Усе про відпустки: спецпідбірка для кадровика

Автор
порталу «Кадровик-01»
З початком відпускної кампанії як у кадровиків та бухгалтерії, так і у працівників виникає немало запитань щодо відпусток, зокрема, про особливості їх надання під час воєнного стану. Відповідні на запитання знайдете в спеціальній підбірці про відпустки

Відпустка це встановлена чинним законодавством, колективним договором (трудовим контрактом) певна кількість календарних днів безперервного відпочинку, що надається роботодавцем працівнику із оплатою або без, на умовах збереження його місця роботи (посади) на цей час (Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Дев’ять відповідей на запитання про відпустки після змін, що вніс Закон № 3494

Право на оплачувану щорічну відпустку для працюючих громадян передбачено ст. 45 Конституції України. Види, умови, тривалість, порядок надання відпусток, тобто все про відпустки, містять КЗпП, Закон про відпустки й інші законодавчі акти.

Відпустка надається всім працівникам, в тому числі сумісникам, які працюють на підприємствах усіх форм власності, а також у ФОП за трудовим договором. Не надається відпустка особам, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру. Право на відпустку мають не тільки громадяни України, але й іноземці та особи без громадянства.

ВАЖЛИВО!

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення), (ч. 2 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136)

Види відпусток в Україні регламентовані Законом про відпустки. Крім того, законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватися інші види відпусток.

Існують різні види відпусток. Нижче наведена «Види відпусток таблиця», в якій представлені види відпусток, установлені ст. 4 Закону про відпустки.

Усе про відпустки: спецпідбірка для кадровика

Далі в статті розповімо детальніше про кожен вид відпусток, передбачених чинним законодавством.

Щорічні відпустки

Види щорічних відпусток:

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. 

Увага!

У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік (ст. 12 Закону № 2136)

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням частіше ще називають навчальними відпустками.

Види додаткових відпусток у зв'язку з навчанням:

 • Додаткова оплачувана відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах надається на період складання державної підсумкової атестації для завершення здобуття базової або повної загальної середньої освіти, у тому числі за екстернатною формою навчання, а також річного оцінювання під час здобуття базової та повної загальної середньої освіти. Її тривалість, залежно від конкретних обставин, складає від чотирьох до 28-ми календарних днів (ст. 211 КЗпП);
 • Додаткова оплачувана відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах (у закладах професійної (професійно-технічної) освіти) надається працівникам, які успішно навчаються за вечірніми формами навчання для підготовки та складання атестацій, заліків, іспитів (екзаменів), загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року (ст. 213 КЗпП);
 • Додаткова оплачувана відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі (у закладах фахової передвищої, вищої освіти, закладах післядипломної освіти та аспірантурі. Цей вид відпусток надається за умови успішного навчання, а її тривалість, залежно від конкретних обставин (на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання атестацій, оцінювань, заліків та іспитів (екзаменів), на період складання державної підсумкової атестації, державного кваліфікаційного іспиту, підготовки та захисту дипломного проєкту, дипломної чи творчої роботи тощо) складає від 10 календарних днів до чотирьох місяців (ст. 216 КЗпП).


Крім того, відпустки без збереження заробітної плати, які належать до навчальних, надаються працівникам в обов’язковому порядку на підставі пунктів 12-14 статті 25 Закону про відпустки.

Творча відпустка

Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України.

Як надавати творчу відпустку

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпустки для підготовки та участі в спортивних змаганнях визначаються трудовим та/або колективним договором.

Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності

Додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік надається:

 • учасникам бойових дій;
 • постраждалим учасникам Революції Гідності;
 • особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Соціальні відпустки

Види соціальних відпусток:

 • Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. Оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами надається жінкам на підставі медичного висновку тривалістю: до пологів — 70 календарних днів; після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів. При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів);
  Ірина Житкова шеф-редактор Експертус Кадри
  Вагітна працівниця хоче перенести допологову частину відпустки на період після пологів згідно з новими нормами законодавства. Чи правомірно це зробити за її заявою?
 • Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів. Якщо після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку дитина потребує подальшого домашнього догляду, за бажанням працівника, можна оформити відпустку по догляду за дитиною до 6-ти років;
 • Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини. Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя — одному з них на їх розсуд). Усиновлювачу потрібно податизаяву про надання відпустки не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини;
 • Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Ця оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів надається: одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів;

  Усе про відпустки: спецпідбірка для кадровика

  Почати роботу

 • Відпустка при народженні дитини. Така одноразова оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам: чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, що підтверджується заявою матері дитини та свідоцтвом про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини; одній із таких осіб: бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати (батько) якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком), на підставі заяви одинокої матері (одинокого батька) дитини.

Відпустки без збереження заробітної плати

Види відпусток без збереження заробітної плати:

 • Відпустки без збереження заробітної плати, що надаються працівникові в обов'язковому порядку. Це відпустки, що надаються «під подію» або для пільгових категорій. До відпусток за власний рахунок «під подію» належить, наприклад, відпустка особам, які одружуються, — тривалістю до 10 календарних днів. Відпустки для пільгових категорій без збереження заробітної плати це, зокрема, відпустка особам з інвалідністю I та II груп — тривалістю до 60 календарних днів щорічно. Також в обов’язковому порядку надається неоплачувана відпустка працівнику, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, терміном — не більше 90 календарних днів;
 • Відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін. Такі відпустки надаються будь-якому працівнику: за сімейними обставинами та з інших причин — до 30 календарних днів на рік (можна ділити на частини); на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру — без визначеного строку. Слід зауважити, що це різні відпустки за згодою сторін, тривалість за якими не сумують, оскільки обліковують відпустки за підставами їх надання.

Усе про відпустки: спецпідбірка для кадровика

СКАЧАТИ

Крім того, під час воєнного стану за рішенням роботодавця без збереження заробітної плати працівникам надається будь-який вид відпустки понад щорічну основну.

Щодо тривалості відпусток

Чинним законодавством обмежена максимальна кількість днів відпустки. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів (ч. 3 ст. 10 Закону про відпустки).

Виплата відпускних разом із зарплатою: коли можливо

Держпраці з питання виплати заробітної плати за весь час щорічної відпустки одночасно із виплатою заробітної плати роз’яснює таке.

На прохання працівника роботодавець може виплатити зарплату за весь час щорічної відпустки одночасно з виплатою зарплати, якщо передбачили це трудовим або колективним договором. Якщо не передбачили, зарплату за час відпустки треба виплатити до початку відпустки.

Але правила мають винятки. Виплата відпускних разом із зарплатою за відсутністю відповідного договору можлива в ситуації, коли працівник йде у відпустку терміново, поза графіком відпусток. У зв’язку з цим у роботодавця може не бути можливості виплатити працівнику відпускні до початку відпустки.

У такому випадку слід підтвердити угоду між роботодавцем та працівником стосовно строків виплати відпускних. Така угода може виникнути, наприклад, на підставі особистої заяви працівника, узгодженої з роботодавцем.

https://prokadry.com.ua/article/3960-zrazok-zayavi-na-vdpustku-za-vlasniy-rahunok
У травневому номері журналу «Кадровик-01» ви знайдете короткі відповіді експертів, які допоможуть вам швидко визначити, чи має право на відпустку ваш працівник. Адже не всі ситуації прямо описує законодавство.
У травневому номері журналу «Кадровик-01» ви знайдете короткі відповіді експертів, які допоможуть вам швидко визначити, чи має право на відпустку ваш працівник. Адже не всі ситуації прямо описує законодавство.
https://prokadry.com.ua/article/4858-vdpustki-na-yak-mayut-pravo-sumsniki


зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Відпустки — 2024», який відбудеться 20 червня. Спікер — шеф-редактор Експертус Кадри Ірина Житкова

Щоб отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Відпустки — 2024

шеф-редактор Експертус Кадри

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді