Запис про навчання в трудовій книжці

Запис про навчання до трудової книжки роботодавець вносить за правилами, визначеними пунктами 2.16-2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту вiд 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58).

Якщо до вступу на навчання особа не мала трудової книжки, роботодавець за першим місцем роботи працівника оформлює трудову книжку.

Особа, відповідальна за ведення трудових книжок, вносить запис до занесення відомостей про прийняття на роботу.

Запис про навчання в трудовій книжці Читайте також: Виправлення помилок у трудових книжках працівників

Окремим рядком із посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів слід унести записи про час навчання у вищих навчальних закладах (зокрема, і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі (п. 2.19 Інструкції № 58).

Увага!

Запис про навчання не засвідчують підписом та печаткою роботодавця.

Якщо на момент прийняття на роботу особа продовжує навчатися, роботодавець вносить до трудової книжки тільки запис про прийняття на роботу. Запис про навчання внесе наступний роботодавець до занесення відомостей про роботу на підприємстві.

Запис про навчання в трудовій книжціДізнайтеся, чи потрібно нумерувати записи про навчання у трудовій книжці

Підстава для внесення запису про навчання до трудової книжки

Записи про навчання у вищих навчальних закладах можна вносити на підставі:

 • диплому (з додатком) про здобуття відповідного рівня освіти;
 • копій (витягів) наказів про зарахування на навчання і відрахування, засвідчених навчальними закладами;
 • довідок навчальних закладів, що містять інформацію про дати зарахування особи на навчання і відрахування з посиланням на дати і номери відповідних наказів.

Увага!

Диплом без додатка не може слугувати самостійною підставою для внесення запису про час навчання до трудової книжки. Ці відомості містяться у додатку до диплому. Так само додаток до диплому не може слугувати самостійною підставою для внесення такого запису, оскільки додаток не має номеру та серії і без диплома є недійсним.

Запис про навчання в трудовій книжціДізнайтеся, чи передбачено відповідальність за невнесення запису про навчання до трудової книжки

Запис про навчання в училищі, ліцеї до трудової книжки

Роботодавець вносить до трудової книжки записи про час навчання:

 • у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо);
 • у ВНЗ (зокрема, і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) і про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі (якщо такий запис не вніс ВНЗ) (пп. б, в п. 2.19 Інструкції № 58).

Запис про навчання в трудовій книжці Читайте також: Видача трудової книжки у день звільнення

Типи професійно-технічних навчальних закладів, які провадять освітню діяльність в Україні, перелічено у статті 18 Закону № 103 і частині 1 статті 41 Закону № 1060. Роботодавець вносить до трудової книжки записи про час навчання у:

 • професійно-технічному училищі відповідного профілю;
 • професійному училищі соціальної реабілітації;
 • вищому професійному училищі;
 • професійному ліцеї;
 • професійному ліцеї відповідного профілю;
 • професійно-художньому училищі;
 • художньому професійно-технічному училищі;
 • вищому художньому професійно-технічному училищі;
 • училищі-агрофірмі;
 • вищому училищі-агрофірмі;
 • училищі-заводі;
 • центрі професійно-технічної освіти;
 • центрі професійної освіти;
 • навчально-виробничому центрі;
 • центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 • навчально-курсовому комбінаті;
 • навчальному центрі;
 • інші типі навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

Вищими навчальними закладами є: університет, академія, інститут, коледж (ст. 28 Закону Україні «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, ч. 1 ст. 43 Закону № 1060).

Отже, роботодавець вносить до трудової книжки записи про навчання у професійно-технічних та ВНЗ.

Рівні бакалавра і магістра як окремі записи про навчання у трудовій книжці

Якщо до прийняття на роботу особа здобула ступінь бакалавра і магістра, записи про навчання вносять окремо про кожний період навчання.

Записи вносять до занесення відомостей про прийняття на роботу і не засвідчуйте підписом та печаткою роботодавця.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Як оформити відстрочку працівникам підприємства: алгоритм і судова практика», який відбудеться 11 липня. Спікер — адвокат, сертифікований експерт із військового обліку Леся Лавренюк

Щоб отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді