Оформлення відпустки на дітей: найпоширеніші питання

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
У цій статті розглянемо важливі аспекти відпусток працівників, які мають дітей. Кому доступна додаткова соціальна відпустка на дітей, вік дітей, який дає право на соціальну відпустку, особливості надання таких відпусток та їх тривалість. Які особливості застосування додаткової відпустки матері двох дітей віком до 15 років та чи передбачена законодавством додаткова відпустка на дитину інваліда? Дізнайтеся у статті.

Соціальна відпустка на дітей

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон про відпустки), одним із установлених видів відпусток в Україні є соціальна відпустка.

Враховуючи законодавче визначення поняття «соціальна відпустка» по відношенню до працівників, які мають дітей або повнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, то такі відпустки є додатковими (додаткові відпустки працівникам, які мають дітей).

Соціальна відпустка на дітей та порядок, за яким оформляється додаткова оплачувана відпустка матері двох дітей передбачено у ст. 1821 КЗпП і ст. 19 Закону про відпустки.

Порядок надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А I групи, закріплений у ст. 1821 КЗпП і ст. 19 Закону про відпустки.

УВАГА!

Відпустка соціальна на дітей може надаватися працівникам, які мають повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. До підгрупи А I групи інвалідності належать особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, який спричиняє до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі інших осіб і фактичну нездатність до самообслуговування (абз. 11 п. 27 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317)

Соціальна відпустка на дітей належить усім працівникам, незалежно від галузевої належності або власності підприємства (установи, організації, закладу), в якому вони працюють. Тобто додаткову відпустку на дітей (за наявності права на них) за одними і тими ж правилами надають працівникам приватних підприємств, та тих, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

УВАГА!

Радимо вносити додаткові соціальні відпустки на дітей до графіку відпусток працівників

Право на додаткову відпустку на дітей

Право на додаткову відпустку на дітей (відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І), мають:

 1. Один із батьків:
  • який має двох або більше дітей віком до 15 років;
  • який має дитину з інвалідністю;
  • повнолітньої особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;
  • який усиновив дитину.
 2. Одинока мати.
 3. Батько, який виховує без матері (зокрема, якщо мати тривалий час перебуває в лікувальному закладі):
  • дитину;
  • особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи.
 4. Особа, яка взяла під опіку:
  • дитину;
  • особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
 5. Піклувальник.
 6. Один із прийомних батьків.
 7. Один із батьків-вихователів.

Соціальна відпустка на дітей також надається й працівникам, що працюють за сумісництвом як внутрішнім, так і зовнішнім (на кожному підприємстві, за кожним трудовим договором). 

Оформлення відпустки на дітей: найпоширеніші питання

СКАЧАТИ

Додаткову соціальну відпустку на дітей може отримати і працівник, що працює на умовах неповного робочого часу.

Вік дітей, який дає право на соціальну відпустку

Додаткові відпустки на дітей, у залежності від віку дитини, можливо умовно поділити на такі:

 • додаткова відпустка на дітей до 18 років;
 • додаткова відпустка на дітей до 15 років;
 • додаткова відпустка на дітей до 14 років;
 • додаткова відпустка на дітей без обмеження віку (якщо дитина — інвалід підгрупи А І групи).

Підсумовуємо, до якого віку дитини батьки мають право на додаткову відпустку:

ВІК ДИТИНИКОМУ НАДАЄТЬСЯПРИМІТКА
ДО 15 РОКІВОдному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 роківЯкщо жінка має лише одну дитину віком до 15 років, то право на додаткову відпустку в неї з’являється того ж року, коли народжується друга дитина за умови, що вона в цей рік працювала. Триває це право до того року включно, коли дитина досягає граничного віку — 15 років*
ДО 18 РОКІВ
 • одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю
 • одному з батьків, які усиновили дитину
 • одному із прийомних батьків
 • одинокій матері

До 18 років особа має правовий статус дитини (ч. 1 ст. 6 СК).

Триває це право до того року включно, коли дитина досягає граничного віку — 18 років*

Однак додаткова відпустка на дітей до 18 років може не надаватися, якщо така дитина отримала повну цивільну дієздатність (ст. 34 і ст. 35 ЦК)

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ У ВІЦІМатері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи
ДО 14 РОКІВОсобі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи

Опікун — ДО 14 РОКІВ

далі піклувальник — ДО 18 РОКІВ

особа з інвалідністю — без обмежень у віці

ДИТИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО 18 РОКІВ

Батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)Особа з інвалідністю — без обмежень у віці

*лист Мінсоцполітики від 19.02.2010 № 48/13/116-10.

Накази про додаткову відпустку на дітей (зразки)

Наказ про відпустку працівнику, який має двох або більше дітей віком до 15 років

Наказ про відпустку працівнику, який має двох або більше дітей віком до 15 років

СКАЧАТИ

Наказ про відпустку працівнику, який має дитину з інвалідністю

 Наказ про відпустку працівнику, який має дитину з інвалідністю

СКАЧАТИ

Надання додаткової відпустки на дітей

Тривалість відпустки додаткової на дітей:

 • за однією підставою — 10 к. д. без урахування святкових і неробочих днів, але така відпустка не ділиться на частини;
 • якщо підстав дві або більше — 17 к. д., у таких випадках відпустку можливо поділити на 10 + 7 (лист Мінсоцполітики від 12.05.2015 № 256/13/116-15).

Мінсоцполітики у листі від 14.04.2008 № 235/0/15-08/13 роз’яснює, що кожна підстава для надання відпустки за статтею 19 Закону про відпустки, — це окрема підстава. Такого висновку дійшли Мінпраці, Мін’юст і Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України за результатами правової експертизи.

Усе про відпустки: спецпідбірка для кадровика

Працівник підприємства щороку має право (за його наявності) на додаткову соціальну відпустку на дітей за основним місцем роботи та за кожним трудовим договором за сумісництвом.

Але така відпустка не є щорічною додатковою відпусткою на дітей у розумінні ст. 4 Закону про відпустки. Адже період часу, за який надається додаткова відпустка на дітей, — календарний, а не робочий рік. Це відрізняє її від щорічних відпусток. У зв’язку з цим, з додаткової відпустки на дітей працівника не можна відкликати, а також не можна зарахувати дні цієї відпустки у тривалість щорічної основної чи додаткової. Оплачується відпустка додаткова на дітей за рахунок підприємства, як і щорічна. Таким чином «щорічна додаткова відпустка на дітей» — не правильне формулювання. 

УВАГА!

Оскільки відпустку на дітей надають одному із батьків, вони мають домовитися, хто з них скористається відпусткою. У такому разі, наприклад, мати дитини разом із заявою про відпустку та свідоцтвом про народження дітей надає документ, що батько дітей не скористався відпусткою на дітей за цей календарний рік або не має на неї права

ВАЖЛИВО! Роботодавець на об’єктах критичної інфраструктури має право позбавляти працівників усіх видів відпусток, і додаткова відпустка на дітей тут не виняток (ч. 2 ст. 12 Закону від 15.03.2022 № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

Чи переноситься відпустка на дітей

Кадровики одержують чимало запитань з приводу того, чи переноситься соціальна відпустка на дітей на наступний рік.

Відповідно до ч. 7 ст. 20 3акону про відпустки, додаткова відпустка працівникам з дітьми може бути перенесеною на інший період або продовжена. Наприклад, якщо під час такої відпустки працівник захворів, то частина відпустки, на яку припала тимчасова непрацездатність, має бути перенесена на інший період або надана відразу ж після закінчення дії причини перенесення (це підтверджується в листі Мінсоцполітіки №256/13/116-15 від 12.05.2015).

Якщо працівник не скористався додатковою відпусткою працівникам, які мають дітей, у поточному році, він може це зробити у наступному. Йому не потрібно писати заяву про перенесення відпустки на наступний рік, а роботодавцю — видавати наказ.

Калькулятор днів відпустки

Законодавство не передбачає строку давності, після якого працівник втрачає право на відпустку на дітей. У разі звільнення, незалежно від підстав, компенсація відпустки на дітей, як і на всі інші невикористані відпустки, здійснюється відповідно до статті 24 Закону про відпустки.

Додаткова відпустка на двох дітей

Додаткова відпустка матері 2-х дітей надається у кількості 10 календарних днів, коли маємо звичайну ситуацію за однією підставою. Додаткова відпустка матері з двома дітьми, за загальним правилом, надається у разі не досягнення ними 15-річного (включно) віку.

Ірина Житкова шеф-редактор Експертус Кадри
Надаєте додаткову відпустку на дітей — звіртеся з цією статтею-довідником. Тримайте напохваті па­м’ят­ку про категорії працівників, що мають право на відпустку, та зведену таблицю підтвердних документів

Соціальна відпустка матері двох дітей у кількості 17 календарних днів надається у разі, якщо підстав дві або більше. Наприклад, така відпустка жінці, яка має двох дітей до 18 років включно, надається, якщо ця жінка ще одинока мати. Або, інший приклад, відпустка як матері двох дітей до 15 років включно, і одна з дитина є інвалідом, надається у кількості 17 календарних днів. Отже, додаткові відпустки матері двох дітей бувають різного типу залежно від віку дитини та особливостей її фізичного розвитку.

Відпустка на дитину-інваліда

Додаткова відпустка на дитину-інваліда надається одному з батьків у кількості 10 календарних днів до досягнення дитиною 18 років (включно).

Відпустка на дитину-інваліда (повнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи) надається одному з батьків у кількості 10 календарних днів без обмежень у віці дитини.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді