Стажування на робочому місці до оформлення трудових відносин — не правомірно

UA RU
Нині на ринку праці нерідко трапляється, що роботодавець, щоб застрахувати себе від небажаних наслідків, проводить стажування працівників перед оформленням на роботу. Проте це — не правомірно. Є законний шлях перевірити, чи відповідає працівник займаній посаді.

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою (ч. 2 ст. 2 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу (далі — роботодавець), та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ (ч. 3 ст. 24 КЗпП).

КЗпП допускає можливість укладання трудових договорів у письмовій та усній формі і встановлює перелік випадків, коли трудовий договір в обов’язковому порядку укладається в письмовій формі (ч. 1 ст. 24 КЗпП). У разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору на роботодавця може бути накладено штраф — у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (абз. 2 ч. 2 статті 265 КЗпП), а винного посадовця притягнуть до адміністративної відповідальності (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Стажування при прийнятті на роботу

У більшості випадків мета стажування — це набуття особою практичного досвіду виконання завдань і обов’язків на робочому місці підприємства, установи, організації до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.

Проходження стажування при прийнятті на роботу передбачено для осіб певних категорій. До таких належать:

  • державні службовці (ст. 48 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII);
  • студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів (ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI);
  • деякі інші категорій осіб, передбачені законодавством.

Стажування ≠ випробування

Є цілком законний механізм перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, — це випробувальний термін. Умова про випробування повинна бути зафіксована в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу (ч. 1 ст. 26 КЗпП).

Деяким категоріям осіб випробування при прийнятті на роботу не встановлюють взагалі (ч. 3 ст. 26 КЗпП).

Термін випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.

Для робітників термін випробування не може перевищувати одного місяця (ст. 27 КЗпП).

Як бачимо, КЗпП визначає лише максимальний (граничний) термін випробування, утім, він може становити і один-два тижні, і навіть один-три дні.

Якщо протягом випробувального терміну встановили невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, роботодавець може розірвати трудовий договір з підстав, передбачених пунктом 11 статті 40 КЗпП.

Стажування студентів

Стажування можуть проходити студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, строком не більше шести місяців за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта. Стажування може бути запроваджено на підприємствах, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типова форма такого договору затверджені постановою Кабміну від 16.01.2013 № 20 (далі — Постанова № 20).

Строк стажування за таким договором не може перевищувати шести місяців.

У разі коли в період стажування студент виконує професійні роботи, організація за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань здійснює виплату студенту заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.

Стажування на робочому місці до оформлення трудових відносин — не правомірно Читайте також: Стажування безробітного на підприємстві за направленням служби зайнятості

Запис про проходження стажування у трудовій книжці

Частиною п’ятою пункту 1 статті 29 Закону про зайнятість встановлено, що роботодавець вносить до трудової книжки запис про проходження стажування.

З метою реалізації цієї норми наказом Мінсоцполітики та Мін’юсту України від 08.11.2013 № 748/2354/5 було внесено низку змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58). Так, згідно з абзацом третім пункту 1.1 Інструкції № 58 трудові книжки ведуть на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування в організаціях усіх форм власності.

З 1 січня 2015 року оформлення трудової книжки стажисту регламентує і КЗпП (відповідно до змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII ). Так, згідно з новою редакцією частини другої статті 48 КЗпП трудові книжки ведуть, зокрема, на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування в організації. Відповідно до частини третьої статті 48 КЗпП студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів трудову книжку слід оформити не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування.

Разом з тим мають місце розбіжності щодо того, коли саме має бути оформлена трудова книжка стажисту — не пізніше тижневого строку з дня прийняття на стажування (п. 2.2 Інструкції № 58 ) чи не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування (ч. 3 ст. 48 КЗпП ). Оскільки КЗпП є актом вищої юридичної сили, ніж Інструкція № 58, керуватися маємо саме нормами Кодексу. Отже, не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування слід оформити трудову книжку стажисту.

Водночас із системного аналізу всіх норм права, що регламентують процедуру внесення до трудової книжки запису про стажування (з урахуванням нової редакції статті 48 КЗпП ), випливає, що практична реалізація процедури має бути такою:

  • не пізніше п’яти днів після початку стажування організація оформлює трудову книжку стажисту (направляємо стажиста в касу бухгалтерії для сплати вартості бланка трудової книжки; робимо відмітку про серію і номер бланка трудової книжки на прибутковому касовому ордері; заповнюємо титульний аркуш трудової книжки, отримуємо підпис працівника на титульному аркуші трудової книжки, підписуємо титульний аркуш трудової книжки, засвідчуємо печаткою; реєструємо трудову книжку у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, забезпечуємо збереження прибуткового касового ордера);
  • після закінчення стажування вносимо до трудової книжки запис про стажування одним рядком.

Чому запис про стажування слід вносити після його закінчення?

Відповідно до нової редакції абзацу першого пункту 2.2 Інструкції № 58 заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу на стажування.

Порядок унесення до трудової книжки запису про стажування

Відповідно до пункту 10 Порядку стажування одночасно з укладенням договору про стажування керівник організації затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування, у якому зазначають:

  • строки стажування;
  • місце проходження стажування (структурний підрозділ);
  • спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень) стажиста;
  • режим стажування;
  • керівника стажування.

Наразі пунктом 2.17 Інструкції № 58 визначено, що запис у трудову книжку про стажування студентів вносить організація, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста. Підставою для таких записів є наказ про проходження стажування.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді