Як краще звільнитися з роботи

Розмір допомоги по безробіттю та тривалість виплати прямо залежить від підстави звільнення. До вашої уваги таблиця залежності підстав звільнення та розмір/тривалість виплати допомоги по безробіттю.

Умови, розмір і тривалість виплати допомоги по безробіттю регламентують:

 • статті 22, 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-ІІІ (далі — Закон № 1533);
 • розділ 2 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 15.06.2015 № 613 (далі — Порядок № 613).

Поважні причини переривання стажу і межі допомоги по безробіттю

Розмір допомоги по безробіттю залежить від багатьох чинників: підстави звільнення, сумарного страхового стажу, а також від страхового стажу, набутого за 12 місяців, що передував взяттю на облік у службі зайнятості.

У разі переривання страхового стажу з поважних причин (навчання у ПТУ або ВНЗ, строкова військова служба, догляд за дитиною-інвалідом тощо) право на допомогу у зв’язку з безробіттям зберігається, якщо особа протягом місяця після закінчення перерви зареєструвалася в установленому порядку як безробітна (ч. 1 ст. 22 Закону № 1533).

Допомога по безробіттю, що визначається залежно від страхового стажу, не може бути нижчою встановленого мінімуму (із 27.12.2016 — 1160 грн, згідно з Постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.11.2016 № 122) і не може перевищувати чотирикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (ч. 5 ст. 23 Закону № 1533).

До відома!

Суми прожиткового мінімуму на 2017 рік визначено в статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801–VIII. Зокрема, для працездатних осіб: з 1 січня 2017 року — 1600 грн, з 1 травня — 1684 грн, з 1 грудня — 1762 грн.

Допомога по безробіттю у мінімальному розмірі

Допомогу по безробіттю призначають в мінімальному розмірі (нині — 544 грн), якщо:

 • страховий стаж протягом 12 місяців, які передують реєстрації особи як безробітної, менше 6-ти місяців;
 • особу звільнено з останнього місця роботи на підставах, передбачених такими статтями КЗпП — п. 3, 4, 7 і 8 ч. 1 ст. 40; ст. 41 (крім п. 5); ст. 45.

Відкладення виплати допомоги по безробіттю

Нарахування допомоги по безробіттю відкладають на період, протягом якого застрахована особа отримує вихідну допомогу або інші виплати, передбачені законом при звільненні або закінченні строку повноважень за виборною посадою — для часткової або тимчасової компенсації втраченого заробітку.

Відтермінування не може перевищувати 1 місяць, якщо особу звільнено:

 • з підстав, зазначених у таких статтях КЗпП —
 • п. 6 ст. 36;
 • п. 1, 2, 6 ст. 40;
 • п. 5 ст. 41;
 • унаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ч. 3 ст. 38 і ст. 39 КЗпП).

Строк відкладення виплати допомоги по безробіттю відраховують з дня, наступного після дати звільнення (п. 1 розд. IV Порядку № 613).

Приклад

Звільнення за скороченням, час реєстрації та право на допомогу

Особа працювала за основним місцем роботи на підприємстві, А з 15.11.2009 по 18.04.2016, а 15.07.2016 влаштувалася на підприємство Б. Через 5 місяців, 16.12.2016, її звільнили за скороченням штату (п. 1 ст. 40 КЗпП). Одразу після звільнення, 19.12.2016, особа зареєструвалася в службі зайнятості як безробітна. Середня заробітна плата, розрахована за Порядком, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, — 6000 грн.

Підрахуємо страховий стаж особи протягом 12 місяців до її реєстрації як безробітної — з 19.12.2015 по 18.12.2016.

Сумарний період страхового стажу з 19.12.2015 по 18.04.2016 та з 15.07.2016 по 16.12.2016 становить 9 місяців 1 день. Загальний страховий стаж особи становить понад 6, але менше 10 років.

Отже, розмір допомоги по безробіттю становитиме 60% середньої заробітної плати (доходу), або 3600 грн (ч. 1 ст. 23 Закону № 1533).

Припинення трудового договору за пунктом 1 статті 40 КЗпП передбачає виплату вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП). Тому початок виплати допомоги має бути відкладено на місяць — до 16.01.2017 (п. 1 розд. IV Порядку № 613). Тривалість періоду виплати допомоги — 360 к. д. Її розмір у відсотках становитиме:

 • перші 90 к. д. — 100% (3600 грн);
 • наступні 90 к. д. — 80% (2880 грн);
 • надалі — 70% (2520 грн).

Припустімо, особа звернулася до служби зайнятості пізніше — 22.03.2017. У цьому разі вона втрачає право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу у відсотках до середньої заробітної плати (доходу). Адже порушено вимогу щодо наявності 6 місяців страхового стажу протягом 12 місяців до реєстрації в службі зайнятості. Натомість зберігається право на допомогу по безробіттю (з 8-го дня після отримання статусу безробітного) протягом 360 к. д. у мінімальному розмірі — 544 грн.

Призначення і виплата допомоги по безробіттю залежно від підстави звільнення

Підстава звільнення

Початок виплати допомоги

Тривалість виплати допомоги

Розмір допомоги по безробіттю

Закінчення строку трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП)

З 8-го дня після реєстрації в службі зайнятості

Не більше 360 к. д. протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію) — 720 к. д.

Розмір допомоги по безробіттю визначають у відсотках до середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу: до 2 років — 50%;від 2 до 6 років — 55%;від 6 до 10 років — 60%;понад 10 років — 70%. Він не може перевищувати чотирикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (з 01.01.2017 — 1600 грн x 4 = 6400,00 грн). Допомогу у відсотках до середньої заробітної плати (доходу) та залежно від страхового стажу призначають за умови, що застрахована особа зареєструвалася як безробітна та протягом 12 місяців до реєстрації набула щонайменше 6 місяців страхового стажу. Допомогу виплачують залежно від тривалості безробіття у відсотках до початкового розміру: перші 90 к. д. — 100%;наступні 90 к. д. — 80%;надалі — 70%. Особи, яких визнано безробітними в установленому порядку, але які, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, за 12 місяців до реєстрації мають страховий стаж менше 6 місяців, одержують допомогу в мінімальному розмірі — 544 грн

Вступ на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП)

Розірвання безстрокового трудового договору з ініціативи працівника з поважних причин (ст. 38 КЗпП)

Нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП)

Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника у разі неможливості продовження роботи (ст. 39 КЗпП)

Розірвання безстрокового трудового договору з ініціативи працівника у разі невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (ч. 3 ст. 38 КЗпП)

З 8-го дня після реєстрації в службі зайнятості. У разі виплати вихідної допомоги (інших виплат) відкладається щонайбільше на 1 місяць. Період відтермінування розпочинається з дня, наступного після дати звільнення

Не більше 360 к. д. протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію) — 720 к. д.

Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника у разі невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (ст. 39 КЗпП)

Зміни в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП)

Виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі (п. 2 ст. 40 КЗпП)

Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП)

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП)

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника за відсутності поважних причин, за яких скорочується строк попередження про звільнення (ст. 38 КЗпП)

З 91-го дня після реєстрації в службі зайнятості

Тривалість виплати допомоги скорочується на 90 днів і становить до 270 днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію) — не більше як 630 к. д.

Угода сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)

З 8-го дня після реєстрації в службі зайнятості

Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або ПВТР, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП)

З 8-го дня після реєстрації в службі зайнятості

Тривалість виплати допомоги скорочується на 90 днів і становить до 270 днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію) — не більше як 630 к. д.

Допомогу по безробіттю виплачують у мінімальному розмірі — 544 грн

Прогул, у т. ч. відсутність на роботі понад три години протягом робочого дня, без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП)

Поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП)

Учинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу (п. 8 ст. 40 КЗпП)

Одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником, заступником, службовою особою; винні дії керівника, внаслідок яких зарплата виплачувалася несвоєчасно або в нижчих розмірах; винні дії працівника, який обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього; вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку; перебування всупереч вимогам Закону про запобігання корупції у прямому підпорядкуванні у близької особи (п. 1, 2, 3, 4 ст. 41 КЗпП)

Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 45 КЗпП)


Майя Шурко,
начальник відділу надання послуг роботодавцям Київського міського центру зайнятості
Ольга Догадіна,
редактор-експерт Експертус: Кадри 


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді