. Їх створюють для фіксування рішень із адміністративних і організаційних питань діяльності підприємства.

Незалежно від організаційно-правової форми, характеру діяльності, організаційної структури керівництво підприємства наділене правом здійснювати виконавчо-розпорядчу діяльність і, відповідно, видавати розпорядчі документи.

Увага!

Види розпорядчих документів, які має право видавати керівництво підприємства, зазначають у статуті (положенні) відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5.

Хоча розпорядження складають та оформляють у тому ж порядку, що й накази, основна розбіжність — розпорядчу частину цих документів розпочинають зі слова ПРОПОНУЮ або ЗОБОВ’ЯЗУЮ. Як і в наказах, його друкують окремим рядком, без відступу від лівого берега, великими літерами.

Назва документа

Формулювання

Початок розпорядчої частини

Наказце правовий акт, що видає керівник підприємства, який діє на засадах єдиноначальності, з метою вирішення всіх основних або оперативних завдань, поставлених перед підприємством.НАКАЗУЮ
Розпорядженняце правовий акт, що видає керівник підприємства переважно з оперативних питань повсякденної виробничо-господарської та адміністративної роботи. В окремих випадках розпорядження можуть видавати інші посадові особи (найчастіше заступники керівника або керівники структурних підрозділів) у межах наданих їм прав.ПРОПОНУЮ або ЗОБОВ’ЯЗУЮ

Наочність допоможе у роботі. Ми підготували для вас зразок розпорядження директора.

Зразок розпорядження

Зразок розпорядження СКАЧАТИ

Шаблон розпорядження

Щоб оформити розпорядження для вашого підприємства, скористайтесь уніфікованою формою документа.

розпорядження форма

СКАЧАТИзміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді