Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: перелік випусків

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників — це систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у Класифікаторі професій.
Зміст статті:

ДКХП — складник національної системи професійної класифікації України. Завдання та обов’язки, кваліфікаційні вимоги, встановлені для різних професій, визначають за кваліфікаційними характеристиками, що містяться у випусках ДКХП.

Випуски ДКХП розроблено для різних сфер економічної діяльності, наприклад Випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності», Випуск 62 «Виробництво та розподілення електроенергії», Випуск 81 «Культура та мистецтво».

Увага! Аналізуючи завдання та обов’язки за посадою, зіставляйте їх із кваліфікаційною характеристикою.

Перелік випусків ДКХП

Номер та найменування Випуску

Відповідальні за розроблення

Стан підготовки

1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності

Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці),

Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України (Центр продуктивності)

Нова редакція, затверджено наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336;

Розділи:

«Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності»

видано у 2008, 2009 роках Центром продуктивності

«Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності»

видано у 2008 році Центром продуктивності

«Діяльність органів управління підприємствами»

Розділ затверджено наказом Мінпраці від 29.10.2007 № 583;

видано у 2007 році Центром продуктивності

2. Сільське господарство та пов’язані з ним послуги

Розділи:

«Загальні професії сільського господарства»

«Рослинництво, овочівництво, садівництво»

«Тваринництво»

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики),

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу (НДІ «Украгропромпродуктивність»)

Затверджено наказом Мінагрополітики від 07.06.2004 № 212;

видано у 2005 році НДІ «Украгропромпродуктивність», у 2007 році Центром продуктивності

«Гідромеліоративні споруди, зрошувальні і осушувальні системи»

Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп)

Затверджено наказом Держводгоспу України від 02.09.1999 № 124 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Держводгоспу від 06.11.2001 № 241 та від 06.12.2002 № 289);

видано у 2004, 2007 роках Центром продуктивності

3. Лісове господарство і пов’язані з ним послуги

Розділи:

«Заповідна справа»

«Мисливство, ловля та розведення дичини»

Державний комітет України по лісовому господарству (Держкомлісгосп)

Затверджено Держкомлісгоспом у 2003 році;

видано у 2003 році Держкомлісгоспом

4. Рибне господарство

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики),

Державний департамент рибного господарства України (Держрибгосп)

Затверджено наказом Держрибгоспу від 11.09.1999 № 112;

видано у 2005, 2006, 2009 роках

5. Добувна промисловість

Частина 1

Розділи:

«Вугільна промисловість»

Міністерство промислової

політики України (Мінпромполітики),

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго),

Донецький ЦОТ

Затверджено наказом Мінпаливенерго від 14.01.2000 № 62;

видано у 2001 році Центром продуктивності

«Видобування та оброблення матеріалів

для будівництва»

Українська державна

корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали)

Затверджено 03.01.2000

«Видобування та переробка торфу»

Український концерн торф’яної промисловості (Укрторф)

Затверджено рішенням Правління концерну «Укрторф» від 19.06.1997 (протокол № 4)

Гірничодобувна промисловість

Розділи:

«Загальні професії гірничих

та гірничо-капітальних робіт»

«Загальні професії збагачення агломерації

та брикетування»

«Видобування і збагачення рудних

та розсипних корисних копалин»

«Агломерація руди»

«Видобування і збагачення гірничо-хімічної сировини»

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Науково-виробниче підприємство «Прогрес» (м. Харків)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 18.01.2002 № 28;

видано у 2002 році видавництвом «Соцінформ»

6. Видобування нафти та природного газу

Розділи:

«Буріння свердловин»

«Видобування нафти та природного газу»

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)

Затверджено Мінпаливенерго 28.07.1999;

видано у 2005, 2006 роках Центром продуктивності

7. Загальні професії виробництв харчової промисловості

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Укрхарчпром

Затверджено постановою Укрхарчпром від 19.02.1997;

видано у 2003, 2005 роках Центром продуктивності

8. М’ясна і молочна промисловість

Міністерство аграрної політики і продовольства України (Мінагрополітики),

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу (НДІ «Украгропромпродуктивність»)

Затверджено наказом Мінагрополітики від 15.07.2015 № 281;

(редакцію Випуску 8, затверджену наказом Мінагрополітики від 17.07.2001 № 218, скасовано з 01.09.2015)

9. Виробництво консервів

Міністерство аграрної політики і продовольства України (Мінагрополітики),

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу (НДІ «Украгропром-продуктивність»)

Затверджено наказом Мінагрополітики від 24.07.2015 № 289;

(редакцію Випуску 9, затверджену наказом Мінагрополітики від 30.12.2000 № 277, скасовано з 01.10.2015)

10. Переробка риби та морепродуктів

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики),

Державний департамент рибного господарства України (Держрибгосп)

Затверджено наказом Держрибгоспу від 11.08.1999 № 112;

видано у 1999, 2005 роках Центром продуктивності

11. Виробництва харчової промисловості

Частина 1

Розділи:

«Видобування солі та виробництво кухонної солі»

«Виробництво алкогольних

та безалкогольних напоїв»

«Виробництво дріжджів»

«Виробництво харчових концентратів»

«Виробництво харчових кислот»

«Виробництво цукру»

«Виробництво ефірної олії»

«Виробництво кондитерських виробів»

«Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів»

«Виробництво мила та мийних препаратів»

«Виробництво олії та жирів»

«Виробництво тютюнових виробів»

«Перероблення чаю»

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Укрхарчпром

Затверджено Укрхарчпром 01.01.1998;

видано у 1999, 2004, 2006 роках Центром продуктивності

Частина 2

«Виробництво борошна та круп. Виробництво готових кормів для тварин»

«Виробництво хліба та хлібобулочних виробів. Виробництво макаронних виробів»

Затверджено Мінагрополітики 09.02.1998

12. Виробництво текстильних виробів

Частина 1

Розділ «Первинне оброблення бавовни та луб’яних культур»

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

ВАТ «Український науково-дослідний інститут швейної промисловості» («УкрНДІшвейпром»)

Доопрацювання призупинено

Затверджено Мінагрополітики 09.02.1998;

видано у 2002, 2006 роках Центром продуктивності

13. Виробництво готового одягу та хутра

Розділи:

«Виробництво готового одягу»

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 13.07.2005 № 245;

видано у 2005 році Центром продуктивності

«Виробництво хутра та хутрових виробів»

ВАТ Український науково-дослідний інститут швейної промисловості («УкрНДІшвейпром»)

Розроблення призупинено

14. Парашутне виробництво

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено 11.08.1998;

видано у 1999, 2007 роках Центром продуктивності

15. Виробництво шкіри та виробів із шкіри

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Доопрацювання призупинено

16. Оброблення деревини та вироблення виробів з деревини

Розділи:

«Загальні професії деревообробних виробництв»

«Лісопилення та деревообробка»

«Виробництво деревних плит»

«Виробництво фанери»

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Державне науково-консультаційне підприємство «Екопром»

Затверджено Мінпромполітики у 1999 році;

видано у 1999, 2005 роках Центром продуктивності

«Виробництво сірників»

Державний комітет України по лісовому господарству (Держкомлісгосп)

Видає Держкомлісгосп

17. Виробництво целюлози, паперу, картону та виробів із них

Корпорація «Укрпапірвторпром»

ВАТ «Укрпапірпром»

Затверджено наказом Укрпапірвторпрому від 20.07.2000 № 20;

видано у 2001, 2007 роках Центром продуктивності

18. Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів

Частина І «Видавнича діяльність»

Частина ІІ «Поліграфічна діяльність»

Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України (Держкомінформ)

Частину І затверджено наказом Держкомінформу від 20.11.2006 № 288;

Частину ІІ затверджено наказом Держкомінформу від 04.11.2008 № 302;

видано у 2008 році Центром продуктивності

19. Коксохімічне виробництво

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Науково-виробниче підприємство «Прогрес» (м. Харків)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 18.01.2002 № 28;

видано у 2002 році Державним підприємством Видавництво «Соцінформ»

20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Науково-виробниче підприємство «Економіка» (м. Сєвєродонецьк)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 22.12.2006 № 485;

видано у 2006, 2007 роках Центром продуктивності

21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів

Міністерство енергетики України (Міненергетики)

Затверджено наказом Міненергетики від 22.12.1999 № 15-4315;

видано у 2004, 2006 роках Центром продуктивності

22. Виробництво ядерного палива

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)

Буде розроблятися після створення відповідного виробництва в Україні

23. Загальні професії хімічних виробництв

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Науково-виробниче підприємство «Економіка» (м. Сєвєродонецьк)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 15.04.2008 № 229;

видано у 2008 році Центром продуктивності

24. Виробництво скловолокна, скловолокнистих матеріалів, склопластику, хімічного волокна та виробів із них

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали),

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Науково-виробниче підприємство «Економіка» (м. Сєвєродонецьк)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 28.08 2006 № 308;

видано у 2007 році Центром продуктивності

25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів

Міністерство охорони здоров’я України,

Державний комітет з медичної

та мікробіологічної промисловості

Затверджено наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості від 22.04.1997;

видано у 1999, 2004 роках Центром продуктивності

26. Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів

Міністерство аграрної політики України

Затверджено Державним комітетом з харчової промисловості 01.01.1998;

видано у 2004 році Центром продуктивності

27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Науково-виробниче підприємство «Економіка» (м. Сєвєродонецьк)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 27.09 2007 № 550;

видано у 2007 році Центром продуктивності

28. Виробництво лаку та фарб

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Науково-виробниче підприємство «Економіка» (м. Сєвєродонецьк)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 22.12.2006 № 485;

видано у 2007 році Центром продуктивності

29. Хіміко-фотографічні виробництва

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Науково-виробниче підприємство «Економіка» (м. Сєвєродонецьк)

Затверджено наказом Мінпромполітики України від 28.08 2006 № 308;

видано у 2007 році Центром продуктивності

30. Виробництво штучної шкіри

Міністерство промислової політики України,

ВАТ «Український науково-дослідний інститут швейної промисловості»

(«УкрНДІшвейпром»)

Доопрацювання призупинено

31. Виробництво гумових виробів

Міністерство промислової політики України,

науково-виробниче підприємство «Економіка» (м. Сєвєродонецьк)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 22.12.2006 № 485;

видано у 2007 році Центром продуктивності

32. Виробництво пластмасових виробів

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

науково-виробниче підприємство «Економіка» (м. Сєвєродонецьк)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 22.12.2006 № 485;

видано у 2007 році Центром продуктивності

33. Виробництво скла та виробів із скла

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали)

Міністерство промислової політики України

Розроблення призупинено

34. Виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів

Розділи:

«Загальні професії виробництва керамічних, фарфорових та фаянсових виробів»

«Виробництво електрокерамічних виробів»

«Виробництво фарфорових та фаянсових виробів»

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

ВАТ «Український науково-дослідний інститут швейної промисловості»

(«УкрНДІшвейпром»)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 26.02.2008 № 113;

видано у 2008 році Центром продуктивності

«Виробництво керамічних будівельних виробів»

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали)

Затверджено корпорацією «Укрбудматеріали» 03.08.2000;

видано у 2001 році Центром продуктивності

35. Виробництво цементу та інших будівельних матеріалів і виробів

Розділи:

«Виробництво цементу»

«Виробництво азбоцементних та азбоселітових виробів»

Українська асоціація підприємств і організацій цементної промисловості «Укрцемент»

Затверджено асоціацією «Укрцемент» 30.09.1997;

видано у 2001, 2006 роках Центром продуктивності

«Оброблення каменю. Виробництво штучного каменю»

«Виробництво залізобетонних та бетонних виробів

і конструкцій»

«Виробництво стінових і в’яжучих матеріалів»

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали)

Затверджено корпорацією «Укрбудматеріали» 03.08.2000;

видано у 2000 році Центром продуктивності

36. Виробництво тепло- та інших ізоляційних матеріалів

Розділ:

«Виробництво теплоізоляційних матеріалів»

Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів (Укрбудматеріали),

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Перезатверджено наказом Мінпромполітики від 21.11.2007 № 646;

видано у 2001, 2006 роках Центром продуктивності

37. Виробництво абразивів

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 11.08.1998 № 288;

видано у 1999, 2008 році Центром продуктивності

38. Виробництво синтетичних алмазів, надтвердих матеріалів і виробів із них та природних алмазів

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 11.08.1998 № 288;

видано у 2000, 2008 роках Центром продуктивності

39. Виробництво азбестових технічних виробів

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

науково-виробниче підприємство «Економіка» (м. Сєвєродонецьк)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 28.08 2006 № 308;

видано у 2007 році Центром продуктивності

40. Чорна металургія

Розділи:

«Професії керівників, професіоналів та фахівців»

«Загальні професії чорної металургії»

«Доменне виробництво»

«Сталеплавильне виробництво»

«Прокатне виробництво»

«Виробництво труб»

«Виробництво феросплавів»

«Виробництво вогнетривів»

«Переробка вторинних металів»

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

науково-виробниче підприємство «Прогрес» м. Харків

Затверджено наказом Мінпромполітики від 18.01.2002 № 28;

видано у 2002 році Державним підприємством Видавництво «Соцінформ»

41. Кольорова металургія

Розділи:

«Загальні професії кольорової металургії»

«Виробництво кольорових, рідкісних металів та порошків із кольорових металів»

«Обробка кольорових металів»

«Виробництво твердих сплавів, тугоплавких металів та виробів порошкової металургії»

«Виробництво електродної продукції»

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

науково-виробниче підприємство «Прогрес» м. Харків

Затверджено наказом Мінпромполітики від 18.01.2002 № 28;

видано у 2002 році Державним підприємством Видавництво «Соцінформ»

42. Оброблення металу

Книга 1 «Металеве лиття», «зварювання металу»

Книга 2 «Волочіння, давлення, холодне штампування металу», «Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів», «Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу»

Книга 3 «Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів», «Покриття металів металами. Фарбування»

Книга 4 «Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття», «Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування»

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

науково-дослідний центр нормативно-технічних матеріалів з праці (НДЦ, м. Харків)

Перезатверджено наказом Мінпраці від 22.03.2007 № 120;

видано у 2002, 2007 роках НДЦ, у 2006, 2007 роках Центром продуктивності

43. Виробництво металевих електродів

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

науково-виробниче підприємство «Прогрес» (м. Харків)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 18.01.2002 № 28;

видано у 2002 році Державним підприємством Видавництво «Соцінформ»

44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

науково-виробниче підприємство «Прогрес» (м. Харків)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 18.01.2002 № 28;

видано у 2002 році Державним підприємством Видавництво «Соцінформ»

45. Електротехнічне виробництво

Розділи:

«Загальні професії робітників електротехнічного виробництва»

«Виробництво електроізоляційних матеріалів»

«Електровугільне виробництво»

«Кабельне виробництво»

«Ізоляційні та намотувально-обмотувальні роботи»

«Виробництво хімічних та інших джерел струму»

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

науково-виробниче підприємство «Прогрес» (м. Харків)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 11.08.1998 № 288;

видано у 2000, 2006 роках Центром продуктивності

46. Виробництво пристроїв і деталей електронного устаткування

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики),

Науково-дослідний центр нормативно-технічних матеріалів з праці (НДЦ, м. Харків)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 13.10.1999 № 249;

видає НДЦ

47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв’язку

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 11.08.1998 № 288;

видано у 2000, 2007 роках Центром продуктивності

48. Виробництво медичного інструменту, приладів та устаткування

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 11.08.1998 № 288;

видано у 1999 році Центром продуктивності

49. Оптико-механічне виробництво

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 21.11.2007 № 646;

видано у 2000 році Центром продуктивності

50. Виробництво годинників та технічних каменів, ремонт годинників

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 21.11.2007 № 646;

видано у 1999, 2007 роках Центром продуктивності

51. Голкове виробництво

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 11.08.1998 № 288;

видано у 1999, 2007 роках Центром продуктивності

52. Ремізо-бердне виробництво

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 11.08.1998 № 288;

видано у 1999, 2007 році Центром продуктивності

53. Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Затверджено наказом Мінагрополітики від 28.02.2018 № 117

54. Виробництво наочних посібників

Міністерство освіти і науки України

Випуск не розробляється

55. Виробництво і ремонт літальних апаратів, двигунів та їх устаткування

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 11.08.1998 № 288;

видано у 2000, 2006 роках Центром продуктивності

56. Суднобудування та ремонт суден

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 11.08.1998 № 288;

видано у 1998, 2006 роках Центром продуктивності

57. Виробництво меблів

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено Мінпромполітики у 1999 році;

видано у 1999, 2005 роках Центром продуктивності

58. Художні вироби

Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці),

Центр продуктивності

Затверджено наказом Мінпраці від 10.07.2006 № 256;

видано у 2006, 2008 роках Центром продуктивності

59. Виробництво музичних інструментів

Розділи:

«Загальні професії виробництва музичних інструментів»

«Виробництво клавішних інструментів»

«Виробництво щипкових інструментів»

Український концерн музичної промисловості (Укрмузпром)

Затверджено наказами Укрмузпрому від 15.11.1999 № 26 та 29.06.2000 № 27;

видано у 2001, 2007 роках Центром продуктивності

60. Виробництво іграшок

Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики)

Затверджено наказом Мінпромполітики від 13.07.2005 № 245;

видано у 2006 році Центром продуктивності

61. Виробництво олівців

Український концерн музичної промисловості (Укрмузпром)

Затверджено Укрмузпромом 21.11.1996;

видано у 1996, 2006 роках Центром продуктивності

62. Виробництво та розподілення електроенергії

Частина 1

Розділи:

«Експлуатація устаткування електростанцій і мереж, обслуговування споживачів енергії»

«Ремонт устаткування електростанцій і мереж»

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго),

Державний науково-дослідний, проектний і впроваджувальний центр «Укренергопраця»

Видано у 2001, 2006 роках Центром продуктивності

Затверджено наказом Мінпаливенерго від 16.03.2001 № 19 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінпаливенерго від 08.09.2003 № 462)

Частина 2

Розділ «Атомні електростанції»

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

Затверджено наказом Мінпаливенерго від 24.06.2000 № 290

63. Газове господарство міст, селищ та населених пунктів

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго),

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

Затверджено наказом Міненергетики від 23.12.1999 № 290-285;

видано у 2000, 2005 роках Центром продуктивності

64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

Розділи:

«Керівники, професіонали, фахівці»

Державний комітет України з будівництва та архітектури (Держкомбуд),

Український науково-дослідний центр економіки будівництва «Екобуд»,

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд)

Видано у 2001, 2005, 2007 роках Центром продуктивності

Затверджено наказом Держкомбуду України від 13.10.1999 № 249 (із змінами та доповненнями, внесеними наказами Держкомбуду України від 08.08.2002 № 25, від 22.12.2003 № 218; листом Держкомбуду від 15.12.2004 № 8/7-1216; наказом Мінрегіонбуду від 05.12.2006 № 399)

«Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи»

Затверджено наказом Держкомбуду від 21.02.2000 № 32 (із змінами та доповненнями, внесеними наказами Держбуду від 08.08.2002 № 25, від 29.08.2003 № 149, від 2.12.2003 № 218; листом Держкомбуду від 15.12.2004 № 8/7-1216; наказами Мінрегіонбуду від 02.12.2005 № 9, від 10.05.2006 № 163, від 05.12.2006 № 399)

«Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення»

Затверджено наказом Держкомбуду від 13.10.1999 № 249 (із змінами та доповненнями, затвердженими наказами Держкомбуду від 29.08.2003 № 149; наказом Мінрегіонбуду від 02.12.2005 № 9)

«Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг»

Державний комітет України

з будівництва та архітектури (Держкомбуд),

Український науково-дослідний центр економіки будівництва «Екобуд»,

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд)

Затверджено наказом Держкомбуду від 13.10.1999 № 249 (із змінами та доповненнями, внесеними наказами Держкомбуду від 08.08.2002 № 25,

від 29.08.2003 № 149, від 02.12.2003 № 218; листом Держкомбуду від 15.12.2004

№ 8/7-1216; наказами Мінрегіонбуду від 02.12.2005 № 9, від 05.12.2006 № 399)

Зміни № 8 до розділу «Робітники. Будівництво

та ремонт автомобільних доріг»

Затверджено наказом Мінрегіонбуду від 06.11.2007 № 302

Зміни № 9 до розділу «Робітники. Будівельні, монтажні

та ремонтно-будівельні роботи

Зміни № 9 до розділу «Робітники. Будівництво

та ремонт автомобільних доріг»

Затверджено наказом Мінрегіонбуду від 10.10.2008 № 447

65. Торгівля та громадське харчування

Міністерство економіки України (Мінекономіки)

Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі від 30.11.1999 № 918;

видано у 2001, 2005, 2006 роках Центром продуктивності

66. Залізничний транспорт та метрополітен

Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури)

Затверджено наказом Мінінфраструктури від 20.05.2016 № 181

67. Водний транспорт

Розділи:

«Річковий транспорт»

Міністерство транспорту та зв’язку України (Мінтранс),

Інститут морського флоту (м. Одеса), НДІекономіки

Видано у 2005 році Центром продуктивності

Затверджено наказом Акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот» від 15.07.1998 № 99

«Морський транспорт»

Затверджено наказом Мінтрансу від 10.12.2001 № 863 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінтрансу від 06.08.2007 № 671)

«Держгідрографія»

Затверджено наказом Мінтрансу від 21.08.2003 № 663

«Плавсклад виробничого флоту рибної промисловості»

«Берегова служба флоту рибної промисловості»

Затверджено Мінагропромом 27.03.2003

68. Авіаційний транспорт

Міністерство транспорту та зв’язку України (Мінтранс),

Державний департамент авіаційного транспорту «Укравіатранс»

Затверджено наказом Мінтрансу від 17.07.2002 № 488 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінтрансу від 05.07.2007 № 585);

видано у 2003, 2006 роках Центром продуктивності

69. Автомобільний транспорт

Розділ 1

«Діяльність автотранспортних підприємств, автобусних станцій, вантажних станцій, транспортно-експедиторських підприємств»

Міністерство транспорту та зв’язку України (Мінтранс),

Державне підприємство «Державний транспортний науково-дослідний і проектний інститут»(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»),

Державний департамент автомобільного транспорту «Укравтотранс»

Затверджено наказом Мінтрансу від 14.02.2006 № 136 (із змінами і доповненням, внесеними наказом Мінтрансу від 04.09.2008 № 1097);

видано у 2006 році ДП «ДержавтотрансНДІпроект»,

у 2006 році Центром продуктивності

70. Зв’язок

Розділи:

«Електрозв’язок»;

«Поштовий зв’язок»;

Державний комітет зв’язку та інформатизації України (Держкомзв’язку)

Затверджено наказом Держкомзв’язку від 04.10.2000 № 144;

видано у 2001, 2005 роках Центром продуктивності

«Діяльність у сфері інформатизації»

Міністерство транспорту та зв’язку України (Мінтранс)

Не розробляється

71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення

Розділи:

«Пенсійне забезпечення»

Міністерство фінансів України (Мінфін),

Національний банк України (НБУ)

Затверджено Мінпраці 23.10.1998;

видано у 1998, 2006 роках Центром продуктивності

«Національний банк України»

Затверджено постановою правління НБУ від 22.04.1998 № 158;

видано Нацбанком у 1999 році

«Ощадбанк України»

Затверджено постановою правління Ощадбанку від 25.04.1999 № 22;

видано Ощадбанком у 2000 році

«Фондовий ринок»

Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2004 № 323;

видано у 2006 році Центром продуктивності

«Страхова діяльність»

Розроблення призупинено

72. Матеріально-технічне забезпечення, збут та заготівля

ДП «Укррезерв»

Затверджено наказом Держкомрезерву від 22.12.2006 №744, видає Держкомрезерв

73. Наука та вища школа

Міністерство освіти і науки України

Випуск не розробляється

74. Геологорозвідка та топографо-геодезичні роботи

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів),

Державний комітет України по геології та використанню надр (Держкомгеологія)

Затверджено Держкомгеології 24.03.1998,

введено в дію наказом Держкомгеології від 20.07.1999 № 99;

видано у 1999, 2006 роках Центром продуктивності

75. Гідрологія та метеорологія

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів)

Затверджено наказом Мінекоресурсів від 25.07.2001 № 276;

видано у 2002, 2006 роках Центром продуктивності

76. Органи державного управління

Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців

Нацдержслужба

Наразі не затверджено. Попередній Випуск скасовано наказом Нацдержслужби від 11.07.2017 № 147

77. Освіта

Міністерство освіти і науки України

Випуск не розробляється

78. Охорона здоров’я

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ),

Український інститут громадського здоров’я

Затверджено наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 25.05.2007 № 277);

видано МОЗ у 2002 році, у 2008 році Центром продуктивності

79. Ветеринарна діяльність

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики),

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу (НДІ «Украгропромпродуктивність»)

Затверджено наказом Мінагрополітики від 07.11.2006 № 653;

видано у 2008 році НДІ «Украгропромпродуктивність»

80. Соціальні послуги

Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики)

Затверджено наказом Мінсоцолітики від 29.03.2017 № 518

81. Культура та мистецтво

Розділи:

«Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»

«Музеї та заклади музейного типу»

«Діяльність клубних закладів, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля, парків культури і відпочинку, зоопарків, науково-методичних центрів, будинків народної творчості»

«Туристична діяльність»

Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури),

Український центр культурних досліджень

Затверджено наказом Мінкультури від 14.04.2000 № 168;

видано у 2001, 2005 роках Центром продуктивності

«Діяльність архівів»

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства,

Державний комітет архівів України (Держкомархів)

Затверджено наказом Держкомархіву від 28.01.2008 № 15;

видано у 2008 році Центром продуктивностІ

82. Виробництво та розповсюдження кіно- та відеофільмів

Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури),

Національний центр Олександра Довженка

Затверджено наказом Мінкультури від 25.10.2004 № 729;

видано у 2004, 2005, 2007 роках Центром продуктивності

83. Діяльність у галузях радіомовлення та телебачення

Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України (Держкомінформ)

Затверджено Держкомінформом 9.11.2002;

видано у 2003, 2005 роках Центром продуктивності

84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність

Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури)

Затверджено наказом Мінкультури від 04.02.2000 № 32;

видано у 2000, 2008 роках Центром продуктивності

85. Спортивна діяльність

Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорту)

Затверджено наказом Мінмолодьспорту від 28.10.2016 № 4080

86. Реклама та реставраційні роботи

Розділи:

«Реставраційні роботи»

ВАТ «Укрхудожпром»,

Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури)

Затверджено наказом Мінкультури від 05.10.2000 № 492;

видано у 2001, 2006 роках Центром продуктивності

«Реклама»

Спілка рекламістів України

Розділ не розроблюється

87. Житлово-комунальне господарство населених пунктів

Розділи:

«Забирання, очищення та розподілення води по мережах. Збирання, відведення по мережах та оброблення рідких відходів»

«Вироблення та розподіл теплової енергії по мережах

для обігрівання житла і побутових та технічних потреб»

«Трамвайний та тролейбусний транспорт»

«Декоративне садівництво, закладання і утримання зелених насаджень населених пунктів»

«Послуги підприємств житлового господарства»

«Ритуальні послуги»

«Прибирання та очищення територій населених пунктів»

«Інші професії працівників житлового та комунального господарства, Бюро технічної інвентаризації

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (Держкомбуд)

Затверджено наказом Держкомбуду від 14.06.1999 № 144 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Держкомбуду від 09.07.2004 № 132 та від 22.11.2004 № 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 08.12.2009 № 387);

видано у 1999, 2007, 2009 роках Центром продуктивності

88. Побутове обслуговування населення

Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці),

Центр продуктивності

Затверджено наказом Мінпраці від 07.12.2006 № 458;

видано у 2007 році Державним підприємством Видавництво «Соцінформ»

89. Перелік професій працівників за випусками Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (далі ЄТКД) із зазначенням професій, розділів та випусків чинного довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Центр продуктивності

Затверджено 26.11.2008 № 557;

видано у 2008 році Центром продуктивності

90. Абетковий перелік професій працівників, що розміщені в ДКХП, із зазначенням випусків, розділів та професій за раніше чинними ЄТКД

Центр продуктивності

Затверджено 26.11.2008 № 557;

видано у 2008 році Центром продуктивності

91. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик професій працівників «Дизайн та дизайнерські роботи»

Спілка дизайнерів України

Затверджено наказом Спілки дизайнерів від 31.12.2009 № 9

92. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері цивільного захисту України  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Затверджено наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 05.12.2018 № 707

93. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик основних посад керівників та інших працівників режимно-секретних органів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій

Служба безпеки України

Затверджено наказом Служби безпеки від 14.07.2003 № 293/ДСК

94. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад керівників та спеціалістів органів державної контрольно-ревізійної служби

втратив чинність відповідно до наказу Держфінінспекції України  від 17.08. 2012 № 268

Головне контрольно-ревізійне управління

Затверджений наказом ГоловКРУ від 17.02.2004 № 45

95. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх справ України

Затверджено і введено в дію наказом МВС від 24.03.2006 № 301

96. Довідник кваліфікаційних характеристик посад посадових осіб та працівників митної служби України

Державна митна служба України

Затверджено наказом ДМС від 16.05.2011 № 392

97. Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Затверджено наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації від 08.08.2009 № 171

98. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад працівників кримінально-виконавчої служби України

Державний Департамент України з питань виконання покарань

Затверджений наказом Державного Департаменту з питань виконання покарань від 31.12.2009 № 333

99. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації»

Всеукраїнська організація Українського союзу промисловців і підприємців

Затверджений наказом Всеукраїнської організації Українського союзу промисловців і підприємців від 03.10.2011 № 99

100. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Випуск затверджено і введено в дію наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.12.2009 № 808

101. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад керівників та спеціалістів державної фінансової інспекції України та державних фінансових інспекцій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Державна фінансова інспекція України

Затверджений наказом Держфінінспекції 17.08.2012 № 268

Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування

Національне агентство України з питань державної служби

Затверджено наказом Нацдержслужби від 07.11.2019 № 203-19зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді