Звільнення за переведенням на інше підприємство

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Звільнення за переведенням на роботу на інше підприємство, крім згоди працівника, передбачає домовленість роботодавців. Про порядок звільнення у зв’язку з переведенням та про особливості такого звільнення під час воєнного стану читайте у цій статті

Домовленості роботодавців при звільненні працівника шляхом переведення

На звільнення шляхом переведення мають дати згоду:

 • працівник;
 • керівник підприємства, на якому працівник працює в теперішній час;
 • керівник підприємства, на яке планується переведення працівника.

Оскільки процедура звільнення в зв’язку з переведенням передбачає зміну місця роботи працівника, то здійснити переведення на інше підприємство можна тільки через припинення трудового договору з попереднім роботодавцем та укладення трудового договору з майбутнім роботодавцем.

Ініціатором переведення може бути як працівник, так і кожен з роботодавців.

Припиненню трудового договору на підставі переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу чи організацію (п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП) передує домовленість керівників підприємств, що причетні до переведення.

Якщо ініціатор переведення працівника — керівник підприємства, на якому працівник працює в теперішній час, оформте:

 1. лист з пропозицією про працевлаштування працівника до керівника підприємства, на яке планується переведення, з проханням прийняти працівника на роботу в порядку переведення (лист-запит). Типової форми листа-запиту немає. Тож оформте за правилами загального діловодства. Крім даних про відправника та адресата, внесіть в лист прохання звільнити в порядку переведення конкретного працівника. Також у листі зазначте бажану дату звільнення працівника;
 2. письмову згоду від керівника підприємства, на яке планується переведення працівника, про прийняття працівника на роботу в порядку переведення. Якщо потенційний роботодавець відмовиться від нового працівника, процес переведення не відбудеться.

Якщо ініціатор переведення працівника — керівник підприємства, на яке планується переведення працівника (потенційний роботодавець), оформте:

 1. лист-клопотання про звільнення працівника для подальшої роботи на іншому підприємстві на ім’я керівника підприємства, на якому працює необхідний працівник, від роботодавця, який має зацікавленість саме в цьому працівникові (лист-клопотання);
 2. письмову згоду керівника підприємства, на якому працівник працює у теперішній час на таке переведення. Звісно, може бути й відмова. Тоді звільнення не відбудеться.

Таке листування між керівниками є важливим етапом під час переведення працівника на інше підприємство.

УВАГА!

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (ст. 24 КЗпП)

Листування підтверджує погодження переведення керівниками. А отже, є гарантією працівнику в тому, що його буде прийнято на нову роботу після звільнення.

image25

Звільняємо працівника, який за станом здоров’я не відповідає посаді

У листі-клопотанні зазначте прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень і заміни ініціалами) працівника, який має бути працевлаштований на підприємстві, а також термін, в який роботодавець зобов’язується працевлаштувати працівника. Визначення конкретного терміну позбавляє сторони від можливих непорозумінь щодо строків звільнення з попереднього підприємства та строків працевлаштування на новому підприємстві, адже процес звільнення може затягнутися з якихось причин. Працівник також може звільнитися зі старого місця роботи й не прийти на нове.

УВАГА!

При переведенні на інше підприємство посада працівника може змінитися

Порядок звільнення у зв’язку з переведенням

Після того як питання з переведенням між керівниками погоджено, працівник подає дві заяви:

 1. керівнику підприємства, на якому працівник працює в теперішній час — заява на звільнення у зв’язку з переведенням з проханням звільнити його з попереднього місця роботи на підставі п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП.
 2. керівнику підприємства, на яке планується переведення працівника — заява з проханням прийняти на нове місце роботи.

Керівник підприємства, на якому працівник працює в теперішній час на підставі одержаної заяви працівника видає наказ про звільнення у зв’язку з переведенням на підставі п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Зразок заяви про звільнення за переведенням

image48

СКАЧАТИ

Зразок наказу про звільнення у зв’язку із переведенням

image74

СКАЧАТИ

Сторони трудового договору, що розривається, самостійно вирішують якою датою оформити звільнення працівника. Але якщо час переведення на нове місце роботи було обмежено новим роботодавцем під час домовленостей між роботодавцями, доведеться дотримуватися цього строку.

Керівник підприємства, на якому працівник працював до звільнення за переведенням здійснює всі дії, які необхідні при звільненні працівника (ст. 47 КЗпП):

 1. видає працівнику копію наказу чи розпорядження про звільнення;
 2. виплачує працівнику всі належні йому суми (ст. 116 КЗпП) та видає йому письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні;
 3. вносить запис про звільнення в порядку переведення до трудової книжки працівника, якщо вона зберігається у роботодавця, і видає її працівнику. Якщо трудова книжка зберігається на руках у працівника, то про звільнення в порядку переведення запис в трудовій книжці проводиться на вимогу працівника.

Запис про звільнення в порядку переведення в трудовій книжці такий: «Звільнений у зв’язку з переведенням на (зазначається нове підприємство), п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП України».

На новому підприємстві роботодавець на підставі заяви працівника видає наказ про прийняття на роботу. Як зазначалось вище, новий роботодавець не може відмовити працівнику в укладанні трудового договору (ст. 24 КЗпП).

ВАЖЛИВО! Якщо іншої дати не було обумовлено між роботодавцями, потрібно укласти трудовий договір з особою, запрошеною на роботу в порядку переведення, з першого робочого дня, наступного після дня звільнення з попереднього місця роботи (п. 6 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 № 9).

До введення воєнного стану в Україні при переведенні працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію випробування не встановлювалося (ч. 3 ст. 26 КЗпП). Однак в період дії воєнного стану при укладенні трудового договору умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників (ч. 2 ст. 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ).

Отже, й для осіб, прийнятих за переведенням, при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Виплата компенсації під час звільнення в порядку переведення

Коли звільняєте працівника — проведіть повний і остаточний розрахунок та, у разі наявності підстав, — виплатіть грошову компенсацію за всі невикористані ним дні відпусток відповідно до законодавства. Новий роботодавець не несе зобов’язань щодо відносин, які були у працівника з попереднім роботодавцем.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді