Колективний договір — 2017: опановуємо зміни

У зв’язку зі зміною структур мінзарплати, окремі положення колективних договорів почали суперечити законодавству. Вимога закону — узгодити колдоговори із чинними редакціями КЗпП та Закону про оплату праці. Розгляньмо, що та як слід зробити.

Кодекс законів про працю та Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) зазнали з початком 2017 року істотних змін.

Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII (далі — Закон № 1774) зобов’язав сторони, які уклали колективні договори, узгодити їх із законодавством (п. 5 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»).

Що змінити в колективному договорі

До колдоговору обов’язково вносять зміни, зумовлені змінами законодавства або колективних угод вищого рівня, що поширюються на сторони колективного договору.

Нині тарифні сітки та інші системи оплати праці базують на прожитковому мінімумі для працездатних осіб, установленому на 1 січня поточного року. Введено нові поняття до Закону про оплату праці:

 • «мінімальний посадовий оклад», нижня межа якого теж — прожитковий мінімум (ст. 6);
 • «доплата до мінімальної зарплати» (ст. 3-1).

Мінімальну заробітну плату (МЗП) не застосовуємо в колективних договорах як розрахункову величину з 01.01.2017.

Суть необхідних змін:

 • установити мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ст. 6 Закону про оплату праці). У 2017 році — 1600 грн;
 • змінити співвідношення оплати праці працівників до МЗП на співвідношення до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року;
 • прописати норму про доплату до рівня МЗП, якщо нарахована зарплата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати (у 2017 році місячна — 3200 грн, годинна — 19,34 грн).

Для забезпечення мінімального розміру зарплати не враховують премії до свят і ювілеїв (ч. 2 ст. 3-1 Закону про оплату праці). Державні святкові й неробочі дні встановлено статтею 73 КЗпП. Визначити ювілейні та святкові дати, з нагоди яких преміюватимуть працівників, роботодавець може в колдоговорі (лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 № 3223/0/2-17/28).

Увага!

Роботодавець має дотримати норм і гарантій, установлених законодавством про оплату праці, навіть якщо відповідні зміни ще не внесено до колективного договору. Це стосується нарахування зарплати за виконану місячну (годинну) норму праці в розмірі, не меншому за МЗП, та доплату до її рівня, якщо працівник виконав норму.

Як внести зміни до колдоговору

Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії вносять лише за взаємної згоди сторін та в порядку, визначеному колективним договором (ст. 14 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII; далі — Закон № 3356).

На практиці роботодавець або профспілка (інший представницький орган трудового колективу) ініціюють колективні переговори, аби внести зміни до колдоговору. Підстава — необхідність виконати пункт 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1774.

Що врахувати роботодавцю. Заборонено вносити до колективних договорів умови, які погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством. Такі умови є недійсними (ч. 2 ст. 5 Закону № 3356).

Роботодавець не має права ухвалювати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами, в односторонньому порядку (ч. 4 ст. 97 КЗпП).

Необхідні дії розглянемо на прикладі Товариства, де представницьким органом є Рада трудового колективу.

КРОК 1

Письмово повідомляємо Раду трудового колективу про потребу внести зміни до колдоговору, розпочати колективні переговори (ч. 2 ст. 10 Закону № 3356).

Повідомлення адресуйте голові Ради трудового колективу. Зареєструйте повідомлення у Журналі реєстрації вихідних документів або в Журналі реєстрації повідомлень, якщо у вас є така облікова форма.

Друга сторона повинна розпочати колективні переговори протягом 7 днів з дня повідомлення (ч. 3 ст. 10 Закону № 3356).

КРОК 2

Скликаємо робочу комісію з представників сторін для колективних переговорів та підготовки проекту змін до колективного договору (ч. 6 ст. 10 Закону № 3356).

Делегуйте наказом керівника повноваження представляти інтереси роботодавця в комісії. Осіб, запропонованих до складу комісії від трудового колективу, визначають протоколом засідання Ради трудового колективу. Доцільно, аби кожна зі сторін мала в комісії рівну кількість голосів.

КРОК 3

Увільняємо членів комісії від основної роботи на час колективних переговорів. Документ — наказ про увільнення. За потреби визначте в наказі заходи з матеріально-технічного забезпечення комісії.

Увага!

Осіб, які беруть участь у переговорах як представники сторін, на період переговорів та підготовки проекту увільняють від основної роботи зі збереженням середнього заробітку та включенням цього часу до трудового стажу (ст. 12 Закону № 3356).

Передайте копії наказу про увільнення від роботи особам, відповідальним за облік використання робочого часу в структурних підрозділах, а також до бухгалтерії.

Позначайте у табелі обліку використання робочого часу дні участі у колективних переговорах як «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством).

КРОК 4

Документуємо ухвалені рішення щодо змін. Документ — протокол.

У протоколі засідання зазначаємо:

 • членів робочої комісії;
 • питання порядку денного, з яких досягнуто згоди або щодо яких учасники засідання висловили розбіжні думки:

Розбіжності щодо розміру мінімальної місячної тарифної ставки: пропозиція роботодавця — встановити її у розмірі 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року; пропозиція представників трудового колективу — у розмірі 120% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року…

 • ухвалені рішення:

Провести додаткові консультації…

 • пропозиції:

Від представників трудового колективу — визнати десяті річниці безперервної роботи в Товаристві ювілейними датами, премії до яких не враховують при забезпеченні розміру мінімальної зарплати.

Протокол підписують голова та секретар.

Увага!

Якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, складають протокол розбіжностей. У ньому фіксують остаточні пропозиції сторін і строки відновлення переговорів. Відтак протягом 3-х днів сторони проводять консультації, формують зі свого складу примирну комісію. Якщо згоду не досягнуто, звертаються до посередника, обраного сторонами. Примирна комісія або посередник у строк до 7 днів розглядає протокол розбіжностей і виносить рекомендації щодо суті спору (ст. 11 Закону № 3356).

КРОК 5

Робоча комісія готує проект колдоговору, секретар робочої комісії оформляє протокол з рішенням про схвалення проекту змін до колективного договору (ч. 8 ст. 10 Закону № 3356).

КРОК 6

Передаємо проект колдоговору трудовому колективу на обговорення, виносимо проект на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу, за необхідності відновлюємо колективні переговори (ст. 13 Закону № 3356).

Увага!

На підприємствах, де складно скликати збори через багатозмінність або територіальну роз’єднаність цехів, відділів, дільниць та інших структурних підрозділів, проводять не загальні збори, а конференції трудових колективів. Делегатів на конференцію обирають за нормами і в порядку, визначеними трудовим колективом (ст. 20 Закону СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» від 17.06.1983 № 9500-X; далі — Закон про трудові колективи).

Збори вважають правомочними, якщо в них бере участь більше половини загальної кількості членів колективу, а в разі конференції — не менш як дві третини делегатів (ст. 21 Закону про трудові колективи).

Загальні збори (конференція) трудового колективу ухвалюють рішення відкритим голосуванням. Документ — протокол загальних зборів (конференції).

КРОК 7

Уповноважені представники сторін підписують зміни до колдоговору. Строк — 5 днів від моменту схвалення проекту змін загальними зборами (конференцією) (ч. 3 ст. 13 Закону № 3356).

Зміни до колдоговору набирають чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі (ч. 2 ст. 9 Закону № 3356).

Як зареєструвати зміни до колдоговору

Зміни, як і сам колективний договір, підлягають повідомній реєстрації. Нормативна база — Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений постановою КМУ від 13.02.2013 № 115 (далі — Порядок № 115).

Мета повідомної реєстрації — засвідчити автентичність примірників і копії колективного договору або змін до нього. Це дає змогу враховувати ці документи при розгляді трудових спорів, пов’язаних з виконанням сторонами зобов’язань колдоговору.

Органи, що реєструють колдоговори та зміни до них:

 • управління праці та соціального захисту населення районних держадміністрацій;
 • виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад.

Сторони колективного договору подають на повідомну реєстрацію:

 • зміни до колективного договору (кількість примірників має відповідати кількості сторін договору);
 • копію змін до колективного договору (п. 3 Порядку № 115).

Орган реєстрації робить напис про повідомну реєстрацію на титульній або першій сторінці кожного примірника і копії, вносить відповідний запис до реєстру колективних договорів.

Строк повідомної реєстрації — 14 робочих днів з дня, наступного після надходження до органу реєстрації змін до колдоговору.

Зареєстровані примірники повертають сторонам колдоговору не пізніше наступного робочого дня після реєстрації. Копію змін до колдоговору зберігають в органі реєстрації. 


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді