Накази з охорони праці: до яких справ формувати

До якої справи слід формувати накази з питань охорони праці — до наказів з кадрових питань, основної діяльності чи адміністративно-господарських питань? Роз’яснення щодо реєстрації.


Накази керівника підприємства, установи, організації (далі — організація) забезпечують реалізацію завдань, розрахованих як на тривалу перспективу в часі, так і на короткотривалий (обмежений у часі) період діяльності організації. Тобто у наказах можуть бути зафіксовані рішення керівника, які виконують в організації постійно або лише деякий час (до внесення змін до наказів чи втрати їх чинності). Окрім того, результати виконання цих рішень можуть бути важливими для подальшої діяльності організації, а інформація у наказах може мати не тільки практичне значення, а й культурну цінність.

Інструкція з охорони праці для працівника офісу

Водночас деякі накази можуть містити рішення, які мають оперативний (господарський) характер і виконуються протягом нетривалого періоду часу (до 5 років). Інформація, вміщена у таких наказах, після виконання втрачає своє практичне значення.

Накази, які регулюють питання організації охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту, можуть містити різну за практичним значенням і культурною цінністю інформацію, тому мають різні строки зберігання.

Строки зберігання документів(у т. ч. наказів) визначено Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5 (далі — Перелік № 578).

Зверніть увагу!

У статті відсутні зразки наказів з охорони праці, оскільки складає такі накази на підприємстві безпосередньо служба з охорони праці, а не відділ кадрів.

Накази керівника організації з питань організації охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту можуть належати до таких груп:

Більшість управлінських рішень, що регулюють в організації такі важливі питання як охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, розраховані на тривалий період діяльності організації. Оскільки у відповідних наказах надається оцінка стану роботи організації та його окремих структурних одиниць (відділів, філій) з цих питань, вони належать до наказів з основної діяльності. Наприклад, це накази про:

 • створення в організації служби охорони праці;
 • призначення відповідальних осіб;
 • затвердження внутрішніх (локальних) нормативних актів;
 • затвердження заходів щодо організації роботи з охорони праці;
 • створення комісій;
 • проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Для наказів (розпоряджень) з основної діяльності статтею 16-а Переліку № 578 встановлено такі строки зберігання:

 • в організаціях, у діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду (НАФ) — постійно;
 • в організаціях, у діяльності яких не створюються документи НАФ — до ліквідації організації.

Накази з адміністративно-господарських питань

Якщо розпорядчі дії, викладені у наказах, мають обмежений строк виконання, то здебільшого такі накази належать до групи адміністративно-господарських питань. До цієї групи, зокрема, можуть належати накази про організацію розроблення та перегляду окремих видів документів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, затвердження різних видів графіків, складу комісій, робочих груп, строк роботи яких має чітко визначений період (але не більше 5 років).

До наказів з адміністративно-господарських питань, наприклад, належать накази про:

 • організацію розроблення та перегляду інструкцій з охорони праці;
 • затвердження графіка перевірки стану виконання керівниками структурних підрозділів заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці;
 • затвердження добових норм зберігання і витрачання сильнодіючих отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів;
 • організацію проведення обов’язкових попереднього та періодичних медичних оглядів працівників;
 • організацію роботи комісії з перевірки готовності організації до роботи в осінньо-зимовий період;
 • затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці організації.

До відома!

З огляду на тимчасову практичну цінність інформації, зафіксованої у розпорядчому документі, накази про проходження стажування перед допуском до робіт підвищенної небезпеки (регламентовано Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15) теж доцільно відносити до групи наказів з адміністративно-господарських питань.

Накази керівника організації з адміністративно-господарських питань формують у справу окремо від інших видів наказів та відповідно до статті 16-б Переліку № 578 в усіх організаціях, незалежно від того, чи є організація джерелом формування НАФ, чи ні, їх зберігають не менше як 5 років.

Як спростити діловодні процеси

Накази з кадрових питань (з особового складу)

Зазначимо, що деякі накази, які стосуються питань охорони праці та пов’язані із забезпеченням соціального захисту працівників, належать до наказів з кадрових питань (в організаціях, які у своєму складі мають військові формування, одночасно можуть видаватися накази з особового складу). Строк зберігання таких наказів — 75 років (ст. 16-б Переліку № 578).

До цих наказів належать, наприклад, накази про надання щорічних додаткових відпусток працівникам за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, про відрядження працівників для участі у ліквідації наслідків техногенних катастроф, аварій.

Олександр Денисенко,
заступник начальника відділу взаємодії з державними органами та
інформаційно-аналітичного забезпечення Державної архівної служби


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді