Проходження практики на підприємстві: види, умови та звітування

У вищих навчальних закладах (далі — виші або ВНЗ) обов’язковою умовою є проведення для студентів практики. Оскільки для підготовки висококваліфікованих спеціалістів недостатньо надати їм у процесі навчання лише теоретичні знання. Потрібно також, щоб вони отримали і практичні навички, необхідні для їх майбутньої професії.

Що таке база практики?

Практика проводиться на базі освітніх та культурних установ, організацій охорони здоров’я, торгівлі, підприємств різноманітних галузей господарства, установ державного управління тощо, так званих баз практики (далі по тексту — бази). Інколи, організована та обладнана належним чином база знаходиться безпосередньо у навчальному закладі.

У вишах уповноваженими особами на кафедрах або ж предметними (цикловими) комісіями розробляються відповідні програми практики. У них визначають її зміст та послідовність. У Положенні про проведення практики студентів ВНЗ, що затверджено наказом Міносвіти від 08 квітня 1993 року № 93 (далі — Положення) закріплено організацію цього процесу.

Договір про проходження практики між навчальним закладом та базою

Для проходження практики на підприємстві чи на будь-якій інші базі ВНЗ має підписати договір з відповідною організацією, незалежно від форми власності останньої. Строк дії таких правочинів не повинен перевищувати п’яти років, а деколи може укладатися на нетривалий, конкретно визначений період. Строк та інші умови договору повинні бути погоджені сторонами. Вимоги до таких правочинів закріплено в Положенні. Договір завжди підписують у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.

Проте, не завжди окремий двосторонній договір готується після того, як буде обрано відповідну базу. Для прикладу, це трапляється, коли університет (коледж, інститут тощо) готує спеціалістів за цільовим договором. Тоді в такій угоді база визначається наперед.

Також можливою ситуацією є те, що студентів-фахівців у навчальному закладі готують за замовленням фізичних осіб. У цьому випадку останні можуть самостійно забезпечувати бази. Або ж, у «класичному варіанті» — це може робити сам ВНЗ.

Окрім того, студенти уповноважені самостійно знаходити бази. Для цього їм потрібно отримати дозвіл відповідної предметної комісії чи кафедри.

Види практики

Слід звернути увагу, що від спеціалізації чи спеціальності, конкретного фаху осіб, що навчаються у виші, може залежати і вид практики, яку вони повинні проходити. Вона буває, зокрема, таких видів, як:

  • навчальна;
  • переддипломна;
  • економічна;
  • педагогічна;
  • юридична;
  • технологічна.

Цей перелік видів практик — невичерпний. Відповідно до Положення студенти можуть проходити й інші види практики. Для прикладу, журналісти, які навчаються видавничій справі та редагуванню, по завершенню третього курсу проходять редакторську практику.

Під час навчальної практики студенти знайомляться із «тонкощами» та специфікою майбутньої професії, здобувають початкові фахові навички тощо. Переддипломну ж проходять перед написанням кваліфікаційної або дипломної роботи для підсилення та закріплення теоретичних знання з усіх предметів навчального плану. В процесі її проведення студенти добирають фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи чи складання державних іспитів.

Проходження виробничої практики на підприємстві організовується для того, щоб студенти на основі отриманих теоретичних знань набували практичні навики у майбутній професії. Загалом, тривалість, форму проведення та відповідний вид практики для кожної спеціальності або спеціалізації визначають навчальними планами.

Керівництво практикою та наказ про її проходження

Проходження практики на підприємстві засвідчується наказом про проходження практики. Його готує кадрова служба. Такий наказ належить до виду наказів з кадрових питань з тривалим строком зберігання.

Слід звернути увагу на те, що повинні бути призначені відповідальні особи, які здійснюють керівництво практикою студента. Такими особами є призначений керівник практики від ВНЗ та окремо від організації (бази). Їх обов’язки закріплені умовами відповідного, укладеного між організацією та вищим начальним закладом, договору. Тому в наказі слід передбачити ознайомлення цих осіб з покладеними на них обов’язками.

У свою чергу, проходження практики студентами на підприємстві також породжує для них певні обов’язки. З ними проводяться відповідні інструктажі з охорони праці та пожежній безпеці, а також техбезпеці, санітарно-гігієнічних правилах на виробництві. Вони повинні належно пройти такі інструктажі та, на основі отриманих знань, дотримуватися усіх затверджених на підприємстві (в установі, організації) відповідно до вимог чинного законодавства правил. Такі обов’язки студентів детально прописані в п. 3.8 Положення.

Приймаємо практиканта на роботу правильно — готуємо наказ

Часто трапляється, коли в організаціях наявні вільні робочі місця, на які можуть прийматися практиканти на відповідну штатну посаду. Але це можливо лише у тому випадку, якщо вимоги до такої посади (виконуваних робіт) аналогічні вимогам затвердженої для студентів програми практики. Обов’язковою умовою є те, що не менше половини часу повинно відводитися на загальнопрофесійну підготовку за такою програмою.

Якщо студента приймають на вакантну посаду, з ним зобов’язані підписати трудовий договір. Він, звичайно, буде строковим і укладатиметься на період проходження практики. Разом із підписанням підприємством (організацією, установою) договору має прийматися і наказ про прийняття на роботу практиканта . З цього моменту він, на визначений в договорі період, вважається працівником підприємства (установи чи організації) і на нього розповсюджується законодавство про працю. Тому кадровою службою на нього оформляється і особова картка (типова форма П-2).

Увага!

Отримання студентом або учнем заробітної плати за час виконання робіт чи перебування на певних посадах в процесі проходження практики, не позбавляє їх права отримувати стипендію, якщо вона належить їм до виплати за результатами підсумкового контролю. Такі гарантії закріплені пунктом 5.6 Положення.

Дії підприємства у випадку хвороби практиканта, прийнятого за строковим договором на вакантну посаду

Трапляється, що в процесі проходження практики студент, який тимчасово прийнятий на роботу і з ним підписано строковий договір, хворіє. Відповідно до вимог чинного законодавства він має право «піти на лікарняний». Чому так?

За студентів-практикантів, які працюють за строковим договором під час проходження практики, до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності сплачуються страхові внески. Тому періоди непрацездатності, що настали під час перебування студента в трудових відносинах з підприємством (організацією, установою) в межах проходження практики, повинні бути оплачені. Більше того, час такої практики зараховується до страхового стажу для оплати листків непрацездатності та призначення пенсії.

Звіт про проходження практики на підприємстві, характеристика та щоденники

Ще один обов’язок студента — написати звіт про проходження практики на підприємстві (чи на будь-якій іншій базі). У такому документі студенти повинні відзвітувати про стан виконання програми, індивідуального завдання. Разом із цим, у звіті практиканти повинні присвятити один розділ охороні праці і дотриманню студентом під час перебування на базі правил технічної, пожежної, санітарної безпеки.

Також обов’язковими розділами є висновки та рекомендації (надані пропозиції). І, звичайно, у звіті повинен міститися список використаної літератури (нормативно-правові акти, довідники, книги тощо).

Окрім цього, у Положенні затверджено, що керівник практики від бази має надати письмову оцінку про виконання студентом усіх розділів програми практики, а також індивідуального завдання. Ця оцінка теж входить до звіту. Доцільно аби кадрова служба надавала методичну допомогу керівникам практики з питань підготовки та оформлення характеристики, оцінки звітів.

Незважаючи на те, що форму звіту затверджують у конкретному вищому навчальному закладі, де навчаються студенти, до такого документа є загальні вимоги, яких повинні дотримуватися усі ВНЗ.

Окрім того, пунктом 1.7 Типового договору, на основі якого укладаються правочини між вишами та базами, на останню покладено обов’язок по закінченню проходження студентами ВНЗ практики, надати на кожного практиканта характеристику, де б відображалася оцінка якості підготованого звіту.

Серед обов’язкових документів, що подаються на рецензування керівнику практики від ВНЗ крім звіту і характеристики, є щоденник практики.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді