Догана члену профкому

При вирішенні питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, роботодавець повинен подбати про наявність згоди профкому. Оголошення догани члену профкому має низку особливостей.

Заходи дисциплінарного стягнення, порядок їх накладення, зняття та оскарження закріплені в трудовому законодавстві.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише один з таких заходів стягнення:

Таку норму містить стаття 147 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Але, водночас, працівники підприємств, установ і організацій (далі — організація), що обрані до профспілкових органів, у порівнянні із «звичайними» працівниками мають додаткові гарантії трудових прав. Ці права регламентовано як міжнародним, так і національним законодавством.

Так, згідно зі статтею 1 Конвенції про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються № 135, ратифікованої Законом України від 15.05.2003 № 798-IV, представники працівників на підприємстві мають ефективний захист від будь-якої дії, яка може завдати їм шкоди, включаючи звільнення, що грунтується на їхньому статусі чи на їхній діяльності як представників працівників, чи на їхньому членстві у профспілці або на їхній участі в профспілковій діяльності, в тій мірі, в якій вони діють відповідно до законодавства чи колективних договорів або інших спільно погоджених умов.

Відповідні гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів, закріплені Главою ХVІ «Професійні спілки, участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями» КЗпП та Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV (далі — Закон № 1045).

Відповідно до зазначених нормативно-правових актів зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є (частина друга ст. 252 КЗпП та частина друга ст. 41 Закону № 1045).

Таким чином, при вирішенні питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, роботодавець повинен подбати про наявність згоди виборного профспілкового органу.

На жаль, наразі на законодавчому рівні не визначено механізму отримання такого погодження в разі притягнення до дисциплінарної відповідальності членів виборних профспілкових органів.

У такій ситуації можна порекомендувати роботодавцю скористатися аналогією закону. Це є одним з методів розв’язання ситуації «прогалин у праві», що полягає в застосуванні до суспільних відносин закону, що регулює подібні відносини.

У даному випадку подібними є відносини зі звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, де також передбачено отримання роботодавцем попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації.

За аналогією зі статтею 43 КЗпП порядок отримання попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації має бути таким:

1. Роботодавець направляє до виборного органу первинної профспілкової організації обгрунтоване письмове подання щодо надання згоди на притягнення до дисциплінарної відповідальності члена виборного профспілкового органу.

2. Виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, повинен розглянути дане подання у 15-денний строк з дня його отримання. При цьому, подання має розглядатися у присутності працівника, на якого воно внесено. Розгляд подання у разі відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою.

За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у т. ч. адвокат. Якщо працівник або його представник не з’явився на засідання, розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах вищевказаного 15-денного строку. У разі повторної неявки належним чином повідомленого працівника або його представника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

3. Після розгляду подання виборний орган первинної профспілкової організації приймає рішення, про що у триденний строк після його прийняття у письмовій формі повідомляє роботодавця. При цьому, рішення виборного органу первинної профспілкової організації має бути обгрунтованим. У разі пропуску цього строку вважається, що виборний орган первинної профспілкової організації дав відповідну згоду.

4. З урахуванням рішення виборного органу первинної профспілкової організації роботодавець вирішує питання щодо притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності з урахуванням вимог, викладених у статтях 147–153 КЗпП.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді