Стаж, набутий за кордоном: чи зараховують для лікарняних, пенсії та допомоги з безробіття

Нерідко трапляється, що на підприємстві працюють працівники, які до цього тривалий час працювали за кордоном. Чи враховувати цей період до стажу для оплати тимчасової непрацездатності, призначення допомоги з безробіття, пенсії? Які документи підтверджують страховий стаж, набутий за кордоном? Окрім відповідей на ці запитання, у статті також знайдете перелік країн, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори.

Наші співгромадяни працюють у десятках країн світу. Їх високо цінують у багатьох сферах діяльності за працелюбство і відданість роботі.

У часи глобальної євроінтеграції кількість трудових мігрантів надалі зростатиме, а відсоток працездатного населення, що залишилось на теренах українського ринку праці, зменшуватиметься.

Однак, працюючи на благо інших держав та розвиток їхніх економік, українці починають замислюватися про фінансове забезпечення своєї старості. Більшість трудових мігрантів рано чи пізно повертаються на батьківщину. Проте іноді думати про пенсійне забезпечення вони починають занадто пізно.

Стаж, набутий за кордоном: чи зараховують для лікарняних, пенсії та допомоги з безробіттяВам стане у пригоді: Зарахування різних періодів до страхового стажу для оплати листків непрацездатності

Тому не дивно, що, відпрацювавши певний (а подеколи і досить значний) час за кордоном та продовжуючи свою трудову діяльність в Україні, колишні трудові мігранти шукають соціального захисту у своєї держави.

І тоді виникають запитання: яка держава призначатиме пенсію та соціальне забезпечення і за яким законом? Чи не втратить уже призначеної пенсії людина, що виїжджає на постійне місце проживання за кордон?

У цій статті ми поговоримо про укладені Україною міжнародні договори у сфері пенсійного та іншого соціального забезпечення, питання обчислення стажу для призначення пенсій і матеріального забезпечення та можливості їх переведення за межі країни.

Стаж, набутий за кордоном: чи зараховують для лікарняних, пенсії та допомоги з безробіттяЧитайте також: Пенсійна реформа — 2017

Законодавство України складається не лише з національних законів та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, а й, зокрема, міжнародних договорів.

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, є частиною національного законодавства України

Міжнародні договори укладаються Україною з метою забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики держави, закріплених у Конституції та законодавстві України.

Почнемо з дефініції, тобто з визначення термінів та понять.

Міжнародний договір України укладається у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Торкаючись такої складної теми, яка виходить за межі знання національного законодавства та тісно переплітається з інтересами інших держав, давайте з’ясуємо, яким чином Україна посилює соціальну захищеність своїх громадян на міжнародній арені.

Зосередимось на міжнародних угодах з урядами різних країн про соціальне забезпечення.

Такі угоди класифікують за територіальним та пропорційним принципами.

Міжнародні Угоди про соціальний захист працівників за територіальним принципом

На територіальному принципі базуються угоди, за якими витрати на виплату соціального забезпечення здійснює держава, на території якої проживає отримувач.

Стаж, набутий за кордоном: чи зараховують для лікарняних, пенсії та допомоги з безробіття
СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Міжнародний договір (угода)

Дата підписання

Дата набрання чинності для України

Сфера дії договору (угоди)

Особливості обчислення стажу для призначення пенсій та інших видів допомог

Азербайджанська Республіка

Угода між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення

28.07.1995

02.11.1996

Поширюється на всі види пенсійного забезпечення громадян1 Сторін, осіб без громадянства, а також членів їх сімей, крім пенсій:

військовослужбовцям (регулюється спеціальними угодами);

по інвалідності або в разі втрати годувальника внаслідок професійного захворювання, які призначаються і виплачуються Стороною, де було отримано каліцтво

При обчисленні пенсії враховується трудовий стаж, набутий на території України (і) або Азербайджанської Республіки, а також трудовий стаж на території держав, які входили до складу колишнього СРСР до 01.01.1992.

Зарахування до страхового стажу для оплати листків непрацездатності періодів роботи у Азербайджанській Республіці передбачено окремою Угодою між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про трудову діяльність і соціальний захист громадян України, які тимчасово працюють на території Азербайджанської Республіки, та громадян Азербайджанської Республіки, які тимчасово працюють на території України, укладеною 03.06.2004 (набрала чинності 27.03.2006)

Республіка Білорусь

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення

14.12.1995

11.02.1997

Поширюється на:

пенсії за віком;

пенсії по інвалідності;

пенсії за вислугу років;

пенсії в разі втрати годувальника.

Не поширюється на пенсії2 по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок професійного захворювання, які відповідно призначаються і виплачуються Стороною, де було отримано каліцтво. Пенсійне забезпечення військовослужбовців регулюється окремими угодами

При призначенні пенсій зараховується трудовий (страховий) стаж, у т. ч. і той, що дає право для призначення пенсій на пільгових умовах та за вислугу років, набутий за законодавством будь-якої з Договірних Сторін, у т. ч. і до набуття чинності цією Угодою, а також на території СРСР до 01.01.1992.

При цьому обчислення трудового (страхового) стажу проводиться за законодавством Договірної Сторони, яка призначає пенсію

Республіка Грузія

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення

09.01.1995

22.12.1995

Поширюється на всі види пенсійного забезпечення, крім пенсій3:

військовослужбовцям (регулюється спеціальними угодами);

по інвалідності або у разі втрати годувальника внаслідок професійного захворювання, які призначаються і виплачуються Стороною, де було отримано каліцтво

При визначенні права на пенсію, у т. ч. на пільгових умовах і за вислугу років, враховується трудовий стаж, набутий на території України (і) або Республіки Грузія, а також трудовий стаж, що визнається на території будь-якої із Сторін

Республіка Молдова

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення

29.08.1995

19.11.1996

Поширюється на державне пенсійне забезпечення громадян, яке встановлене або буде встановлене законодавством кожної з держав, крім пенсій:

військовослужбовцям (регулюється спеціальними угодами);

по інвалідності або в разі втрати годувальника внаслідок професійного захворювання, які призначаються і виплачуються Стороною, де було отримано каліцтво;

не передбачених законодавством іншої держави (виплата пенсії здійснюється державою, яка призначила пенсію)

При призначенні пенсії, в т. ч. пенсії на пільгових умовах та за вислугу років, обчислення трудового (страхового) стажу, накопиченого у відповідності із законодавством України і законодавством Республіки Молдова, в т. ч. і до вступу в дію цієї Угоди, а також на території держав, які входили до складу колишнього СРСР до 01.01.1992, проводиться за законодавством держави, яка призначає пенсію.

Зарахування до страхового стажу для оплати листків непрацездатності періодів роботи у Республіці Молдова передбачено окремою Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист, укладеною 13.12.1993 (набрала чинності 25.02.1994)

Російська Федерація

Тимчасова Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії

15.01.1993

15.01.1993 Угода діє до укладення між

Угода врегульовує питання у галузі пенсійного забезпечення громадян обох держав, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях,

Громадяни Сторін, які пропрацювали не менше 15 календарних років в районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років в місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої

прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, в галузі пенсійного забезпечення

Сторонами угоди про соціальне забезпечення

які прирівняні до районів Крайньої Півночі4.

При призначенні пенсії на території України компетентні органи Російської Федерації відшкодовують витрати на виплату цієї пенсії у тій її частині, яка відповідає тривалості трудового стажу, виробленого в районах Крайньої Півночі або в місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, починаючи з 01.01.1991

Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав мають право на пенсію по старості (за віком):

чоловіки — по досягненню 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років,

жінки — по досягненню 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років.

Частина пенсії, яка відповідає тривалості трудового стажу, виробленого в районах Крайньої Півночі або в місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, обчислюються за нормами законодавства РФ.

Зарахування до страхового стажу для оплати листків непрацездатності періодів роботи у РФ передбачено окремою Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист, укладеною 14.01.1993 (набрала чинності 14.01.1993)

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн

14.01.1993

14.01.1993

Соціальне забезпечення у цій Угоді для працівників, які працюють на території Сторони працевлаштування, та членів їх сімей здійснюється на основі законодавства цієї Сторони. При цьому під соціальним забезпеченням у цій статті розуміються всі види допомог та виплат, які надаються громадянам у разі захворювання, вагітності та пологів і в інших випадках

Трудовий стаж, включаючи стаж, який обчислюється у пільговому порядку, і стаж роботи за спеціальністю, набутий у зв’язку з трудовою діяльністю на територіях обох Сторін, взаємно визначається Сторонами.

Обчислення стажу здійснюється згідно з законодавством Сторони, на території якої відбувалась трудова діяльність.

Сторонами визнаються дипломи, свідоцтва та інші документи державного зразка про рівень

освіти і кваліфікації, які видані відповідними компетентними органами Сторін, без легалізації

Країни СНД — Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна

Угода про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення5

13.03.1992

13.03.1992

Ця Угода поширюється на всі види пенсійного забезпечення громадян, які встановлені або будуть встановлені законодавством держав — учасниць Угоди, якщо інше не передбачено двосторонніми угодами.

Для встановлення права на пенсію, в т. ч. пенсію на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам держав — учасниць Угоди враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території колишнього СРСР за час до набуття чинності цією Угодою.

Пенсійне забезпечення військовослужбовців і порядок виділення коштів на їх пенсійне забезпечення регулюються спеціальною Угодою.

До укладення спеціальної Угоди пенсійне забезпечення військовослужбовців держав — учасниць здійснюється відповідно до законодавства, яке діяло на момент підписання державами цієї Угоди

Обчислення пенсій проводиться із заробітку (доходу) за періоди роботи, які зараховуються до трудового стажу

Монгольська Республіка

Угода між СРСР і Монгольською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення

06.04.1981

28.01.1982

Ця Угода поширюється на всі види соціального забезпечення громадян, які встановлені або будуть встановлені законодавством Договірних Сторін.

Соціальне забезпечення, за цією Угодою, — всі види забезпечення, які надаються громадянам державними органами, кооперативними та іншими громадськими організаціями Сторін у разі хвороби, по вагітності та пологах, по старості, інвалідності, а також у зв’язку з втратою годувальника або в інших випадках, передбачених законодавством Договірних Сторін

При призначенні пенсій та допомог зараховується повністю трудовий стаж, у т. ч. і стаж, що дає право для призначення пенсій на пільгових умовах і в пільгових розмірах, набутий на території обох Договірних Сторін і підтверджений компетентними органами Договірної Сторони, на території якої був набутий стаж

Угорщина

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення

20.12.1962

12.04.1963

Ця Угода поширюється на всі види соціального забезпечення в натурі або грошах, які встановлені або будуть встановлені законодавством Договірних Сторін для своїх громадян по старості, у разі інвалідності, втрати годувальника, хвороби, по вагітності, пологах, а також в інших випадках, передбачених законодавством Договірних Сторін

При призначенні пенсій та допомог і визначенні їх розмірів зараховується повністю весь трудовий (страховий) стаж, а також інша діяльність, що підлягає включенню до стажу, набутого на території обох Договірних Сторін.

Якщо законодавство однієї Договірної Сторони, орган якої проводить обчислення трудового стажу при призначенні пенсії або надання інших видів забезпечення, передбачає пільги для громадян, зайнятих на роботах із шкідливими або важкими умовами праці, то набутий в таких умовах стаж дає право на пільги і на території іншої Договірної Сторони.

Питання про облік трудового (страхового) стажу та іншої діяльності, що підлягає включенню до стажу, набутого на території іншої держави, вирішується кожною із Сторін відповідно до свого законодавства

Румунія

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Румунською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення

24.12.1960

27.06.1961

Ця Угода поширюється на всі види соціального забезпечення громадян, які встановлені або будуть встановлені законодавством Договірних Сторін.

Під соціальним забезпеченням розуміють всі види забезпечення (в грошах і натурі), які надаються громадянам по старості, в разі хвороби, по вагітності та пологах, інвалідності, а також у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством Договірних Сторін

При призначенні пенсій та допомог зараховується повністю трудовий стаж та інший період, рівний йому, діяльності, в т. ч. і стаж для отримання пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах, набутий на території обох Договірних Сторін і підтверджений компетентними органами Договірної Сторони, на території якої був набутий стаж

Міжнародні Угоди про соціальний захист працівників за пропорційним принципом

Принцип пропорційності полягає в тому, що кожна країна несе відповідальність за свою частину страхових зобов’язань. Вони охоплюють усі стандартні види обов’язкового соціального страхування, а саме:

  • пенсійне страхування,
  • страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, смерті з цих причин,
  • страхування з тимчасової втрати працездатності,
  • а також (деякі угоди, наприклад, з Естонією, Латвією, Литвою, Португалією) страхування на випадок безробіття.

Страховими зобов’язаннями передбачається, що при визначенні тривалості страхового стажу кожна сторона, за необхідності, враховує стаж, набутий на території іншої договірної сторони. Наприклад, при нарахуванні трудових пенсій кожна сторона виплачує особі частину пенсії, зароблену на її території, проте з урахуванням загального стажу пенсійного страхування.

Пенсії по інвалідності, а також у разі втрати годувальника у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням виплачуються тією стороною, де постраждала особа була застрахована на момент страхового випадку.

Допомога по тимчасовій непрацездатності та материнству також виплачується тією стороною, де працівник був застрахований на момент настання
відповідних підстав. Допомога по безробіттю надається тією стороною, де особа проживає постійно. Однак при призначенні цих допомог береться до уваги страховий стаж, набутий в обох країнах.

Підрахунок загального трудового та страхового стажу, згідно з укладеними Україною міжнародними договорами, здійснюється на підставі документів, які складено за кордоном за участю іноземних державних структур або які від них виходять. Причому такі документи приймаються без будь-якого додаткового засвідчення та не потребують легалізації на території України незалежно від того, якими органами вони видані і з якою метою.

Стаж, набутий за кордоном: чи зараховують для лікарняних, пенсії та допомоги з безробіття
СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Міжнародний договір (угода)

Дата підписання

Дата набрання чинності для  країни

Сфера дії договору (угоди)

Особливості обчислення страхового (трудового) стажу

Республіка Болгарія

Договір між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення

04.09.2001

01.04.2003

Цей Договір застосовується в Україні до нижчеперелічених видів соціального забезпечення:

пенсія за віком;

пенсія по інвалідності від загального захворювання;

пенсія за вислугу років;

пенсія у разі втрати годувальника;

пенсія та відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання або іншого

Страховий (трудовий) стаж за цим Договором — періоди сплати внесків державного соціального страхування, роботи за наймом або самостійної трудової діяльності, визначені або визнані такими законодавством, згідно з яким вони накопичені, а також будь-які інші періоди, прирівняні до страхового (трудового) стажу законодавством кожної із Договірних Сторін;

При обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності та материнству, пенсій по інвалідності, за віком, за вислугу років та в разі втрати годувальника, за необхідності, компетентна установа однієї Договірної

ушкодження здоров’я, пов’язаних із виконанням працівником трудових обов’язків, та у випадку його смерті з цих причин;

допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини та догляду за нею;

допомога сім’ям з дітьми;

допомога по безробіттю;

допомога на поховання.

При цьому договір не поширюється на спеціальні системи пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб, пенсійне забезпечення яких не охоплюється системами загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Сторони враховує страховий (трудовий) стаж, накопичений згідно із законодавством другої Договірної Сторони за умови, що цей стаж не збігається у часі.

Для визначення права на виплати за цим Договором приймається страховий (трудовий) стаж, накопичений на території обох Договірних Сторін до набрання чинності цим Договором

Естонська Республіка

Угода між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення

05.10.2010

01.02.2012

Ця Угода застосовується в Україні до законодавства, яке регулює:

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

державну допомогу сім’ям з дітьми в частині, що стосується народження дитини і догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

допомогу на поховання.

Дія угоди не поширюється на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності

Під страховим стажем у розумінні цієї Угоди мається на увазі період сплати податків або страхових внесків, трудової діяльності або проживання, який відповідним чином визначений або визнаний у нормативно-правових актах відповідної Сторони, згідно з якими цей період набутий, а також усі періоди, прирівняні до страхового стажу, за умови, що зазначені нормативно-правові акти прирівнюють ці періоди відповідно до періодів сплати податків, страхових внесків.

При призначенні пенсії враховується страховий стаж, набутий відповідно до законодавства кожної із Сторін, за умови, що інша Сторона не виплачує пенсію за той самий страховий стаж.

При обчисленні допомоги по безробіттю враховується страховий стаж, набутий згідно із законодавством кожної із Сторін, за умови, що він не збігається у часі ні повністю, ні частково

Королівство Іспанія

Угода між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян

07.10.1996

27.03.1998

Ця Угода регулює в Україні законодавство щодо соціального забезпечення населення, а саме:

пенсії за віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника;

допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною;

допомогу у зв’язку з нещасними випадками на виробництві і професійними захворюваннями;

допомогу на поховання;

допомогу сім’ям з дітьми;

соціальні пенсії

Під страховим чи трудовим стажем у розумінні цієї Угоди мається на увазі період, який зараховується згідно із законодавством кожної з Договірних Сторін при визначенні права на відповідну допомогу з боку соціального забезпечення, а також періоди, які вважаються аналогічними з боку відповідного законодавства кожної з Договірних Сторін.

При визначенні права на допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, материнством, по вагітності та пологах, при народженні дитини і по догляду за дитиною кожна Договірна Сторона буде враховувати при необхідності трудовий або страховий стаж, набутий на території іншої Договірної Сторони, якщо вони не перекривають один одного.

Для встановлення права на отримання допомоги згідно з цією Угодою враховується страховий стаж, набутий відповідно до законодавства кожної з Договірних Сторін до набуття чинності цією Угодою

Латвійська Республіка

Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення

26.02.1998

11.06.1999

Цей Договір поширюється в Україні на вказані нижче сфери соціального забезпечення:

допомога по тимчасовій непрацездатності;

допомога по материнству;

медичні послуги;

пенсії по інвалідності;

пенсії за віком;

пенсії за вислугу років;

пенсії в разі втрати годувальника;

відшкодування шкоди у випадку трудового каліцтва, професійного захворювання або смерті з цих причин;

допомога на поховання;

За цією Угодою періодами страхування є періоди сплати внесків державного обов’язкового соціального страхування або інші періоди, прирівняні до періодів страхування згідно із законодавством Сторін.

Для встановлення права на допомогу по тимчасовій непрацездатності, пенсій по інвалідності, за віком, за вислугу років, у разі втрати годувальника та державні допомоги соціального забезпечення зараховуються періоди страхування, накопичені згідно із законодавством обох Сторін за умови, що вони не збігаються повністю або частково у часі.

Трудовий стаж (періоди) і прирівняні до них періоди, набуті на території України та Латвійської Республіки до 01.01.1991 особами, які проживають

допомога по безробіттю;

сімейні допомоги;

соціальні пенсії

на території обох Сторін, становить страховий стаж, незалежно від сплати внесків соціального страхування, і враховується при призначенні і нарахуванні пенсії на території обох Сторін за умови, що одна із Сторін вже не здійснює виплату пенсій за вказані періоди

Литовська Республіка

Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення

23.04.2001

08.02.2002

Цей Договір поширюється на передбачені законодавством України такі види соціального забезпечення:

пенсії за віком;

пенсії по інвалідності;

пенсії за вислугу років;

пенсії у разі втрати годувальника;

пенсії та відшкодування шкоди, завданої працівнику, внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання та у випадку його смерті з цих причин;

допомоги по тимчасовій непрацездатності (хворобі), по вагітності та пологах;

допомоги сім’ям з дітьми;

допомоги по безробіттю;

допомоги на поховання.

Під поняттям «страховий (трудовий) стаж» цей Договір має на увазі періоди сплати зборів державного соціального страхування, роботи за наймом або самостійної трудової діяльності, визначені або визнані такими законодавством, згідно з яким вони накопичені, а також будь-які інші періоди, прирівняні відповідно до цього законодавства до страхового (трудового) стажу.

Якщо законодавство однієї Сторони передбачає накопичення страхового (трудового) стажу для отримання передбачених Договором видів соціального забезпечення, то для сумування цього стажу компетентна установа цієї Сторони враховує, по мірі необхідності, страховий (трудовий) стаж, накопичений згідно із законодавством другої Сторони, за умови, що цей стаж не збігається у часі.

Дія Договору не поширюється на військовослужбовців збройних сил, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки

При виникненні страхового випадку після набрання чинності цим Договором за весь страховий (трудовий) стаж, накопичений з 01.01.1992, зобов’язання по наданню зацікавленій особі відповідної пенсії приймається Стороною, відповідно до законодавства якої цей стаж був накопичений. За весь страховий (трудовий) стаж, накопичений до 01.01.1992 на території колишнього СРСР, зобов’язання по наданню зацікавленій особі пенсії відповідно до чинного законодавства приймається Стороною, на території якої ця особа проживає в момент звернення за призначенням пенсії

Республіка Польща

Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення

18.05.2012

01.01.2014

Щодо України ця Угода застосовується до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що стосується:

хвороби (тимчасової непрацездатності), вагітності та пологів (материнства);

нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та/або смерті з цих причин;

безробіття;

пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

допомоги на поховання.

Ця Угода не застосовується до спеціальних схем пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб, пенсійне забезпечення яких здійснюється на умовах, відмінних від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Ця Угода не надає права на виплату допомоги за період, який передує даті набрання нею чинності

Під поняттям «страховий стаж» у цій Угоді маються на увазі періоди сплати страхових внесків, періоди роботи за наймом або самостійної трудової діяльності, визначені або визнані такими законодавством, згідно з яким вони накопичені, а також періоди, прирівняні до них, відповідно до законодавства Договірної Сторони.

Періоди страхового стажу, набуті відповідно до законодавства кожної із Договірних Сторін, враховуються, у разі необхідності, при визначенні права на допомогу та періоду її виплати, за умови, якщо вони не збігаються.

При визначенні права на допомогу відповідно до цієї Угоди враховується також страховий стаж, набутий відповідно до законодавства Договірних Сторін до набрання нею чинності

Португальська Республіка

Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення

07.07.2009

01.03.2012

Щодо України ця Угода застосовується:

до законодавства із соціального страхування, яке стосується хвороби (тимчасової непрацездатності), вагітності й пологів (материнства), допомоги на поховання, нещасних випадків на виробництві, професійних

Під поняттям «страховий стаж» у цій Угоді маються на увазі періоди сплати внесків, роботи за наймом або самостійної трудової діяльності, визначені або визнані такими законодавством, згідно з яким їх завершено, а також усі періоди, що вважаються такими там, де вони розглядаються згаданим законодавством як такі, що прирівнюються до страхового стажу.

захворювань і (або) смерті із цих причин, безробіття, пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку  з утратою годувальника, за вислугу років згідно із законодавством про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

до законодавства про державну допомогу сім’ям з дітьми у разі народження дитини та догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Якщо працівник безперервно чи з перервою підпадав під дію законодавства обох Договірних Держав, страховий стаж, набутий за законодавством кожної Договірної Держави, ураховується, у разі необхідності, іншою Договірною Державою для набуття, збереження або відновлення права на допомогу так, ніби цей стаж набуто за її законодавством за умови, що вони не перекривають один одного.

Для визначення прав, набутих згідно з положеннями цієї Угоди, ураховується весь страховий стаж, набутий згідно із законодавством кожної з Договірних Держав до набрання чинності цією Угодою

Словацька Республіка

Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення

05.12.2000

01.01.2002

Цей Договір в Україні поширюється на здійснення таких видів грошових виплат відповідно до законодавства про соціальне забезпечення:

пенсія за віком;

пенсія по інвалідності;

пенсія в разі втрати годувальника;

пенсія за вислугу років;

допомога по тимчасовій непрацездатності;

допомога сім’ям з дітьми;

допомога на поховання;

допомога для догляду за членом сім’ї

Під поняттям «страховий стаж» у цьому Договорі маються на увазі період надання допомоги, період тривання трудових відносин і до них прирівняний період, що вважається таким згідно із правовими нормами Договірних Сторін, і який зараховується при встановленні права на грошові допомоги.

Якщо для виникнення права на грошову виплату на підставі страхування на випадок хвороби та материнства потрібний відповідний страховий стаж, то до нього зараховується і страховий стаж, набутий на території іншої Договірної Сторони. У разі, коли страховий стаж, набутий відповідно до законодавства обох Договірних Сторін, взаємно перекривається, то він враховується лише один раз.

Для отримання права на грошові виплати згідно з цим Договором зараховується також страховий стаж, набутий відповідно до законодавства обох Договірних Сторін до набрання чинності цим Договором

Чеська Республіка

Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення

04.07.2001

01.04.2003

Цей Договір поширюється на здійснення в Україні таких видів грошових виплат:

допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

допомога по вагітності та пологах, при народженні дитини та догляду за нею;

допомога сім’ям з дітьми;

допомога у разі нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання, а також смерті потерпілого, яка настала з цих причин;

допомога по безробіттю;

пенсія за віком;

пенсія по інвалідності;

пенсія в разі втрати годувальника;

допомога на поховання

Під поняттям «страховий стаж» у цьому Договорі маються на увазі період, протягом якого сплачувалися внески на соціальне страхування, трудовий стаж або інші періоди, які зараховуються до страхового стажу згідно з правовими нормами кожної із Договірних Сторін.

Якщо згідно з правовими нормами однієї із Договірних Сторін виникнення, тривання або поновлення права на допомогу залежать від наявності певного страхового стажу, відповідний Уповноважений орган має взяти до уваги наявність та тривалість подібного страхового стажу в необхідному обсязі, якщо він не збігається в часі, який особа набула згідно з правовими нормами іншої Договірної Сторони

Перелік країн, з якими Україна уклала угоди, що регулюють взаємне зарахування страхового стажу для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності

Стаж, набутий за кордоном: чи зараховують для лікарняних, пенсії та допомоги з безробіття
СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Країна

Міжнародні договори (угоди)

Документи, що підтверджують набутий на договірній стороні трудовий (страховий) стаж

Російська Федерація

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн

Довідка, видана роботодавцем, із зазначенням трудової діяльності та її оплати за відповідний період, а також періодів сплати страхових внесків

Азербайджанська Республіка

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про трудову діяльність і соціальний захист громадян України, які тимчасово працюють на території Азербайджанської Республіки, та громадян Азербайджанської Республіки, які тимчасово працюють на території України

Республіка Молдова

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав

Республіка Болгарія

Договір між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення

Довідка Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, видана на підставі формуляру встановленого зразка про періоди трудового (страхового) стажу

Королівство Іспанія

Угода між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян

Латвійська Республіка

Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення

Республіка Польща

Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення

Португальська Республіка

Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення

Литовська Республіка

Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення

Довідка, видана Службою закордонних виплат Управління фонду державного соціального страхування

Словацька Республіка

Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення

Довідка, видана Соціальною страховою компанією Словацької Республіки

Чеська Республіка

Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення

Довідка, видана Чеським управлінням соціального забезпечення

Монгольська Республіка

Угода між СРСР і Монгольською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 06.04.1981, ратифікована 02.12.1981, набрала чинності з 28.12.1982

Довідка, видана компетентним органом країни, на території якої набуто трудовий (страховий) стаж

Угорська Республіка

Угода між Союзом РСР і Угорською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 20.12.1962, ратифікована 31.05.1963, набрала чинності з 12.04.1963

Республіка Румунія

Угода між Союзом РСР і Румунською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 24.12.1960, ратифікована 10.05.1961, набрала чинності з 27.06.1961


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді