Страховий стаж для лікарняного: обчислення на прикладах і вплив на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Страховий стаж впливає на розмір лікарняних і складається з сукупності періодів — час роботи, декретна відпустка, час отримання допомоги по безробіттю тощо. При обчисленні страхового стажу для нарахування лікарняних різні періоди зараховуємо по-різному, зважаючи на дати, коли вони мали місце. Приміром, до страхового стажу для оплати тимчасової непрацездатності включаємо навчання в ПТУ, утім, лише до 28.02.2001. Розглянемо на прикладах, як розрахувати страховий стаж за формами ОК-5 та ОК-7
Зміст статті:
Визначення поняття Увага на дати: різні періоди обчислювали по-різному Обчислення страхового стажу для оплати тимчасової непрацездатності за формами ОК-5 або ОК-7 Як впливає розмір страхового стажу на оплату лікарняних

Оплата лікарняних залежить від стажу, набутого працівником. Це загальновідомий факт. Утім, стаж роботи і стаж для оплати лікарняних — це «дві великі різниці», як кажуть у відомому приморському місті.

Розмір лікарняних, тобто допомоги по тимчасовій непрацездатності, визначаємо відповідно до набутого працівником страхового стажу. Таку норму (звісно, більш «офіціозно») закріплено у статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV. Для зручності далі називатимемо цей головний закон з питань оплати лікарняних так: Закон № 1105.

Визначення поняття

На визначення терміну «страховий стаж» натрапляємо в тому ж таки Законі № 1105. У статті 21. Для «неофітів» розшифрування терміну скидається на абракадабру.

Прочитаймо абзац перший частини першої:

Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини….

В «абзаці другому цієї частини» йдеться про те, що період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Перекладемо людською мовою.

Життя людини складається з різних періодів: навчання, служба в армії, трудова діяльність, вагітність та пологи, догляд за дитиною. Хтось встигне побувати за гратами, а хтось — на виборній посаді. Залежно від того, чи було за певний період перераховано до Пенсійного фонду страховий внесок (і яв якому розмірі), цей період або зараховуватимемо до страхового стажу, або ні.

Коли людина працює, за неї обов’язково сплачують єдиний страховий внесок (ЄСВ). А частина ЄСВ, сплаченого за працівника, обов’язково йде на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності.

Отже, головний чинник, що впливає на зарахування того чи того періоду до страхового стажу, — це факт сплати страхових внесків.

Хоча є винятки, коли ЄСВ роботодавець не сплачує, а період — все одно зараховується. Так би мовити «автоматично». Приміром, працівник перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. За цього працівника роботодавець ЄСВ не сплачує. Але згідно з Законом № 1105 період декретної відпустки ми зарахуємо до страхового стажу. Така собі соціальна преференція тим, хто виховує дошкільня.

Калькулятор розрахунку стажу

Увага на дати: різні періоди обчислювали по-різному

У тій самій статті 21 Закону № 1105  закріплено, що страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Реєстр), а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Реєстр запроваджено з 01.01.2011 — у зв’язку з прийняттям Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 (далі — Закон про ЄСВ).

До запровадження Реєстру соціальне страхування регламентувалось Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240), а ще раніше — Правилами обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Закон № 2240 набув чинності 28.02.2001.

Відтак, коли йдеться про страховий стаж для нарахування лікарняних, маємо постійно тримати в голові ці дві ключових дати — 28.02.2001 і 01.01.2011.

Спираючись на ці дати, виділяють три умовні періоди:

 • по 27.02.2001 включно для оплати листків непрацездатності розраховуємо так званий трудовий стаж;
 • із 28.02.2001 по 31.12.2010 — на основі записів у трудовій книжці;
 • із 01.01.2011 — за даними Реєстру, а саме за відомостями у формах ОК-5 чи ОК-7.

Трохи пояснень

До 28.02.2001 оперували терміном «трудовий стаж».

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом № 2240 (ч. 4 ст. 21 Закону № 1105).

Загальний трудовий стаж, набутий людиною до набрання чинності Законом № 2240, визначаємо відповідно до Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою Кабміну України від 19.10.1998 № 1658  — хоча ця постанова й втратила чинність згідно з постановою Кабміну України від 11.07.2001 № 807.

Так, періоди роботи за трудовим договором (контрактом), перебування на виборних посадах, служби в армії, навчання в ПТУ, що мали місце до 28.02.2001, включаються до трудового стажу. Навіть час перебування під вартою і відбування покарання теж до нього зараховують.

Із 28.02.2001 правила змінено: термін «трудовий стаж» замінено поняттям «страховий стаж».

Після 28.02.2001 до страхового стажу, як і раніше, включаємо роботу на умовах трудового договору, перебування на виборних посадах, проте службу в армії й навчання у професійно-технічних училищах до нього вже не враховують.

Персоніфікований облік у системі соціального страхування з тимчасової втрати працездатності запроваджено з 2011 року. Тому інформацію про страховий стаж працівника, набутий до 2011 року, обчислюємо за трудовою книжкою та/або іншими передбаченими законодавством документами, що підтверджують трудову діяльність працівника, а після 2011 року, — на підставі відомостей про застрахованих осіб з Реєстру.

Для зручності експерти журналу «Кадровик-01» звели всі ці періоди у наочну таблицю. Користуйтесь на здоров’я!

Страховий стаж для виплати лікарняних: періоди зарахування

Період

Зараховується

до загального трудового стажу (до 28.02.2001)

до страхового стажу(з 28.02.2001)

до страхового стажу(з 01.01.2011)*

Робота на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання (у т. ч. в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів) або у фізичних осіб

+

+

+

Перебування на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та інших органах за умови отримання заробітної плати (винагороди) за роботу на такій посаді

+

+

+

Членство в сільськогосподарських та інших виробничих кооперативах

+

+

+

Тимчасова непрацездатність

+

+

+

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

+

+

+

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

+

+

+

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

+

Навчання в училищі (у т. ч. медичне, педагогічне училище) (крім професійно-технічних закладів освіти)

Навчання в професійно-технічному закладі освіти**

+

Навчання у ВНЗ, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі

Інтернатура (за трудовим договором)

+

+

+

Робота за трудовим договором під час виробничої практики у період навчання у ВНЗ

+

+

+

Перебування на обліку в центрі зайнятості (періоди, коли особа, маючи статус безробітного, отримувала допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітного)

+

+

+

Військова служба (крім строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу

+

Служба у Збройних силах України та колишнього СРСР, служба в інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України

+

Перебування під вартою та відбування покарання

+

Отримання пенсії по інвалідності

+

* За умови та залежно від сум сплачених страхових внесків (ст. 21 Закону № 1105) за винятком періодів отримання пенсії по інвалідності.

** Перелік професійно-технічних навчальних закладів встановлено статтею 41 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII.

Обчислення страхового стажу для оплати тимчасової непрацездатності за формами ОК-5 або ОК-7

Реєстр формує та веде Пенсійний фонд, органи якого надають «Індивідуальні відомості про застраховану особу з Державного реєстру (зокрема, дані про страховий стаж)» у вигляді Форми ОК-7 (ОК-5), затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 № 10-1.

При цьому індивідуальні відомості про застраховану особу з Реєстру надаються на запит роботодавця лише про застрахованих осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, і виключно за період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником-запитувачем. Проте, людині, як застрахованій особі, такі відомості надають органи ПФУ за весь період трудової діяльності, включаючи роботу на інших підприємствах.

У формах ОК-5 і ОК-7 вказано кількість днів, що зараховуються до страхового стажу у тому чи тому місяці.

Однак, згідно з частиною 3 статті 21 Закону № 1105 страховий стаж обчислюється в місяцях.

Отримавши від працівника форму ОК-5 чи ОК-7 (для оплати лікарняних не має різниці, яку форму надасть працівник; у цих форм дещо різне призначення, але відомості в обох беруться з одного джерела, а відтак тотожні), кадровик має згадати арифметику: перевести дні в місяці.

Приміром, у формі ОК-7 вказано, що за звітний рік 2015:

За січень має бути зараховано 31 день

За лютий — 28

За березень — 3.12

Далі у формі за весь 2015 рік — самі нулі. Працівник з якихось причин сидів собі вдома до кінця року і ні з ким не перебував у трудових відносинах, і навіть не отримував допомоги по безробіттю.

Складаємо просту пропорцію.

У січні 31 календарний день. 31 ÷ 31 = 1.

До стажу зарахуємо один місяць.

Так само — у лютому.

А ось за березень до страхового стажу для розрахунку лікарняних піде тільки 12 ÷31 = 0,3870. Округлюємо — 0,4 місяця. Не варто нехтувати навіть мізерними частинками. Життя довге, а ці частинки у сумі дають повні місяці, а відтак і роки.

Сумарний страховий стаж за 2015 рік становитиме 2,4 місяці.

Страховий стаж для лікарняного: обчислення на прикладах і вплив на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Зарахування місяців, в яких сума страхових внесків менша за мінімальний страховий внесок

У статті 21 Закону № 1105 є ще одна частина…

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св ÷ В,

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

Чи потрібно нам з вами ламати голову над тим, який мінімальний внесок був у тому чи тому місяці, дізнаватися, яку суму ЄСВ було сплачено?

Ні. Це за нас із вами робить Пенсійний фонд.

Ця норма закону нам із вами — до відома, а ПФУ – керівництво до дії.

Якщо бачимо у формі ОК-5 чи ОК-7 число менше за повну кількість календарних днів у місяці, значить, сума сплаченого за цей місяць ЄСВ була менша за мінімальний (таке трапляється, приміром, коли працівник звільняється чи приймається на роботу упродовж цього місяця), тож до стажу зараховано кількість днів пропорційно сплаченим внескам.

А нам з вами залишається тільки скласти пропорцію.

Приклади обчислення страхового стажу для розрахунку суми лікарняних

Приклад 1

Працівник:

 • з вересня 1999 року по липень 2000 року навчався в ПТУ;
 • з листопада 2000 року по грудень 2001 року проходив службу у Збройних силах України;
 • з вересня 2002 року по липень 2007 року — студент університету;
 • з січня 2010 по грудень 2012 працював на підприємстві на умовах неповного робочого часу (0,5 ставки) з посадовим окладом у розмірі мінімальної заробітної плати;
 • з січня 2016 працює на підприємстві, на якому на початку вересня настав страховий випадок (працівник захворів, видано листок непрацездатності).

Обчислюємо:

Період

Страховий стаж

Примітки

вересень 1999 — липень 2000

11 місяців

Зараховується навчання у професійно-технічних закладах освіти, що мало місце до 28.02.2001

листопад 2000 — грудень 2001

4 місяці

Військова служба зараховується до 28.02.2001

вересень 2002 — липень 2007

0

Навчання у вищому навчальному закладі не зараховується

січень 2010 — грудень 2012

2 роки

До  01.01.2011 страховий стаж обчислюємо згідно з записами в трудовій книжці (страхові внески не мають значення), а після 01.01.2011 обов’язково враховується розмір сплачених страхових внесків (стаж обчислюється за довідкою ОК-7). Тому страховий стаж за два роки роботи (2011-2012) становить 1 рік

січень 2016 — вересень 2016

8 місяців

Отже, на момент настання страхового випадку працівник має 3 роки 11 місяців страхового стажу.

Приклад 2

Працівниця:

 • з вересня 2000 року по липень 2001 року навчалась в ПТУ;
 • з вересня 2001 року по липень 2006 року — студентка університету;
 • з серпня 2006 працює на підприємстві, на якому на початку вересня настав страховий випадок. Причому з квітня 2010 року по лютий 2013 перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з лютого 2013 по лютий 2016 — у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

Обчислюємо:

Період

Страховий стаж

Примітки

вересень 2000 — липень 2001

6 місяців

Навчання в ПТУ зараховується до 28.02.2001

вересень 2001 — липень 2006

0

Нвчання у вищому навчальному закладі не зараховується

серпень 2006 — квітень 2010

3 роки 8 місяців

Період роботи

квітень 2010 — лютий 2013

2 роки 10 місяців

Період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується

лютий 2013 — лютий 2016

0

Період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 6-ти річного віку не зараховується

лютий 2016 — вересень 2016

5 місяців

Отже, на момент настання страхового випадку страховий стаж становить 7 років 5 місяців. Також при нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності необхідно врахувати, що за останні 12 місяців страховий стаж становить менше 6 місяців, а згідно з частиною 4 статті 19 Закону № 1105 у такому разі розмір допомоги обмежується.

Як впливає розмір страхового стажу на оплату лікарняних

Із 1 січня 2015 року застрахованим особам установлено такі розміри лікарняних:

 • 50% середньої зарплати (доходу) — до 3-х років;
 • 60% середньої зарплати (доходу) — від 3-х до 5-ти років;
 • 70% середньої зарплати (доходу) — від 5-ти до 8-ми років;
 • 100% середньої зарплати (доходу) — понад 8-м років;
 • 100 відсотків середньої зарплати (доходу) отримують:
  • 1-3 категорія осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • однин із батьків або особа, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи — жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;
  • донори, які мають право на пільгу відповідно до статті 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» .

Закріплено це в статті 24 Закону № 1105.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Як оформити відстрочку працівникам підприємства: алгоритм і судова практика», який відбудеться 11 липня. Спікер — адвокат, сертифікований експерт із військового обліку Леся Лавренюк

Щоб отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді