Творча відпустка: оформлюємо, оплачуємо та табелюємо правильно

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Перелік категорій працівників, які можуть піти у творчу відпустку, був розширений. У матеріалі роз'яснення як оформити таку відпустку та як її табелювати. Також ви знайдете зразок наказу про творчу відпустку

Кому надається творча відпустка

Творча відпустка — це відпустка, що надається працівникам, щоб закінчити дисертацію, написати підручник та в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 77 КЗпП, ст. 16 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки). При цьому порядок надання таких відпусток, їх тривалість, умови та оплата визначені постановою КМУ від 19.01.1998 № 45 (далі — Порядок № 45).
Якщо раніше право на творчу відпустку мали лише особи, які займалися науковою роботою, то минулоріч цей перелік було розширено.
 
Як скласти графік відпусток

Працівники, що займаються науковою діяльністю

Ця категорія може піти у творчу відпустку для:
  • закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії або доктора наук;
  • написання наукової праці (підручника, монографії, довідника тощо). 
При цьому таку відпустку надають лише за основним місцем роботи.

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники

Творча відпустка доступна один раз на 10 років (абз. 13 ч. 1 ст. 54 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; далі — Закон про освіту). При цьому максимальна тривалість відпустки становить один рік (весь цей період зараховують до стажу роботи). 
Закон про освіту навіть не конкретизує, чи оплачувана ця відпустка. Тож, надати творчу відпустку на рік в умовах такої правової невизначеності неможливо, далі ми пояснимо чому.
Як оформити простій під час війни  Резерв відпусток: основні питання створення та розрахунку

Працівники закладів культури

Творча відпустка надається для провадження творчої діяльності. Це можуть бути гастролі, підготовка та участь у мистецьких конкурсах чи ж інших проєктах. Підставою для надання такої відпустки є заява працівника, яку погоджує керівник. Максимальна тривалість відпустки становить 90 к. дн. впродовж календарного року.

Як оформити творчу відпустку

Творчі відпустки надають працівникам поряд з іншими видами відпусткок. Оформлюють рішення наказом.

Творча відпустка: оформлюємо, оплачуємо та табелюємо правильно

СКАЧАТИ

Перелік необхідних документів може бути різним і залежить від того, з якою метою працівник хоче піти у творчу відпустку. 
Так, якщо йдеться про наукову роботу, то доцільність та тривалість творчої відпустки має бути підтверджена рішенням/рекомендаціями вченої ради. Для цього на засіданні кафедри, відділу або лабораторії, де здобувач проводить наукову роботу, заслуховують його доповідь. На підставі цього формується мотивований висновок, який передається вченій раді.

Оплата творчої відпустки у зв’язку з науковою діяльністю

На час творчих відпусток за працівниками зберігають місце роботи (посаду) та зарплату. Відпускні при цьому виплачуються перед початком відпустки (так само, як і в інших випадках оплачуваних відпусток), якщо інше не передбачено законодавством або ж трудовим чи колективним договором (ч. 1 ст. 21 Закону про відпустки).
image36

Графік відпусток: форма, затвердження, зміни
Водночас з творчими відпустками для педпрацівників виникла правова колізія. Так,  наразі законодавство не дає чіткого визначення щодо того, оплачувана така відпустка чи ні. Справа в тому, що і Кодекс законів про працю України, і Закон про відпустки, і Порядок № 45 містять дані лише щодо відпусток на пів року для завершення наукової праці. Водночас Закон про освіту також не дає відповіді на це питання. Таким чином, фактично надати творчу відпустку педпрацівникам нараз неможливо.

Творча відпустка в табелі обліку робочого часу

Форма П-5 (типова форма табеля обліку робочого часу № П-5, затверджена Держкомстатом наказом від 05.12.2008 № 489) передбачає спеціальну позначку для творчої відпустки. Так, можна використовувати один з двох варіантів:
  • літерний код «ТВ»;
  • цифровий «11». 
Кодом слід позначити всі календарні дні, які припадають на час творчої відпустки (це також і святкові та неробочі дні).


зміст

Огляд змін трудового законодавства за перше півріччя 2024

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді