Головні питання з оформлення відпустки по догляду за дитиною до 6 років

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Коли дитина потребує домашньої опіки після трьох років, перед мамою, її роботодавцем та кадровиком постає безліч запитань. Як оформити відпустку по догляду за дитиною до 6 років? Які документи надати? Хто, крім мами, може піти у таку відпустку? Як оформити вихід із такої відпустки? Відповіді на ключові запитання зібрані для вас у статті

Якщо після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку дитина потребує подальшого домашнього догляду, за бажанням працівника, зокрема, можна оформити відпустку по догляду за дитиною до 6-ти років.

Роз’яснюємо, кому і як може надаватись відпустка по догляду за дитиною до 6-ти років.

Оформлення відпустки по догляду за дитиною до 6 років

Щоб отримати відпустку по догляду за дитиною до 6 років, працівником подається заява на таку відпустку та довідка ЛКК по догляду за дитиною до 6 років. Форму первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» затверджено наказом МОЗ від 11.06.2012 № 430 (далі — Наказ № 430). Довідку видають заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) (п. 4 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», затвердженої Наказом № 430).

Порядок оформлення відпустки по догляду за дитиною до 6 років такий:

 1. Якщо працівнику надається відпустка по догляду за дитиною до 6 років документи для оформлення відпустки до 6 років він подає кадровій службі. До пакету документів входять:
  • заява на ім’я керівника підприємства із зазначенням строку відпустки та дати її початку;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • довідка по догляду за дитиною до 6 років медичного закладу про те, що дитина потребує домашнього догляду із зазначенням терміну.
 2. Кадрова служба передає заяву на розгляд керівникові підприємства.
 3. Керівник розглядає заяву та повертає її з резолюцією кадровій службі, щоб підготували наказ на відпустку по догляду за дитиною до 6 років.
 4. Кадровик оформлює таку відпустку без збереження заробітної плати, готує наказ про відпустку по догляду за дитиною до 6 років (на підставі ч. 7 ст. 179 КЗпП та п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).
 5. Працівника, якому надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення 6 річного віку, під підпис ознайомлюють з наказом про надання відпустки.

Відпустка до 6 років надається з дати, зазначеної працівником у його заяві.

Відпустка по догляду за дитиною від 3 до 6 років є відпусткою без збереження заробітної плати, що не належить до щорічних або соціальних. У зв’язку з цим не надається, наприклад, додаткова відпустка по догляду за дитиною до 6 років.

УВАГА!

Строк відпустки обмежується терміном (періодом), визначеним медичною довідкою. При цьому термін дії форми № 080-1/о є індивідуальним та залежить винятково від встановленого діагнозу, перебігу захворювання, заходів, що вживаються для запобігання рецидивам, та становить не менше ніж пів року. Максимальний строк надання довідки — рік

Роботодавцем може бути надана працівнику відпустка до 6 років без меддовідки. Адже підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати одному з батьків дитини частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, ніж до досягнення дитиною трирічного віку (ч. 5 ст. 179 КЗпП і ч. 2 ст. 18 Закону про відпустки). Це право, а не обов’язок роботодавця.

При цьому надається відпустка по догляду за дитиною до 6 років без довідки лікарсько-консультаційної комісії про те, що дитина потребує домашнього догляду, тобто цю довідку надавати не обов’язково.

Продовження декретної відпустки до 6 років

Якщо термін відпустки, зазначений у відповідному наказі, завершився, а дитина й надалі потребує домашнього догляду, працівник може надати новий медичний висновок і знову продовжити відпустку для догляду. Роботодавець зобов’язаний продовжити відпустку за заявою працівника.

Якщо новий медичний висновок наданий через декілька чи більше днів після закінчення строку дії попереднього, то працівником знову пишеться наступна заява та видається новий наказ на відпустку по догляду за дитиною.

Зразок наказу про продовження декретної відпустки до 6 років має бути в кадровій службі. Текст наказу може бути таким: «ПРОДОВЖИТИ ПІБ, посада, відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 09.04.2024 по 08.04.2025». Підстави — заява працівника та довідка ЛКК.

Також відпустку по догляду за дитиною можна перервати. Переривання відпустки по догляду за дитиною до 6 років не заборонене на законодавчому рівні і гарантується ст. 179 КЗпП. Для цього необхідно повідомити роботодавця про дострокове припинення такої відпустки не пізніш як за 10 календарних днів до дня дострокового припинення такої відпустки.

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років під час воєнного стану

Алгоритм, за яким надається декретна відпустка догляду за дитиною до 6 років, на період війни такий самий, як і за мирних часів. Але відпустка по догляду за дитиною до 6 років довоєнного часу може відрізнятися від такої відпустки під час воєнного стану. Під час воєнного стану норми Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136) мають пріоритет над КЗпП.

Частина 2 статті 12 Закону № 2136 регламентує: у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

 

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років батькові чи бабусі

Час від часу кадровики ставлять запитання, чи надається відпустка по догляду за дитиною до 6 років батькові або чи надається відпустка по догляду за дитиною до 6 років бабусі, якщо мати дитини має продовжити працювати.

Відповідно до чинного законодавства (ч. 8 ст. 179 КЗпП і ч. 3 ст. 18 Закону про відпустки), право піти у таку відпустку має:

 • інший родич, який фактично доглядатиме за дитиною (батько, баба, дід та ін.);
 • особа, яка усиновила дитину чи взяла її під опіку;
 • один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Порядок надання відпустки по догляду за дитиною до 6 років іншим родичам (не матері)

Працівник надає роботодавцю:

 • заяву;
 • медичний висновок;
 • документ, що підтверджує родинний зв’язок із дитиною.

На підставі наданих документів роботодавець видає наказ.

Підтверджувати, чи скористалася мати дитини відпусткою, не потрібно.

 

УВАГА!

Жінка або інші родичі, які здійснюють догляд за дитиною до 6 років, можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років в табелі

Нерідко кадровики припускаються помилки, коли відсутність працівників, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною, не відображають у табелі використання робочого часу, керуючись тим, що ним не нараховують зарплату.

Однак це грубе порушення! Відповідно до наказу Держстату від 05.12.2008 № 489, є затверджений перелік позначень, кодів для відображення причин неявок працівників, які перебувають у відпустках для догляду за дітьми до 6 років. Тож, відсутність на роботі таких працівників позначають кодом «ДД» чи «17».

 

Вихід з відпустки по догляду за дитиною до 6 років

Радимо кадровикам контролювати дату закінчення відпустки до шести років. За кілька тижнів до її завершення нагадайте працівнику, що необхідно стати до роботи або надати новий медичний висновок і заяву про продовження відпустки до 6 років.

У разі закінчення відпустки, працівниця повинна надати заяву:

Головні питання з оформлення відпустки по догляду за дитиною до 6 років

СКАЧАТИ

Вихід із відпустки оформлюють наказом:

Головні питання з оформлення відпустки по догляду за дитиною до 6 років

СКАЧАТИ

Крім виходу з відпустки по догляду за дитиною до 6 років, працівник може ініціювати звільнення під час відпустки по догляду за дитиною до 6 років.

Працівника, якому надана відпустка для догляду за дитиною до 6 років, можливо звільнити під час цієї відпустки:

 • «за власним бажанням», «з власної ініціативи» — у день, який вказаний ним у заяві. Але заява має бути зумовлена неможливістю продовжувати роботу і в ній вказана поважна причина для звільнення. Якщо поважна причина відсутня, то необхідно попередити роботодавця про звільнення письмово за два тижні;
 • «за угодою сторін» — у день, у який домовились працівник і роботодавець;
 • через закінчення строкового договору — у день закінчення строкового договору. Заява в цьому випадку не потрібна.
Ольга Догадіна керівник експертної групи «Експертус Кадри»
Як зобов’язати працівника надати обхідний листок та чи можна затримати розрахунок, якщо працівник не надав обхідного?

Звільнення після відпустки по догляду за дитиною до 6 років за ініціативою працівника відбувається на тих самих умовах. Але слід пам’ятати, що під час воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у звільненні, якщо робота працівника за трудовим договором зумовлена примусовим залученням до суспільно корисних робіт або його залучено до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

Відпустка по догляду до 6 років і стаж

Працівників, яким надавалась декретна відпустка по догляду за дитиною до 6 років, нерідко хвилюють такі питання: чи зберігається робоче місце після декретної відпустки до 6 років, чи зберігається посада після декретної відпустки до 6 років, якщо закінчується відпустка по догляду за дитиною до 6 років, чи зберігається посада за працівником? Відповідь така — кому надана відпустка по догляду за дитиною до 6 років, збереження місця роботи гарантоване; за особою зберігається робоче місце та посада протягом всієї тривалості відпустки без збереження заробітної плати в зв’язку з необхідністю домашнього догляду за дитиною.

Інше важливе питання — чи зараховується в стаж декретна відпустка до 6 років? Тут відповідь така: працівникам, яким оформлена відпустка по догляду за дитиною до 6 років, трудовий стаж продовжується, період перебування у такій відпустці зараховується до загального безперервного стажу та стажу роботи за фахом.

Ще одна актуальна тема — якщо працівнику надавалась відпустка по догляду за дитиною до 6 років страховий стаж зараховується? Відповідь: період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку до страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності не зараховується.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді