Робота у вихідний день в Україні: що врахувати кадровику

UA RU
Робота у вихідні дні згідно з КЗпП забороняється, окрім виняткових випадків. Кадровик має знати, коли саме дозволено залучати працівників до роботи в вихідний день, які документи при цьому оформити, та як компенсувати незручності. Дотримуйтесь алгоритму зі статті, щоб не порушити норм законодавства

Поняття «вихідні дні» визначено у статті 67 КЗпП:

  • при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень;
  • при шестиденному робочому тижні — один вихідний день.

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні, якщо його не визначено законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації (далі — організація), погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) організації.

Перенесення робочих днів у 2021 році

Законні підстави для виклику на роботу в вихідний день

Відповідно до статті 71 КЗпП робота у вихідні дні забороняється.

Залучати окремих працівників до роботи в такі дні можна тільки за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) організації і лише у виняткових випадках, а саме:

  • для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
  • для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
  • для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота організації в цілому або його окремих підрозділів;
  • для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Святкові і неробочі дні визначаються статтею 73 КЗпП. Робота у ці дні не проводиться. Залучення працівників до роботи допускається у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 КЗпП.

Тож перш за все маєте визначити, чи наявні підстави для залучення працівника до роботи у вихідний.

Як компенсується робота у вихідний день

Згідно з частиною 1 статті 72 КЗпП робота у вихідний день може компенсуватися двома способами:

  • подвійною оплатою,
  • наданням іншого дня відпочинку.

У житті цей «інший день відпочинку» часто називають відгулом, хоча трудове законодавство такого терміну не містить.

Оскільки правила і порядок визначення виду компенсації і використання іншого дня відпочинку законодавством не визначено, в організаціях нерідко виникають суперечки між працівниками та власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець) щодо термінів використання днів відпочинку.

Тож, розробляючи процедуру надання компенсації за роботу у вихідний (святковий, неробочий) день, перш за все, визначте порядок вибору і узгодження виду компенсації за роботу у такий день.

Таке узгодження може бути як усним, так і письмовим, шляхом подання працівником відповідної заяви.

Порада: узгоджуйте вид компенсації й термін використання інших днів відпочинку на етапі підготовки проекту наказу про залучення працівника до роботи у вихідний (святковий, неробочий) день.

Якщо сторони трудового договору дійшли згоди щодо виду компенсації, то в одному з пунктів розпорядчої частини наказу зазначте, який вид компенсації буде надано працівнику. У випадках надання працівнику іншого дня відпочинку доречно в наказі визначити дату його використання.

Для того, щоб уникнути непорозумінь та конфліктних ситуацій, правила і порядок використання «компенсаційних» днів відпочинку доцільно врегулювати в Правилах внутрішнього трудового розпорядку організації (ПВТР) або в окремому локальному нормативному акті. Наприклад, у Положенні про порядок залучення працівників до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні або в Порядку надання компенсації за роботу у вихідні (святкові, неробочі) дні.

Якщо зазначені питання врегульовано окремим локальним актом, то в тексті ПВТР має бути посилання на цей документ.

Документування виклику працівника на роботу

Відповідно до статей 71, 73 КЗпП залучення працівників до роботи у вихідний, святковий або неробочий день, якщо мають місце «виняткові випадки», провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця.

Скористайтесь наведеним зразком наказу про залучення працівників до роботи у вихідний день

Наказ про роботу у вихідний день

СКАЧАТИ

Робота у вихідні дні: облік та оплата

Увага: у святкові та неробочі дні допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення (ч. 4 ст. 73 КЗпП). У цьому разі оформлення наказу (розпорядження) і отримання згоди профспілкового органу не потрібні, тому що працівники мають виходити на роботу відповідно до затверджених графіків змінності.

Якщо у наказі про залучення працівника до роботи не було обрано вид компенсації за роботу у вихідний, святковий або неробочий день, необхідно отримати від працівника заяву, в які й він має визначити обраний вид компенсації.

У випадку, коли працівник хоче отримати інший день відпочинку, має в заяві одразу зазначити дату використання такого дня.

Оформлення наказу про надання компенсації

Оскільки залучення працівників до роботи у вихідний, святковий або неробочий день оформлюється наказом, то і надання компенсації за роботу в такий день теж має оформлюватись наказом (розпорядженням) роботодавця.

Зразок наказу про надання іншого дня відпочинку та оплату роботи у вихідний день

Облік роботи у вихідні дні і надання компенсацій

З метою контролю за використанням компенсацій за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні ведіть облік роботи таких днів та наданих компенсацій.

Форму обліку оберіть на власний розсуд. Облік можна вести як з використанням персонального комп’ютера, так і на паперових носіях, наприклад у Журналі обліку роботи у вихідні (святкові, неробочі) дні та наданих компенсацій.

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді