Строковий трудовий договiр: зразок і порядок укладання

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Що таке строковий трудовий договір, ніби й зрозуміло з самої назви, але є нюанси. В яких випадках правомірно укладати строковий договір? Як оформити прийняття й що при цьому слід перевірити? Роз’яснюємо деталі, зокрема, про строкові трудові договори в умовах воєнного стану та додаємо зразок строкового трудового договору 2024.

Cтроковий трудовий договір КЗпП

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України (КЗпП) трудовий договір може укладатися:

 • на невизначений строк (безстроковий трудовий договір);
 • на визначений строк, встановлений за погодженням сторін (строковий трудовий договір);
 • на час виконання певної роботи (строковий трудовий договір).

В яких випадках укладається строковий договір

Законодавство скеровує, що строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк: 1) з урахуванням характеру наступної роботи, 2) або умов її виконання, 3) або інтересів працівника, 4) в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Отже, строковий трудовий договір — це різновид трудового договору, який укладається на певний строк.

Оформлення за строковим трудовим договором

Щоб дотриматись умов законодавства й прийняти працівника на роботу за строковим трудовим договором необхідно виконати 3 кроки:

 1. перевірити, чи є підстава для укладання строкового трудового договору;
 2. визначити строк трудового договору;
 3. задокументувати строкові трудові відносини.

Розглянемо, як укладаються строкові трудові договори детальніше.

Перевірка підстав укладання строкового договору

Ураховуючи вимоги статті 23 КЗпП, прийняти працівника за строковим трудовим договором можна у таких випадках:

 • Якщо робота за своїм характером є такою, що не виконується постійно;

Наприклад

 • організацію створюють на певний строк чи для досягнення певної мети (про що має бути зазначено в установчих документах юридичної особи);
 • робота є сезонною;
 • з договірних відносин організації (договір про спільну діяльність тощо) виникає необхідність прийняти певних працівників за строковим трудовим договором тощо.
 • Якщо у зв’язку з конкретними умовами виконання роботи трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. Загалом робота має постійний характер, але у зв’язку з певними умовами, виникає необхідність в укладенні строкового трудового договору;

Наприклад

 • для заміщення тимчасово відсутнього працівника (на час основної щорічної відпустки, тривалого відрядження, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку;
 • на строк тимчасової відсутності основного працівника, обраного на виборну посаду тощо.
 • У випадку зацікавленості самого працівника в укладені строкового договору.

Наприклад

працівник може просити укласти з ним строковий договір через сімейно-побутові обставини (бажано, щоб працівник зазначив у заяві про прийняття на роботу причини й мотиви, що спричинили таке бажання).

 • Інші випадки, передбачені законодавством.

Наприклад

 • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
 • працівники, яких призначають, обирають на певний термін (народні депутати, судді та ін.).

Як бачимо, перевірка підстав укладання строкового договору ще визначає коло осіб з ким укладається строковий трудовий договір. 

Увага! Законодавство не містить вичерпного переліку випадків, в яких укладення строкового трудового договору буде правомірним.

Укладення трудового договору на визначений строк при відсутності зазначених вище умов є підставою для визнання його недійсним у частині визначення строку (абз. 3 п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9; далі — Постанова № 9).

Індивідуальний наказ про призупинення трудового договору

Строкові трудові договори в умовах воєнного стану

На період війни в Україні не застосовуємо норми законодавства про працю у частині відносин, які врегулював Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136) (ч. 3 ст. 1 Закону № 2136).

Стаття 2 Закону № 2136, зокрема встановлює:

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

У частині першій статті 2 Закону № 2136 вказано, що у період воєнного стану форму трудового договору сторони визначають за згодою. Таким чином, строковий трудовий договір передбачає свободу у виборі форми укладення.

Зараз, коли готуєте строковий договір і використовуєте строковий трудовий договір зразок 2022 (початку воєнного стану), радимо враховувати зміни до КЗпП (Закон України від 01.07.2022 № 2352-IX від, який набув чинності 19.07.2022) та в тексті договору до зобов’язань роботодавця включити: «Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору, а також забезпечити рівні можливості таких працівників для його укладення».

Встановлення строку договору

При укладенні трудового договору на визначений строк цей строк встановлюють:

 • за погодженням сторін;
 • сторонами з урахуванням часу, необхідного для виконання певної роботи (або може бути обумовлений виконанням певного обсягу робіт);
 • законодавством (для певних категорій працівників).

Відповідно до пункту 7 Постанови № 9 при укладенні трудового договору на певний строк цей строк встановлюється угодою сторін і може визначатися не тільки конкретним періодом, а й настанням певної події, наприклад поверненням на роботу працівниці з відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; поверненням працівника, який звільнився з роботи у зв’язку з призовом на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, або працівника, звільненого у зв’язку з обранням народним депутатом чи виборну посаду тощо.

За потреби строковий трудовий договір продовження може бути укладений, якщо: 1) працівник дає згоду на продовження строку трудового договору; 2) для продовження строку трудового договору є підстави, передбачені статтею 23 КЗпП.

За певних умов може відбутись визнання строкового трудового договору безстроковим Ці умови наведено в статті 39-1 КЗпП: 1) якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк; 2) трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.

Що стосується переведення з строкового трудового договору на безстроковий, то статтею 39-1 КЗпП передбачено, що переукладені трудові договори стають безстроковими за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП, яка містить вичерпний перелік випадків, коли допускається укладення строкового трудового договору.

Документування строкових трудових відносин

Визначившись з підставою для укладення строкового трудового договору та його строком, переходьте до безпосереднього оформлення. Строковий трудовий договір (бланк) чи строковий договір (зразок) має бути в кадровій службі підприємства.

Строковий трудовий договір приклад візьмемо для працівника, якого приймають для виконання сезонних робіт.

Сезонними роботами вважають такі роботи, які у зв’язку з природними та кліматичними умовами виконуються не цілий рік, а упродовж певного періоду (сезону), який не перевищує шести місяців (п. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 № 310-IX).

Список таких робіт затверджений постановою КМУ від 28.03.1997 № 278.

Щоб визначити, чи підпадає конкретна робота під визначення сезонної, перевірте, чи наявна її назва в зазначеному Списку, і візьміть до уваги строки її виконання.

Про строковий характер трудового договору працівник обов’язково має зазначити в заяві про прийняття на роботу. Умова строковості може бути зафіксована й у письмовому трудовому договорі.

Строковість пропишіть також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Осіб, яких приймають на сезонні роботи, необхідно попередити про те, що їх прийнято для виконання сезонних робіт, при укладенні трудового договору.

Запис про прийняття на роботу на умовах строкового трудового договору за бажанням працівника вносять до трудової книжки працівника, але про строковість трудового договору при цьому не зазначають. Про строковість свідчитиме запис про звільнення: «Звільнено у зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України».

При цьому зауважимо, якщо з працівником укладено строковий трудовий договір день звільнення — це останній день дії договору.

Тепер коротко розкажемо про особливості документування строкових трудових відносин з усіма працівниками, а не тільки з сезонними.

Коли укладаєте строковий трудовий договір, радимо звернути увагу на такі нюанси:

 • повідомляти працівника про закінчення строкового договору — не обов’язково. У разі, коли укладено строковий трудовий договір звільнення відбувається автоматично, а працівник дізнається про це у момент ознайомлення під підпис з наказом про прийняття на роботу;
 • якщо юридично можливо укласти строковий трудовий договір за сумісництвом і працівник має основне місце роботи, прийняття працівника за сумісництвом на час виконання певної роботи буде правомірним;
 • якщо з працівником укладено строковий трудовий договір випробувальний термін не встановлюється. Але тільки коли строкові трудові договори мають строк до 12 місяців. Для строкових договорів на термін понад 1 рік випробувальний термін встановлюється;
 • строковий трудовий договір і відпустка — вона надається сезонним і тимчасовим працівникам пропорційно до відпрацьованого ними часу;
 • якщо з працівником укладено строковий трудовий договір розірвання до закінчення строку його чинності з ініціативи роботодавця проводиться лише у випадках, передбачених статтею 40 КЗпП;
 • працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звертатися до роботодавця з вимогою укладення строкового трудового договору на умовах загальновстановленого у роботодавця графіка роботи з відповідною оплатою праці (стаття 21-1 КЗпП);
 • строковий трудовий договір може укладатися на визначений строк або на час виконання певної роботи в умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин (стаття 49-6 КЗпП).

Під час документування строкових трудових відносин у виконавців виникають запитання — де брати зразок строкового трудового договору чи де скачати строковий трудовий договір? Оскільки законодавчо не затверджено типовий строковий трудовий договір з працівником, кожне підприємство може розробити бланк строкового трудового договору самостійно. Доцільніше брати до роботи строковий трудовий договір (зразок заповнений), а строковий трудовий договір (зразок) скачати можна на порталі для кадровиків. І пропонуємо звернути увагу на формат файлу для скачування — строковий трудовий договір (зразок ворд) буде оптимальним варіантом.

Тепер ви знаєте, що таке строковий трудовий договір та його особливості.

Залишилось лише скачати строковий трудовий договір (зразок 2024).

Строковий трудовий договір: зразок

Строковий трудовий договір: зразок

СКАЧАТИзміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді