Відпустка для догляду за дитиною до 6 років, важкохворою або дитиною з інвалідністю: стаж та допомога

Автор
шеф-редактор Експертус Кадри
За потреби по закінченню відпустки для догляду за дитиною до 3 років працівники вправі оформити відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до 6 років, важкохворою або дитиною з інвалідністю. У статті ви знайдете зразок заяви та наказу на таку відпустку, а також дізнаєтеся чи зараховується цей період відпустки до стажу для надання щорічних відпусток та лікарняного, а також про те, як така відпустка впливає на розмір допомоги з тимчасової непрацездатності після повернення на роботу.

Стаж для щорічної відпустки і відпустка для догляду до 6 років

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 9 Закону про відпустки час перебування у відпустці по догляду за дитиною до 6 років не зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

Відпустка для догляду за дитиною до 6 років: стаж та допомога з тимчасової непрацездатностіВам стане у пригоді: Як працювати з е-лікарняними у 2023 році

Стаж для лікарняного і відпустка для догляду до 6 років

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон про єдиний соціальний внесок) застрахована особа — це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачують чи сплачували у встановленому законом порядку єдиний внесок.

Скачати зразок наказу про відпустку по догляду за дитиною до 6 років

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску (абз. 2 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (у редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII; далі — Закон № 1105)).

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Страховий стаж обчислюється в місяцях (ч. 2, 3 ст. 21 Закону № 1105).

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III (далі — Закон № 2240) (ч. 4 ст. 21 Закону № 1105).

При обчисленні страхового стажу для оплати листків непрацездатності слід пам’ятати про дві важливі дати: дату набрання чинності Законом № 2240 (28.02.2001) і дату набрання чинності Законом про єдиний соціальний внесок (01.01.2011). Залежно від цих дат зарахування різних періодів до страхового стажу має певні особливості. Втім, для нашої ситуації суттєва саме перша дата.Лікарняний сумісника

За працівницю, яка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку, страхові внески не сплачують. Отже, після 28.02.2001 періоди такої відпустки не зараховують до страхового стажу для оплати листків непрацездатності.

Утім, якщо працівниця перебувала у такій відпустці до 28.02.2001, відповідний період входитиме до стажу, оскільки трудовий стаж, набутий до набрання чинності Законом № 2240 (до 28.02.2001) прирівнюється до страхового.

До набрання чинності Законом № 2240 загальний трудовий стаж визначали за Правилами обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.1998 № 1658 (далі — Правила № 1658).

які є курси кадровика онлайн

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

Згідно з пунктом 4 Правил № 1658 час перебування у відпустці без збереження заробітної плати, яка надається для догляду за дитиною тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною 6-річного віку, зараховували до загального трудового стажу.

Отже, періоди відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку, які були до 28.02.2001, зараховують до страхового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, а періоди відпустки, після 28.02.2001, не зараховують.

Відпустка для догляду за дитиною до 6 років, важкохворою або дитиною з інвалідністю: стаж та допомога Вам знадобиться: Зміни у Класифікаторі професій

Відпустка по догляду за важкохворою дитиною

Одним із видів відпустки по догляду за дитиною є відпустка по догляду за важкохворою дитиною. Пунктом 3 статті 25 Закону про відпустки гарантовано надавати відпустку без збереження зарплати батькам важкохворої дитини, якій не встановили інвалідність. Таку відпустку можуть надати матері або іншому родичу, що доглядає за важкохворою дитиною.
 
Підстави для надання відпустки по догляду за важкохворою дитиною:
    • дитина, якій не встановили інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, — не більш як до досягнення дитиною 16-річного віку;
    • дитина, якій не встановили інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу та паліативної допомоги — до досягнення дитиною 18-річного віку.
КМУ постановою від 27.12.2018 № 1162 затвердив Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на відпустку по догляду за важкохворою дитиною.
 
З-поміж таких захворювань:
    • тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
    • тяжкі вроджені вади розвитку;
    • рідкісні орфанні захворювання;
    • онкологічні, онкогематологічні захворювання;
    • дитячий церебральний параліч;
    • тяжкі психічні розлади;
    • цукровий діабет типу I (інсулінозалежний);
    • гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
    • тяжка травма;
    • стани, що потребують трансплантації органа;
    • стани, що потребують паліативної допомоги.

Порядок оформлення відпустки по догляду за важкохворою дитиною

Для того, щоб отримати відпустку для догляду за важкохворою дитиною, якій не встановили інвалідність, працівник має подати заяву і довідку про захворювання дитини.
image83

СКАЧАТИ ЗРАЗОК
 
Довідку про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органe, потребує паліативної допомоги за формою № 080-3/о затвердило МОЗ наказом від 09.03.2021 № 407.
У свою чергу роботодавець зобов’язаний надати відпустку і видати наказ.
image84

СКАЧАТИ ЗРАЗОК
 
Відпустку у табелі обліку використання робочого часу позначають буквеним кодом «ДД» або цифровим кодом «17» (Перелік умовних позначень (кодів) для обліку використання робочого часу, затверджений наказом Держстату від 05.12.2008 № 489).

Відпустку на важкохвору дитину надають за такими ж правилами, як і відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. Працівниця має право неодноразово припиняти відпустку на важкохвору дитину, й оформлювати її знову у межах строку, зазначеного у довідці.

Окрім матері, відпустку по догляду за важкохворою дитиною можуть оформити батько, баба, дід чи інший родич, який фактично доглядає за дитиною, особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батько-вихователь.
Відпустка для догляду за дитиною до 6 років, важкохворою або дитиною з інвалідністю: стаж та допомогаЗверніть увагу, період відпустки на важкохвору дитину не входить до стажу, що дає право на щорічні (основну й додаткову) відпустки.

Відпустка для догляду за дитиною з інвалідністю

На підставі частини 3 статті 18 та частини 1 статті 19 Закону про відпустки матері або іншим особам надають відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досягнення 18-річного віку (п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).
Підставою для оформлення відпустки для догляду за дитиною з інвалідністю є заява працівниці та довідка про встановлення категорії «дитина з інвалідністю підгрупи А».
 
Роботодавець оформлює таку відпустку наказом.
 
ЛКК визначає категорію «дитина-інвалід» або «дитина з інвалідністю підгрупи А», причину і час настання інвалідності, а також ступінь втрати працездатності (у відсотках) у дітей віком від 15 до 18 років, які постраждали від нещасного випадку на виробництві (пп. 1 п. 7 Положення про лікарсько-консультативну комісію, затвердженого постановою КМУ від 21.11.2013 № 917).
Відпустка для догляду за дитиною до 6 років, важкохворою або дитиною з інвалідністю: стаж та допомогаВажливо! Критерії встановлення інвалідності дітям визначає Порядок встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям, затверджений постановою КМУ від 21.11.2013 № 917 (далі — Порядок).
 
ЛКК встановлює категорію:
    • «дитина з інвалідністю» — особам віком до 18 років;
    • «дитина з інвалідністю підгрупи А» — особам віком до 18 років, які мають виключно високу міру втрати здоров’я та надзвичайну залежність від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування.
Підстава — пункт 3 Порядку.

Допомога з тимчасової непрацездатності після відпустки для догляду до 6 років

Частиною четвертою статті 19 Закону № 1105 встановлено обмеження щодо розміру матеріального забезпечення, якщо на момент настання страхового випадку застрахована особа не набула сумарно у 12-місячному періоді, що передує страховому випадку, шестимісячного страхового стажу.

Важливо! Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), що включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Intensyv_kadrovogo_obliku.png

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА

 

Отже, до страхового стажу зараховується тільки період відпустки по догляду за дитиною до 3 років. Таким чином, жінці, яка стала до роботи після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по тимчасовій непрацездатності призначається на загальних підставах залежно від страхового стажу, при цьому підстави для застосування обмежень, встановлених частиною четвертою статті 19 Закону № 1105, відсутні.

Відпустка для догляду за дитиною до 6 років, важкохворою або дитиною з інвалідністю: стаж та допомогаЩо потрібно знати про лікарняний по догляду за дитиною

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту Кадровик-01
Джерело: https://prokadry.com.ua/article/3971-obchislennya-strahovogo-staju-dlya-lkarnyanogo

Проте, оскільки період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до страхового стажу, допомога по тимчасовій непрацездатності призначатиметься працівниці, що стає до роботи після закінчення відпустки, з урахуванням обмежень, встановлених частиною четвертою статті 19 Закону № 1105.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді