Зміна № 13 до Класифікатора професій — огляд

Автор
порталу «Кадровик-01»
Затверджено Зміну 13 до Класифікатора професій ДК 003:2010 (наказ Мінекономіки від 16.01.2024 № 1410). Огляд показав, що Зміна 13 до Класифікатора професій стосується, здебільшого, професій IT-галузі. Детальний огляд Зміни 13 до КП — у цій статті.

Класифікатор професій 2024 — затверджені зміни

Класифікатор професій України (далі — КП) має вже 13 затверджених змін, які відбувалися у різні роки, починаючи з 01.11.2010, коли наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, яким затверджено КП, набрав чинності.

Останні зміни № 13 до КП затверджені наказом Мінекономіки від 16.01.2024 № 1410 «Про затвердження Зміни № 13 до національного класифікатора ДК 003:2010» (далі — Наказ № 1410).

Зміни № 13 до Класифікатора професій: огляд

Зверніть увагу!

У наказі не зазначили дати набрання чинності, тож він чинний з дати прийняття, тобто з 16 січня 2024 року. Слід внести відповідні зміни до штатного розпису, посадових (робочих) інструкцій, трудових книжок та інших кадрових документів.

Зміна 13 до Класифікатора професій стосується, здебільшого, професій IT-галузі.

Розробники Зміни № 13 до КП:

  • внесли 2 нові професійні групи до розділу 5 «Класифікація професій»;
  • скасували 9 професійних назв робіт;
  • змінили 11 професійних назв робіт;
  • унесли 42 професійні назви робіт.

Нова зміна Класифікатора професій передбачає скасування 9 професійних назв робіт у сфері обчислюваних систем та програмування. Із 11 змінених професійних назв посад, 9 належать до IT-галузі, а інші дві змінені таким чином: «Артист балету (з дипломом молодшого спеціаліста)» на «Артист балету (з дипломом молодшого бакалавра)» та «Організатор із збуту» на «Організатор зі збуту». Також тільки 13 із 42 внесених професійних назв робіт не належать до ІТ-сфери.

Зміни внесені до розділу 5 «Класифікація професій» КП, а також до додатку А (покажчики професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями) і до додатку Б (абетковий покажчик професійних назв робіт) КП.

Як працювати з Класифікатором професій

У Зміні 13 до КП окремі професійні назви робіт скасовано, змінено назви або внесено нові. Ці дії згруповані за директивами в такій послідовності: «Скасувати», «Змінити», «Унести» та відповідно до зростання кодів.

Усі види змін (директиви) у наказі № 1410 відображені окремо у додатку А (обов’язковий) і додатку Б (довідковий) до КП.

Далі зробимо детальний огляд зміни № 13 до Класифікатора професій 2024.

Нові класифікаційні угруповання

Розробники Зміни № 13 до КП директивою «УНЕСТИ» внесли дві нові професійні групи до розділу 5 «Класифікація професій».

Так, зміна № 13 вводить до КП нові класифікаційні угруповання, а саме:

Код КП

Назва класифікаційного угруповання

1497

Менеджери (управителі) інформаційних технологій

2425

Військовослужбовці (офіцерський склад) (військові формування

з правоохоронними функціями)

Зауважимо, що угруповання «Менеджери (управителі) інформаційних технологій» з кодом КП 1497 належить до розділу класифікації професій «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)», а угруповання «Військовослужбовці (офіцерський склад) (військові формування з правоохоронними функціями)» з кодом КП 2425 — відповідно до розділу «Професіонали».

наказом Мінекономіки від 16.01.2024 № 1410 «Про затвердження Зміни № 13 до національного класифікатора ДК 003:2010»

Важливо!

Згідно із Зміною № 11 від 29 грудня 2022 року введено нове угруповання до КП — «Військовослужбовці (рядовий, сержантський і старшинський склад)», код КП 5164.

Директива «скасувати» у Зміні 13 до Класифікатора професій

За цією директивою скасовується професійна назва роботи в КП.

У таблиці наводимо 9 професійних назв робіт (посад), які скасовуються відповідно до Зміни 13 до КП:

з/п

Код КП

Назва підкласу

чи групи в класифікаційному угрупованні

Професійна назва роботи

1

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Аналітик з комп’ютерних комунікацій

2

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Аналітик програмного забезпечення та

мультимедіа

3

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики

4

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Програміст прикладний

5

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Програміст системний

6

2139.2

Професіонали в інших галузях обчислень

Інженер із застосування комп’ютерів

7

3121

Техніки-програмісти 

Фахівець з розробки та тестування

програмного забезпечення

8

3123

Контролери та регулювальники промислових роботів 

Контролер роботів

9

3123

Контролери та регулювальники промислових роботів 

Технік-фотограмметрист

Директива «змінити» у Зміні 13 до Класифікатора професій

Директива «ЗМІНИТИ» означає зміну назви роботи (професії) у КП. Оформлення змін за нею проводиться таким чином: спочатку наводиться позиція, яка є, потім — позиція, яка має бути. Код КП за директивою «ЗМІНИТИ» не змінюється.

У таблиці наводимо 11 професійних назв робіт (посад), які змінюються відповідно до Зміни 13 до КП:

з/п

було

стало

Код КП та назва підкласу чи групи в класифікаційному угрупованні

Професійна назва роботи

Код КП

Професійна назва роботи

1

2131.2 (Розробники обчислювальних систем) 

Аналітик комп’ютерного банку

даних

2131.2

Аналітик даних

2

2131.2 (Розробники обчислювальних систем)

Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення

2131.2

Аналітик програмного

забезпечення

3

2131.2 (Розробники обчислювальних систем)

Інженер з програмного

забезпечення комп’ютерів

2131.2

Інженер з програмного

забезпечення

4

2131.2 (Розробники обчислювальних систем)

Конструктор комп’ютерних

систем

2131.2

Інженер-конструктор з розробки

апаратного забезпечення

5

2131.2 (Розробники обчислювальних систем)

Програміст (база даних)

2131.2

Програміст

6

2139.2 (Професіонали в інших галузях обчислень)

Адміністратор мереж і систем

2139.2

Адміністратор безпеки мереж і систем

7

2139.2 (Професіонали в інших галузях обчислень)

Експерт-криміналіст (сфера кібербезпеки та захисту інформації)

2139.2

Експерт з цифрової криміналістики (сфера кібербезпеки та захисту інформації)

8

2139.2 (Професіонали в інших галузях обчислень)

Фахівець з тестування систем захисту інформації

2139.2

Фахівець з тестування систем безпеки та захисту інформації

9

3114 (Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій)

Фахівець інфокомунікацій

3114

Фахівець електронних

комунікацій

10

3419 (Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі)

Організатор із збуту

3419

Організатор зі збуту

11

3479 (Інші фахівці у сфері культури та мистецтва)

Артист балету (з дипломом молодшого спеціаліста)

3479

Артист балету (з дипломом молодшого бакалавра)

Директива «унести» у Зміні 13 до Класифікатора професій

За цією директивою вносяться нові професійні назви робіт у КП.

У таблиці наводимо 42 професійних назви робіт (посад), які вносяться відповідно до Зміни 13 до КП:

з/п

Код КП

Назва підкласу чи групи в класифікаційному угрупованні

Професійна назва роботи

1.

1497

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

Менеджер (управитель) інформаційних технологій

2.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Адміністратор веб-ресурсів

3.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Аналітик бізнесу (інформаційні системи)

4.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Аналітик мобільних додатків

5.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Аналітик продукту

6.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Аналітик процесів автоматизації

7.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Інженер з автоматизації робототехнічних процесів

8.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Інженер з даних

9.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Інженер з інтеграції (інформаційні технології)

10.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Інженер з контролю якості програмного продукту

11.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Інженер з підтримки

12.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Інженер зі штучного інтелекту

13.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Інженер інтернету речей

14.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Інженер систем знань

15.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Інженер-тестувальник

16.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Розробник штучного інтелекту

17.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Розробник робототехніки (інженер-робототехнік)

18.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Розробник архітектури бізнес напряму

(інформаційні технології)

19.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Розробник архітектури програмного забезпечення

(інформаційні технології)

20.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Розробник архітектури технічних рішень (інформаційні технології)

21.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Розробник програмного забезпечення

22.

2131.2

Розробники обчислювальних систем 

Розробник хмарної архітектури

23.

2139.2

Професіонали в інших галузях обчислень

Дизайнер (інформаційні технології)

24.

2139.2

Професіонали в інших галузях обчислень

Фахівець з безпеки електронних комунікацій

25.

2139.2

Професіонали в інших галузях обчислень

Фахівець з планування ефективності електронних комунікацій

26.

2139.2

Професіонали в інших галузях обчислень

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

27.

2229.2

Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

Протезист-ортезист

28.

2419.2

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

Головний інспектор будівельного нагляду

29.

2419.2

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

Фінансовий аналітик

30.

2425

Військовослужбовці (офіцерський склад) (військові формування з правоохоронними функціями)

Офіцер (військові формування з правоохоронними функціями)

31.

2441.2

Економісти

Аналітик у сфері віртуальних активів

32.

2490

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 

Аудитор (за видами діяльності)

33.

3114

Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій 

Фахівець з питань обслуговування мережі

34.

3114

Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій 

Фахівець з планування мереж радіодоступу

35.

3114

Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій 

Фахівець з технічної підтримки електронних комунікацій

36.

3117

Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії 

Фахівець з розмінування

37.

3119

Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 

Оператор Служби 112

38.

3121

Техніки-програмісти 

Адміністратор веб-сайту

39.

3460

Соціальні працівники 

Інструктор з просторового орієнтування та мобільності

40.

5169

Працівники захисних та охоронних служб 

Черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

41.

7239

Укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування 

Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів

42.

8211

Верстатники 

Оператор установок дробометного очищення

Аналіз Зміни 13 до Класифікатора професій за розділами КП

Зміна 13 до Класифікатора професій показала, що нововведення стосуються, в основному, скасування, зміни або внесення нових професійних назв робіт/професій. Крім того, до КП введено два нових класифікаційних угруповання.

У таблиці наводимо аналіз Зміни 13 КП за розділами КП:

Назва розділу КП

Скасовано

назву

Змінено назву

Унесено назву

Усього

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1

1

Професіонали

6

8

31

45

Фахівці

3

3

7

13

Працівники сфери торгівлі та послуг

1

1

Кваліфіковані робітники з інструментом

1

1

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

1

1

Разом

9

11

42

62

Отже, бачимо, що найбільше змін внесено до розділів КП «Професіонали» і «Фахівці».зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді