Правила оформлення ініціалів і прізвищ у реквізитах документів

Не одноразово доводилося помічати варіації у написанні ініціалів і прізвищ, а саме — інколи ініціали пишуть перед прізвищем, а інколи — після. Розказуємо, у яких випадках під час оформлення реквізитів документів ініціали пишуть перед прізвищем, а в яких після.


До реквізитів документа, що мають (або можуть мати) у своєму складі ініціали та прізвище посадової особи або громадянина, належать:

  • адресат;
  • підпис;
  • гриф затвердження;
  • гриф погодження;
  • візи;
  • відмітка про засвідчення копії;
  • відмітка про виконання документа і направлення його до справи;
  • прізвище виконавця і номер його телефона.
⇉ Порядок візування наказів ⇇

Відповідно до ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (далі — ДСТУ 4163-2003) у реквізиті «Адресат» ініціали особи, якій адресується документ, розташовують після прізвища. Наприклад:

Директору ПАТ «Веселковий світ»
Доброму Г. Р.

У реквізитах, до складу яких входить особистий підпис, ініціали проставляють перед прізвищем посадової особи.

Приклад оформлення підпису:

Директор товариства Добрий Г. Р. Добрий

Приклад оформлення грифа затвердження:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ПАТ «Веселковий світ»

Добрий Г. Р. Добрий

07.02.2019

Приклад оформлення грифа погодження:

ПОГОДЖЕНО

Голова профкому ПАТ «Веселковий світ»

Добровольська Ю. В. Добровольська

07.02.2019

Приклад оформлення реквізиту «Візи»:

Начальник відділу діловодства

Гірська В. О. Гірська

07.02.2019

Приклад оформлення реквізиту «Відмітка про засвідчення копії»:

Згідно з оригіналом

Секретар

Весняна Н. Р. Весняна

07.02.2019

Службові листи: 16 різновидів з правилами написання

Приклад оформлення реквізиту «Відмітка про виконання документа і направлення його до справи»:

До справи № 01–15

Відповідь надіслано 17.09.2013 № 01-15/963

Провідний спеціаліст Тичинська М. О. Тичинська

07.02.2019

У реквізиті «Прізвище виконавця і номер його телефону» ім’я та по батькові виконавця наводять повністю після прізвища в один рядок, наприклад:

Карпелюк Галина Миколаївна 444-44-44

У тексті документа ініціали осіб зазначають, як правило, після прізвищ. Їх обов’язково розташовують саме таким чином, якщо власне ім’я стоїть на початку речення. Порушення цієї норми — зазначення ініціалів перед прізвищем на початку речення — перешкоджає плавному читанню документа. Адже читач може сприйняти ініціал як частину мови — сполучник ( «І», «А», «Й») чи займенник ( «Я»).


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Як оформити відстрочку працівникам підприємства: алгоритм і судова практика», який відбудеться 11 липня. Спікер — адвокат, сертифікований експерт із військового обліку Леся Лавренюк

Щоб отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді