Робота без вихідних: чи правомірно впроваджувати на підприємстві

Відповідно до наказу робоче навантаження працівника на тиждень — 40 годин. Але в наказі не визначні додаткові умови та графік роботи. Нині виникла необхідність, щоб цей працівник працював понад тривалість робочого дня (визначену ПВТР), а інколи працював щоденно або хоч шість днів на тиждень. Як правильно це запровадити і задокументувати? При цьому, працівник не є членом профспілки, але в організації вона є.

Статтею 50 КЗпП установлено, що робоче навантаження на тиждень не має становити більше аніж 40 годин.

Увага!

Законодавством передбачено випадки, коли тривалість робочого часу може бути менша аніж нормальна, але їх небагато. Це стосується праці в умовах скороченої або меншої тривалості робочого часу (в ст.50 і 51 КЗпП, Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу , затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 № 163).

Вираховуємо щоденне навантаження

Щоденне робоче навантаження визначається залежно від графіка роботи організації — п’ять чи шість днів на тиждень.

Так, частиною 1 статті 52 КЗпП передбачає, що за умови п’ятиденного графіку роботи, щоденне навантаження визначається за допомогою графіків змінності або ПВТР з додержанням установленої тривалості робочого тижня (тривалість визначається на основі ст. 50 та 51 КЗпП).

За умови шестиденного графіка роботи щоденне навантаження не має бути більшим ніж (ч .2 ст. 52 КЗпП):

  • 7 годин, якщо тижнева норма — 40 годин;
  • 6 годин, якщо тижнева норма — 36 годин;
  • 4 години, якщо тижнева норма — 24 години.

Увага!

Визначаючи щоденне навантаження потрібно також додатково врахувати, що перед неробочими та святковими днями (ст.73 КЗпП) робочий день скорочується на годину як при п’ятиденному, та і при шестиденному графіку роботи. Окрім того, у разі шестиденного графіка роботи, напередодні вихідних робочий день повинен тривати не більше ніж 5 годин. Однак на тих, хто уже працює на умовах скороченого робочого часу за ст.51 КЗпП, правило скорочення робочого дня на одну годину перед вихідними не поширюється.

Робота понад норму вважається надурочною, і, зазвичай, не допускається (ч.1 ст.62 КЗпП).

Використання понадурочної роботи може здійснюватися лише за виняткових ситуацій, які вказані у ч.3 ст.62 КЗпП. До них належить робота, яка забезпечує відвернення аварій на виробництві, продовження праці у разі неявки працівника, який заміняє, у випадках, якщо робота не може перериватися і тому подібне.

Варто нагадати важливі положення, які стосуються надурочної роботи.

Понаднормова робота може застосовуватися лише при дозволі профспілкового органу, а її тривалість для кожного працівника не повинна бути більшою аніж 4 години протягом двох днів підряд, а також 120 годин за рік (ст.64 та ст.65 КЗпП).

Питання оплати за понаднормову роботу регулює стаття 106 КЗпП. Так, якщо

  • робота оплачується погодинно, то для понадурочної роботи діє подвійна годинна ставка;
  • робота оплачується за відрядною системою оплати праці, то за понадурочну роботу надається доплата, яка становить 100% від тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється погодинно, — за всі години, які відпрацьовувалися понаднормово.

За надурочну працю компенсація у вигляді відгулу не допускається.

Увага!

Якщо нормувати робочий процес неможливо, то для певних працівників може запроваджуватися ненормований графік роботи. При потребі такі працівники можуть виконувати роботу понад нормальну тривалість робочого час і при цьому така робота не вважається надурочною.

Як компенсація за виконання роботи, за напруженість, а також за складність та самостійність у роботі, необхідність періодично виконувати службові завдання понад норму робочого часу, надається додаткова відпустка до 7-ми календарних днів.

Варто пам’ятати, що у випадку регулярного перевищення денного робочого навантаження, визначеного в ПВТР чи КЗпП це явище може бути зареєстроване як незаконне залучення працівників до понаднормової роботи, і відповідно призвести до штрафних санкцій щодо посадових осіб, які винні (ст.41 КУпАП), а також щодо організації (ст.265 КЗпП ).

Чи можна працівнику працювати кожний день?

Щоб відповісти на це запитання, варто засувати яким є тижневе робоче навантаження, а також визначити підстави, за яких працівник може залучатися до понаднормової праці.

Частиною 1 статті 52 КЗпП визначено загальне правило, яке встановлює п’ятиденний графік роботи з 2-ма вихідними днями. Однак для організацій, де недоцільно використовувати п’ятиденний графік застосовується шестиденний робочий графік з одним вихідним (ч. 2 ст. 52 КЗпП).

Увага!

Частиною 3 статті 52 КЗпП вказано, що роботодавець повинен погоджувати встановлення п’ятиденного чи шестиденного робочий тижня  з профкомом, при цьому, враховуючи специфіку роботи, думку колективу, а також за погодженням з міськрадою. Дозвіл міськради застосовується для установ, які функціонують у сфері обслуговування, при цьому форма власності значення не має. (ст. 30 ЗУ ««Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР).

Неділя вважається загальним вихідним для всіх організацій. Якщо законодавство не визначає другий вихідний при 5-денному графіку роботи, то його може визначати роботодавець з дозволу профкому. Він повинен бути наданий підряд із основним вихідним (неділею) (ч.2 ст.67 КЗпП).

Однак існують деякі винятки, коли вихідними можуть бути різні дні в тижні. Це стосується підприємств, які обслуговуються населення, та організацій, що працюють безперервно.

Водночас згідно з частиною 1 статті 71 КЗпП робота у вихідні забороняється. Хоча це і загальне правило, але в деяких виняткових ситуаціях працівникам дозволяється бути залученим до роботи у вихідні до понаднормових робіт. Наприклад:

  • у випадку, якщо дозволив профком;
  • у випадку, якщо працювати необхідно, щоб відвернути чи ліквідувати наслідки стихійних лих, епізоотій, епідемій, аварій на виробництві, а також для усунення їх наслідків.
  • щоб відвернути нещасні випадки, які загрожують нормальним умовам життя для людей, чи життю людини, тощо.

Повний перелік випадків, за яких дозволяється залучати працівників до роботи у вихідні дні визначає частина 2 статті 71 КЗпП. Додаткові умови, що їх висуває Кодекс, передбачають видання роботодавцем відповідного наказу та компенсацію, обрану за згодою сторін: надання іншого дня відпочинку або оплата у грошовій формі у подвійному розмірі.

Отже, законодавством забороняється робота без вихідних, залучення працівників до роботи понаднормово дозволяється лише у виняткових ситуаціях, що вимагає згоди профкому. Майте на увазі, що на ці правопорушення поширюються норми щодо відповідальності юридичних чи посадових осіб (ст.41 КУпАП та ст. 265 КЗпП).

Чи можна залучати працівників до роботи у вихідні чи понаднормово постійно?

За наявності відповідних підстав можна розглядати принаймні два варіанти, але у кожному з них буде йтися про зміну режиму роботи організації чи окремих її підрозділів.

Варіант 1.

Запровадження шестиденного робочого тижня для працівників окремих категорій, як вже наголошено, роботодавець вирішує це питання спільно з профкомом (ст. 52 КЗпП).

Варіант 2.

Запровадження змінного графіка роботи для деяких працівників організації зі встановленням підсумованого обліку робочого часу.

Увага!

Відповідно до статті 61 КЗпП в безперервно діючих організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановленої для такої категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілкою запровадження підсумованого обліку робочого часу.

Водночас як при запровадженні «шестиденки», так і змінного графіка з підсумованим обліком необхідно враховувати норму тривалості робочого часу, передбачену законодавством (ст. 50, 51 КЗпП).

Відповідно при запровадженні шестиденного робочого тижня необхідно переглянути тривалість щоденної роботи з метою виконання вимог статтей 50, 51, частини другої статті 52, частини другої статті 53 КЗпП. А при запровадженні підсумованого обліку графіки роботи (змінності) мають розроблятися так, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала зазначеної у статтях 50, 51 КЗпП норми тривалості робочого часу (зауважимо, що час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним) (ст. 61, 62 КЗпП, п. 3, 10 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці від 19.04.2006 № 138 ; далі — Методичні рекомендації щодо підсумованого обліку робочого часу).

Крім того, графіками роботи при підсумованому обліку робочого часу мають бути обов’язково передбачені дні щотижневого відпочинку. У місячному та інших облікових періодах, що перевищують місяць, кількість вихідних днів за графіками роботи (змінності) не повинна бути меншою, ніж кількість повних тижнів цього облікового періоду (п. 9 Методичних рекомендацій щодо підсумованого обліку робочого часу).

Отже, навіть у разі запровадження підсумованого обліку робочого часу працівнику мають надаватись вихідні дні — з метою дотримання норми тривалості робочого часу. Безперебійність роботи організації має забезпечуватись графіками змінності і роботою, зокрема, іншого працівника (або роботою за сумісництвом цього ж працівника на умовах внутрішнього сумісництва), але за будь-яких обставин необхідним є введення додаткової посади до штатного розпису організації.

Увага!

Частиною третьою статті 32 КЗпП режими роботи віднесено до істотних умов праці, які роботодавець може змінювати тільки у разі наявності змін в організації виробництва і праці. Про заплановані зміни істотних умов роботодавець зобов’язаний повідомити працівника не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП (з виплатою відповідно до ст. 44 КЗпП вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку).

Зазначимо, якщо в організації укладено колективний договір, то саме в ньому має бути врегульовано питання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку (ст. 13 КЗпП , ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII ).

Якщо в організації для окремих категорій працівників запроваджуватиметься шестиденний робочий тиждень (змінний графік), необхідно внести зміни і до колективного договору.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді