Професія Менеджер у Класифікаторі професій

UA RU
Нині Класифікатор професій (КП) містить понад 50 позицій, до складу яких входить слово «Менеджер». Кого тут тільки немає — окрім звичних і затребуваних Менеджера з персоналу, Менеджера з маркетингу, Менеджера із збуту трапляються й справжні екзоти — приміром Менеджер у слідчій діяльності або Менеджер лазнеоздоровчого комплексу.

На практиці підприємства здебільшого знаходять з-поміж менеджерських позицій, які пропонує КП (див. табл), те, що потрібно. А відтак включають відповідну посаду того чи того менеджера до штатного розпису. Орієнтуються при цьому на потреби підприємства у виконанні певних робіт чи функцій та порівнюють їх із кваліфікаційними характеристиками. Шкода, що кваліфхарактеристики затверджені нині лише для малої частки менеджерських позицій.

Читайте також: Використання кваліфікаційних характеристик професій працівників при складанні штатного розпису

Для тих менеджерів-нещасливців, які не мають унормованого опису завдань та обов’язків, посадові інструкції можна складати, спираючись на описи відповідних професій у Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO, International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку було прийнято за основу при розробленні КП. А вимоги до освіти можна визначити за загальним описом професій із розділу 1 КП, наведеному в самому Класифікаторі.

Професійні назви робіт менеджерів у КП

Код КП

Випуск ДКХП

Професійна назва роботи

1231

Менеджер (управитель)

Зміна № 2

1499

Менеджер (управитель)

Зміна № 2

1492

Менеджер (управитель) банно(лазне)-оздоровчого комплексу

1452

Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі

1453.2

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

1453

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами

1453.1

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті

1454

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами

1451

Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами

1494

Менеджер (управитель) екологічних систем

1475.4

5*

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

1411

Менеджер (управитель) з використання водних ресурсів

1439.8

Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії

1482

Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров'я

1475.4

1

Менеджер (управитель) з логістики

1475.4

Менеджер (управитель) з маркетингу

Зміна № 2

1439.8

Менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер)

1479

Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг

1477.1

1

Менеджер (управитель) з персоналу

1474

Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку

1475.4

Менеджер (управитель) з постачання

1412

Менеджер (управитель) з природокористування

1476.1

1

Менеджер (управитель) з реклами

1443

Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності

1448.1

Менеджер (управитель) з туризму

1491

87

Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)

Зміна № 1

1461

Менеджер (управитель) із грошового посередництва

1468

Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування

1467

Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів

1475.4

1

Менеджер (управитель) із збуту

1475.4

1

Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю

1475.4

1

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності

1474

Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій

1463

Менеджер (управитель) із надання кредитів

1466

Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування

1496

Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності

1465

Менеджер (управитель) із страхування

1462

Менеджер (управитель) із фінансового лізингу

1469

Менеджер (управитель) із фінансового посередництва

1456

Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)

Зміна № 2

1443

Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті

1443

Менеджер (управитель) на водному транспорті

1491

Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства

1456

Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв

Зміна № 2

1456

Менеджер (управитель) ресторану

Зміна № 2

1495

Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки

1456

Менеджер (управитель) систем харчової безпеки

1493

Менеджер (управитель) систем якості

1493

Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні

1492

18

Менеджер (управитель) у видавничій діяльності

1455.1

87

Менеджер (управитель) у готельному господарстві

1478

Менеджер (управитель) у слідчій діяльності

1483

Менеджер (управитель) у соціальній сфері

1472

Менеджер (управитель) у сфері аренди машин та устаткування

1473

Менеджер (управитель) у сфері надання інформації

1471

Менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб

«Чистого» Менеджера уведено Зміною № 2 до КП

Незважаючи на те, що в КП налічується понад п’ять десятків менеджерських професій, життя свідчить, що цього все одно замало… Багато років кадровики журилися: «Чому в КП немає «чистого» менеджера, до якого можна додати щось, що потрібно саме нашому підприємству?» Глас народу було почуто. Зміною № 2 до чинного КП, що з’явилася у 2014-го, до КП увели нарешті довгоочікуваного «Менеджер (управитель)» без жодних уточнювань сфери діяльності чи виконуваних робіт. Але — одразу дві позиції, що різняться лише кодами КП:

  • Менеджер з кодом КП 1231 та Менеджер з кодом КП 1499. У чому ж різниця? У сфері використання професійної назви роботи;
  • Менеджер з кодом 1231 належить до професійного угруповання «Керівники фінансових, бухгалтерських, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники».

Корисна консультація: Зміна № 8 до КП: обов’язки за новими професіями

Його тезка з кодом КП 1499 належить до професійного угруповання «Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не внесені до інших угруповань».

Саме у назвах цих класифікаційних груп КП й визначено узагальнені напрями діяльності.

Якщо вам потрібно ввести посаду «менеджерського» спрямування до фінансового, бухгалтерського, юридичного чи адміністративного підрозділу, застосовуйте професійну назву роботи з кодом КП 1231.

Для інших підрозділів (виробничі, матеріально-технічного постачання та ін.) — з кодом КП 1499.

Читайте також: Класифікатор професій 2019

Безумовно, при введенні до штатного розпису назва посади має бути уточнена. Утворити «уточнену» назву посади можемо, скориставшись нормами Примітки 2 Додатка В до КП. Вона дозволяє розширювати базові назви професій із КП термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності. Є дві умови.

Перша — лаконічність викладення. Якщо назва підрозділу — красномовна і свідчить про те, чим опікуватиметься працівник, краще залишити як є, і нічого не додавати. Інакше в трудовій книжці з’явиться запис на кшталт: «Прийнято менеджером з організаційного розвитку відділу організаційного розвитку»

Друга — дещо загадкова, як на перший погляд. «Можна розширювати базові назви, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах». Про що йдеться? Якщо в КП вже є базова професійна назва роботи, для якої передбачено завдання та обов’язки, аналогічні тим, що кадровик хоче доручити працівнику, штучне утворення назви посади не відповідатиме КП. Ціна помилки — штраф у розмірі мінімальної зарплати (ст. 265 КЗпП). Начебто небагато, але все одно неприємно. І до того ж — як пояснювати директору, через що оштрафували?

Приклад

До штатного розпису ввели посаду Менеджер з кадрового адміністрування. В посадовій інструкції записали: Веде згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації облік працівників підприємства, його підрозділів… Оформлює прийняття на роботу, переведення, переміщення і звільнення… Готує проект наказу про прийняття на роботу, оформлює особову картку, особову справу…

Інспектор праці упізнав цього «менеджера» із перших же рядків посадової інструкції. Гадаю, що й ви теж. Так обов’язки передбачені типовою кваліфікаційною характеристикою для іншого працівника. Інспектора з кадрів.

«Не создавайте сущности без нужды…»

Принцип «Якщо інше не передбачено в КП…» діє і щодо штучних утворень, для яких у КП взагалі не знаходимо ніякої «бази» Приміром, у КП не передбачено професійних назв робіт «PR-менеджер» або «Сейлз-менеджер».

Так посади у штатному розписі — однозначна помилка. Ціна питання — див. вище.

Основне завдання «PR-менеджера» на практиці — це формування та підтримка позитивної громадської думки про компанію, продукт (бренд), подію.

КП містить «інше» — відповідник основному завданню — він називається Менеджер із зв’язків з громадськістю і має код 1475.4.

Те, що найчастіше вкладають у «Сейлз-менеджера», — формування планів продажів, відстеження динаміки продажів, — передбачено для іншої професії із КП — Менеджер в оптовій торгівлі (код 1452).

Менеджер (управитель): розкриваємо дужки

У КП до кожного менеджера тулиться управитель. У дужках. У трудових книжках часто-густо так і залишається. Приміром: «Прийнято менеджером (управителем) лазні». Однак Менеджер і Управитель — це різні професійні назви. Хоча й майже однакові за змістом роботи.

Взагалі у КП дуже багато професійних назв робіт, виписаних зі складовими в дужках. Наприклад: «Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)».

Що робити? Пригадувати арифметику та… розкривати дужки.

У дужках можуть бути наведені: складова професійної назви роботи, або вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, або загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи тощо.

У більшості випадків базова назва роботи, яка містить складову в дужках, потребує конкретизації, проте може існувати і як самостійна. Код КП — зберігається.

До штатного розпису можна вводити одну з позицій: Менеджер або Управитель.

Управитель потрапив до нашого КП із радянського аналога Класифікатора, а Менеджер — з міжнародної класифікаційної сфери. За своєю суттю — це іншомовний синонім управителя. Отже, обираймо, що подобається більше.

Головне – що вибір є…


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді