Річний план роботи кадрової служби на 2017 рік

Для того щоб ефективно використовувати робочий час, керівники зчаста вимагають від підлеглих — складати план роботи, зокрема і планувати роботу на рік. Спрогнозувати свою роботу на наступний рік — нелегко та й не завжди вдається. Тому пропонуємо вашій увазі річний план кадрової служби на наступний рік, який неодмінно допоможе у цій нелегкій справі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ «Усе буде добре»

Добродiй К. М. Добродій

23.12.2016

ПЛАН

роботи кадрової служби на 2017 рік
(на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю)

№ п/п

Заходи

Строк виконання

Відпові- дальний

Відмітка про виконання

Заходи на виконання основних функцій підрозділу

1

Забезпечення дотримання у Товаристві нормативно-правових актів із питань законодавства про працю

протягом року

 

 

2

Підбір персоналу за заявками керівників структурних підрозділів, участь у заходах із адаптації нових працівників (проведення ввідних тренінгів тощо)

 

 

3

Оформлення прийняття на роботу, контроль за проходженням випробування, переведення, переміщення, звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів

 

 

4

Оформлення, ведення, зберігання трудових книжок та їх дублікатів

 

 

5

Оформлення, ведення, зберігання особових карток П-2особових справ працівників

 

 

6

Організація обліку використання працівниками робочого часу, контроль за роботою осіб, відповідальних за облік використання робочого часу в підрозділах Товариства, забезпечення їх формами табелів

 

 

7

Забезпечення роботи із захисту персональних даних працівників

 

 

8

Облік працівників окремих категорій відповідно до законодавства (неповнолітні, учасники бойових дій, працівники із сімейними обов’язками, інваліди тощо)

9

Планове навчання працівників (зовнішнє і внутрішнє)

10

Організація і проведення мотивувальних заходів

 

Заходи, що проводять у визначений термін

11

Експертиза цінності документів з кадрових питань, підготовка справ тривалого зберігання до передання в архів Товариства, вилучення для знищення справ кадрової служби, строк зберігання яких закінчився

січень-лютий

12

Опрацювання статистики за 2016 рік щодо: кількості співбесід із кандидатами; працівників, які пройшли випробування; звільнених працівників; проведених службою заходів. Аналіз причин плинності персоналу та стану трудової дисципліни у 2016 році, підготовка пропозицій керівництву щодо усунення виявлених недоліків, мотивації персоналу, поліпшення трудової дисципліни, зниження неефективних витрат робочого часу

січень-лютий

13

Складання плану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників на 2017 рік*

січень

14

Формування кадрового резерву на керівні посади на 2017 рік*

січень

15

Складання і подання до районного центру зайнятості звіту «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2016 рік»

січень, не пізніше 1 лютого

16

Участь у вебінарі «На часі — 10-ПІ. Звітуємо про виконання нормативу до Фонду соцзахисту інвалідів» від журналу «Кадровик-01»

10 лютого

17

Підготовка до святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня, привітання жінок

лютий,
7 березня

18

Складання і подання до Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2016 рік»

лютий, не пізніше 1 березня

19

Підготовка до Дня народження Товариства

березень,
27 березня

20

Складання і подання до Головного управління статистики звіту № 7-ПВ «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників»

не пізніше 31 березня

21

Презентація HR-бренда студентам ІІІ-IV курсів вищих навчальних закладів м. Києва

квітень

22

Участь у вебінарі «Сезон відпусток: відповідаємо на актуальні запитання» від журналу «Кадровик-01»

19 травня

23

Дослідження рівня задоволеності працівників роботою у Товаристві

травень

24

Участь у заході «День кар’єри» у ВНЗ м. Києва

вересень-жовтень

25

Підготовка до відзначення Дня захисника України (14 жовтня) у Товаристві, привітання працівників-чоловіків

друга половина вересня

26

Навчання на курсах підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб

жовтень

27

Розроблення номенклатури справ кадрової служби на 2018 рік

жовтень-листопад,
до 15 листопада

28

Планування та початок підготовки до святкування Нового року

друга половина жовтня

29

Початок створення проекту HR-бюджету на 2018 рік

друга половина листопада

30

Складання й узгодження з керівниками структурних підрозділів та керівництвом плану мотивувальних заходів для персоналу на 2018 рік

грудень

31

Початок процедури завершення діловодного року (ревізія та пересистематизація справ, закриття справ, закриття реєстраційно-облікових журналів, актуалізація (за потреби) локальних нормативних актів із питань роботи з персоналом та кадрового діловодства)

грудень

32

Участь у розробленні штатного розпису Товариства на 2018 рік у частині відповідності назв посад (робіт) Класифікатору професій, нормативам чисельності

грудень

33

Складання графіка відпусток працівників кадрової служби на 2018 рік

до 10 грудня

34

Організація та проведення атестації працівників

грудень

35

Складання зведеного графіка відпусток працівників Товариства на 2018 рік

грудень

 

Заходи, що проводять періодично

36

Складання табелів обліку використання робочого часу працівників кадрової служби. Перевірка правильності складання табелів у структурних підрозділах, передання табелів до бухгалтерії

щомісяця 13 і 28 числа, а також у разі звільнення працівника

37

Робота із військового обліку військовозобов’язаних і призовників

протягом року згідно з Планом роботи відповідального за ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників

38

Участь у роботі комісії з соціального страхування підприємства

двічі на місяць, згідно з Планом роботи комісії

39

Робота з працівниками, зарахованими до кадрового резерву: участь у складанні індивідуальних планів розвитку, забезпечення періодичного навчання та підвищення кваліфікації

протягом року, відповідно до Положення про кадровий резерв

40

Контроль за виконанням нормативу з працевлаштування інвалідів, за потреби — вжиття заходів щодо дотримання нормативу

щомісяця

41

Контроль за дотриманням квоти для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за потреби — вжиття заходів щодо дотримання квоти

щомісяця

42

Складання і подання до служби зайнятості звіту № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

за наявності вакансії, не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії

43

Складання і подання до районного центру зайнятості звіту № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці»

за потреби, не пізніше ніж за два місяці до запланованого масового вивільнення працівників

44

Оформлення перепусток і візитівок працівникам

за потреби

45

Організація проходження практики і стажування студентів ВНЗ

за потреби

46

Видача довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працівників

за потреби

47

Підготовка подання про заохочення працівників з нагоди ювілеїв і професійних свят

за потреби

48

Підготовка і подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення пенсій працівникам та їх сім’ям

протягом року

* Заходи провадяться за участі керівників структурних підрозділів.

Підготували

Ірина ІВАНЧЕНКО,
керівник тематичного напряму «Експертус: Кадри»,
шеф-редактор журналу «Кадровик-01» та системи «Експертус Кадри»

Ірина ЖИТКОВА,
головний редактор Експертус: Кадри

Тетяна СОЛОМЕНКО,
провідний менеджер з персоналу Цифрового видавництва Експертус


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді