Складаємо та затверджуємо штатний розпис у 2018 році

UA RU
Штатний розпис — обов’язковий локальний акт підприємства. Проте настанов щодо його розроблення — законодавство не містить. Рекомендації експерта та зразок оформлення штатного розпису в 2018 році заощадять час та убезпечать від штрафонебезпечних помилок.

Штатний розпис — організаційно-правовий документ, в якому роботодавець визначає перелік посад (професій), чисельність штатних одиниць, розміри посадових окладів, постійних надбавок та доплат.

Які підрозділи утворити, які посади ввести, скільки працівників потрібно — роботодавець вирішує на свій розсуд. Таке право надає стаття 64 Господарського кодексу України: «Підприємство самостійно визначає організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис».

Відповідальний за підготовку штатного розпису — фінансова служба підприємства. На кадрову службу також покладено низку обов’язків з підготовки штатного розпису.

Погоджувати штатний розпис із профспілкою чи Радою трудового колективу не потрібно — такої вимоги в законодавстві немає.

Шаблон штатного розпису в 2018 році розробляємо самостійно

Єдиної унормованої форми штатного розпису немає. Приватні підприємства розробляють власний шаблон на основі уніфікованої форми зі Збірника форм ОРД.

Складаємо та затверджуємо штатний розпис у 2018 році Вам стане у пригоді: Штатно-посадова книга: форма та зразок заповнення

Уніфікована форма містить шість граф:

  • порядковий номер;
  • назви структурних підрозділів і посад;
  • кількість штатних одиниць;
  • посадовий оклад;
  • надбавки та доплати;
  • фонд зарплати на місяць.

Підприємство може адаптувати уніфіковану форму залежно від системи оплати праці.

За рекомендацією Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленого протоколом Методкомісії Держкомархіву від 20.06.2006 № 3 (далі — Збірник форм ОРД) штатний розпис складають на бланку підприємства або на аркуші паперу формату А4.

Бюджетні установи використовують типову форму штатного розпису, затверджену наказом Мінфіну від 28.01.2002 № 57.

Зразок заповнення штатного розпису — 2018

Штатний розпис 2018 зразок

Складаємо та затверджуємо штатний розпис у 2018 році
СКАЧАТИ ЗРАЗОК ШТАТНОГО РОЗПИСУ

Складаємо та затверджуємо штатний розпис у 2018 році
СКАЧАТИ БЛАНК ШТАТНОГО РОЗПИСУ

Штатний розпис у 2018 році узгоджуємо із законодавством та локальними нормативними актами

Дотримуймося вимог Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР: «Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня календарного року» (ст. 6). Якщо у колективному договорі зазначені постійні доплати чи надбавки, передбачте графи для них. Перевірте, чи збігаються назви підрозділів, посад, кількість штатних одиниць із відомостями в документі «Структура і штатна чисельність».

Складаємо та затверджуємо штатний розпис у 2018 році Читайте також: Мінімальний посадовий оклад у штатному розписі з 2018 року

У штатному розписі слід вказувати надбавки і доплати, що мають постійний характер і не прив’язані до конкретного працівника. Доплати мають компенсаційний характер, а надбавки — стимулюючий. Надбавкою роботодавець підкреслює цінність працівника, а доплатою компенсує інтенсивність виробництва чи складні умови праці.

Постійний характер мають доплати за ненормований робочий день, за роз’їзний характер праці, за роботу у важких і шкідливих умовах праці, надбавки за класність водіям, за керівництво бригадою. Постійні доплати і надбавки у штатному розписі дадуть змогу правильно спланувати фонд зарплати.

Потребу у суміщенні, виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника або особливо важливої роботи визначити наперед не вдасться. Відповідні надбавки і доплати є ситуативними.

Назви посад до штатного розпису — 2018 добираємо відповідно до Класифікатора професій та Довідника кваліфікаційних характеристик

За це відповідає Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників:

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконують для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій.

Складаємо та затверджуємо штатний розпис у 2018 році Дізнайтеся, чи передбачено відповідальність за невідповідність посад у штатному розписі та Класифікаторі професій

Прізвища працівників вказувати у штатному розписі не потрібно. Штатний розпис — інструмент планування, він містить знеособлену інформацію. Штатну розстановку відстежуйте за штатно-посадовою книгою.

Затвердження штатного розпису в 2018 році

Керівник підприємства може затвердити штатний розпис особисто або наказом. Наказ — доречний варіант, якщо штатний розпис змінюють упродовж року або є додаткові вказівки про введення документа в дію (п. 3 гл. 6 розділу ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5).

Складаємо та затверджуємо штатний розпис у 2018 році Вам стане у пригоді: Наказ про затвердження штатного розпису

Ознайомлювати працівників зі штатним розписом — не потрібно. Інакше порушите Закон «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. За відомостями про оклад за посадою можна визначити зарплату конкретного працівника. Зарплата — це персональні дані з обмеженим доступом, що характеризують майновий стан особи (Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин 1, 2 статті 32, частин 2, 3 статті 34 Конституції України від 20.01.2012 № 2рп/2012).

Якщо працівник наполягає на ознайомленні зі штатним розписом, зробіть витяг з інформацією про посаду працівника та розмір оплати праці.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді