Оголошення догани працівникові, направленому у відрядження

Автор
порталу «Кадровик-01»
Трапляється так, що працівника відправлено у відрядження, а місячний строк застосування дисциплінарного стягнення закінчується. Чи можна та як оголосити догану працівнику в такому випадку?

Якщо роботодавець до від’їзду працівника не зажадав від нього письмових пояснень, застосування стягнення не є можливим. У випадку, якщо, з погляду роботодавця, проступок не можна залишити без уваги й відповідного впливу, можна відрядити уповноважену особу із письмовою пропозицією роботодавця негайно надати письмове пояснення щодо проступку. Відтак або працівник надасть пояснення, або виникнуть підстави заактувати відмову працівника від надання пояснень.

Чи може працівник, направлений у відрядження з метою отримання пояснень від порушника трудової дисциплін, скласти акт одноосібно? Так, якщо дотримано певних умов.

Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів (схвалений протоколом Методичної комісії Держкомархівів України від 20.06.2006 № 3) визначає акт як службовий документ, складений групою осіб чи спеціально уповноваженою особою для засвідчення встановлених нею фактів, пов’язаних з діяльністю організації, її окремих структурних підрозділів або окремих працівників.

Подібне розуміння є сталим й у правозастосовчій практиці. Акт — це документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує якісь установлені факти, події (Популярна юридична енциклопедія/За наук. ред. В. С. Погорілко. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 19).

Отже, акт може бути складений і підписаний однією особою, однак особа має бути уповноважена на вчинення таких дій. Це необхідно врахувати, складаючи наказ про направлення у відрядження.

Приклад оформлення наказу про направлення у відрядження для отримання пояснень від порушника дисципліни

наказу про направлення у відрядження для отримання пояснень від порушника дисципліни

Після отримання письмових пояснень від порушника трудової дисципліни роботодавець має оцінити ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, попередню роботу працівника й або прийняти рішення про незастосування до працівника заходів дисциплінарного впливу, або обрати вид стягнення.

Якщо роботодавець вирішив застосувати заходи дисциплінарного впливу і має письмові пояснення працівника (акт про відмову від надання пояснень), дисциплінарне стягнення може бути накладене і під час перебування працівника у відрядженні.

Увага!

Стаття 149 КЗпП передбачає обов’язок роботодавця після обрання виду стягнення оголосити стягнення в наказі (розпорядженні) і повідомити працівника під розписку. Однак не забороняє обрати й оголосити стягнення під час перебування працівника у відрядженні.

Отже, видаючи наказ про накладання дисциплінарного стягнення, слід переконатися, що:

  • не закінчився місячний строк для застосування стягнення;
  • є можливість ознайомити з наказом працівника у триденний строк.

За необхідності ознайомити працівника можна й під час його перебування у відрядженні шляхом:

  • відрядження уповноваженої роботодавцем особи до місця перебування працівника для ознайомлення його із наказом та складання акта в разі відмови від ознайомлення (якщо працівник перебуває у відрядженні разом із колегами, акт доцільно складати колегіально для запобігання обвинуваченням в упередженості);
  • установлення зв’язку із працівником через Skype та запису дзвінка за допомогою сучасних універсальних програм для запису відео з екрану (після повернення працівника з відрядження необхідно запропонувати йому ознайомитися із наказом на паперовому носії).

Насамкінець нагадаємо, що:

  • протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються;
  • якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення (ст. 151 КЗпП);
  • якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив сумління в роботі, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді