Інспекційні відвідування замість перевірок: усе по-новому

Дотримання законодавства про працю перевіряють по-новому. Навіть термін «перевірка» йде з ужитку. На заміну перевіркам Уряд запровадив інспекційні відвідування. Їх проводять посадові особи Держпраці та виконавчих органів місцевих рад. Мета змін — запровадити нові підходи у відносинах держави та бізнесу, за яких пріоритетними для інспекторів праці стають профілактична робота та консультування роботодавців.

Новий Порядок державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі — Порядок) затверджено постановою КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 № 295 (далі — Постанова № 295). Порядок діє з 16 травня 2017 року.

Інспекційні відвідування замість перевірок: усе по-новому Читайте також: Новації щодо перевірок роботодавців у 2017 році

Інспектори праці: коло розширено

Контрольні функції у сфері праці покладено на Державну службу України з питань праці (Держпраці) (ч. 1 ст. 259 КЗпП), а реалізують їх посадові особи Держпраці та її територіальних органів — інспектори праці.

З 01.01.2017 право проводити перевірки у сфері праці та зайнятості, накладати штрафи за порушення, складати протоколи про адміністративні правопорушення делеговано й органам місцевого самоврядування (ОМС) (ст. 17, 18, 34 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР; далі — Закон № 280; п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення; КпАП).

Контрольні повноваження у сфері праці отримали виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Закон № 280 закріпив за ОМС право проводити перевірки і накладати штрафи. Постанова № 295 дала змогу реалізувати право на практиці.

ОМС можуть перевіряти всіх роботодавців — як юридичних осіб усіх форм власності, так і ФОП. Утім, не з усіх питань. У фокусі контролю — своєчасна та повна оплата праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

Посадовцям ОМС, обов’язками яких передбачено контрольні повноваження у сфері праці, Держпраці видає службове посвідчення інспектора праці.

Держпраці веде реєстр виданих посвідчень. Посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі, вважається недійсним.

Увага!

На Держпраці покладено нагляд за тим, як ОМС виконуватимуть делеговані повноваження. Порядок нагляду також затверджено Постановою № 295.

Замість перевірки — інспекційне відвідування

Раніше періодичність перевірок базувалася на критеріях ризику, як-от заборгованість з виплати зарплати, невідповідність кількості працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва тощо (постанова КМУ від 17.11.2010 № 1059). Постановою № 295 скасовано попередні критерії. Планових перевірок у сфері праці більше не проводять. Замість них запроваджено нові форми контролю — інспекційні відвідування та невиїзні інспектування.

Коли до вас завітає інспектор з праці

Підстави для інспектування визначені пунктом 5 Порядку (див. Табл.). Як і раніше, Держпраці ініціює контрольний захід за зверненням працівника, трудові права якого порушено. Утім, перелік обставин, за яких проводять інспектування, розширено.

ДФС, Держстат, Пенсійний фонд щомісяця аналізують інформацію з державних реєстрів та повідомляють Держпраці про ймовірні порушення. До «зони ризику і контролю» потрапляють роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах цивільно-правових договорів, переукладають їх упродовж року. Якщо на підприємстві понад 30% осіб працюють за договорами цивільно-правового характеру, слід чекати на інспектування. Завдання інспектора — з’ясувати, чи не підмінено трудовий договір договором підряду, тобто чи не наявні приховані трудові відносини.

Інспекційні відвідування замість перевірок: усе по-новому Читайте також: Як проходить перевірка — інспекційне відвідування роботодавця інспектором праці

Підстави для інспекційного відвідування роботодавця

Ситуативна

Правова

Звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю

пп. 1 п. 5 Порядку

Звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин

пп. 2 п. 5 Порядку

Рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийняте за результатами аналізу ЗМІ, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством

пп. 3 п. 5 Порядку

Рішення суду, повідомлення правоохоронних органів про порушення законодавства про працю

пп. 4 п. 5 Порядку

Повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю) про виявлені ними ознаки порушення законодавства про працю

пп. 5 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від Держстату, про наявність заборгованості з виплати заробітної плати

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ДФС, про невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг), середнім показникам за відповідним видом економічної діяльності

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ДФС, про факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ДФС, про факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ДФС, про заборгованість зі сплати ЄСВ у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ПФУ, про нарахування роботодавцем зарплати менше мінімальної

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ПФУ, про те, що роботодавець не повідомив про прийняття на роботу

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ПФУ, про те, що у роботодавця кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася протягом місяця на 20 і більше відсотків

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ПФУ, про те, що у роботодавця є працівники, які більше року виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ПФУ, про те, що у роботодавця 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ПФУ, про те, що певним працівникам не нараховано заробітну плату у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог КЗпП та Закону України «Про відпустки»)

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ПФУ, про те, що роботодавець протягом року не індексував зарплату або сума підвищення заробітної плати менше суми нарахованої індексації

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація, отримана від ПФУ, про те, що відбулося скорочення на 10 і більше відсотків при чисельності працівників 20 і більше

пп. 6 п. 5 Порядку

Інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки

пп. 7 п. 5 Порядку

Інспекційні відвідування замість перевірок: усе по-новому

Скачати таблицю

Порада

Скористайтеся Таблицею як чек-лістом для самостійного аудиту кадрових процедур. Не чекайте на відвідування інспектора праці.

Інспектор на порозі: що має знати роботодавець

Інспекційне відвідування до початку підлягає повідомній реєстрації Держпраці чи її територіальним органом. Порядок повідомної реєстрації затверджено Держпраці. Утім, реєстр в інтернеті не оприлюднюється.

За загальним правилом, інспектор праці повідомляє роботодавця про інспекційне відвідування (абз. 1 п. 8 Порядку). Є виняток. Коли йдеться про ймовірну нелегальну працю, інспектор не інформуватиме роботодавця про відвідування, якщо вважає, що це зашкодить перевірці.

Раніше інспектори пред’являли роботодавцю направлення на перевірку, підписане керівником органу контролю, та службове посвідчення. За Порядком, єдиний документ, який повинен пред’явити інспектор, — посвідчення інспектора праці.

Перевірте, чи є в інспектора посвідчення, — це право роботодавця (пп. 1 п. 14 Порядку). За відсутності посвідчення ви маєте право не допускати інспектора до інспектування (пп. 2 п. 14 Порядку).

Якщо інспектування стосується неоформлених трудових відносин, інспектор з праці має право безперешкодно і в будь-яку годину доби проходити до будь-яких приміщень, де використовують найману працю, фіксувати відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки (пп. 1, 6 п. 11 Порядку). А ось вилучати оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, комп’ютери та їх частини інспектору заборонено (пп. 7 п. 11 Порядку). Дві вимоги до самого інспектора під час таких інспектувань — наявність службового посвідчення і дотримання законодавства про охорону праці.

Увага!

Якщо за умовами виробництва працівники заходять у лабораторію у спеціальному одязі, в бахілах, інспектор теж має дотримати вимог безпеки — як щодо себе, так і щодо виробництва.

Забезпечте інспектора робочим місцем з можливістю ведення конфіденційних розмов із працівниками. Це передбачено Порядком (пп. 5 п. 11). Інспектор має право наодинці або у присутності свідків ставити працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати від них усні або письмові пояснення (пп. 3 п. 11 Порядку).

Які документи може затребувати інспектор? Будь-які, що передбачені законодавством про працю та стосуються тематики інспектування:

Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право ознайомитися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги (пп. 2 п. 11 Порядку). Вимоги інспектора праці надати доступ до приміщень і робочих місць, документи для ознайомлення, їх копії чи витяги, пояснення є обов’язковими для виконання (п. 12 Порядку).

Якщо ви вважаєте, що дії інспектора праці неправомірні, оскаржуйте їх в установленому законом порядку (пп. 8 п. 14 Порядку).

Невиїзне інспектування

Це новація Порядку. Якщо не йдеться про порушення правил оформлення трудових відносин (пп. 2 п. 5 Порядку), інспектор може затребувати документи та пояснення з питань, що є підставою для контрольного заходу, і розглянути їх у приміщенні органу контролю, без відвідування роботодавця. Рішення про невиїзне інспектування ухвалює керівник органу контролю або його заступник. Рішення погоджують із роботодавцем (п. 15 Порядку).

Останнього дня невиїзного інспектування інспектор складе акт за його результатами, а якщо виявить порушення законодавства про працю — то й припис про їх усунення (п. 19 Порядку).

Перешкоди у діяльності інспектора праці: що за цим стоїть

За недопущення до перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні передбачено відповідальність роботодавця у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (мзп) (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП). Якщо мета перевірки — виявити неоформлених працівників, перешкоди в її проведенні зумовлюють відповідальність у 100-кратному розмірі мзп (абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Перешкоджання контрольному заходу з питань праці тягне за собою й адміністративну відповідальність посадових осіб у вигляді штрафу від 50 до 100 нмдг (ст. 188-6 КпАП).

«Перешкодами у діяльності інспектора праці» в контексті Порядку є (п. 16 Порядку):

  • відмова у допуску до проведення відвідування;
  • ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;
  • створення перепон у реалізації інших прав, передбачених пунктом 11 Порядку, наприклад, недопуск в приміщення, де використовують найману працю, перешкоджання в відеофіксації інспектування, ненадання робочого місця для конфіденційних розмов із працівниками.

Якщо роботодавець створює перешкоди у діяльності інспектора праці, останній складає акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування. Причини, що унеможливили інспектування, вказують в акті. За можливості акт підписують керівник об’єкта відвідування або уповноважена ним особа (п. 16 Порядку).

Такий самий акт інспектор складе й за відсутності документів, передбачених законодавством про працю. Роботодавцю надішлють копію акта та письмову вимогу, в якій укажуть строк для поновлення документів. На час поновлення документів строк інспекційного відвідування призупинять.

Інспектування добігає кінця: акт та припис

За результатами інспекційного відвідування інспектор складе акт, а якщо виявить порушення законодавства про працю — припис про їх усунення (п. 19 Порядку).

Акт про результати інспекційного відвідування

Останнього дня інспекційного відвідування інспектор складе й підпише акт у двох примірниках. Один із них залишиться у роботодавця.

Інспектор долучить до акта всі матеріали, зафіксовані на фото-, відео- чи аудіотехніку під час відвідування, зробить про це відмітку в акті. Матеріали в електронному вигляді інспектор додасть на дисках, проставивши на них номер акта (п. 22 Порядку). Обидва примірники акта інспектор надасть на підпис керівнику об’єкта відвідування або уповноваженій ним особі (п. 20 Порядку).

Інспектор поінформує роботодавця про його права та обов’язки перед підписанням акта (пп. 5 п. 14 Порядку).

Увага!

Якщо у вас є журнал перевірок, ви маєте право вимагати від інспектора внести запис про проведення інспекційного відвідування до того, як акт буде надано на підпис представникам роботодавця (пп. 4 п. 14 Порядку).

Якщо роботодавець не погоджується з викладеною в акті інформацією, він має право подати письмові зауваження до акта (пп. 3 п. 14, п. 21 Порядку). У цьому разі акт підписують із зауваженнями, вони є невід’ємною частиною акта.

Роботодавець може подати зауваження й згодом, але не пізніше 3 робочих днів із дати підписання акта. Обов’язок інспектора — надати письмово вмотивовану відповідь на зауваження. Строк — 3 робочих дні з дня надходження зауважень.

Припис про усунення порушень

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування (п. 23 Порядку).

Інспектор внесе припис не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання), а за наявності зауважень — наступного дня після їх розгляду.

Інспектор складе і підпише припис у двох примірниках, надасть їх на підпис керівнику об’єкта відвідування або уповноваженій ним особі. Один примірник припису залишать роботодавцю (п. 24 Порядку).

Інспектор зазначить у приписі строк для усунення порушень. Якщо він перевищуватиме 3 місяці, інспектор визначить графік та заходи для усунення порушень. Про їх виконання роботодавець інформуватиме інспектора з визначеною у приписі періодичністю.

Якщо по закінченні строку роботодавець не відповів про усунення порушень або обсяг відповіді недостатній для підтвердження того, що порушення усунуті, інспектор знову перевірятиме роботодавця. Мета інспектування в цьому разі — стан виконання припису (п. 25 Порядку).

Роботодавець може оскаржити припис у керівника відповідного територіального органу Держпраці або його заступника. Строк для оскарження — 10 днів з дати отримання припису. У разі незгоди з рішенням цих посадовців можна звернутися за оскарженням до керівника Держпраці або його заступника (п. 30 Порядку). Скаргу розглянуть протягом 30 днів.

Скарга, подана у встановлений строк, тимчасово припинить виконання припису. За результатами її розгляду припис можуть скасувати повністю або в окремій частині.

Якщо роботодавець відмовляється підписати акт та припис

За відмови керівника чи уповноваженого представника об’єкта відвідування підписати акт або припис, їх складають у 3-х примірниках.

Два примірники акта і припису не пізніше наступного робочого дня надішлють роботодавцю рекомендованим листом з описом документів та повідомленням про вручення.

Роботодавець зобов’язаний повернути інспектору праці підписані примірники акта та припису не пізніше ніж через три робочих дні з дати отримання. Якщо за цей строк документи не надійдуть, інспектор складе акт про відмову від підпису у 2-х примірниках, один із яких відправить роботодавцю рекомендованим листом з повідомленням про вручення (п. 26 Порядку).

Роботодавця не притягнуть до відповідальності, якщо…

…він виконає припис про усунення порушень у встановлений строк. У цьому разі заходи щодо притягнення до відповідальності не вживатимуть ані щодо роботодавця (ст. 265 КЗпП), ані щодо його посадових осіб (п. 28 Порядку).

Це — новація Порядку і крок доброї волі назустріч роботодавцям.

Виняток — якщо виявлено такі порушення, як використання праці неоформлених працівників, несвоєчасна та не в повному обсязі виплата заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці. В таких випадках відповідальності не уникнути. Заходів щодо притягнення до відповідальності роботодавця та його посадових осіб буде вжито одночасно із внесенням припису й незалежно від факту усунення порушень під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Аудит трудових відносин від інспекторів праці

Інспектор праці контролює, як роботодавець дотримує закону в трудових відносинах. Але пріоритет інспектора — запобігти порушенням через профілактичну роботу та консультації роботодавців.

За зверненням роботодавця інспектори праці можуть проаналізувати, як на підприємстві дотримують законодавства про працю, рекомендувати, як усунути недоліки (п. 31 Порядку).

Інспектор може прийти до вас не лише з інспекційним відвідуванням, а й для роз’яснювальної роботи. Він інформуватиме роботодавця та працівників про ефективні способи дотримання закону, моніторинг роботи з персоналом, оформлення трудових відносин. Рішення про такі відвідини теж підлягає повідомній реєстрації Держпраці (п. 5 Порядку), але приймає його інспектор самостійно. 


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді