Декретна відпустка, або Будьте обережні з термінологією

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Декретна відпустка в Україні — одна із трудових гарантій, що передбачена законом. Декретна відпустка по вагітності та декретна відпустка по догляду за дитиною є часто застосовуваною на різних підприємствах, в установах та організаціях, однак на сьогодні лишається низка практичних питань щодо того як оформляється декретна відпустка найманого працівника. Скільки триває декретна відпустка? Як оплачується декретна відпустка? Чи можна продовжити декретну відпустку? Чи відрізняється декретна відпустка у військовий час?

Декретна відпустка і законодавство

Перш за все, врахуйте, що у трудовий кодекс декретна відпустка внесена як «відпустка у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною» (ст. 179 КЗпП). Також, якщо вести мову про те, що вміщує у собі поняття декретна відпустка, Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) у ст. 17 декретною відпусткою називає «відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами», а у ст. 18 згадана вже вище декретна відпустка – це «відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку». Та оскільки порядок надання та обліку цих відпусток відрізняються і регулюється різними статтями Закону про відпустки, то слід більш детально розібрати, що може критися під поняттям «декрет».

Ірина Житкова шеф-редактор Експертус Кадри
За працівницею, яку мобілізували, зберігають робоче місце. Чи має роботодавець оплатити їй лікарняний з вагітності та пологів, якщо вона невдовзі народжуватиме дитину?

Декретна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Візьміть до уваги, що декретна відпустка по вагітності та пологах надається виключно на підставі медичного висновку. Тривалість декретної відпустки (скільки днів):

 • 70 к. д. — до пологів;
 • 56 к. д. — після пологів, починаючи з дня пологів; 70 к. д. — якщо пологи були ускладнені або якщо це декретна відпустка при народженні двійні (або більшої кількості дітей).

Ці норми визначає стаття 17 Закону про відпустки та ст. 179 КЗпП. Достроково декретна відпустка може перериватися за бажанням працівниці. 

Задля більш зручного обрахунку тривалості декретної відпустки для різних категорій працівників, скористайтеся узагальненою таблицею:

Скільки триває декретна відпустка

 

Якщо народилася одна дитина, к. д.

Якщо народилися двоє і більше дітей або були ускладнені пологи, к. д.

Якщо жінка належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи I—III категорій, к. д.

До пологів

70

70

90

Після пологів

56

70

90

Усього

126

140

180

Якщо Вас турбує питання: «З якого терміну можна оформити декретну відпустку?», то електронний лікарняний вагітної лікар формує:

 • на 30 тижні вагітності;
 • на 27 тижні (якщо жінка належить до І—III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС).

Отже, з якого тижня декретна відпустка буде починатися, залежить від статусу працівниці.

Наступне, не менш важливе питання — оплата декретної відпустки. Виплата декретної відпустки здійснюється на умовах, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми». Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100% середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Якщо в жінки були передчасні пологи на терміні до 30 тижнів вагітності, то декретна відпустка триває:

 • 140 к. д. — якщо народилася жива дитина;
 • 70 к. д. — якщо дитина мертвонароджена.

УВАГА!

Врахуйте, що декретна відпустка 2022 року, завдяки останнім змінам у законодавстві, дещо відрізняється від цьогорічної. Так, декретна відпустка 2023 року може бути оформлена у день, який визначить жінка самостійно

28 липня 2023 року було оприлюднено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами» від 13.07.2023 № 3238-ІХ (законопроєкт від 04.05.2023 № 9271). Про зміни, що закріпив вищевказаний закон, — у таблиці:

БулоСтало

Діяв «стандартний» розподіл днів відпустки до та після пологів:

 • 70 к. д. — до пологів;
 • 56 к. д. — після пологів, починаючи з дня пологів; 70 к. д. — якщо пологи були ускладнені або декретна відпустка при народженні двійні і більше дітей.

Передбачається право жінки (за відсутності медичних протипоказань) самостійно визначати дату початку відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами. Тривалість відпустки по вагітності та пологах залишається незмінною, але при цьому 70 календарних днів відпустки до пологів можуть бути використані жінкою повністю або частково після пологів, починаючи з дня пологів.

Аналогічне право передбачається і для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

До прикладу, жінка може використати 30 днів відпустки до очікуваної дати пологів та 96 днів — після, загальна тривалість відпустки залишиться незмінною та становитиме 126 днів.

Перенесення відпустки з вагітності та пологів на практиці

Декретна відпустка по догляду за дитиною

Декретну відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку роботодавець надає після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і якщо цього бажає мати чи батько. Декретна відпустка для батька є новацією вітчизняного законодавства, адже батько отримав змогу оформлювати таку відпустку порівняно нещодавно — 09.05.2021. Відповідні зміни закріпили у частині 3 статті 179 КЗпП та частині 1 статті 18 Закону про відпустки.

Декретна відпустка по догляду за дитиною до 3 років

Декретна відпустка, або Будьте обережні з термінологієюДекретна відпустка: хто може піти?

Особливість полягає у тому, що розрізняються: декретна відпустка для мами, декретна відпустка для чоловіка (батька), декретна відпустка для бабусі, декретна відпустка для дідуся. Як оформити декретну відпустку правильно, читайте далі.

Роботодавець має надати відпустку до 3 років за заявою матері чи батька дитини — повністю чи частково в межах визначеного періоду. Оформити її необхідно наказом /розпорядженням (ч. 3 ст. 20 Закону про відпустки).

Після 09.05.2021, щоб оформити декретну відпустку до 3 років, не обов’язково надавати довідку з місця роботи другого з батьків, що він (вона) не перебуває в декретній відпустці. Тоді як у випадку, якщо декретну відпустку до трьох років хоче оформити баба, дід чи інший родич, що фактично доглядає за дитиною, вони мають надати довідку з місця роботи (навчання, служби) одного з батьків дитини про те, що він (вона) вийшов (вийшла) на роботу до закінчення терміну декретної відпустки (ч. 4 ст. 20 Закону про відпустки).

Утім, трапляється, що роботодавець пропонує працівниці чи працівнику разом із заявою про декретну відпустку та свідоцтвом про народження дитини подати довідку про те, що другий із батьків не оформлював декретну відпустку до 3 років. Адже право на таку відпустку має один із батьків — мати чи батько (частина 1 статті 18 Закону про відпустки і частина 3 статті 179 КЗпП). Тож роботодавець у такий спосіб намагається дотримати законодавства. Оскільки нові норми виписані некоректно, якщо він відмовить у декретній відпустці без такої довідки, працівниця чи працівник можуть подати на роботодавця в суд, а той — зобов’язати роботодавця надати декретну відпустку до 3 років другому з батьків без довідки, бо ж відповідно до Закону про відпустки надавати її не потрібно.

Надати декретну відпустку до 3 років можуть на період, вказаний у заяві, або до дати досягнення дитиною трирічного віку включно.

Декретна відпустка, або Будьте обережні з термінологієюВідпустка у зв’язку з навчанням: тривалість та порядок надання

Також, важливе питання, чи декретна відпустка зараховується до трудового стажу? Період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується у страховий стаж з 01.07.2013 року. З 01.01.2004 року період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, зараховується до страхового стажу. Страхувальниками при цьому є органи, які виплачують відповідну допомогу. Час перебування у неоплачуваній відпустці по догляду за дитиною від трьох до шести років (після 1 січня 2004 року), не враховується до страхового стажу, на підставі якого визначається розмір пенсії.

Декретна відпустка до 6 років

Оформлення декрету до 6 років дещо відрізняється від попереднього виду. Так, працівник може оформити декретну відпустку до шести років за бажанням у випадку, якщо дитина потребує подальшого домашнього догляду після завершення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Декретна відпустка після 3-х років можлива після надання наступних документів:

Форма медичної довідки — форма первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» —  затверджена наказом МОЗ від 11.06.2012 № 430 (далі — Наказ № 430). Отримати таку довідку можна в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) (п. 4 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», затвердженої Наказом № 430).

Оформлюйте таку відпустку без збереження заробітної плати наказом про надання декретної відпустки по догляду до 6 років.

Надавайте декретну відпустку по догляду за дитиною до шести років з дати, яку працівник зазначив у своїй заяві.

УВАГА!

Термін (період) декретної відпустки відповідає строку, що визначений у медичній довідці. Форма № 080-1/о у кожному окремому випадку має індивідуальний термін дії, але не менший ніж пів року. Цей термін залежить від установленого діагнозу, перебігу захворювання та заходів, яких уживають, щоб запобігти рецидивам. Довідка може бути надана максимум на рік

Декретна відпустка для чоловіків

Роботодавець може надати одноразову оплачувану декретну відпустку при народженні дитини, що триватиме до 14 к. д., у мирний час — без урахування святкових і неробочих днів), одній з осіб:

 • чоловіку, чия дружина народила дитину;
 • батьку дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, якщо вони разом проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
 • бабі, діду чи іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично доглядають за дитиною, чиї мати чи батько є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Ці норми визначають стаття 77-3 КЗпП, стаття 19-1 Закону про відпустки , пункт 3 Порядку надання відпустки при народженні дитини, затвердженого постановою КМУ від 07.07.2021 № 693.

Як ми вже говорили вище декретна відпустка по догляду за дитиною до трьох років може надаватися й батькові дитини.

Декретна відпустка, або Будьте обережні з термінологією Чи звільняти працівницю, що перебуває у відпустці для догляду за онукою, якщо закінчився строк трудового договору

Оформити відпустку по догляду за дитиною до 6 років, якщо мати дитини має продовжити працювати, відповідно до чинного законодавства може:

 • інший родич, який фактично доглядатиме за дитиною (батько, баба, дід та ін.);
 • особа, яка усиновила дитину чи взяла її під опіку;
 • один із прийомних батьків.

Працівник надає роботодавцю:

 • заяву;
 • медичний висновок;
 • документ, що підтверджує родинний зв’язок із дитиною.

Жодних підтверджень того, чи скористалася мати дитини відпусткою, додавати не потрібно.

На підставі названих документів роботодавець видає наказ.

Декретна відпустка для бабусі

У декретну відпустку по догляду за дитиною до 6 років також може піти бабуся.

Законодавство визначає, що повністю чи частинами відпустку до досягнення дитиною трьох років можуть також надати бабі, діду чи іншим родичам, що фактично доглядають за дитиною, або ж особі, що всиновила чи взяла під опіку дитину, або одному із прийомних батьків чи батьків-вихователів (ч. 3 ст. 18 Закону про відпустки).

Щоб отримати відпустку до 3 років, баба, дід чи інший родич, хто фактично наглядає за дитиною, мають надати довідку з місця роботи (навчання, служби) одного з батьків дитини про те, що він (вона) вийшов (вийшла) на роботу до завершення терміну відпустки (ч. 4 ст. 20 Закону про відпустки).

Декретна відпустка зовнішнього сумісника

Явище «декретна відпустка та робота за сумісництвом» цілком реальне, адже, за бажанням жінки або осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома (ч. 8 ст. 179 КЗпП).зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді