Строк випробування не пройдено: звільняємо працівника

При працевлаштуванні працівнику може бути встановлено випробування. За результатими випробування працівник або продовжує свою діяльність, або з ним розривають трудовий договір.

Донедавна звільнення за результатами випробування кваліфікували як звільнення з ініціативи роботодавця, спираючись на статтю 43-1 КЗпП. Адже в цій статті з-поміж випадків розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) — і незадовільний результат випробування, обумовленого при прийнятті на роботу.

Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу» від 17.05.2016 № 1367-VIII, який набув чинності 12.06.2016, КЗпП доповнено новою підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця — установлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування (п. 11 ст. 40 КЗпП). Визначено й особливості процедури звільнення за результатами випробування.

Доповідна записка про незадовільний результат випробування

Результати випробування оцінює куратор. Свій висновок, зокрема негативний, він обгрунтовує у доповідній записці на ім’я роботодавця. Підставою для звільнення може слугувати саме виявлена невідповідність працівника роботі.

Попередження працівника про звільнення за результатими випробування

Звільнити працівника за результатами випробування можна лише протягом строку випробування. Якщо цей строк минув, а працівник продовжує працювати, він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Попередити працівника про звільнення необхідно письмово, за три дні до запланованого звільнення (ч. 2 ст. 28 КЗпП). Рекомедуємо робити це письмово — шляхом надання повідомлення про звільнення.

Строк випробування не пройдено: звільняємо працівника

Відсутність працівника на роботі в день, на який заплановано вручення повідомлення про звільнення, не позбавляє роботодавця можливості дотримати процедури звільнення, а відтак і звільнити працівника. Адже до строку випробування не зараховують дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини (ч. 3 ст. 27 КЗпП). Тож роботодавець матиме час для повідомлення працівника про звільнення.

Наказ про звільнення за результатими випробування

Кадровик готує проект наказу про звільнення працівника, що не пройшов випробування, на підставі пункту 11 статті 40 КЗпП. У преамбулі наказу зазначають причину звільнення: у зв’язку зі встановленням невідповідності посаді (виконуваній роботі) протягом строку випробування. Проект передають на підпис роботодавцю.

Як підставу для видання наказу вказують доповідну записку куратора, а за наявності — пояснювальну записку працівника.

Строк випробування не пройдено: звільняємо працівника

Інші документи, що створювались з метою оцінки відповідності працівника дорученій роботі (план проходження випробування, лист оцінювання, проміжні доповідні записки, акти тощо), доцільно долучити до доповідної записки куратора як додатки, аби не обтяжувати наказ їх переліком.

Після підписання і реєстрації (наприклад, у Журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання) наказ набуває юридичної сили.

Із наказом про звільнення працівника ознайомлюють під особистий підпис.

Трапляється, працівник відмовляється ставити відмітку про ознайомлення з наказом. Тоді необхідно зачитати йому наказ у присутності свідків і скласти акт, де були б зафіксовані два факти:

  • працівник відмовився від ознайомлення з наказом про звільнення;
  • наказ зачитано працівнику в присутності свідків (вказуємо посади та прізвища).

Запис про звільнення за результатами випробування у трудовій книжці та розрахунок з працівником при звільненні

Запис про звільнення до трудової книжки вносять  в день звільнення (абз. 1 п. 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58; далі — Інструкція № 58).

Запис має точно відповідати тексту наказу та формулюванням законодавства, містити посилання на відповідну статтю, пункт закону (п. 2.3 Інструкції № 58).

Видача трудової книжки працівнику

У день звільнення роботодавець зобов’язаний видати працівникові належно оформлену трудову книжку, а в разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця — і копію наказу про звільнення, засвідчену у встановленому порядку (ст. 47 КЗпП). Оскільки копія наказу надається поза межі організації, на відмітці про засвідчення копії слід проставити відбиток печатки (організації, відділу кадрів, служби діловодства).

При одержанні трудової книжки при звільненні працівник розписується в особовій картці (типова форма П-2) та в Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (абз. 6 п. 7.1 Інструкції № 58).

Копія наказу про звільнення обв’язково видається працівнику

Відмітку про отримання копії наказу про звільнення працівник може проставити на оригіналі документа.

Якщо працівник відмовляється отримати трудову книжку та копію наказу про звільнення:

  • фіксуємо факт відмови в акті;
  • відправляємо працівнику копію наказу про звільнення та повідомлення про необхідність одержання трудової книжки — рекомендованим листом з оголошеною цінністю та з позначкою «Вручити особисто».

Цей вид відправлення передбачає складання опису вкладення та вручення кореспонденції адресату особисто.

Виплати при звільненні

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від організації, провадиться у день звільнення (ч. 1 ст. 116 КЗпП). Гроші можуть бути видані через касу або перераховані на картковий банківський рахунок.

Зберігання документів про випробування

Документи, які стали підставою для видання наказу про звільнення за результатами випробування (доповідні записки куратора, акти, письмові пояснення працівника), вміщують до справи «Документи до наказів із кадрових питань (листки з обліку кадрів, заяви, подання, доповідні записки, довідки, копії довідок та ін.), що не увійшли до складу особових справ».

Строк зберігання цієї справи становить 3 роки (ст. 491 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5).

У разі звернення працівника до суду з позовом про поновлення на роботі або зміну формулювання причин звільнення ці документи можуть бути затребувані судом або використані роботодавцем для підтвердження правомірності звільнення.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді