Лікарняний у 2017 році: порядок заповнення

Активний час хвороб завжди асоціюється із зимовим періодом. Але це не зовсім так. Кадровику доводиться протягом усього року оформлювати лікарняні. І при цьому потрібно бути особливо уважним, оскільки заповнення корінця та лицьового боку лікарняного привертає неабияку увагу перевіряльників.

Порядок заповнення лікарняного у 2017 році — той самий. Його визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС НВВПЗ від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.

Як і раніше, лікарняний складається із 3-х частин — корінець, лицьовий бік і зворотний бік. Перші дві — корінець та лицьовий бік — заповнює лікар. Заповнення зворотного боку — «лягає на плечі» працедавця.

Але, окрім заповнення «своєї» частини лікарняного, потрібно знати усі нюанси заповнення лікарняного в цілому, оскільки відповідальність — на роботодавцеві. Поговорімо про це.

Лікарняний у 2017 році: порядок заповненняВажливі статті:

Перевіряємо правильність заповнення лікарняного в медзакладі

Насамперед варто пам’ятати — усі записи мають бути внесені акуратно, без помилок та виправлень, розбірливо, чорним, синім або фіолетовим чорнилом.

На лікарняному допускається не більше двох виправлень із підтверджувальним записом «Виправленому вірити», підписом лікаря та печаткою медичного закладу.

До відома!

Лікарняний, у якому допущено помилку, можуть не прийняти до оплати.

Якщо на бланку лікарняного зроблено багато виправлень, і його ще не видано хворому, такий лікарняний вважається зіпсованим, та підлягає заміні у лікувальному закладі.

Заповнення лицьового боку

Отримавши лікарняний, кадровик має перевірити правильність заповнення його лицьового боку. Зокрема, перевірити, чи правильно внесені прізвище, ім’я, по батькові хворого, юридична адреса організації, та наявність необхідних підписів та печаток.

Якщо виявлено певні неточності у заповненні лікарняного, його повертають для виправлення помилок та належного оформлення.

У лікарняному обов’язково має бути підкреслено — це «первинний» чи «продовження». Якщо лікарняний є продовженням, має бути вказано номер та серію попереднього лікарняного. У графі «Причина непрацездатності:» — підкреслена причина увільнення від роботи.

Лікарняний у 2017 році: порядок заповненняЧитайте також: Виправлення помилки у листку непрацездатності

У разі тимчасової непрацездатності — «захворювання професійне та його наслідки — 2», «нещасний випадок на виробництві та його наслідки — 4» має бути зазначено дату встановлення професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві. Такі записи виправленню не підлягають.

У графі «Режим:» обов’язково має бути вказано режим, призначений хворому, — стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо. Якщо хворий не дотримався призначеного режиму, лікар повинен записати дату порушення у графі «Відмітка про порушення режиму» і засвідчити цей запис своїм підписом.

Заповнення графи «Примітка» у разі порушення режиму лікування

Трапляється, що хворий не дотримується режиму лікування, призначеного лікарем. У такому випадку в графі «Примітка» лікарняного має бути зазначено вид порушення. Це може бути:

Якщо хворий порушив режим лікування, він втрачає право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності з дня допущення порушення на строк, встановлений рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності (ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV).

Комісія або уповноважений із соціального страхування є органом, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності. Така комісія має право перевірити дотримання режиму лікування застрахованою особою. Якщо виявлено порушення режиму, складають відповідний акт.

Отже, встановити факт порушення режиму лікування може як медична установа, так і комісія із соцстраху, яка, призначаючи допомогу по тимчасовій непрацездатності, використовує усі документи, що свідчать про факт порушення — лікарняний, акт про встановлення порушення режиму лікування, пояснення хворого та ін.

Лікарняний у 2017 році: порядок заповнення Читайте також: Максимальний термін перебування на лікарняному при різних захворюваннях

Заповнення графи «Звільнення від роботи»

При заповненні графи «Звільнення від роботи» необхідно вносити послідовно усі записи про періоди тимчасової непрацездатності. Адже саме ці періоди оплачують. Приміром, можлива ситуація, коли працівник звернувся до лікаря ввечері 29-го березня, при цьому відпрацювавши робочий день. У цьому випадку лікарняний буде видано 29-го березня, але період увільнення від роботи рахуватиметься із 30-го березня, відповідно — оплата тимчасової непрацездатності буде із 30-го березня, оскільки за 30-те працівник отримає заробітну плату.

До періоду увільнення від роботи зараховуються фактичні дні відвідування лікаря. Тобто, якщо працівник порушив режим лікування, і не з’явився до лікаря у призначений день — приміром, візит призначено на 4-те квітня, а хворий прийшов 6-го, — то ті дні (5-те квітня) не підлягатимуть оплаті, оскільки в одному рядку лікарняного буде запис «по 3 квітня», а наступний почнеться «із 6 квітня». Про подальшу оплату непрацездатності прийматиме рішення комісія із соцстраху.

В поле зору перевіряльників також потрапляє кількість печаток на лікарняному.

Передусім варто пам’ятати, що печатка лікувального закладу має стояти у верхній та нижній частинах лицьового боку лікарняного.

Якщо особа захворіла поза місцем постійного місця проживання, лікарняний має підписати головлікар медичного закладу у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю», а також має бути засвідчений круглою печаткою закладу охорони здоров’я.

У графі «Звільнення від роботи» також мають бути вказано посаду та прізвище лікаря, засвідчені його підписом та печаткою.

Якщо в амбулаторних умовах лікарняний продовжує ЛКК, це має бути з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря, завідувача відділення або голови, які засвідчуються лише їхніми підписами (без особистої печатки).

У стаціонарному відділенні запис про загальний термін лікування може бути зроблений в одному рядку з назвами посад та прізвищами лікаря й завідувача відділення, що є обов’язковими даними. Запис засвідчують особистими підписами та печатками. Число і місяць, коли працівник має стати до роботи, записують словами у графі «Стати до роботи». При цьому наводять прізвище лікаря, засвідчене його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Якщо працівник помер, у графі «Стати до роботи» роблять запис «помер» і зазначають дату смерті.

Лікарняний у 2017 році: порядок заповненняЧитайте також: Звільнення працівника у зв’язку зі смертю

У випадку, якщо працівник продовжує хворіти, лікар має підкреслити слова «Продовжує хворіти» і зазначити номер нового лікарняного.

Заповнення лікарняного у зв’язку з вагітністю та пологами

Перевіряючи лікарняний, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами, кадровику варто звертати у ваги на правильність заповнення таких граф:

 • «Діагноз первинний» — термін вагітності на час звернення;
 • «Діагноз заключний» — орієнтовний термін пологів;
 • «Причина непрацездатності:» — «вагітність та пологи»;
 • «Режим:» — «вільний»;
 • «Звільнення від роботи» — одним рядком сумарну тривалість відпустки з відміткою про дату відкриття лікарняного (126 днів та 180 днів для жінок, які належать до І–ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС);
 • у графі «Стати до роботи» — дату закінчення відпустки по вагітності та пологах (126-й або 180-й день, відповідно).

Лікарняний, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами, засвідчують підписом лікаря, завідувача жіночої консультації, для мешканок інших міст — додатково керівником закладу охорони здоров’я та завіряють печаткою медичного закладу. 

Заповнення лікарняного у разі направлення до реабілітаційного центру

Якщо хворого направлено до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування, графи первинного лікарняного заповнюють так:

 •  «Стати до роботи» — «Доліковування в санаторно-курортному закладі» із зазначенням дати початку путівки;
 •  «Видано новий листок непрацездатності (продовження) №» — номер нового лікарняного, який заповнюють у цьому ж самому закладі охорони здоров’я.

У новому лікарняному у графі «Причина непрацездатності» підкреслюють «захворювання загальне — 1», у графі «Режим» записують «Санаторний», у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику («З якого числа») вказують дату початку путівки, у правому верхньому куті — проставляють печатку закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Далі лікарняний оформлює реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу. Вносять записи до таких граф:

 • «Перебував у стаціонарі» — зазначають дати госпіталізації та виписки з реабілітаційного відділення;
 • «Звільнення від роботи» — у другому стовпчику «До якого числа включно» зазначають дату виписки;
 • «Стати до роботи» словами записують число і місяць, коли працівникові потрібно стати до роботи, зазначають посаду, прізвище лікаря та завідувача реабілітаційного відділення. Їхні підписи засвідчують круглою печаткою санаторно-курортного закладу. Якщо тимчасова непрацездатність триває, підкреслюють «Продовжує хворіти».

Оформлення дубліката лікарняного

У випадку, якщо лікарняний втрачено, лікар має видати дублікат. Але для його отримання працівник має надати довідку з місця роботи, про те, що за втраченим лікарняним не було виплат по тимчасовій непрацездатності.

Видаючи дублікат лікарняного, у верхньому правому куті зазначають: «дублікат». У графі «Звільнення від роботи» одним рядком записують весь період непрацездатності, який засвідчується підписом та печаткою лікаря та голови ЛКК. 

Заповнення зворотного боку лікарняного

Зворотна сторона листка непрацездатності поділена на чотири частини.

Табельник заповнює першу частину, внісши такі інформацію:

 • назва організації відповідно до установчих документів;
 • структурний підрозділ, посада та табельний номер працівника;
 • характер роботи (постійна, тимчасова або сезонна);
 • період, в який працівник не працював;
 • дата, з якої працівник став.

Другу частину заповнює фахівець кадрової служби. Інформація, яку він вносить, має містити відомості про страховий стаж, необхідні для визначення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності.

Також працівник кадрової служби зазначає свою посаду, ставить підпис і розшифровує його.

Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (п. 1 ст. 21 Закону № 1105).

Калькулятор розрахунку стажу

Комісія із соцстраху заповнює третю частину зворотного боку лікарняного. 

Повноваженнями комісії є: 

 • приймати рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків;
 • приймати рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково);
 • перевіряти правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;
 • контролювати правильність нарахуванням і своєчасність виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.

Працівник бухгалтерії заповнює четверту частину зворотного боку.

До таблиці «Довідка про заробітну плату» заносять дані про нараховану заробітну плату в місяцях розрахункового періоду, на підставі яких розраховується середня заробітна плата. У таблиці «Належить до виплати» вказується, за який період виплачується допомога, кількість робочих днів, розмір допомоги у відсотках від середньої заробітної плати і сума.

Зазначені дані засвідчуються підписами роботодавця та головного бухгалтера. Підпис роботодавця засвідчується печаткою організації та розшифровується.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді