Надання щорічної додаткової відпустки

Автор
порталу «Кадровик-01»
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, робіт цехів, професій і посад, затвердженим КМУ

Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам відповідно до ст. 76 КЗпП.

До щорічних додаткових відпусток належать відпустки:

  • за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
  • за особливий характер праці.

 

Щорічна додаткова відпустка: розрахунок тривалості пропорційно відпрацьованому часу

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, робіт цехів, професій і посад, затвердженим КМУ (ст. 7 Закону «Про відпустки»).

Додаткову щорічну відпустку можна надавати одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.

У перший рік роботи працівник має право на щорічну основну та додаткову відпустки повної тривалості після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

Працівники, які мають право на додаткові щорічні відпустки

У другий і наступні роки роботи щорічні відпустки працівник може отримати в будь-який час відповідного робочого року, однак тривалість щорічної додаткової відпустки має бути розрахована залежно від часу зайнятості працівника в умовах, передбачених відповідним Списком, пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси установи, особисті інтереси працівників.

Стаття 11 Закону «Про відпустки» забороняє ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці чи з особливим характером праці.

Максимальна тривалість та умови надання відпустки встановлені Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників у яких дає право на щорічну додаткову відпустку затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290, додаток 1 (у редакції постанови Кабміну від 13.05.2003 № 679).

Щоб надати щорічну додаткову відпустку, потрібно провести атестацію робочих місць за умовами праці.

Атестація робочих місць за умовами праці здійснюється згідно з постановою КМУ від 1 серпня 1992 року № 442 (442-92-п) "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці від 1 вересня 1992 року № 41.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці і відповідно базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями.

Штрафи 2022

У випадках, коли тривалість додаткової відпустки за результатами атестації робочих місць перевищує максимальну тривалість, вказаної у Списку, відпустка може бути продовжена на кількість днів цієї різниці за рахунок власних коштів підприємства.

Працівникам, професії і посади яких передбачені в розділі «Загальні професії за всіма галузями господарства», додаткова відпустка надається незалежно від того, в яких виробництвах чи цехах вони працюють, якщо ці професії і посади спеціально не передбачені у відповідних розділах або підрозділах Списку.

Якщо працівники працювали в різних виробництвах, цехах, за професіями та на посадах, за роботу в яких надається додаткова відпустка різної тривалості, підрахунок часу роботи провадиться окремо по кожному виду робіт, професій та посад. Додаткова відпустка надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими і важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для працівника в цих умовах.

За матеріалами Управління Держпраці в Рівненській області

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді