Відпустка у зв’язку з навчанням: тривалість та порядок надання

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Працівник, який навчається заочно, приніс довідку-виклик на сесію. Який порядок надання відпустки у зв’язку з навчанням та чи є обмеження в наданні навчальних відпусток під час воєнного стану? Детально про навчальні відпустки і їх тривалість — у статті зі зразками заяви, наказу та довідки-виклику

Кому надається відпустка у зв’язку з навчанням

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) створює необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Зокрема, надає додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням або навчальні відпустки. Право на такі відпустки передбачено Конвенцією Міжнародної організації праці «Про оплачувані учбові відпустки» від 24.06.1974 № 140, КЗпП, Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням надають:

  • працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах (ст. 13 Закону про відпустки);
  • працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів (ст. 14 Закону про відпустки);
  • працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі (ст. 15 Закону про відпустки).

Крім того, відпустки без збереження заробітної плати, які належать до навчальних, надаються працівникам в обов’язковому порядку на підставі пунктів 12-14 Закону про відпустки.

Зокрема, відпустка без збереження заробітної плати надається сумісникам — на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 ст. 25 Закону про відпустки).

Навчальна відпустка суміснику не оплачується роботодавцем, через те, що оплачувана навчальна відпустка надається тільки за основним місцем роботи працівника (стаття 217 КЗпП).

Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням

Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах визначена ст. 13 Закону про відпустки.

У таблиці, що представлена нижче, надаємо інформацію про види додаткових оплачуваних відпусток у середніх навчальних закладах та їх тривалість.

Відпустка у зв’язку з навчанням: тривалість та порядок надання Збільшити

Тривалість навчальної відпустки у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, згідно із Законом про відпустки, ґрунтується на рівні акредитації ВНЗ (І-ІV). Однак акредитацію вишів скасовано ще в 2014 році і вища освіта в Україні має зараз три рівні (Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (далі — Закон № 1556), а Закон про відпустки не зазнав змін.

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти:

  • початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти. Сюди, зокрема, належить навчання в коледжі (молодший бакалавр);
  • перший (бакалаврський) рівень;
  • другий (магістерський) рівень;
  • третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень. Ступінь вищої освіти — доктор філософії/доктор мистецтва. Сюди, зокрема, належить аспірантура та докторантура.
Ірина Житкова шеф-редактор Експертус Кадри
Що змінилося та як застосовувати нові норми: як переносити вихідні, яким працівникам можна виплатити компенсацію за невикористану відпустку без звільнення, які відпустки не входять до стажу для щорічних відпусток, хто матиме право на нову відпустку до 60 к. дн., кому роботодавець зможе відмовити у відпустці, чи можна замінити оплачувані відпустки неоплачуваними та багато іншого.

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у закладах фахової передвищої, вищої освіти, закладах післядипломної освіти та оплачуваный аспірантурі, та її тривалість, з урахуванням вимог Закону № 1556, регламентована ст. 216 КЗпП. У таблиці, що представлена нижче, надаємо інформацію про види додаткових оплачуваних відпусток у вказаних закладах освіти та їх тривалість.

Відпустка у зв’язку з навчанням у закладах фахової передвищої, вищої освіти, закладах післядипломної освіти та аспірантурі
Вид відпусткиТривалістьПримітка
На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання атестацій, оцінювань, заліків та іспитів (екзаменів) — для тих, хто навчається на першому та другому курсах →у закладах фахової передвищої освіти з вечірньою формою навчання — 10 к. днів;

п. 1 ч. 1 ст. 216 КЗпП;

навчальна відпустка надається впродовж навчального року

у закладах вищої освіти з вечірньою формою навчання — 20 к. днів;
у закладах фахової передвищої, вищої освіти з заочною формою навчання — 30 к. днів
На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання атестацій, оцінювань, заліків та іспитів (екзаменів) — для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах →у закладах фахової передвищої освіти з вечірньою формою навчання — 20 к. днів;

п. 2 ч. 1 ст. 216 КЗпП;

навчальна відпустка надається впродовж навчального року

у закладах вищої освіти з вечірньою формою навчання — 30 к. днів;
у закладах фахової передвищої, вищої освіти з заочною формою навчання — 40 к. днів;
На період складання державної підсумкової атестації, державного кваліфікаційного іспиту у закладах фахової передвищої, вищої освіти →30 к. днівп. 3 ч. 1 ст. 216 КЗпП
На період підготовки та захисту дипломного проекту, дипломної чи творчої роботи →здобувачам закладів фахової передвищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання — 2 місяці;

п. 4 ч. 1 ст. 216 КЗпП;

навчальна відпустка надається впродовж навчального року

закладів вищої освіти — 4 місяці
Складання вступних іспитів в аспірантуру →один раз на рік з розрахунку 10 к. днів на кожний іспит

ч. 3 ст. 216 КЗпП;

навчальна відпустка надається раз на рік

Навчання без відриву від виробництва в аспірантурі та успішне виконання індивідуального плану підготовки →30 к. днів

ч. 4 ст. 216 КЗпП;

навчальна відпустка надається впродовж навчального року

Порядок надання відпустки у зв’язку з навчанням

Працівник має подати роботодавцю заяву та довідку-виклик з навчального закладу. Коли оформлюється відпустка у зв’язку з навчанням заява працівника повинна містити дату початку навчальної відпустки та її тривалість.

Далі роботодавець видає наказ на відпустку у зв’язку з навчанням на підставі заяви від працівника і довідки-виклику з навчального закладу. Зразки наказу про відпустку у зв’язку з навчанням та заяви на відпустку у зв’язку з навчанням, зазвичай, має кадрова служба.

Заява працівника про надання навчальної відпустки (зразок)

Відпустка у зв’язку з навчанням: тривалість та порядок надання СКАЧАТИ

Довідка-виклик на сесію (зразок)

Відпустка у зв’язку з навчанням: тривалість та порядок надання

СКАЧАТИ

Наказ про надання навчальної відпустки (зразок)

Відпустка у зв’язку з навчанням: тривалість та порядок надання СКАЧАТИ

Табелювання навчальної відпустки

Умовні позначення, які застосовують при заповненні табеля обліку використання робочого часу, визначено наказом Держстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489.

Навчальна відпустка в табелі позначається в залежності від того, чи підлягає вона оплаті.

Відпустка у зв’язку з навчанням: тривалість та порядок надання

Збільшити

УВАГА!

З 24.12.2023 втратив чинність пункт 15-1 Закону про відпуски щодо відпустки у зв’язку з профспілковим навчанням (підстава  Закон № 3494-IX від 22.11.2023). Але внесені відповідні зміни до ст. 252 КЗпП та ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Якщо навчальна відпустка припадає на святковий день (як це було у мирний час), то цей день позначається як день навчальної відпустки, оскільки навчальні відпустки надають у календарних днях. У свою чергу,  святкові дні підлягають оплаті на загальних підставах.

Додаткова відпустка на навчання не належить до щорічних. Тому додаткова відпустка у зв’язку з навчанням не підлягає поділу на частини, продовженню на святкові та неробочі дні. За невикористані дні такої відпустки не виплачується грошова компенсація, також не проводиться перенесення відпустки у зв’язку з навчанням на інший період.

Надання навчальних відпусток під час воєнного стану

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення), (ч. 2 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Отже, відмовити у такому разі можна й у наданні навчальної відпустки.

В інших ситуаціях, тобто при виконанні робіт на звичайних підприємствах, відпустка в зв’язку з навчанням надається працівнику без відмов з боку роботодавця.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді