Відповіді на запитання за темою Ведення діловодства

Заява-наказ
На підприємстві використовують документ під назвою «заява-наказ» з приміткою зверху «Має силу наказу» та відміткою про ознайомлення. Самої заяви працівника по суті немає. Наскільки це правомірно?
928
Як складати акт про вилучення документів, якщо змінився нормативний документ
Номери яких статей Переліку типових документів зазначати у графі 7 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, якщо на момент завершення справ у 2009 році й на момент складання актів чинні різні Переліки документів, що визначають строки зберігання?
2135
Які кадрові документи повинен вести ФОП?
Чи потрібно фізичній особі — підприємцю, в якого є наймані працівники, вести кадрове діловодство та в якому обсязі? Чи обов’язково ФОП затверджувати штатний розпис, графік відпусток, правила внутрішнього трудового розпорядку, вести табель обліку робочого часу?
23568
Як засвідчити копію трудової книжки
Чи може інспектор з кадрів завірити копію трудової книжки своїм підписом та печаткою закладу, якщо печатки відділу кадрів ще не має?
12794