Підстави матеріальної відповідальності працівників

Однією із важливих умов виконання покладених на працівника обов’язків — якість виконання та дбайливе ставлення до майна роботодавця. Якщо ж у процесі виконання трудових обов’язків було заподіяно шкоду підприємству, працівник нестиме матеріальну відповідальність.

Кодексом законів про працю передбачено основні положення щодо матеріальної відповідальності працівників. Але настає така відповідальність — за наявності відповідних умов.

Обов’язковими умовами настання матеріальної відповідальності працівника є:

  • винні протиправні дії (бездіяльність) працівника;
  • порушення покладених на працівника трудових обов’язків;
  • заподіяна шкода є прямою та дійсною;
  • між порушенням і шкодою існує причинний зв’язок.

Розгляньмо детальніше кожен із них.

Винні протиправні дії (бездіяльність) працівника

Працівника може бути притягнуто до матеріальної відповідальності лише у разі, коли заподіяна шкода є наслідком його протиправних дій (бездіяльності).

Власне КЗпП не деталізує змісту вини, тому звернімось до статті 614 ЦК, яка визначає формами вини не тільки умисел, а й необережність.

Увага!

Умисел має місце, якщо працівник усвідомлював протиправний характер своїх дій (бездіяльності) і передбачав їх протиправні наслідки, а необережність — у випадку якщо працівник не усвідомлював можливість настання протиправних наслідків своїх дій (бездіяльності), хоча міг і мав їх передбачити

У деяких випадках форма вини (умисел або необережність) є підставою для визначення меж матеріальної відповідальності працівника.

Так, відповідно до пункту 1 частини першої статті 133 КЗпП за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у т. ч. при їх виготовленні, на працівника покладається обмежена матеріальна відповідальність (в такому ж розмірі працівники несуть матеріальну відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих організацією в користування). Але у разі, якщо шкоду зазначеному майну організації заподіяно умисним знищенням або умисним зіпсуттям, а також недостачею працівники несуть повну матеріальну відповідальність (п. 5 ч. 1 ст. 134 КЗпП ).

Утім, у більшості випадків законодавець не деталізує форму вини працівника. Так, наприклад, відповідно до пункту 2 частини першої статті 133 КЗпП, для керівників організацій, їх заступників, а також керівників структурних підрозділів та їх заступників установлено обмежену матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну організації зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям, незалежно від форми вини.

Порушення працівником трудових обов’язків

Трудові обов’язки працівників можуть визначатись законами, підзаконними нормативно-правовими актами, колективним, трудовим договором, положенням про структурний підрозділ, посадовою (робочою) інструкцією тощо.

Якщо працівник завдав організації шкоду при виконанні обов’язків, закріплених у зазначених документах, його можна притягнути до матеріальної відповідальності, навіть якщо такі обов’язки були покладені на нього тимчасово. Посада працівника в цій ситуації значення не має, це може бути і звичайний робітник, і директор, найнятий власником.

Пряма та дійсна шкода

Підставою матеріальної відповідальності працівників може слугувати лише заподіяна пряма дійсна шкоду.

Увага!

Прямою є шкода, заподіяна безпосередньо діями чи бездіяльністю працівника, а дійсною — шкода, завдана активам (майну) організації

Докладніше це поняття визначає Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29.12.1992 № 14 (далі — Постанова № 14).

Єдиний виняток, який дозволяє відшкодування за рахунок працівника не одержаних організацією прибутків, поширюється лише на працівників, що є посадовими особами (зазначені зміни до ч. 4 ст. 130 КЗпП набрали чинності 01.06.2014).

Але незалежно від того, чи є працівник посадовою особою, чи ні, на нього не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності (ч. 4 ст. 130 КЗпП ).

Увага!

Шкодою, завданою у стані крайньої необхідності, згідно зі статтею 1171 ЦК, є шкода, завдана особі у зв’язку із вчиненням дій, спрямованих на усунення небезпеки, що загрожувала цивільним правам чи інтересам іншої фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за цих умов не можна було усунути іншими засобами

Зв’язок між порушенням і шкодою

Працівника можна притягнути до матеріальної відповідальності лише у разі, коли порушення стали причиною шкоди, а шкода — результат порушення. У цьому випадку має застосовуватись підхід суто з погляду формальної логіки: не буде підставою матеріальної відповідальності працівника провокація ним бійки, після якої інший працівник у стані сильного душевного хвилювання з необережності пошкодить майно власника.

Наведені вище умови настання матеріальної відповідальності працівників по суті збігаються з юридичним складом правопорушення та в сукупності дають власникові або уповноваженому ним органові право притягти працівника до матеріальної відповідальності. Відсутність хоча б однієї з них унеможливлює це.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді