Заповнення табеля при підсумованому обліку робочого часу

На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва не може бути додержана встановлена для такої категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Порядок організації підсумованого обліку робочого часу в організаціях визначений у Методичних рекомендаціях щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці України від 19.04.2006 № 138.

Розглянемо табелювання підсумованого обліку на конкретному прикладі, змодельованому на підставі численних запитань кадровиків. Моделювати конкретну ситуацію щодо оформлення табеля і розрахунків будемо на прикладі умовного місяця тривалістю 31 день (у т. ч. й 1 святковий день — 24 число місяця), перше число якого припадає на середу:

СЕРПЕНЬ (рік умовний)

Пн

6

13

20

27

Вт

7

14

21

28

Ср

1

8

15

22

29

Чт

2

9

16

23 !

30

Пт

3

10

17

24 !

31

Сб

4

11

18

25

Нд

5

12

19

26

Припустимо, в організації є два охоронних підрозділи: Підрозділ 1 (охорона адмінбудівлі організації) і Підрозділ 2 (охорона автопарку організації), при цьому у Підрозділі 1 працюють два охоронники, а у Підрозділі 2 — чотири.

Для працівників обох підрозділів установлено змінний графік роботи: для Підрозділу 1 — двозмінний з тривалістю робочої зміни 12 годин (працюють з 19:00 до 7:00 по дві зміни поспіль),

Приклад двозмінного графіка змінності з тривалістю робочої зміни 12 годин

Число місяця/зміна

1

2

3

4

5

6

7

8

І

Р

Р

Р

Р

ІІ

Р

Р

Р

Р

де Р — робоча зміна тривалістю 12 годин.

для Підрозділу 2 — чотиризмінний з тривалістю зміни 24 години (доба через три з 7:00 до 7:00).

Приклад чотиризмінного графіка змінності з тривалістю зміни 24 години

Число місяця/зміна

1

2

3

4

5

6

7

8

І

Р

Р

ІІ

Р

Р

III

Р

Р

IV

Р

Р

де Р — робоча зміна тривалістю 24 годин.

Через особливості виробничого процесу перерву для відпочинку і харчування працівникам обох підрозділів встановити неможливо, тому колективним договором організації працівників обох підрозділів включено до переліку робіт, при виконанні яких гарантовано можливість приймання їжі протягом робочого часу, а правилами внутрішнього трудового розпорядку визначено порядок і місце приймання їжі.

Для працівників підрозділів застосовується підсумований облік робочого часу з обліковим періодом один місяць.

Колективним договором, укладеним в організації, передбачений такий порядок визначення норми робочого часу при застосуванні підсумованого обліку робочого часу: норма робочого часу за обліковий період розраховується за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю за однакової тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.

Оформлення табеля обліку викорисання робочого часу за підсумованого обліку робочого часу (скачати зразок)

Заповнення табеля при підсумованому обліку робочого часу

Заповнення табеля обліку використання робочого часу при роботі змінами

У табелі має бути відображено фактичну тривалість відпрацьованого робочого часу за кожний робочий день (зміну) за графіком роботи конкретного працівника.

Якщо робоча зміна є перехідною, тобто починається однієї доби, а закінчується іншої, то робочий час однієї зміни відображають у табелі двома частинами: кількість фактично відпрацьованих годин за кожну добу окремо.

При заповненні табеля за поточний місяць не слід забувати про робочі години, які переходять з попереднього місяця, тобто відпрацьовані години зміни, що почалася в останній день попереднього місяця. У нашому прикладі це робочі години охоронника Шостого М. Н. з 00:00 до 7:00 1 серпня.

У колонці «Відпрацьовано за місяць днів» слід зазначати кількість робочих днів за тим графіком, за яким розраховують норму робочого часу, що припали на частину місяця (або на повний місяць), фактично відпрацьованого працівником.

У нашому прикладі всі працівники відпрацювали повний місяць, норма робочого часу за обліковий період для них розраховується за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю, тому в колонці «Відпрацьовано за місяць днів» відображено кількість робочих днів за повний місяць (22).

Якби один із працівників, наприклад П’ятий К. Л., перебував у відпустці з 1 по 25 серпня, в колонці «Відпрацьовано за місяць днів» слід було би відобразити кількість робочих днів за графіком п’ятиденного робочого тижня за період з 26 по 31 серпня, а саме — 5. Ці дані використовуються з метою порівняння норми часу за певний період із кількістю фактично відпрацьованих годин: норма робочого часу за період з 26 по 31 серпня становить 40 годин (8 годин — 5 робочих днів за графіком п’ятиденного робочого тижня), а фактично П’ятий К. Л. відпрацював за зазначений період 41 годину. Отже, ця одна година є надурочним часом, який має бути оплачений в подвійному розмірі.

У колонці «Відпрацьовано годин, всього» відображають загальну кількість відпрацьованих годин за табелем.

У колонці «Відпрацьовано годин, всього, з них ВЧ» відображається кількість годин, відпрацьованих у звітному періоді у вечірній час (з 18:00 до 22:00), якщо колективним договором передбачено доплату за роботу у вечірній час.

У колонці «Відпрацьовано годин, всього, з них РН» відображається кількість годин, відпрацьованих у звітному періоді у нічний час (з 22:00 до 6:00). У нашому прикладі кожної повної зміни працівники Підрозділу 2 відпрацьовують по 8 нічних годин. Якщо зміна перехідна з одного місяця на інший, то кількість нічних годин підраховують за час з 20:00 до 00:00 (якщо зміна починається у звітному місяці, а закінчується у наступному) та за час з 00:00 до 6:00 (якщо зміна починається у минулому місяці, а закінчується у звітному).

У колонці «Відпрацьовано годин, всього, з них НУ» відображається кількість надурочних годин (за підсумованого обліку робочого часу — виключно в останньому місяці облікового періоду). Оскільки у нашому випадку обліковий період — місяць, то кількість надурочних годин (різниця між нормою робочого часу за обліковий період та кількістю фактично відпрацьованих годин за графіком змінності) слід підраховувати (й оплачувати) кожного місяця.

У колонці «Відпрацьовано годин, всього, з них РВ» відображається кількість годин, відпрацьованих у вихідні, святкові та неробочі дні. У нашому прикладі таким днем є 24 серпня.

Як бачимо, у серпні лише один охоронник відпрацював норму робочого часу, а решта — понад норму відпрацювали від 10 до 17 годин.

Приклад оформлення табеля обліку використання робочого часу за підсумованого обліку робочого часу (робота змінами)


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді