Новий Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Міністерство освіти і науки України наказом від 14.01.2016 № 13 затвердило Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (далі — Порядок № 13) та визнало таким, що втратив чинність Порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента, затверджений наказом МОН від 13.11.1997 № 406

Міністерство освіти і науки України наказом від 14.01.2016 № 13 затвердило Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (далі — Порядок № 13) та визнало таким, що втратив чинність Порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента, затверджений наказом МОН від 13.11.1997 № 406

 

Порядком № 13 визначено механізм присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань вченими радами вищих навчальних закладів або вченими (науково-технічними) радами наукових установ (далі — вчені ради), основні критерії оцінки їх науково-педагогічної або наукової діяльності, а також порядок позбавлення вчених звань.

Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника (далі — вчені звання) науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ приймаються вченими радами.

Рішення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам вищих духовних навчальних закладів може прийматися вченими радами вищих духовних навчальних закладів, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку та які пройшли процедуру ліцензування освітньої діяльності, за умови дотримання вимог, встановлених Порядком № 13.

Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три четверті від кількості членів вченої ради, присутніх на засіданні.

Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання приймається таємним голосуванням та затверджується атестаційною колегією МОН. Рішення вченої ради дійсне протягом одного календарного року.

Атестація здобувачів вчених звань професора і доцента, які ведуть навчально-методичну роботу у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, здійснюється на кафедрі, де вони працюють. При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності даної кафедри. Якщо здобувач працює на багатопрофільній кафедрі, то у рішенні щодо присвоєння вченого звання вказується основний курс, який він викладає.

Атестація здобувачів вченого звання професора та старшого дослідника, які працюють у наукових установах або у наукових підрозділах вищих навчальних закладів, здійснюється зі спеціальності за профілем їх основної діяльності відповідно до галузей знань і спеціальностей з урахуванням трансформації галузей науки та наукових спеціальностей відповідно до законодавства.

Розгляд атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань здійснюється вченими радами вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, наукових установ, за висновком кафедри, відповідного структурного підрозділу наукової установи.

Розгляду атестаційних матеріалів на кафедрі вищого навчального закладу має передувати проведення відкритої лекції для студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) за умови присутності на ній не менше трьох викладачів кафедри.

На рішення вченої ради про присвоєння/відмову у присвоєнні вченого звання здобувач вченого звання протягом двох місяців з дня прийняття рішення вченою радою може подати апеляцію до вченої ради або до МОН.

Після затвердження відповідно до законодавства атестаційною колегією МОН рішень вчених рад про присвоєння вчених звань МОН виписує і видає атестати за зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 656.

Атестат, виданий МОН, є документом, який засвідчує рівень професійної кваліфікації науково-педагогічного, наукового працівника при вирішенні питань зайняття ним відповідної посади та оплати його праці.

У випадку втрати, знищення або пошкодження виданого атестата про присвоєння вченого звання видається дублікат атестата з новим порядковим номером. Дублікат оформляється у повній відповідності до раніше виданого атестата.

У разі зміни працівником прізвища, імені, по батькові (так само, як і зміни кафедри, галузі професійної діяльності) виписаний атестат обміну і переоформленню не підлягає.

Позбавлення вчених звань здійснюється відповідно до порядку їх присвоєння.

 

Підготувала Ольга Савченко,

експерт Експертус Кадри


⚡ ТОП-5 консультацій ⚡


Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, Юлія Видиборець. У програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам.  Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Статті за темою

Усі статті за темою

Калькулятор кількості кадровиків

Якщо ваше підприємство належить до тих, що стрімко розвиваються, ви плануєте створювати нові підрозділи, філіали, добирати нових працівників, варто знати: це — додатковий оберемок кадрових справ. В нагоді стане зручний сервіс — «Калькулятор кількості кадровиків». Він зекономить ваш час на розрахунках і дасть змогу ліпше підготуватися до розмови з керівником про нагальну потребу прийняти на роботу ще одного працівника відділу кадрів.
8859

Заява на відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням трьох дітей

У статті знайдете зразок заяви на відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням трьох дітей, адже його часто запитують у працівників кадрової служби та HR. Поділіться з персоналом шаблоном заяви та юридичними підказками щодо того, як її складати
2925

День кадровика в Україні

У наш час важко уявити будь-яке підприємство чи установу без людини, яка б підбирала кваліфікованих, здібних працівників та ще й допомагала в адаптації персоналу. Саме зі знайомства з представником кадрової служби починається трудовий шлях кожного працівника. Тому у цій статті ви знайдете все про День кадровика в Україні.
253

Заява на відстрочку у зв’язку із навчанням

У статті знайдете зразок заяви на відстрочку від мобілізації у зв’язку із навчанням, адже його часто запитують у працівників кадрової служби та HR. Поділіться з персоналом шаблоном заяви та юридичними підказками щодо того, як її складати
1441

Заява про відстрочку через інвалідність військовозобов’язаного

У статті знайдете зразок заяви на відстрочку від армії для особи з інвалідністю, адже його часто запитують у працівників кадрової служби та HR. Поділіться з персоналом шаблоном заяви та юридичними підказками щодо того, як її складати
4281

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді